Hälsa

H ä l s o r å d1. Ät en rikt varierad vegetarisk kost. Undvik alltså kött och fisk, gärna också ägg. Men, för säkerhets skull, komplettera med litet mjölkprodukter, eftersom många vegetabilier idag inte är odlade på ett bra sätt och alltså inte har bästa kvalitet. Mjölken är ett fullvärdigt näringsämne, men den är inte av naturen avsedd som föda åt vuxna människor, så man bör vara sparsam med den.

2. Ät mycket råkost, om du tål det, alltså föda så som naturen har tillagat den. Men ibland kan det vara gott med en vegetarisk varmrätt. Ät fullkornsbröd utan sötningsmedel och andra onaturliga tillsatser. Undvik fet mat.

Vegetabilier på en tallrik ser fint ut i färg och form, luktar gott och smakar gott - till skillnad från djurdelar på ett fat. Köttindustrin skapar också stort lidande för djur i så kallade djurfabriker och i samband med slakt, transporter och nöjesjakt. Djur måste tillerkännas rättigheter, bland annat rätten att röra sig fritt inom tillräckligt stora områden och leva ett för dem naturligt liv. Djuren måste få vara glada.

3. Försök att få naturenligt odlade vegetabilier, alltså framtagna utan kemikalier.

4. Var mycket försiktig med industrisockret, vilket är en högraffinerad konstprodukt, som kroppen inte så lätt tar hand om. Människokroppen har bildats i naturen under årmiljoner och är anpassad till att assimilera ämnen som finns i den naturliga miljön. Det vita sockret, som människan har frammanipulerat, är ytterligt farligt.

5. Ät med måtta, och håll en vikt som inte är alltför hög.

6. Nyttja inte tobak (och självklart inte någon form av narkotika).

7. Var återhållsam med kaffe.

8. Var mycket försiktig med alkohol.

9. Motionera varje dag: gymnastisera, promenera, cykla, simma, idrotta... Det är lätt att då och då göra gymnastiska rörelser i hemmet och på arbetsplatsen. Det behöver inte vara avancerad gymnastik, det gäller bara att hålla kroppen i rörelse. Människokroppen har bildats för ett liv i rörelse, och den behöver motion för att fungera väl.

10. Pröva gärna kosttillskott.

11. Se till att må bra inombords. Att trivas med livet är en positiv hälsofaktor. Ha gärna en trevlig och stimulerande hobby.

12. Ha en positiv inställning till dina medmänniskor. De är lika dig och gör så gott de kan och förstår utifrån sina förutsättningar, som skapats av arv och miljö.

13. Se till att få frisk luft och lagom med sol.

14. Iakttag renlighet vad gäller kroppen, kläderna och bostaden.

15. För god tandhälsa: borsta och peta tänderna efter varje måltid.

16. Eftersom det i viss mån är individuellt vad som ger god hälsa, pröva dig fram!
A n k l a g e l s e
I fyrtioårsåldern började jag borsta tänderna mer än sporadiskt. Det berodde på att en tandläkare sa till mig, efter en fråga, att vid femtioårsåldern skulle jag nog få sätta in löständer. Nej, tänkte jag - aldrig i livet! Mina föräldrar hade löständer i både över- och underkäken och sa att det var besvärligt. Så jag började borsta tänderna efter varje måltid. Som pensionär, drygt 65 år gammal, började jag att dessutom peta tänderna med tandpetare. Nu får jag inga nya hål, men gamla plomber går sönder ibland så att jag alltjämt får betala för misskötsel av tänderna i ungdomen.

Varför har inte samhället tydligt och bestämt upplyst människorna om vikten av god tandhygien?

Fram till 70-årsåldern åt jag mat med en hel del raffinerat socker i, t ex sylt på myslin, vanligt bröd och läskedrycker. Och jag rörde på mig för litet. Följden blev att jag fick för högt blodsocker. Doktorn skrev ut en medicin, men jag tog den inte. I stället uteslöt jag det raffinerade sockret ur kosten till nästan hundra procent, började äta mindre och motionera mer än sporadiskt. Men varför fick jag inte denna ledning som ung? Och varför sätter inte samhällets ledare stopp för sockret i livsmedlen? Maten formligen dränks i socker. Till och med morotsaft kan ha socker tillsatt.

Varför ges inte tydliga informationer om vad som är hälsofarligt att äta och att man skall röra på sig för att bevara hälsan? Detta borde tillhöra skolans huvuduppgifter. Och varför kan inte människor erbjudas regelbundna och grundliga hälsoundersökningar, så att t ex diabetes upptäcks innan sjukdomen gått för långt.

När ohälsan har slagit till, då - först då - reagerar samhället och gör insatser för hälsan. Då kan man få mediciner (som är hälsofarliga) operationer och kanske ett välvilligt råd att röra på sig litet mer.

När det gäller tobaken är samhället på rätt väg. Rökning förbjuds på allt fler ställen. Icke-rökarna är inte längre en liten kufisk minoritet, som i min ungdom, utan utgör numer en majoritet. Men alltjämt tillåts försäljning av den hälsoförstörande tobaken.

Man vill anklaga samhället för dumhet.

En anklagelselista skulle även omfatta den grymma behandlingen av djuren, bland annat i de så kallade djurfabrikerna.

J'accuse! (Jag anklagar) skrev den franske författaren Emile Zola för över hundra år sedan och lyckades därmed förhindra ett justitiemord på den judiske kaptenen Alfred Dreyfus, som anklagades för landsförräderi. Idag skulle anklagelser riktade mot makthavarna gälla helt andra saker, ännu viktigare än det som Dreyfus drabbades av: människors hälsa - allt det som skadar människokroppen och som de, som har makten och inflytandet, tillåter, inte i första hand på grund av hänsynslöshet - de drabbas ju själva - utan dumhet, okunnighet, slentrian.

Nog måste det finnas - i vårt land och i andra länder - många goda huvuden med vilja och förmåga att ta itu med de missförhålanden som råder, när det gäller sådant som påverkar människors hälsa.

SM