Tanken läker livsmiljön

Sund hälsa genom att läka nutidens närmiljö. Författare:Åke Lindgren. ProBios (PL 207, 790 34 Siljansnäs) 1990.
    Ingenjören och esoterikern Åke Lindgren säger sig ha upptäckt en metod att med tanken gynnsamt påverka biofält i människans närmiljö. Han menar att metoden innebär att man förenar sig med den gudomliga viljan.
    Lindgren berättar att för flera år sedan började han bli sjuk, sedan han flyttat till en lägenhet i Stockholm. Han gick igenom olika undersökningar, men inga fel upptäcktes. Av en händelse fick han se en bok av en tysk läkare, vilken handlade om miljöfaktorer i vår omgivning, vilka påstods ha negativt inflytande på hälsan.
    Sedan Lindgren läst boken, reste han till ett forskningscenter i Västtyskland och deltog i kurser om jordstrålning och retzoner. Därefter kunde han konstatera, berättar han, att hans bostad var illa utsatt för störningar från marken, närmare bestämt från sprickor i urberget.
    Lindgren började göra undersökningar hos andra personer. Efter sängflyttningar hos dem visade sig förvånansvärda resultat. Till slut stod det klart för honom att han påträffat en nästan helt okänd hälsofaktor.
    Sedan störningsfälten eliminerats i Lindgrens egen bostad, blev hans hälsa mycket bättre.
    Det finns både positivt och negativt verkande biofält, skriver Åke Lindgren. Det är de negativt verkande som vi i första hand känner av. En del av dem kommer från jorden och en del från rymden, nämligen från planeter.
    Bland biofält med jordiskt ursprung finns vattenådern, förkastningar och sprickzoner i urberget.
    Åke Lindgren blev konsult. Till en början anvisade han obestrålade platser i en bostad. Senare lyckades han med fysiska medel åstadkomma avstörning av negativ strålning. Men numer använder han tanken för att upptäcka och avstöra energifält. Han föreställer sig på försök ett visst energimönster samtidigt som han i tanken tonar in på det energimönster som skall mätas. När han till sist har lyckats föreställa sig det rätta mönstret - det som svarar mot verkligheten - uppstår omedelbart en resonans på grund av samstämmighet mellan det av honom föreställda och det verkliga nönstret. Denna resonans känns i kroppen.
    Metoden att i tanken söka kontakt och resonans med främmande energifält tycks ha släktskap med George de la Warrs metod: "Om man har en växt och vill komma i kontakt med dess icke-fysiska kropp, kan man gå tillväga så, att ett löv plockas av växten och placeras på en skiva i en speciell apparat, och därefter roterar man sakta skivan till dess lövet kommer i en speciell vinkel i förhållande till det magnetiska fältet från en lodrät stavmagnet i apparaten. Och denna vinkel finner man, om man frågar i sin tanke om lövet skall ligga i denna ställning ... eller denna ... eller denna, alltmedan man roterar lövet - och när lövet så befinner sig i den rätta positionen, som kallas 'den kritiska positionen', blir det en reaktion på apparatens detektor som direkt kan förnimmas av operatören."
    Lindgren skriver: "Sedan jag med min nuvarande metod med tänkta 'provmönster' fått veta hur energimönstret ser ut på en plats, gäller det att skapa en bestående verkan på energifältet. Även detta sker med tanken. Tanken kan alltså verka på de osynliga icke-materiella energimönstren."
    Lindgren skriver också att även barn och djur reagerar positivt. Barn tillfrisknar ofta omedelbart utan att veta att föräldrarna låtit avstöra sovplatsen. Huskatten lämnar sin favoritplats och söker oroligt en ny. Myror i ett hus försvinner sedan verkan av till exempel en bergsprickzon har neutraliserats, men de återvänder om en ny uppstår. Djur i ladugård tillfrisknar efter avstörning av negativt verkande biofält.
    Lindgren kan också, meddelar han, med sin mentala metod lägga ut skyddsnät runt kroppen för att begränsa verkningarna av icke önskvärd strålning, där avstörning inte har skett.
    När störningsfält tagits bort, kan kroppens egen förmåga till självläkning och utrensning verka.
    Åke Lindgren nämner att hans metoder har sin grund i esoterisk kunskap.
    SM


Artikel om Åke Lindgren


www.sokaren.se/INDEX221.HTML