Informativ tidskrift för sanningsökareInnehåll i nr 1, 2005:


Visdomsbladet

Agneta Milde:
Närvaron kräver ingen övning.

Adrian Parker och Nils Wiklund:
Underhållande T-underhållning eller bristande etik? Med kommentarer av Caroline Giertz, Jörgen Sundvall och Jesper Bood.

Att utmana ett dominerande paradigm.

Viveka Lindgren:
Hon upplevde döden och fick ett nytt liv. Ett möte med det kärleksfulla ljuset..

Nils-Olof Jacobson:
Med våra tankar skapar vi världen.

Jaså, du tror på Gud!

Ebbe Schön:
Den vite guden.

Bokfloden

Varia

Vad döende ser

Redaktörstankar från förr

Precis som du själv har en instinkt att vara lycklig och undvika lidande, har alla kännande varelser det. Så exakt på vilka grunder gör du skillnad mellan dig och andra?
DALAI LAMA


Det är religion i allting omkring oss, en stilla och helig religion i de ting i naturen som icke andas och lever. Solskenet är härligt, regnet är uppfriskande, vinden piggar upp oss, snön gör oss glada och upprymda; det finns inget sådant som dåligt väder, bara olika slags härligt väder.
JOHN RUSKIN


Kärnan av den panteistiska livsfilosofin är en tro på Naturens helighet. Detta betyder att vi känner vördnad för den ofattbara evolutionsprocess som har skapat oss, för tillblivelsen av stjärnorna i universum och livet på vår hemplanet jorden. I korthet - vi sätter vår lit till vår Skapare - och då avser vi inte bara allt som skett i det förgångna, utan även det som sker nu, för Skapelsen är en pågående process som finns inom oss och omkring oss i detta ögonblick.
HAROLD W. WOOOD, JR


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX617.HTML