Informativ tidskrift för väsentliga livsfrågor




Omslag nr 6, 2002



Innehåll i nr 6, 2002:


Gunnar Martin Aronsson:
Hilma af Klint, esoterisk konstnär.

Birgitta Manners Stålhammar:
Sökarens klokpris 2002 till en framstående journalist för folkhälsan: Eskil Svensson.

Bertil Falk:
Charles Hoy Fort och hans fördömda ting.

Erland Lagerroth:
Vidgade horisonter.

Erland Lagerroth:
Allt är förändring. "Strukturer uppstår ur självorganiserande processer." - "...en värld som skapar sig själv och därför inte behöver vare sig Gud eller människor som skapare.

Mikael W. Gejel:
Min tro: Hermetismen.

Kerstin Stina Carlsson:
Den heliga årstiden.

Café Sokrates. Vad är vänskap?

Annastina Vrethammar:
Krönika.

Bokrecensioner.

Healing - en verklighet?

Kerstin Stina Carlsson:
Lidandets mening. "Lidandet är den snabbaste hästen till Gud."

Visdomsbladet.

Medvetandet. Peter Russells uppfattning.

SM:
Är mystiska cirklar och piktogram i sädesfält förklarade?

Marita Riml:
Sjukdom kan bli en vändpunkt. Vid Siljans strand ligger kursgården BARAVARA.

Simon Andersson:
Ljusmeditation.





Allt har en skönhet, men inte alla ser den.
CONFUCIUS


Godhet är viktigare än kunskap. Vi vill säkert alla hellre leva i en värld av goda människor än i en värld av lärda människor.
BIRGER ZADIG


Den finns bara en framgång - att kunna leva livet på sitt eget sätt.
CHRISTOPHER MORLEY





Till sidan 1!



www.sokaren.se/INDEX251.HTML