En nödvändig tidskrift för livsfrågor
Omslag nr 5, 2002Innehåll i nr 5, 2002:


Frivillig enkelhet.

SM:
Farligt att leva!

Kerstin Stina Carlsson:
Sökandet efter livets mening.

Birgitta Larsson:
Min tro: Veda.

Gunnar Matti:
Parapsykologin.
Försöksledareffekten. Världsbildsproblemet. Människosynen.

Visdomsbladet.

Café Sokrates. Vad är Gud?

Björn Sahlin:
Gud kan bara vara en personlig, inre erfarenhet.

Bertil Falk:
Krönika. Charles Fort.

Medvetande är världens grund,

Brita af Geijerstam, hundraårig poet med livsvisdom.

Bokrecensioner.

Läsarforum.

Olika världsbilder.

Jan Torberntsson:
Debatt om livsfrågor på nätet.

En inre röst.

Gåtan.

Människor förlorar kontakten med sin inre visdom, eftersom de är så vanvettigt fokuserade på den yttre världen.
DAVID SEABURY


Idag och alla dagar vilar jag i enheten med det Gudomliga.
HERRACIA BREWER


Livet är en möjlighet att bidra med kärlek på ditt eget vis.
BERNIE SIEGEL


Idag finner jag Gud inom mig. Jag sätter åt sidan alla förvirrade ord och upplever ren frid.
ALAN COHEN


Lyckan skall inte sökas i avskildhet eller på platser där mycket folk är i rörelse - den finns i Självet.
RAMANA MAHARSHI

Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX344.HTML