Kristendomen och reinkarnationstanken
"REINKARNATIONSTANKEN fanns i urkristendomen, den finns belagd i Bibeln och den uteslöts från den kristna läran vid ett kyrkomöte i Konstantinopel!" Ja, så kan man då och då få höra eller läsa.

Men tron på själens upprepade återfödelser går ej att förena med den kristna läran om de dödas uppståndelse, Jesu återkomst för att döma levande och döda och ett evigt liv.

Reinkarnationsläran finns framför allt inom hinduismen och buddhismen, även om många västerlänningar idag tror på den. Enligt judendomen, kristendomen och islam har en människa ett jordeliv, och hennes tillvaro i evigheten bestäms av hennes gärningar under detta enda liv. Men därtill fordras Guds nåd. Enligt kristendomen uppstår en människa till evigt liv i salighet eller i fördömelse.

Ett bibelställe som brukar åberopas av reinkarnationstroende är Johannes 9:2, där Jesu lärjungar angående en blindfödd man frågar: "Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?" Jesus avvisar båda alternativen och säger att meningen är att Guds gärningar skall uppenbaras på honom. Att Jesus här inte tar avstånd från reinkarnationsläran betyder inte att han trodde på den. Men den kan mycket väl ha varit känd i Jesu judiska miljö och haft anhängare bland judarna. Fast det fanns hos judarna också en tanke att man kunde synda redan i moderlivet, och den kan förklara frågan.

Ibland påstås att Origenes (d. 254) som gärna felaktigt kallas kyrkofader, omfattade tron på själavandringen. Origenes lärde världarnas mångfald, själarnas föruttillvaro hos Gud och deras återfödelse i skilda världar som änglar, människor eller demoner. Origenes uttryckte sig helt avståndstagande om läran att själen skulle återfödas till flera liv på jorden.

Inget kyrkomöte har bannlyst läran om återfödelsen. Det behövdes inte. Vad man tog ställning till 543 (eller 553) var idén om själens föruttillvaro (preexistens) som hävdades av Origenes.

Hos tidiga kristna författare nämns knappast någon själavandring. Den tycks ha varit en främmande tanke och förekommer endast som en spekulation, som man tar avstånd från. Inom hermetismen, gnosticismen och den senare nyplatonismen trodde man på reinkarnation.

Per Beskow skrev i Sökaren nr 2, 1986 att vi första gången finner själavandringsläran hos Pythagoras på 500-talet f.Kr., och denne berättade själv om flera av sina tidigare inkarnationer. Platon nämner att själen återföds i ny jordisk existens.

Mina källor är religionsvetarna Carl-Martin Edsman och Per Beskow.

SM


Reinkarnation

Kristendomen

Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX23.HTML