För seriösa sanningssökare


Omslag nr 4, 2002Innehåll i nr 4, 2002:


Eva Sanner:
Radikal ärlighet en andlig utvecklingsväg?

Findhorn 40 år.

Viveka Lindgren:
Grottan i snön. En kvinnas upplysning efter djup meditation i total isolering.

Djuren och politiken.

SM:
Slump eller skapelse? Vilar universum ytterst på slumpprocesser eller finns en skaparkraft bakom allt?

Kerstin Stina Carlsson:
Medvetet liv.

Bokrecensioner.

Läsarforum.

Darwinismen i kris.

Robert Carleson:
Min tro. Spiritismen.

Café Sokrates.

Visdomsbladet.

Håkan Blomqvist:
Krönika.

Åsa Johansson:
Amma, den kramande gurun.
Kärlek"Cellerna i din kropp älskar varandra. Blodet älskar ditt hjärta och dina lungor. Din ryggrad älskar dina muskler. Din kropp är en kärlekssaga där varje dag skriver ett nytt kapitel. Varje del av din kropp skänker de andra delarna vad de behöver och tar själv emot vad den behöver. Du är en vandrande kärlekssaga hela du.

Och varje enskild kärlekssaga är del av en större kärlekssaga - varje kärlekssaga rymmer ett oändligt antal andra kärlekssagor inom sig.

/.../

Den allra största kärlekssagan har varken början eller slut /.../ Vi är alla del av denna allomfattande saga. Ibland tycker vi oss ana en skymt av detta kosmiska sammanhang, vi grips av vördnad och förundran. Vetenskapsmännen talar om 'interrelationism', det vill säga att allting som existerar är beroende av allting annat."


Ur "Själens berättelser" av Gary Zukav (Natur och Kultur 2001).Till sidan 1!


www.sokaren.se/INDEX253.HTML