Sökaren, nr 3, 1998Var smart

läs Sökaren!
Innehåll nr 3, 1998:


SM:
Bibelkoden. Finns det dolda budskap i Bibeln, inskrivna för 3 000 år sedan?

Kerstin Stina Carlsson:
Är mystik vetenskap? Mystiker i olika tider har sagt anmärkningsvärt lika saker om verkligheten.

Solveig Almqvist:
En sällsam historia. En resa bortom tidrummet? Besök i en annan dimension - verklighet eller ej?

Anna Bornstein:
Av drömmars stoff. Ett samtal mellan Anthony Damiani och Audhild Ybor.

Jonas Bernholm:
"Guds moder". Hon har kallat sig Guds Moder och Jungfru Maria, och hon beskriver sig själv som en Andlig Moder för sina lärjungar. Men vem är hon egentligen?

Rolf Ejvegård:
Fallet Karin dyker upp i skönlitteraturen. Ett litterärt plagiat.

Tre bästa. Några av Sökarens skribenter nämner tre saker som haft stor betydelse för dem: metoder, personer, böcker, idéer etc.

Håkan Eriksson:
Deltog astronomiprofessorn Donald H. Menzel i hemlig UFO-forskning?

Bokrecensioner

Sökarnyheter

InsändareTeosofiEn kort översikt över teosofins tankeinnehåll kan lämpligen inledas med utsagan att världsalltet inte på något mystiskt sätt har uppkommit ur intet. Teosofin talar i stället om en självexisterande urgrund som den orsakslösa orsaken till allt som varit, är och någonsin skall bli. Denna urgrund är oföränderlig, gränslös till sin utsträckning, evig och överallt närvarande. Man kan betrakta den som medvetet världsrum, men inte som en gud av något slag. Ty vilken bild man än gör sig av en gud, så blir denne en begränsad varelse. Urgrunden är det rena Absoluta Vara som i sig innehåller de potentiella möjligheterna till alla former av begränsat liv i tid och rum. Ur denna urgrund uppkommer världsalltets alla himlakroppar med sina invånare, i den lever de och till den återgår de vid slutet av sina respektive levnadslopp.

Herbert Edlund i Teosofiskt Forum.VisdomsordMed kunskap och kärlek uppbygges världen.
Anatole France

Är något mera likt vanvett än vreden?
Cicero

Tvivel bör inte vara annat än vaksamhet, annars kan det bli farligt.
Lichtenberg

Handling är enda vägen till kunskap.
George Bernard ShawÅter till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX35.HTML