Gangaji
 
 
 
 

Det sanna jaget

 

I ditt inre finns sanningen

 

Du är detta
Vedanta - som är slutet av Vedaskrifterna - lär att fastän universum tycks bestå av en mångfald olika ting, är ett enda medvetande grunden för allt som existerar. Världen verkar vara i ständig förvandling, men under allt finns en oföränderlig Verklighet, som kallas Brahman. Så har de vediska tänkarna sagt, och de har också förklarat att Brahman är existens, medvetande och sällhet.
    Detta betyder att allt, som existerar, i botten av sitt väsen inte är något annat än Brahman. Vi identifierar oss som exempelvis Kalle eller Stina och betraktar oss som separata levande väsen, skilda från allt annat, men vårt väsens djup är Atman, som Vedanta förklarar är identisk med Brahman. Brahman är Gud transcendent; Atman är Gud immanent, och den högsta insikten är att Atman är samma som Brahman. Denna insikt uttrycks inom Vedanta med orden tat tvam asi, du är detta, vilket betyder att vad man än ser på, så är dess inre grund samma som din egen inre grund. Din nästa är du själv i annan form.
    Vedantister förklarar att allt vårt lidande uppkommer eftersom vi har glömt vår gudomliga natur och ser på oss själva som separata varelser, i grunden skilda från allt annat. När vi tror oss vara skilda från Gud, identifierar vi oss med vårt ego, det vill säga med de tillfälliga tankar och känslor som hör till vår separata och tillfälliga kroppsliga identitet som Kalle eller Stina. Alienerade från andra människor, från universum och från Gud försöker vi fylla vår tomhet med ägodelar, anseende, makt. Vi söker vår lycka utanför vår gudomliga själ i en värld av illusioner utan att inse att lycka är vårt eget gudomliga inres natur.
    Ovanstående text om Vedanta har inspirerats av en artikel av Ronald S. Miller i den amerikanska tidskriften Science of Mind med titeln Thou Art That. The Vedantic Path to Self-Realization.

Ditt sanna jag
1990 mötte amerikanskan Antoinette Roberson Varner den andlige läraren Papaji på stranden av den heliga floden Ganges i Indien. Genom Papajis undervisning nådde hon en insikt som hon sökt i hela sitt liv: hon insåg sin sanna natur.
    Sedan hon vunnit insikten, ville Papaji att hon skulle sprida den i västerlandet. Och nu är hon känd som Gangaji och ser som sin livsuppgift att sprida kännedom om de tankar från Ramana Maharshi och Papaji, som ger frihet och inre frid.
    Gangaji reser runt i världen och håller satsang, ett slags andliga möten med meditation samt därefter frågor och svar, där hon förklarar vad sanningen är enligt vad hon insett.
    Vad får man uppleva under en satsang med Gangaji? Hon svarar att man får förklarat för sig att det som man längtar och trängtar efter, finns alltid närvarande och är vår sanna natur, som är den oföränderliga grunden till allt. Vår sanna natur är rent medvetande.
    Gangaji menar att hon inte lär ut något som hennes åhörare skall lägga på minnet, utan att vi alla kan inse vår verkliga natur. Metoden är att se in i sig själv, glömma kroppen, tankarna, känslorna och allt omkring för en stund, och inse att man är medvetandet och ingenting annat. I denna fullständiga tystnad kan man inse att det som är ens inre jag är det som alltid finns, alltid har funnits och alltid kommer att finnas.
    Det är ditt inre jag som är Sanningen.
 

Källa: Aprilnumret 1998 av den amerikanska tidskriften Science of Mind, P O Box 18087, Anaheim, CA, 92817-9942, USA.

Science of Mind, som nu utges i årgång 71, grundades av Ernest Holmes, vars skrifter fortfarande ständigt citeras i tidskriften. Bland annat skrev han att upptäckten av Gud måste komma genom upptäckten av oss själva. Eftersom det är så, råder en absolut enhet mellan Gud och mänskligheten, en enhet som alltid har funnits och alltid kommer att finnas.

Gangaji's hemsida

Gangaji
 
 

Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX78.HTML