Bhagwan, eller Osho som han kallade sig under sista delen av sitt liv, är död sedan flera år. Det var flera skandaler kring honom och hans rörelse. Men nedanstående skrev jag 1982, medan hans anseende var ganska gott.
SMDet oranga folket


Rajneeshismen på frammarsch


"Livet är ett mysterium som skall levas, inte ett problem som skall lösas."
B h a g w a n   S h r e e   R a j n e e s h


De bär kläder i olika nyanser av rött. De är disciplar till Bhagwan Shree Rajneesh och har hans fotografi i en medaljong hängande i en träkedja runt halsen - det kallas en mala. Så går de alltid klädda, även i sin borgerliga sysselsättning.

De ser sig själva som framtidsfolket, de medvetna, upplysta, fria, de som lever ett riktigt liv efter intuitionen och hjärtat.

Omkring en halv miljon säger de sig vara i världen, Bhagwans neosannyasins - och 250 i Sverige. Deras antal ökar snabbt. Nu har de invigt ett center på Surbrunnsgatan i Stockholm. Lokalerna, där det förut varit en verkstad, har de själva iordningställt, med viss hjälp av hantverkare. Där äger meditation och terapi rum.

Alla dessa sannyasins har bytt ut sitt gamla namn mot ett nytt, andligt, som de fått av Bhagwan personligen. Kvinnorna har namn som börjar på Ma, till exempel Ma Anand Teresa, som centrets ledare heter. Männen kallas Swami, till exempel Swami Prem Muktesh, som är en av de allra första av Bhagwans lärjungar i Sverige. Sitt gamla namn vill de helst inte nämna, även om det ibland måste användas i formella sammanhang.

Man lägger märke till att flera sannyasins röker. Bhagwans lära innehåller inga förbud. Men maten som serveras är vegetarisk.

Flera kramas, några kysser varandra.

Bhagwan Shree Rajneesh är en ovanlig guru. I sitt hemland, Indien, var han omstridd. Många ogillade honom starkt, inte minst på grund av hans liberala syn på sex. Nu bor han i Oregon, USA, där ett ashram har upprättats, en ranch, som kallats Rajneeshpuram.

Det finns inga "måste" i rajneeshismen, inga regler. Varje lärjunge är fullständigt fri att på sin egen väg söka sig fram till upplysning, kärlek, ett rikt och gott liv.

Många som läst hans uttalanden har haft svårt att hitta en substans, en tydlig kärna i budskapet. De har frågat sig: Är han en tom pratmakare bara, en person som drar till sig västerländska sökare, eftersom han är österlänning och uppträder som stor guru?

Kanske kan följande ord av Bhagwan vara en nyckel till förståelse av hans lära? "Verkligheten", säger han, "är ett mysterium. Den är inte ett problem som skall lösas, utan ett mysterium att leva, ett mysterium att erfara, ett mysterium att älska, att bli upplöst i, att drunkna i." Alltså: Du behöver inte förstå livet, vad allt egentligen går ut på, hur det har uppstått, du måste inte begripa "det gudomliga maskineriet". Men du behöver leva ett gott, rikt och kärleksfullt liv som en fullödig människa. Alltså är rajneeshismen framför allt en attityd till livet.

Man bör leva "medvetet", lär Bhagwan, dvs vara medveten om vad man gör, inte styras av röriga tankar och känslor och inte ledas av intellektet. De flesta människor är sitt intellekts fångar. Blott ett fåtal är herre över det. Bhagwans väg är kärlekens och intuitionens väg. Låt hjärtat styra huvudet! menar han.

Men någon livsväg som kan anvisas åt alla finns inte. Var och en får själv lära sig att leva. Man får fritt pröva sig fram. Varje människa är unik och har sin egen unika väg att gå.

Bhagwan är mänsklig. Han förstår. Han lägger inga onödiga bördor på människorna. Men han leder dem fram till självförverkligande och lycka, till självförståelse och glädje och han lär dem att acceptera sig själva.

Man lever i nuet, understryker han. Det är vad det gäller: att leva här och nu.

För att lära sig leva behövs meditation och kärlek. Om kärlek säger Bhagwan:

"På kärlekens väg behövs ingen kunskap, bara ett oskuldsfullt varande; inget behöver göras - endast ett kärleksfullt varande."

Finns Gud i Bhagwans värld? Ja, han säger till och med att "ingenting annat än Gud existerar". Detta är grunden i hans undervisning och inspirationen bakom alla experimenten i meditation och gruppterapi inom Rajneesh-rörelsen.

Människorna har glömt den stora sanningen att endast Gud finns, menar Bhagwan. Den glömskan leder till problem.

Bhagwan säger:

"Hela existensen är Guds, hela existensen är hans trädgård.

Genom att äta frukt från kunskapens träd, så har ni fallit i sömn, ni har blivit era intellekt! När hjärtat faller i sömn, så vaknar huvudet, och huvudet kan aldrig veta Guds mysterium.

Kom ner från ert huvud, kom tillbaka till hjärtat och ni är tillbaka i Edens lustgård.

Det är syftet med mitt varande med er och syftet med detta Buddhafält: att kontinuerligt påminna er om att ni kommit fram, att Gud är tillgänglig för er just nu och i detta ögonblick strömmar över till er.

Gud är i luften och i den varma solen och i alla blommor och i fåglars sång.

Denna tystnad, denna närvaro, denna kärlek som flyter mellan er och mig, är Gud.

Denna kärlek är hemmet."

I den yttersta analysen, där allting utom Gud försvinner, där försvinner även egot, förklarar Bhagwan. Kvar blir ett gudomligt varande, som är du. Insikten att allt är Gud, är ett mål för all terapi enligt Bhagwan. Den insikten ger trygghet, glädje och frid. "Jag är Gud därför att jag inte är", säger Bhagwan och tillägger: "Och i det ögonblick du inte är, så är du också Gud." Gud är nämligen vårt innersta väsen, själva vår existens. När vi inser att vi inte har ett jag som är skilt från världen i övrigt, utan att allt är Ett, att allt som existerar är Gud - människor, djur, växter, berg, vatten, himlen - då är vi medvetna om vår gudomlighet. Endast Gud existerar. Att säga att man är Gud är att säga att man existerar.

Men, påpekar disciplarna, det är mer en fråga om att hitta gudomligheten i sig själv än en utomstående Gud.

Bhagwan betraktas av sina neosannyasins som en i raden av stora världslärare, en Buddhas och Jesus jämlike, en upplyst. Han är för dem inspirationen till att gå vidare, att inte fastna utan fortsätta växa, utvecklas.

Bhagwan Shree Raineesh är en 51-årig indier, f d professor i filosofi. Många västerlänningar tilltalas av hans tankar, bland annat flera psykologer och terapeuter. Han har betydligt fler västerländska än österländska disciplar. Han hade ett stort ashram i Poona, Indien 1974 - 1981. Där förekom många former av modern psykoterapi, såsom gestaltterapi, primalterapi, rebirthing, counselling, enlightenment intensive, bioenergetics, psykodrama, massage och ecountergrupper samt österländska former för personlig växt såsom tai chi, za-zen, aikido och vipassanameditation. Allt detta leddes av terapeuter från väst som blivit Bhagwans lärjungar. Ashramet i Poona stängdes i fjol, när Bhagwans hälsa sviktade. Han var ett slag så illa däran att frågan var hur länge han skulle leva. Han begav sig till Förenta staterna, återvann hälsan och befinner sig nu i Rajneeshpuram i Oregon, ett stort landområde som hans neo-sannyasins köpt. Det fick nyligen laglig status som stad i USA och man arbetar för fullt med att omvandla området till ett modernt självförsörjande samhälle.

Bhagwans lära går inte i den asketiska, inåtvända indiska traditionen. Han säger att man kan leva ett rikt både yttre och inre liv. Andlighet står inte i motsättning till materiell välmåga. En andlig människa måste inte vara asket och förneka kroppen. De naturliga mänskliga begären och känslorna skall inte undertryckas utan bejakas - i annat fall kan neuroser och andra psykiska störningar uppstå. Om sex har Bhagwan sagt - och det har varit stötande för många: "Ha sex så mycket ni vill, tills ni tröttnar på det." Vägen till upplysning, till ett rätt liv, kan gå genom sex, likaväl som genom andra typer av erfarenhet. Men det gäller att ständigt vara uppmärksam, vaken och medveten i friheten.

Men myten om Bhagwan som sex-guru är sedan länge förbi, säger hans svenska disciplar.

Som medel att finna sig själv rekommenderar Bhagwan österländska meditationstekniker och olika former av terapi. En teknik som är vanlig inom Rajneeshrörelsen är en dynamisk meditation som i Skandinavien kallas ho-meditation. Det rör sig om en känsloutlevelse, där man bl a skriker "Ho"!

Detta var några fragmentariska upplysningar om Bhagwan Shree Rajneeshs undervisning, litet subjektivt utplockade ur litteratur, främst 20:e Nexus.

SM
Foto från Viha Osho Information Center & Book Distributors.


Till sidan 1!
www.sokaren.se/INDEX323.HTML