En god tidskrift
Innehåll i nr 6, 2006:


Viveka Lindgren:
Livet är fullt av meningsfulla sammanträffanden.

Birgitta M. Stålhammar:
Theresias visdom.

Agneta Milde:
Maneka - en tvåbarnsmamma som bär på stora visioner.

Viveka Lindgren:
Medium. Från det okändas värld.

Visdomsbladet.

Erland Lagerroth:
Världen bygger sig själv.

Håkan Blomqvist:
Krönika.

Refuserat.

Gunnar Martin Aronsson:
Hilma af Klint, konstnär, mystiker, medium.
Bakom all form finns en gudomlig substans.
ERNEST HOLMES


Frågan "Vem är jag?" leder alltid till sanningen om Gud.
KENYATTA MONROE-SINKLER


Den ädle ställer krav på sig själv, den simple ställer krav på andra.
KONFUCIUS


Människan är människans glädje.
HAVAMAL


Tänk det goda, tala det goda, gör det goda.
ZOROASTER


I varje människa finns något av alla människor.
LICHTENBERG


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX666.HTML