Nödvändig tidskrift för sanningssökareInnehåll i nr 6, 2004:


Eva Sanner:
Vegetarianer får klokpriset 2004.

Rolf Ejvegård:
Kan vetenskaplig forskning vara ovetenskaplig?

Vad betyder anomalier inom vetenskapen?

Nils-Olof Jacobson:
Vad blev det av "rösterna från rymden"?

Bokfloden.

Varia.

Den materialistiska världsbilden - kritik. Jan Adriansons tänkande.

Synen på hälsa i New Age-rörelsen.

Torbjörn Sassersson:
Förnimmelse av mord eller fusk?.

Är Gud ett hjärnspöke?

Är vi gudomliga eller biprodukter till en evolution av materiell art?

Klärvoajant iakttagelse av dödsprocessen.

Gunnar Martin Aronsson:
Brandon Bays "Resan" och kraften i att förlåta helt och fullt.

Har man ingen karaktär får man skaffa sig levnadsregler.
ALBERT CAMUS


Det räcker inte med talang för att lyckas. Man måste också ha talangen att lyckas.
HECTOR BERLIOZ


Förklara aldrig med konspiration vad som adekvat kan förklaras med dumhet.
MARY MACCARTHY


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX612.HTML