Tidskrift för väsentliga livsfrågorOmslag nr 5, 2001Innehåll i nr 5, 2001:


Eva Sanner:
Tankens kraft är obegränsad, säger Deepak Chopra.

Eva Tuvhav:
Jag tror på Livet.

Bön är bra medicin.

Det inre, andliga livet.

2000-talets religion.

Förändringens tid.

Lars Ahlin:
Den nya fysiken.

Jan-Erik Luft:
Min tro. Martinus kosmologi.

Eva Jagrell:
Krönika.

Reinkarnationstron i västerlandet.

CSICOP 25 år.

Bokrecensioner.

Dikter av Gunnel Derning-Ghosh.

Om kristendomen. Kristet troende vill reformera kyrkan.

Bertil Falk:
Raga är som är förnimma Gud.

Alla varelser som kan uppleva lidande kan sägas vara etiskt jämlika. I detta avseende är människor jämlika med andra djur. Lidandet är lika illa vem som än upplever det.
L i s a  G å l m a r k


Jag står alltså för att det lidande djurfabrikerna ständigt skapar utgör ett ännu större moraliskt problem än Auschwitz.
T o r b j ö r n  T ä n n s j ö
Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX335.HTML