Gammal, god tidskriftOmslag nr 1, 2002


Innehåll i nr 1, 2002:


Agneta Milde:
Vägen till ljuset. Om att dö.

Viveka Lindgren:
Feng shui. En kinesisk vishetslära som kan tillämpas vid exempelvis möblering.

Bengt Petersen:
Tankeplock.

Eva Sanner:
Magnus Linton stör. Om veganerna och hur djur behandlas i köttindustrin.

Björn Sahlin:
Poul Bjerre och naturen.

Cattis Bergqvist:
Tystnadens helande hemlighet.

Erland Lagerroth:
Susanna Ehdin, en röst i den nya tiden. En ny syn på människan: Helhet, sammanhang, närhet, mening samt känslorna msom en länk mellan kropp och själ.

Gunnar Gällmo:
Min tro. Buddhismen.

Kerstin Stina Carlsson:
Självet med stort S eller Den sanna lyckan.

Café Sokrates.

Bokfloden.

Hans Granqvist:
Krönika.

Visdomsbladet.
En del hävdar att universum består av "livlös" materia, att allting är underkastat tillfälligheternas spel, att det är "slumpen" som styr. Andra menar, i likhet med mig, att världsalltet är en levande organism, oändligt klok och medkännande. Att betrakta universum som blott och bart död materia är en möjlig berättelse. Att betrakta det som ett levande väsen är en annan. Vilken berättelse är sann för dig?

G a r y   Z u k a v
i  Själens berättelser


Den moderna vetenskapen har bekräftat att naturen skapar helheter, att det är naturens kännetecken att sätta samman delar i mer och mer samverkande, meningsfulla mönster. Världen framstår för oss inte som ett blint spel av atomer, utan i stället som en stor organisation.

M a r i l y n  F e r g u s o n
i  Mot en ny tidsålder


Viktiga nya upptäckter är i färd med att dramatiskt förändra vetenskapsmännens syn på universums natur. I tre århundraden har naturvetenskapen behärskats av de newtonska och termodynamiska paradigmen, i vilka universum framställs antingen som en steril maskin eller i ett tillstånd av degeneration och upplösning. Nu växer det fram ett nytt paradigm om ett skapande universum, ett paradigm som erkänner de fysikaliska processernas progressiva, nyskapande karaktär.

P a u l  D a v i e s
i  Den kosmiska planenTill sidan 1!www.sokaren.se/INDEX342.HTML