Stora tankar i vår tid

Perspektiv på New Age


Av Sven Magnusson
  Innehåll:


   2  New Age-rörelsens rötter     
   3   New Age idag     
   4   Inspiratörer     
   5   Kosmiskt medvetande     
   6   New Age-rörelsens tidiga historia     
   7   Tänkare i den nya tiden     
   8   New Age, vad är det?      
   9   New Age i Sverige     
  10   Kärntankar     
  11   Metoder     
  12   Intressen     
  13   New Age och evolutionen     
  14   New Age och kristendomen      
  15   Kritik mot New Age     
  16   New Age oförgänglig filosofi

          


     

Personer, ämnen:


Pierre Teilhard de Chardin       
Abraham Maslow
Carl Gustav Jung
Pitirim A. Sorokin
David Bohm
Harold Saxton Burr
Aldous Huxley
Roberto Assagioli
Richard M. Bucke
Findhorn
The Farm
George Trevelyan
Fritjof Capra
Willis Harman
Peter Russell
Mirakelkursen
Ann Wigmore
Matthew Fox
David Spangler
O. Carl Simonton 


Stora tankar i vår tid - perspektiv på New Age finns numer endast som bok. Den kan beställas från förlaget genom insättning av 175 kronor (inkluderar porto) på postgiro 78083-3, Wrå förlag. Vid beställning på annat sätt tillkommer postens avgifter för porto och postförskott.

"På 138 sidor har (Sven Magnusson) fått med det mesta om New Age: dess rötter, historia, viktigaste inspiratörer, kärntankar, metoder och förhållande till vetenskap och kristendom."
Anders Haag på Idagsidan i Svenska Dagbladet.

"Sven Magnusson, mångårig redaktör för tidskriften Sökaren, gör i sin bok ett svep över några av new age-rörelsens föregångare och förgrundsgestalter. Begreppet new age, som av många idag främst förknippas med sådant som spådomskonst, healing och kristaller, började som en avsevärt mera livsfilosofisk rörelse på idealistisk filosofisk grund. För tettio år sedan var det åtskilliga intellektuella som lockades av de nya tankegångarna. Det är främst denna form av nyandlighet som berörs i boken, och författaren skiljer också konsekvent på "klok-new age" och "folklig new age". Genom sitt fokus på 1960- och 1970-talets nyandlighet är boken ett initierat och värdefullt komplement till den ökande litteraturen på området. Magnusson lyfter överlag fram det positiva inslaget i den nyandliga rörelsen, men konstaterar med en blandning av sorg och kritik att den folkliga formen av new age som dominerar i vår tid lider av en brist på intellektualitet. När författaren jämför med andra religiösa traditioner smyger sig ibland tveksamheter in."
Olav Hammers recension för Bibliotekstjänst.Bokens nuvarande titel är Perspektiv på New Age.


Wrå förlag, Bokhandeln Vidar, Löwensväg 20 B, 153 36 Järna.
Tel.08-55 17 38 32
E-post

Talbok

Sven Magnussons bok "Stora tankar i vår tid. Perspektiv på New Age" finns som talbok från Tal- och punktskriftsbiblioteket, intalad av Christer Bjärehag. Får lånas av synskadade genom biblioketens förmedling. Tid: 5 timmar, 17 minuter.


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX16.HTML