Omistlig tidskrift för livsfrågorOmslag nr 6, 2001


Innehåll i nr 6, 2001:


Eva Sanner:
Sökarens klokpristagare Göran Grip utforskar tillvaron.

Göran Grip:
Den berömda nära döden-skon.

Harry Månsus:
Dialog och befriande andlighet.

Kerstin Stina Carlsson:
Sufisk visdom.

Jan Erik Sigdell:
Min tro. Reinkarnation.

Harry Månsus:
Krönika.

Viveka Lindgren:
Psykometri.

Bokfloden.

Café Sokrates.

Gary Zukav, en tänkare i den nya tiden.

Visdomsbladet.Sökarens klokpris 2001 tilldelas Göran Grip. Han har på ett mycket seriöst sätt riktat vår uppmärksamhet mot de så kallade nära döden-upplevelserna. Hans inlägg har varit kunniga och balanserade. Han har också gjort en betydande insats som översättare från engelska av en rad böcker om framför allt nära döden-upplevelser och därmed bidragit till kännedom i vårt land om dessa märkliga mänskliga erfarenheter. Hans egna sökande böcker är också synnerligen läsvärda.


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX336.HTML