SÖKAREN

saklig, informativ


Innehåll nr 6, 1997:

Jonas Bernholm:
Guru Maharaj Ji, f d pojkgurun, är nu medelålders. 1966 utnämndes han, 8 år gammal, till världens frälsare - The Lord Of The Universe. Idag fortsätter han att förkunna, men i en lågmäld ton.

Åsa Freij:
Peace in Mind-festival i Stockholm hösten 1997.

Åsa Freij:
Doktor Laskow lär ut kärlekshealing. Han säger att det är livets naturliga instinkt att läka sig självt. Men vi kan hjälpa livet att bli helt igen.

Göran Brusewitz:
Dean Radin är en amerikansk parapsykolog, som anser att psi-fenomen sedan länge har bevisats genom upprepade försök av forskare i av varandra oberoende laboratorier. Så i stället för att försöka bevisa vad som redan är bevisat undersöker han vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av psi-fenomen.

Lennart Kjellson:
Medveten skapelse! Universum synes vara planerat, och det har dagens vetenskap ingen förklaring till.

Jan Torberntsson:
Gimleskolan, en friskola med profil, arbetar med inspiration från Sai Baba.

Nils-Olof Jacobson:
Ankomst till sommarlandet. Meddelanden från "andra sidan" sägs ha kommit genom instrumentell transkommunikation.

Elisabet Broomé:
Intellektet hejdar upplevelsen. Intervju med Lena Katarina Swanberg.

Åsa Freij:
"Livsuniversitetet" på Väddö: stor vision, liten gård.

Åsa Hammarlund:
Möte med innerlighetens moder, Amritanandamayi.

Harry Månsus:
Den nya tidsåldern i Sverige. Baptistpastor berättar i positiva ordalag om sin syn på New Age.
Det finns klara bevis för att medvetandet spelar en aktiv roll vid skapandet av verkligheten, anser Robert Jahn, som är professor vid Princeton University i USA och ledare för en grupp forskare som i sexton års tid har studerat hur människans medvetande (vilja) kan påverka materiell försöksapparatur av olika slag.
    Han understryker att detta - förutom att det har vetenskaplig betydelse och kan tillämpas teknologiskt - har omfattande konsekvenser för oss själva, för vår relation till andra och till det kosmos vi existerar i. Det påverkar ofrånkomligen våra värderingar, våra prioriteringar, vår ansvarskänsla och vår livsstil.
    Professor Jahn hävdar att om denna insikt att medvetandet skapar världen, kommer att genomsyra samhället, så kan det leda till en starkt förbättrad kulturell etik i vilken de länge åtskilda syskonen vetenskap och ande, analys och estetik, intellekt och intuition kan återförenas på ett produktivt sätt.
    Dessa tankar av Robert Jahn finner vi i medlemsinformation från föreningen CANHELP, som vill bidra till en ny världsbild i stället för den gamla materialistiska, ateistiska.Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX56.HTML