Gammal god tidskrift för sanningssökare
Omslag nr 3, 2003Innehåll i nr 3, 2003:


Eva Sanner:
Hon ser en annan verklighet.
Ett medium ser det som andra inte ser. För Doris Ankarberg har detta blivit vardagsmat. Förmågan säger hon sig ha haft sedan hon var liten.

Brita Adkinson:
Krönika.

Matej Slavik:
Paranormal encyklopedi på nätet.

Åsa Freij:
"Margit Sahlin är död. Leve Margit Sahlin!" Och samtalet om "Gud" fortsätter livfullt.

Viveka Lindgren:
Fredrik Praesto. "Intuitionen har alltid varit en del av mitt liv."

Kerstin Stina Carlsson:
Skiftet. Om andlig upplysning och andligt uppvaknande.

Visdomsbladet.

Marja Savola:
Qigong- och tai chi-sjukan.

Bokrecensioner.

SM:
Ateism, skepsis. Om tidskriften Humanisten.

SM:
Islam - Guds vilja enligt Muhammed.

Nils-Olof Jacobson:
Reinkarnationsexperiment med hypnos.

Nils-Olof Jacobson:
Den farliga reinkarnationen.

Håkan Blomqvist:
Från ockultism till extremhöger. Kritik av hylozoiken.

Åsa Freij:
Nyfiken på Anders Linder. Rolig, andlig, musiker, sökare.

Jag kan leva med tvivel och osäkerhet och att inte veta. Jag tycker att det är mycket intressantare att leva utan att veta än att ha svar som kan vara felaktiga.
RICHARD FEYNMAN


En tidsepoks filosofiska tankar har blivit nästa epoks absurditeter, och gårdagens dumheter har blivit morgondagens visdom.
SIR WILLIAM OSLER


Det är min misstanke att universum inte bara är egendomligare än vi föreställer oss, utan egendomligare än vi kan föreställa oss.
J. B. S. HALDANE


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX384.HTML