Tidskrift för väsentliga livsfrågorInnehåll i nr 4, 2004:


Viveka Lindgren:
Ulrikas pilgrimsvandring.

SM:
Har vi levt tidigare liv?

Visdomsbladet.

Åsa Freij och SM:
En ny andlighet kan skapa en bättre värld hävdar Neale Donald Walsch.

Gunnar Martin Aronsson:
Byron Katie och The Work.

Bo Ahrenfelt:
Krönika. Låt oss glädjas över Emellanrummet.

SM:
Vad är jaget? Mentalismen har ett svar.

Bertil Falk:
Den mångsidige Sture Lönnerstrand.

Gunnar Martin Aronsson:
Ensamhet och gemenskap.

Bokfloden.

Varia.

I allt som finns i naturen är det något vidunderligt.
ARISTOTELES


Många tror att de tänker medan de i själva verket bara arrangerar om sina fördomar.
WILLIAM JAMES


Universum är större än våra åsikter om det.
HENRY DAVID THOREAU


Om vi ser ärligt på oss själva, finner vi ofta att vi börjar argumentera mot en ny idé redan innan den har förklarats i sin helhet för oss.
WILFRED TROTTNER
Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX613.HTML