En viktig tidskriftInnehåll i nr 5, 2004:


Ingemar Aronsson:
Jag blev Upplyst i Tunnelbanan.

Healingforskning.

Visdomsbladet.

Bokfloden.

Hinduismens kärna.

Varia.

Adrian Parker:
Robert Morris till minne.

Filosofen Peter Singer.

Erland Lagerroth:
Universum och livet. Ett försök till en ny kosmologi.

Några av red:s krönikor ur tidigare nummer.

Spridda röster om världen - slump eller intelligens?

Marcus Aurelius - kejsare av Rom och stoisk filosof.

Argumentationsanalys.

Bara att vara är en välsignelse. Bara att leva är heligt.
RABBI ABRAHAM HESCHEL


Här är jag, där jag bör vara.
LOUISE ERDRICH


Vi är hjälten i vår egen historia.
MARY MACCARTHY


Det förfärliga förtrycket av djuren accepteras av både goda och onda.
SEVERIN HOLSTEIN


Tänkaren dör, men hans tankar drabbas inte av döden. Människor är dödliga, men idéer är odödliga.
RICHARD ADAMS

Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX614.HTML