Ur tidiga årgångar av Sökaren (1964-1968):

Tyohiko Kagawa berättar i en bok att när han för sin kristna kärleksverksamhet varit i behov av penningmedel och bett till Gud därom, har han fått vad han önskat, fast det många gånger sett kritiskt ut. Kagawa skriver att han tror att den som för goda gärningars skull behöver medel och själv står mitt uppe i det svåra arbetet, han får det han behöver - sådan var hans erfarenhet.
I fil. dr Karl Linges bok "F. A. Boltzius" nämns att det i omkring 30 000 brev (som förr förvarades i Värmlands museum) finns övertygande uppgifter om att den excentriske värmlänningen utförde underverk i Jesu efterföljd. Linge skaffade också muntliga bekräftelser från sådana som blivit botade av Boltzius eller minns att andra botats.

Boltzius tog de bibelord bokstavligt som säger att den som efterföljer Mästaren han skall kunna göra Mästarens gärningar.

En humoristisk poäng i Linges bok är uppgiften att Boltzius vid flera tillfällen i tro och tillit bad till Gud om kaffegrädde och bröd för sig och sina vänner, när sådant saknades - och han fick det, sägs det, genom att någon granne liksom av en tillfällighet kom att tänka på att Boltizius kanske behövde dessa saker.
Under experiment som utfördes i en skola i Odessa fick högerhänta barn lära sig skriva med vänster hand, vilket lyckades på fyra-fem månader. Dessa barn kunde sedan vid skrivning lätt växla mellan höger och vänster hand. Vid trötthet i ena handen bytte de till den andra. Detta förhindrade överansträngning i vissa delar av nervsystemet och hade en välgörande inverkan på hela fysiken. Prov visade att dessa barn, som var i 11-12-årsåldern, hade bättre koncentrationsförmåga än andra elever i samma ålder. Lika utveckling av båda händerna har en välgörande verkan på människans mentala aktivitet, uppges det, och händernas arbete är intimt förknippat med hjärnans arbete.

Från en artikel av bitr. professor V. Ruzheinikov och M. Zubrzhitsky vid universietet i Odessa. Källa: den ryska, engelskspråkiga tidskriften Sputnik (som nog inte utkommer längre) en motsvarighet till amerikanska Det Bästa.
I Ryssland har forskare gjort experiment med att placera tomatplantor i magnetfält - samtidigt som man haft kontrollplantor utanför magnetfälten. Det visade sig att de plantor som utsattes för kraftig magnetism, växte snabbare än de andra. Även avplockade frukter mognade snabbare än normalt i ett kraftigt magnetfält.

Levande celler är känsliga för magnetism. Kanske de gamla egypterna och indierna kände till detta, då de placerade olika stenar och metaller på pannan - detta kunde förändra tankeverksamheten.
Den franske elektroteknikern Antoine Prioré uppges med elektromagnetisk strålning ha botat flera hundra råttor på vilka cancer framkallats experimentellt. När en svulst bestrålas 10-90 minuter om dagen under fyra-fem dagar, blir den gradvis hårdare och försvinner efter hand helt. De behandlade råttorna blev fullt friska, och ingen visade tecken på att återfå sjukdomen.

Professor Guérin vid Cancerinstitutet i Villejuif säger: "Jag har följt Priorés forskning under tre år. Enligt min mening har han kommit cancergåtans lösning på spåren. Jag tror att det redan idag är möjligt att bota människor med hans metod." (Ur årgång 1965.)
Arthur Koestler omtalar i en av sina böcker att man vid experiment funnit att när ett grodembryo i ett tidigt stadium av sin utveckling delas mitt itu, utvecklas ur varje del en fullt riktig groda - hälften så stor som normalt. Det har också visat sig att om man skär bort anlagen till t ex ögonen hos sådana embryon, så utvecklas ur dessa anlag en liten men fulllständig groda.
Modern fysik har eliminerat begreppet materia... Tanken är det första och mest direkta i vår upplevelse... Jag betraktar materian som härrörande från Medvetande... Den gamla ateismen är borta...
Sir Arthur EddingtonVi upptäcker att universum visar tecken på en skapande eller kontrollerande kraft som har någonting gemensamt med våra egna individuella tankar.
Sir James Jeans