LÄNKAR TILL SVENSKA HEMSIDORTidskriften 2000-Talets Vetenskap.

Ajkon. Alternativ förmedling.

Akal Center. Föredrag, kurser, behandlingar.

Alternativmedicin.

Gunnar Martin Aronssons hemsida.

Anna Bornsteins hemsida. "Mitt liv är nära förbundet med Paul Brunton..."

Buddhism, en väg att gå.

Centaur Consult för personlig och andlig utveckling/MaLou Sundgren

Di Leva.

Domedagsprofetior. "I alla tider har människan försökt förutspå världens undergång..."

Herbert Edlunds hemsida. Teosofi m m.

Karl-Erik Edris hemsida.

Energica Förlag.

Framtiden i Våra Händer. För en rättvis fördelning av världens resurser.

Åsa Freijs hemsida.

Frivillig enkelhet.

Friskare liv.

Förbundet djurens rätt kämpar mot alla slag av dålig behandling av djur.

Föreningen Rädda Individen, FRI, vill rädda människor ur "destruktiva" religiösa sekter.

Greenoption/Grönt val. Vegetarisk livsföring.

Healing.

Hälsofrämjandet. Hälsa på vegetarisk grund.

Jordstrålningscentrum.

Om Friedrich Jürgenson av Anders Leopold.

Erland Lagerroths hemsida.

Larsons förlag har bland annat böcker av Paul Brunton.

Lightsoul, Jill Petersson.

Livshälsan. Läkarmottagning med helhetssyn i Hälsans Hus, Stockholm.

Länkskafferiet, en databas med kvalitetsgranskade webbplatser för skolbruk.

Martinus Center Stockholm.

New Page säljer böcker, musik, meditationsband, stenar och kristaller, rökelse, smycken, dofter och oljor m m.

Nutana, ett hälsokostföretag.

Organisationen för Ny Fysik är ett forum för forskning i gränstrakten av eller utanför etablerade vetenskapsparadigm.

Ny hälsa/Eskil Svensson

Paranormal, en uppslagsbok på nätet.

Parapsykologisk forskning vid Stockholms Universitet.

Pellusgården/regressionsterapi.

Religion.nu Länkar.

Religionssidan. Länkar.

The Right Livelihood Award Foundation

Eva-Lena Rosencrantz hemsida.

Jan Erik Sigdells hemsida.

Slagrutans hemsida.

Specialarbete Slagrutan.

Soul Travel. Mest om ut ur kroppen-upplevelser och klardrömmar.

Starlinks.Länkar.

Sufismen

Svenska Frisksportförbundet.

Svenska Nätverket för Instrumentell Transkommunikation, SNIT.

Svenska Vegetariska Föreningen.

UFO-Sverige.

Kjell Ulanders hemsida om intelligent design.

Veganföreningen i Sverige. .

Vegan.nu.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning företräder en skeptisk inställning.

Bokförlaget Vimi. Bok om den Jesus som aldrig funnits, av Roger Viklund.
Jesusgestalten kritiskt granskad. Roger Viklund.

Wäxthuset, Väddö. Personlig utveckling.
NÅGRA LÄNKAR TILL UTLÄNDSKA HEMSIDORConsciousness Research Laboratory for scientific research on "psychic" experiences, Dr. Dean Radin.

Fortean Times, a magazine of news, reviews and research on strange phenomena and experiences, curiosities, prodigies and portents.

The J. Allen Hynek Center for UFO Studies, a serious research group.

The Parapsychological Association.


The Rhine Research Center for parapsychology.

Science Frontiers, The Unusual & Unexplainded, a newsletter for reports on observations and facts that challenge prevailing sccientific paradigms.

Sheldrake Online.

What is Vedanta?

Skeptica, Willy Wegners danske hjemmeside.

Division of Personality Studies, Virginia. Dr Ian Stevenson.

What Is Enlightenment?, a magazine for spiritual transformation.

Gary Zukavs hemsida
Till sidan 1!


www.sokaren.se/INDEX14.HTML