En tidskrift för uppriktiga sökareInnehåll i nr 3, 2006:


Psi-spåret diskuteras av Jesper Jerkert och Göte Andersson.

Sverker Arfvidsson:
Psi-spåret är en realitet.

Visdomsbladet.

Hypnos

Gunnar Martin Aronsson:
Hypnos. Ett hjälpmedel med oerhörd potential.

Erland Lagerroth:
De lärda och Galileis kikare - idag.

Bertil Falk:
Den dualistiska monoteismen. En god och en ond skaparmakt.

Hans Granqvist:
Österns Assyriska Kyrka. Kristen rörelse med rötter i 200-talet.

Varia.

Läsarforum.

Bokfloden.

Till minne: Eugenia Basilewsky. Legendarisk yogaprofil.

Åsa Freij:
På snällseminarium.

Åsa Freij:
Annika och Akal Center.

Åsa Freij:
Elisabeth Lannge, medium.
De vänliga ord som sägs idag, kan bära frukt i morgon.
MAHATMA GANDHI


Alla långa sanningsrötter är misstänkliga, sanningen får man endast i korta, brutna bitar.
EDITH SÖDERGRAN


Man försöker att tro på det man helst håller för sant.
FRANCIS BACON


Detta vittnar jag om, att alla människor är bröder.
MUHAMMED


Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå.
HJALMAR SÖDERBERG


En snäll människa bär i sitt medvetande ständigt med sig omtanken om medmänniskan.
STEFAN EINHORN


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX654.HTML