SilversträngenGanska många människor har upplevt att medvetandet, eller jaget, vid ett eller flera tillfällen har befunnit sig utanför den fysiska kroppen. Engelsmannen Robert Crookall (B.Sc., D.Sc., Ph.D) påvisar i sin bok Intimations of Immortality (antydningar om odödlighet) 1965 att det finns överensstämmelser mellan vad olika människor beskriver av dessa erfarenheter.

Något som ständigt återkommer är "silversträngen" - eller silversnöret, som det kallas i Predikaren 12:6 i Bibeln:

"Ja, förrän silversnöret rycks bort och den gyllene skålen slås sönder /.../ och stoftet vänder åter till jorden, varifrån det har kommit, och anden vänder åter till Gud som har givit den."

I Celia Greens bok Out-of-the-Body-Experiences,1968, med redogörelser för ut ur kroppen-upplevelser förekommer silversträngen mycket sällan. Men Crookall har funnit den omnämnd i många fall. Den omtalas av människor som erfarit det utomkroppsliga tillståndet av skilda orsaker: skendöda, sjuka, utmattade, medvetslösa, bedövade och även personer som tyckt sig ha varit utanför kroppen, fast de varit fullt friska.

Ett mycket omskrivet fall, som dr Crookall tar upp, är den amerikanske läkaren Wiltse. Han troddes vara död men vaknade till liv och berättade att han hela tiden varit vid fullt medvetande. Han var "den döda kroppens levande själ" och tänkte: "Det där är inte jag - det här är jag, och jag är lika levande som någonsin." Han försökte dra till sig sin hustrus uppmärksamhet, men hon varken hörde eller såg honom. Han rörde sig rätt genom en dörr. Då han såg sig om, observerade han "en liten sträng som liknade spindelvävstråd" och som förenade hans själskropp med hans fysiska kropp.

Ett annat fall i Crookalls samling är en fransk prästman, Bertrand, som var skendöd och kom tillbaka till livet. Han omtalar att hans medvetande hade varit som en "ballong, ännu fäst vid jorden med ett slags elastisk sträng". Han önskade att han kunde klippa av "tråden" som band honom vid hans kropp så att han skulle förbli fri från den.

En kvinnlig psykolog och författare, miss A. Graham Ikin, berättade för Crookall att hon under en sjukdom hade lämnat sin kropp. Hon sa: "Jag såg min egen 'silversträng' dingla i luften, nästan brusten. "

Författaren William Gerhardi såg en lysande sträng som förband honom med den fysiska kroppen. Gerhardi säger att vi har en dubblettkropp, ett slags kopia av den fysiska kroppen, som finns invikt i vår vanliga kropp, alltid färdig att använda, exempelvis när vi dör.

R. A. Hall berättar: "Jag var fortfarande fäst vid min kropp med en sträng. Jag kände att om strängen brast, skulle jag inte kunna komma tillbaka till min kropp, utan vara död." Liksom många andra som upplevt det utomkroppsliga tillståndet var Hall övertygad om att en del av människan lever vidare efter döden.

Clara Clayton erfor att hennes astralkropp var bunden vid den fysiska kroppen med "en silvertråd av ljus som pulserade av liv". När hon flyttade sig bort från kroppen, tänjde ljussträngen ut sig. Hon sa: "Denna sträng var hela tiden levande och vibrerande."

Robert Crookall visar också att silversträngen är omnämnd av sådana som "sett" något vid dödsbäddar. En amerikan, dr Hout, berättar om en silverliknande substans eller sträng, som förenade den frigjorda kroppskopian med den fysiska kroppen. Han såg också hur strängen brast, varvid den döda log och försvann.

En engelsman, E. W. Oaten, berättade om vad han såg vid en flickväns dödsbädd. "En rökliknande dimma" steg upp från den döende kroppen och blev kvar några decimeter ovanför den. Efter hand blev den "en exakt kopia" av flickan. Kroppskopian var förenad med kroppen medelst en "navelsträng". Denna brast till slut. Den svävande gestalten intog en upprätt ställning. "Hon vände sig mot mig, log och svävade iväg."

En pastor Elliott och Irene Elliott var närvarande vid en dödsbädd. De berättar att de såg en ängel stå i närheten av sängen och säga: "Jag har kommit för att ta dig hem." Sedan kom tre andra gestalter. "De stod nära sängen, och vi såg, strax ovanför sängen, en vit, dunkel dimma som blev större. På mycket kort tid antog den fullständigt den sjukas gestalt. Den andliga kopian var underbar att skåda. Så insåg vi att besökarna var änglasköterskor och -doktorer som var med om en nyfödd själs födelse. De sa till oss att det var deras uppgift att välkomna sådana själar. En silversträng var fäst vid den fysiska kroppen och själskroppen, och hjälparna lossade den. Själskroppen frigjordes omedelbart från den fysiska kroppen och förenade sig med många vänner som hade kommit för att hälsa den välkommen."

En mrs E. Iddon vaknade inte ur bedövningen efter en operation. Efteråt sa hon: "Jag vaknade och befann mig i horisontalläge ovanför min fysiska kropp, bunden vid den med två strängar. Jag såg sköterskorna hålla på med min kropp, men kände ingen smärta."

Dr Cookall ställer frågan om sådana här upplevelser bevisar överlevnad av döden Han menar att de inte utgör vetenskapligt bevis men att fortlevnad ändå är så sannolik att den är praktiskt taget bevisad.

SM


Ut ur kroppen. Nära döden.

Till sidan 1www.sokaren.se/INDEX63.HTML