Ur tidiga årgångar av Sökaren (1964-1968):

1954 publicerade en psykiater, William A. Greene, Jr., i den amerikanska tidskriften Psychosomatic Medicine en artikel om psykologiska faktorer vid uppkomst av sjukdom. Dr Greene hade funnit att upplevelsen att vara olycklig är en viktig faktor vid uppkomsten av vissa former av cancer. Han hade undersökt 20 manliga cancerpatienter i olika åldrar. I samtliga fall hade symptomen visat sig medan patienten utsattes för betydande psykisk påfrestning med oro eller depression. I 17 av de 20 fallen var det fråga om skilsmässa från fader, moder, hustru eller annan närstående person, vanligen på grund av dödsfall. En pojke, 3 l/2 år gammal, fick leukemi sedan familjens hus brunnit ned och en äldre broder flyttat och gått in i armén. En 47-årig man hade förlorat sin dotter, som var hans enda kvarlevande släkting. En gift man hade mist sin moder, som han var mycket bunden vid. En 37-åring hade förlorat pengar i ett affärsföretag samtidigt som han upptäckte att hans fästmö redan var gift.

Källa: Den amerikanska tidskriften Prevention i en artikelserie rubricerad "Lyckliga människor får sällan cancer".
Läkaren har blivit en av de vanligaste orsakerna till sjukdom och död, ansvarig för 100.000-200.000 dödsfall i USA årligen, skriver Martin L. Gross, författare, föredragshållare och samhällkritiker, i sin bok The Doctors. Gross citerar dr David M. Spain vid Downstate Medical Center i New York City, som säger att läkare kommer tätt efter bakterier som viktig faktor vid uppkomsten av sjukdomar hos människor.

Boken, på 570 sidor, grundar sig på intervjuer med hundratals läkare, undersökningar på lasarett och medicinska utbildningsanstalter, rapporter till myndigheter och kritik i medicinska tidskrifter.

Gross skriver att den amerikanske läkaren i allmänhet är omedveten om vilka risker som hans behandlingar innebär för patienterna. Han citerar en dr Arthur James Mannix, kirurg, som säger att fel i bedömningar och teknik bidrar till nära 50 procent av dödsfallen på operationsbordet.

Källa: The Anti-Vivisectionist, USA.
Are Waerland:
Det finns ingenting som bättre understöder vår andliga strävan och andliga utveckling än en stark, ren och sund kropp. Är denna förgiftad och sjuk, kan vår själsliga kraft tas så starkt i anspråk att ingenting blir över för andliga värden. Ju mindre vi märker vår kropp, ju renare och kraftigare dess "vibrationer" är, desto mer närmar vi oss ett förandligande. Det ligger en djup och stor sanning i den gamla tanken att vår kropp skall vara vår andes tempel. Vägen till den nya människan går över individens kroppsliga och andliga pånyttfödelse.