Sökaren, nr 3, 2000Väsentligt innehåll

om livsåskådningsfrågor


Omslag nr 3, 2000


Innehåll i nr 3, 2000:


Viveka Lindgren:
Slagrutemän i Södermanland.

Eskil Svensson:
Are Waerland.

Jan Torberntsson:
Livet i en sekt.

Kerstin Stina Carlsson:
Den mystika erfarenheten.

Kerstin Stina Carlsson:
Den yttre och den inre verkligheten.

Bokrecensioner

Läsarforum

Hans Brattberg:
Helande rörelseterapi ger ny syn på mediciner

New Age-rörelsen 25 år

Den amerikanska tidskriften New Age hade i november/decembernumret 1999 en stor minnesartikel på grund av att New Age-rörelsen nu är 25 år gammal enligt den tidskriften. Bland annat fanns där uttalanden av flera personer med viss betydelse inom rörelsen om hur de ser på de gångna 25 åren och på framtiden för nya tidsåldern.

Läkaren Andrew Weil förutspår att vi kommer att få se mycket snabba förändringar under de följande 25 åren. Det är fullt möjligt att det blir radikala reformer inom den medicinska utbildningen, så att denna kommer att innefatta sådant som medvetandets och kroppen påverkan på varandra, näringen och vad som idag kallas alternativ medicin, exempelvis healing. Frågan om livsstil kommer att hamna mer i fokus än idag.


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX137.HTML