Oberoende tidskrift för livsfrågor
Omslag nr 1, 2003Innehåll i nr 1, 2003:


Brita Maria Adkinson:
Från död till nytt liv.

Bernt Roström:
Livet är min Personliga Vän.

Kerstin Stina Carlsson:
Religionerna kan mötas i mystiken.

Matej Slavik:
Telepatiforskning vid Göteborgs universitet.

Brita Maria Adkinson:
Att få ledning inifrån.

Marianne Ekenbjörn:
Är mystiken inomsjälslig?

Marianne Ekenbjörn:
Ut ur kroppen-uppleveleser finns, men kan de förklaras?

Eskil Svensson:
Bör vi alla bli vegetarianer?

Erland Lagerroth:
Krönika.

Vad är panteism?

Café Sokrates.

Visdomsbladet.

Bokfloden.

Erland Lagerroth:
Livsvetenskap mellan tro och vetande.

Svensk flumtidskrift.

SM:
Piktogram i sädesfält, ett besynnerligt nutidsfenomen.

Min religion är mycket enkel. Min religion är godhet.
DALAI LAMA


Tre ting i människolivet är av vikt: Det första är att vara god. Det andra är att vara god. Och det tredje är att vara god.
HENRY JAMES


Godhet är det gyllene band som binder människorna samman.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX256.HTML