Ur tidiga årgångar av Sökaren (1969-1970):

Författaren Erich von Däniken dömdes 1970 i Schweiz till 3 1/2 års fängelse samt böter på 3.000 sch.fr. för bedrägerier. Det gällde 30 fall av förfalskningar och andra bedrägerier under tiden 1962-1968. Enligt den danska tidningen Berlingske Aftenavis är det fråga om bankbedrägerier gällande ett sammanlagt belopp motsvarande 700.000 danska kronor.

Dänikens böcker har utgetts på flera språk och sålts i mycket stora upplagor. Som bekant handlar de om sådant som tyder på forntida högkulturer på jorden och även besök av astronauter från främmande planeter.

Under rättegången sades det om Däniken att han använder lögnen som princip. En rättspsykiater betecknade honom som psykopat.

Bedrägeridomen mot Däniken drabbar naturligtvis hans författarskap och hans trovärdighet.
Shakuntala Devi från Indien är en "levande räknemaskin". Vi läser om henne i ett gulnat klipp från tidningen Se samt i Hälsa, 7-8, 1969. Vid tiden för Se-artikeln var hon 19 år och framträdde i svenska läroverk, där hon förbluffade lärare och elever med att räkna snabbare än en räknemaskin. Det berättas att hon på nästan nolltid kunde dra 21a roten ur mångsiffriga tal. Enligt HÄLSA har hon ingen förklaring till sina prestationer. "Det är egentligen hennes undermedvetna som 'räknar'. Hon bara 'ser' svaren och anger dem. Alltid rätt."

Att Shakuntala Devi inte bara kan räkna utan även känna framgår av HÄLSA-artikeln. Hon berättar: "Som liten trodde jag att alla människor i hela världen levde vegetariskt. Först när jag var 14 år gammal fick jag klart för mig att så inte var fallet. Det blev en fruktansvärd chock för mig - i tre dagar och tre sömnlösa nätter funderade jag över denna fruktansvärda sanning: att människor åt kött från djur. Hur kunde de? Jag upplevde det som ett nederlag för allt mänskligt, så intensivt grep mig detta att jag blev alldeles nedbruten över hur människor kunde vara så fruktansvärda."

"Inga ord täcker den Sanna Verkligheten" säger Shakuntala Devi, "det är bara hopplösa försök att beskriva något obeskrivbart och för mänskligt förstånd ofattbart. Jag såg kosmos fungera, som en femdimensionell geometri, inte statisk utan dynamisk, med rummets tre dimensioner, tiden som en fjärde och därtill också en femte dimension, den konstruktiva, sammanhållande dimensionen, universums innersta mysterium, Kärleken. Jag såg också denna KÄRLEK som strömmar av ljuspartiklar som spreds spiralformigt genomträngande hela skapelsen som en kedjereaktion av väldiga pulsslag, en kosmisk andningsprocess."