Sökaren, nr 1, 2000Läs i SÖKAREN

om väsentliga livsfrågor!


Omslag nr 1, 2000


Innehåll i nr 1, 2000:


Elisabet Broomé:
Sökarens klokpris till Förbundet djurens rätt.

Åsa Freij:
Alternativa Nobelpriset 20-årsjubilerade.

Erland Lagerroth:
Att försona vetenskap och religion. Om Ken Wilber.

Bengt Petersen:
August Strindberg, den gode och onde.

Bertil Falk:
Är vegetarianer mer moraliskt högtstående?

Bokrecensioner

Cattis Bergqvist:
Om att se och lyssna.

SM:
Sai Baba, en fallen gud.
Sökarens klokpris 1999

 tilldelas

Förbundet djurens rätt


Motivering: Förbundet djurens rätt med cirka 50.000 medlemmar och den utmärkta tidskriften Djurens Rätt! har sedan 1882 stridit för djurens rättigheter. Man vänder sig mot bland annat det lidande som djur tillfogas under vetenskapliga experiment, i djurfabriker och under djurtransporter samt i samband med nöjesjakt. Medelsvensson är, liksom våra politiker, alltför okänslig för djurens lidanden. Därför är det mycket angeläget att det finns en rörelse som med saklig upplysning och starka argument verkar för att djuren skall få leva ett så gott liv som möjligt. (Förbundet hette tidigare Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök.)Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX134.HTML