Sökaren, nr 1, 1999SÖKAREN

en väsentlig tidskrift


Omslag nr 1, 1999

Innehåll nr 1, 1999:


Sri Yantra, mandalas av Birgitta Tillander

Åsa Freij:
Right Livelihood Award till aktivister som kämpar för fred, hälsa och miljö.

Guds monolog

Eva Sanner:
En klok röst i samhällsdebatten. Eva Moberg får Sökarens klokpris.

Kerstin Stina Carlsson:
Det glömda språket. Andlighetens och det heligas språk. Att förstå detta språk är en konst som i likhet med andra konster kräver kunskap, talang, praktik och tålamod.

Åsa Freij:
Nyväckt guru från Australien på Sverigebesök.

Erland Lagerroth:
All förnyelses källa? Amit Goswamis förklaring av varats natur.

Bengt Petersen:
Tankar om livet.

Sökarnyheter

Bokrecensioner

Bengt Petersen:
Mäster Eckhart, mystiker.

Läsarforum

Malin Helena:
Ängeln Elvira. En saga.

Peter Jansson:
Ravi Shankars två steg till upplysning.

Åsa Freij:
Lindra nöd, bygga skolor. Andlighet i praktiken för svenska Tibetvänner.

Åsa Freij:
Chopra i Sverige.

Det finns i själva verket ingen slutgiltig förståelse utan kärlek.
Christian Morgenstern

Den som inte lånar andras vetande kommer alltid att gå miste om det bästa.
Friedrich Rückert

Girighet är alla lasters moder.
Lucius Annaeus Seneca

Den som verkligen känner människorna litar aldrig obetingat på någon, men ger heller ingen helt och hållet förlorad.
H. E. Fosdick

En villfarelse är så mycket farligare ju mer sanning den innehåller.
Henri-Frédérick Amiel

Den som har en trädgård och en boksamling behöver inte känna saknad.
Cicero

Sökarens klokpris 1998

 tilldelas

Eva Moberg


Motivering: Eva Moberg är en klok röst i samhällsdebatten. Hon bryr sig inte om vad som anses vara "god ton" i intellektuella och kulturellt ledande kretsar, utan följer sitt eget förstånd och sin egen känsla. Hon vänder sig mot det kulturella etablissemangets ofta uttalade förakt för New Age-rörelsen och pekar på de goda inslagen där, hon tar till orda mot plågsamma djurförsök, i miljöfrågor, och hon står i förgrunden inom den svenska feministrörelsen. Sedan många år är hon erkänd och uppmärksammad inom svensk kultur - så hennes åsikter syns och hörs.

Sven MagnussonTill sidan 1!www.sokaren.se/INDEX111.HTML