Artikeln skrevs 1981

Vetenskap och mystik


En ny vision av verkligheten kommer från vetenskapliga laboratorier och från mystikers ashramer.
Det händer i skymundan något betydelsefullt i den vetenskapliga världen, berättar Roland Gammon i den amerikanska tidskriften New Realities, nr 6, årgång 3. Artikelrubriken lyder: "Scientific Mysticism: New Faith for the 80s?". Följande är goda nyheter enligt Gammon: Vetenskapen börjar gå ifrån den mekanistiska naturuppfattningen och återinsätta den "övernaturliga", eller metafysiska, dimensionen i naturen. Det framkommer allt fler bevis för att vi lever i ett universum som är ett skapande medvetande och som ständigt utvecklar sin skapelse till allt högre medvetande- och strukturformer. Bevisen kommer från atomfysiken, parapsykologin, biokemin, den holistiska biologin och den transpersonella psykologin.

Den nya bild av verkligheten, som börjar framträda, innebär att det inte finns någon annan substans än medvetande, eller medvetandeenergi, i hela det vidsträckta universum - vilket betyder att universum tänker!

Detta är goda nyheter, ty många människor i nutiden som lämnar sina fäders tro, eftersom de uppfattar den som otidsenlig, kan nu i stället tro på ett skapande universum av ljus och intelligens - och grunda sin tro på vetenskapen!


Otvivelaktigt ligger i våra dagar en förväntan i luften, inte endast bland de nya fysikerna, utan även hos en del filosofer, kemister och biologer. Man ser framför sig ett kommande stort vetenskapligt genombrott fram till en holistisk vision av en värld som är väsentligen andlig till sin natur.

Som en följd av de nya tankarna inom naturvetenskapen har dialogen mellan vetenskapsmän och mystiker ökat snabbt under det senaste decenniet; exempelvis har flera konferenser anordnats, där vetenskapsmän, teologer och mystiker har sammanträffat för att se i vad mån de kan enas i sin syn på världen. Det kaliforniska Esaleninstitutets chef Michael Murphy säger att en ny verklighetsuppfattning verkligen håller på att växa fram och att det finns en känsla att fysikerna avslöjar en värld som överensstämmer med vad mystikerna uppfattat i sina visioner.

Om, skriver Roland Gammon, skapande medvetande är universums yttersta verklighet, då kan man hoppas att den mänskliga evolutionen har ett mål och att livet självt har ett syfte att söka sin egen fulländning.

Enligt min mening, skriver Gammon vidare, har parapsykologin redan experimentellt tillbakavisat den fysikalistiska teorin om människan. Den bekräftar existensen av den andliga dimensionen hos människan och tillbakavisar kommunisternas dialektiska materialism. Det börjar komma fram bevis för att det finns en direktförbindelse mellan medvetande och medvetande och att det finns en oändlig Intelligens som genomtränger naturen, är ständigt närvarande i allt och uttrycker sig som lag och ordning i naturen. Den nya vetenskapen säger den för skeptiker förfärliga sanningen att vi alla är "delar av ett vidunderligt helt, vars kropp är naturen och vars själ är Gud". Dualismen mellan medvetande och materia, mellan ande och kropp försvinner - båda framstår som poler i ett sammanhängande, levande universum.

"Universum existerar på grund av att Brahman (Gud) tänker" - det är urgamla visdomsord ur indiskt tankeliv, och de blir nu alltmer aktuella hos alla de vetenskapsmän och vise som i våra dagar tänker new age-tankar. Det synliga universum är alltså uttryck för tänkande hos det absolut Enda.

"Universums yttersta stoff är tankestoff", sa Englands store fysiker Sir Arthur Eddington. Och den svenskamerikanske astronomen Gustaf Strömberg talade om "universums själ".

Universum är en manifestation av en oändlig Intelligens - traditionellt kallad Gud. Så säger new age-tänkare inom vetenskapen. Om de har rätt, kan vi se fram emot en renässans för tron.

SM


Källa:New Realities nr 6, årgång 3. Tidskriften utkommer inte längre.


Till sidan 1!
www.sokaren.se/INDEX105.HTML