En väsentlig tidskriftInnehåll i nr 2, 2006:


Åsa Freij:
Right Livelihood Award 25:e året.

Visdomsbladet.

Slump eller skapelse?

Håkan Blomqvist:
Krönika.

Agneta Milde:
Vi har ett arv av toner och lek.

Experiment med UKU. Dalkvist mot Sassersson.

Försöksledareffekten.

Bokfloden

Dikter av Åsa Freij.

Från Internet.Brahman allena är. Intet annat är.
Ur UPANISHADERNA


Att överleva är inte gott nog. Att leva är något mera: att kunna glädja sig åt det som finns och åt att själv finnas till.
ROLF EDBERG


Likgiltigheten är själens allvarligaste sjukdom.
FÉNELON


Hur sällsynt sanningen än är, har tillgången alltid varit större än efterfrågan.
JOSH BILLING


Endast de inre framgångarna, personlighetsdanandet och personlighetsfördjupandet, kan göra livet rikt, meningsfullt och värdefullt.
KNUT KJELLBERG


Två världsbilder

Enligt en inom vetenskapen idag dominerande uppfattning är medvetande endast ett elektrokemiskt fenomen, som uppkommit genom slumpprocesser under evolutionens gång.
   Men enligt några tänkare, filosofer och vetenskapsmän är medvetandesubstansen själva världsgrunden, vari all så kallad materia existerar som idéer, föreställningar.
   Medvetande ses då som det ursprungliga som har intelligens och förmåga att skapa - samma verklighet som är ditt eget inre väsen, du själv.
   SM


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX653.HTML