Sökaren, nr 3, 2001En tidskrift för sökare

efter mening och innehåll i livetOmslag nr 3, 2001Innehåll i nr 3, 2001:


Eva Sanner:
Zen - en väg till inre frihet.
- Buddhismen är rationell, jordnära och intellektuell, säger zenläraren Sante Poromaa. Allt fler västerlänningar utforskar denna andliga väg.

Bengt Petersen:
Tankestycken.

Erland Lagerroth:
En aborterad debatt. Om att en diskussion mellan nytänkaren Erland Lagerroth och en företrädare för skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning aldrig blev av.

Gunnar Martin Aronsson:
Mesmer, den förste moderne hypnotisören.
Franz Anton Mesmer var ingen kvacksalvare.

Kerstin Stina Carlsson:
Fler "sanningar" om begreppet mystik.
Efter en mystik upplevelse är allt nytt, levande, kristallklart, friskt, lysande och heligt.

Herbert Edlund:
Min tro: Teosofin.

SM:
Föreningen Vetenskap och Folkbildning, kritiska synpunkter.

Anders Haag:
Krönika.

Eva Jagrell:
Guerilla Goodness.

Anders Haag:
Törst efter helheten. Om Christina Groof.

Bokrecensioner

Sökarnyheter
CITAT FÖR ATT MOTVERKA ÖVERDRIVEN SKEPSIS:Jag tror att det inte finns något slags villfarelse vid undersökning av naturen som kan jämföras med en fast övertygelse att vissa fenomen är OMÖJLIGA.
WILLIAM JAMES


Det är som religion. Kätteri (inom vetenskapen) betraktas som något ont, medan det borde vara precis motsatsen.
DR THOMAS GOULD


Nästan alla verkligt nya idéer har en viss aspekt av dåraktighet när de först läggs fram.
ALFRED NORTH WHITEHEAD


Nya åsikter är alltid misstänkta och möts vanligen av opposition, utan något annat skäl än att de inte redan är vanliga.
JOHN LOCKE


Biologer kan vara lika känsliga för kätterier som teologer.
H. G. WELLS


Att bevis inte finns, är inte bevis på att något inte finns.
A SIR MARTIN REES (astronom)


Om du bara är skeptisk, då kan inga nya idéer komma till dig.
CARL SAGAN
Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX316.HTML