Sökaren, nr 6, 2000En tidskrift

för dig som söker i den nya tidenOmslag nr 6, 2000Innehåll i nr 6, 2000:


Viveka Lindgren:
"Spökprästen". Vad betyder spöken och andra upplevelser av det så kallade övernaturliga? Är det de döda som går igen?

Viveka Lindgren:
Spöket på kyrkogården.

Åsa Freij:
Right Livelihood Award. Prisgivare som själv borde ges pris: Vithal Rajan.

Nils-Olof Jacobson:
Ett kapitel ur spiritismens historia: Sven Türk och det dansande bordet.

Nils-Olof Jacobson:
Psi-spåret. Vetenskapligt obevisat, praktiskt användbart.

Erland Lagerroth:
Ken Wilbers magnum opus.

Gulli Bergvall:
Moderåldern existerade också i Norden.

Sökarnyheter

Bokrecensioner

Eskil Svensson
Den obönhörliga bakgrunden. Arvet från Are Waerland.

Göran Brusewitz:
Forskning om astrologi, slagruta, gengångare och telepati - är det pseudovetenskap?

Göran Brusewitz:
Vetenskapare vid forskningens frontlinjer utforskar healing.

Kerstin Stina Carlsson:
Det gudomliga skådespelet.

Kerstin Stina Carlsson:
Den kosmiska kreativa prtincipen.

Bengt Petersen:
Livsfragment.

SM:
Kan vi förstå "skeptikerna"?Ny syn på alternativ medicin

I Läkartidningen har Per-Arne Öckerman och Stig Bruset en rapport från en Harvard-konferens om komplementär och alternativ medicin. Öckerman är professor emeritus i klinisk kemi och Bruset är norsk läkare i allmänmedicin.

En utskrift från Läkartidningens hemsida på Internet har tillsänts Sökaren. Rubriken är "I USA tas alternativmedicinen på allvar".

Förkortningen KAM används. Den uttyds komplementär och alternativ medicin och därmed avses "sådana medicinska diagnostiska och terapeutiska åtgärder som idag inte är allmänt accepterade av de ledande auktoriteterna inom sjukvården i vårt land".

I artikeln står det bl a: "Vad som är KAM i Sverige idag är kanske helt accepterat i Tyskland (t ex homeopati) eller Kina (t ex qui som livskraft). Och: "Vad som var KAM i Sverige för några år sedan är kanske accepterat idag (t ex akupunktur)."

Författarna räknar upp några metoder som idag räknas som alternativa i Sverige, såsom ayurvedisk medicin, healing, homeopati, kinesisk örtmedicin, kristallterapi och zonterapi.

Exempel på metoder som intar en mellanställning är antroposofisk medicin, vissa kosttillskott och kostterapier och magnetterapi. Några metoder har accepterats mer eller mindre fullständigt, såsom akupunktur, fasta, naprapati, osteopati och vegetarisk kost.

Författarna skriver att inställningen till KAM har svängt mycket starkt i Europa och Nordamerika under senare år. Men i Sverige har vi kommit på efterkälken. Professurer i KAM har inrättats i flera europeiska länder, och det har lett till att många vetenskapliga studier om KAM har publicerats.

Anslag till forskning om KAM har i USA gått till flera universitet, bl a Harvard, Massachusetts General Hospital, Albert Einstein College of Medicine, Stanford och University of California.

Harvard intar en central position i denna utveckling, skriver författarna, med stor aktivitet inom forskning, undervisning och sjukvård. David Eisenberg, som har publicerat rapporter om användningen av KAM i USA, är direktor för Harvards Center for Alternative Medicine Research and Education.

Intresset för alternativ medicin ökar stark hos den amerikanska allmänheten. 42 procent av befolkningen använder KAM.


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX182.HTML