En fantastisk tidskriftInnehåll i nr 6, 2005:


Agneta Milde:
Hjärtats festival.

Visdomsbladet.

Göte Andersson:
Nya test av psi-spåret.

SM:
Sökarens klokpris till Göte Andersson, som upptäckte psi-spåret.

Tro och skepticism.

Jon Mannsåker:
Lärorikt seminarium om fjärrsyn.

Erland Lagerroth:
Naturen har en skapande förmåga.

Agneta Milde:
Att vara genomlyst.

Åsa Freij
Vetenskap och andlighet - motsäger de varandra?

Bokfloden.

Notiser.

Visdomsbladet.

Gunnar Martin Aronsson:
En Martinusbiografi.

SM:
Finns det sanning i astrologin?

Bönen är en kraft lika verklig som gravitationen.
ALEXIS CARREL


Människans mest värdefulla egenskap är hennes förmåga att avgöra vad hon inte skall tro på.
EURIPIDES


Nyfikenhet är ett av de varaktiga och säkra tecknen på ett livligt intellekt.
SAMUEL JOHNSON


Där mörkret är som mörkast, finns början till ljuset.
LAO-TZU


Det finns ingensom som stänger vägen till kunskap så effektivt som förakt i stället för prövning.
HERBERT SPENCER


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX620.HTML