Uppvaknandet
HILDEGARD AV BINGEN

Visionär mystiker från Rhenlandet


Efter en ljusupplevelse ansåg sig Hildegard ha fått gåvan att förstå Bibeln och hon kände sig utvald och kallad att tända mänskligheten för medkänsla, harmoni och balans.


Av Kerstin Stina Carlsson


Hildegard
Uppvaknandet - målning efter
Hildegards anvisningar.HILDEGARD AV BINGEN (1098 - 1179) var en extraordinär kvinna. Det har sagts att "hade Hildegard varit man, så hade hon varit känd som en av de största konstnärer och intellektuella som världen någonsin skådat". Förutom att hon var abbedissa i ett stort och blomstrande benediktinerkloster, var hon en framstående predikant, läkare, vetenskapare och konstnär. Hon var också poet och kompositör, och hon skrev nio böcker i ämnen som teologi, medicin och fysiologi.

När hon var 42 år gammal började hon få visioner, och hon skrev en bok om dem. Den heter Scivias, vilket betyder Vet vägarna.

Hildegard var i stort sett bortglömd i över 800 år, men 1982 utgavs hon första gången på engelska. Hennes musik har nu också börjat spelas för allt fler intresserade.

1100-talet, Hildegards århundrade, var mycket kreativt i Europa. Det var då flera av de stora katedralerna byggdes. Under det århundradet levde också den tyske kejsaren Fredrik Barbarossa, som skrämde både påvar och bönder, men honom tog Hildegard i upptuktelse på samma sätt som hon skrev till både påvar och kejsare och tillrättavisade dem, bland annat för deras stora korruption.

Katedralskolan i Paris utvecklades till ett universitet, och när Hildegard var 75 år, begav hon sig iväg dit med det hon hade skrivit för att få det godkänt.

I nästan hela sitt liv arbetade Hildegard med att predika och undervisa, organisera och reformera, resa och grunda kloster, komponera, skriva, hela, studera och profetera. Hon har lämnat efter sig omkring 100 brev till kejsare och påvar, biskopar och ärkebiskopar, nunnor och adelsmän. Det finns 72 sånger av henne, bland annat ett moraliskt skådespel med musik, som skulle kunna kallas en opera. Tre av hennes böcker är stora teologiska verk. Hennes bok i fysiologi kallas Physica, och där kombinerar hon botaniska och biologiska observationer med medicinska iakttagelser. Hon skrev en bok om hälsa, Causae et Curae, där hon diskuterar sjukdomssymtom samt orsaker till sjukdomar och deras botemedel.

Hildegard dog 1179, 81 år gammal. Hon har inte helgonförklarats av den katolska kyrkan, trots att tre påvar har föreslagit det under årens lopp, men 1979 nämnde påven Johannes Paulus henne som ett enastående helgon, ett ljus som lyser ännu idag.

SOM EN LJUSUPPLEVELSE beskriver Hildegard sitt andliga uppvaknande:

"När jag var 42 år och 7 månader gammal kom det ur öppna himlen ett eldigt ljus av största helighet. Det genomströmmar hela mitt hjärna och sätter hela mitt hjärta och hela mitt bröst i lågor, dock utan att bränna sönder dem, snarare värmande som solstrålar som faller på ett föremål och upphettar detta.

Då plötsligt ägde jag gåvan att förstå böckerna, nämligen Psaltaren, Evangelierna och andra gammal- och nytestamentliga texter. Gåvan till mystiska, hemlighetsfulla och underbara visioner ägde jag sedan min barndom, men jag har undertryckt denna gåva. Jag har mottagit visionerna med hjälp av mina i n r e ögon och öron enligt Guds vilja. För en normal människa är detta svårt att förstå."

Man skulle väl kunna säga att Hildegard fick en plötslig och djup insikt. Kanske var det hennes intuition som vaknade.

Hennes starka upplevelse av insikt och av att kunna se samband blev så överväldigande att hon en tid inte kunde fungera i vardagen utan måste dra sig tillbaka från sina åligganden. Men när hon inte längre kunde motstå sin kallelse utan började skriva, återhämtade hon sig snabbt och kunde återuppta sin verksamhet. Under de närmaste tio åren var hon flitigt sysselsatt bland annat med sin första bok Scivias.

Det är denna mycket betydelsefulla upplevelse som gör att Hildegard känner sig speciellt utvald och kallad att tala och att tända mänskligheten för MEDKÄNSLA, HARMONI och BALANS.

Hildegards uppvaknande-upplevelse har många motsvarigheter hos andra personer och i andra kulturer. Det brukar kallas kosmisk upplysning eller kosmiskt medvetande.

Om ett sådant andligt uppvaknande som Hildegards och andras kan sägas att "det är viktigt att påpeka att vilket uttryck som upplevelsen av ljuset än tar sig och med vilken intensitet den än förekommer, så utvecklar den sig till en djup andlig upplevelse. De undersökta upplevelserna har ett gemensamt: Vilken ideologisk uppfattning man än hade tidigare, så framkallar mötet med ljuset en ändring i upplevarens hela existens och avslöjar för honom eller henne, eller gör det tydligare än tidigare, den andliga världen av helhet och frihet, kort sagt Existensen som Gudomlig Skapelse eller Världen helgad av Guds närvaro". (Mircea Elide citerad i "Illuminations" av Matthew Fox.)

DET ÄR MINA EGNA UPPLEVELSER som gjort att jag börjat intressera mig för de stora religionerna och mystiker som Johannes av Korset, Teresa av Avila och Hildegard av Bingen.

Jag kom att omfatta Hildegard med ett alldeles speciellt intresse, och det ledde till att jag sammanställde ett ungefär två timmar långt föredrag om henne. Detta har jag nu hållit vid flera tillfällen, och det har rönt stor uppskattning. Denna artikel i Sökaren har delvis sin grund i föredraget, men jag har varit tvungen att korta ned min framställning till artikelformat.

Som källor har jag använt den vackra, innehållsrika och intressanta boken Illuminations of Hildegard of Bingen with Commentary of Matthew Fox och den likaså mycket läsvärda Så botar Gud. Den heliga Hildegards medicin av dr Gottfried Hertzka, översatt till svenska av Ingeborg Vatheuer. Dessutom har jag hämtat en del ur en uppsats av Matthew Fox som heter Creation Centered Spirituality from Hildegard to Julian: Three Hundred Years of Ecological Spirituality in the West. Den uppsatsen kan man hitta i Wrestling with the Prophets, en essäsamling av M. Fox.

1995 hörde man mycket talas om Hildegard av Bingen i Sverige. Hon var verkligen "hot", som en journalist uttryckte det i ett OBS-program i radion. Det som var allra "hottast" var hennes musik, och det gick nästan inte en dag utan Hildegardmusik i radion.

Inför Dalai Lamas besök i Sverige våren 1996 gav föreningen Det Andra ut en tidning med namnet Perspektiv. Den innehöll bland annat en artikel om Hildegard av Bingen, och det tycker jag var ett mycket gott val, eftersom jag anser att mystikerna tillhör dem som skulle kunna visa oss en framkomlig väg mot det alldeles nödvändiga perspektivbyte som vi står inför, om vi ska ha någon chans att överleva på vår alltmer misshandlade planet.

Mystikernas viktigaste budskap, och därmed också Hildegards, är ju att vi alla är gudomliga. Hon säger att vi alla har den gudomliga gnistan i oss, och hon liknar oss vid speglar som ska reflektera den gudomliga gnistan ut mot vår omgivning. Om vi började inse vår egen gudomlighet, skulle vi kanske ge upp den stora girighet som vi varje dag ser exempel på och som är upphovet till förgiftningen av luften, nedsmutsningen av sjöar och hav, utarmningen av jorden och förödelsen av skogarna. Hildegard skriver att "jorden får inte skadas, jorden får inte bli förstörd". Hon säger att "Gud har gett hela Skapelsen till mänskligheten för användning. Men om detta privilegium missbrukas, tillåter Guds rättvisa att Skapelsen straffar mänskligheten".

Och om vi fortsätter att leva som om endast materiella ägodelar och yttre framgång är det enda av vikt i livet, kan nog varningen från Hildegard ha sitt berättigande.

Hildegard
Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX52.HTML