Sökaren,nr 4, 1998Läs SÖKAREN

och lär!


Omslag nr 4, 1998

Innehåll nr 4, 1998:


Astrid Nyström:
I myternas och symbolernas rike

Håkan Blomqvist:
UFO, new age och förnuftets kris. Kritiskt om Rauni-Leena Luukanen och Sune Hjorth.

Kerstin Stina Carlsson:
E. F. Schumacher om livets mening.

Erland Lagerroth:
Ilya Prigogine och tidspilen.

SM:
Har hon levt förut? Joe Nickells misslyckade kritik av Jenny Cockells reinkarnationsminnen.

SM:
Ian Stevensons reinkarnationsforskning.

SM:
Det sanna jaget. I ditt inre finns Sanningen.

Jenny Dahl och Katharina Sandvall:
Carl Abrahamsson är präst i anti-kyrkan. Men i Church of Satan hålls inga gudstjänster.

Bokrecensioner

Insändare

Sökarnyheter

Eva Sanner:
Midsommar på Skeppsudden.
Tvivla på allt åtminstone en gång, om det så också vore på satsen två gånger två är fyra.
Lichtenberg
Ett problem med förklaringar av UFO-fall är deras kvalitet: en del har hög kvalitet, andra låg. När jag läser en "förklaring" att en UFO-rapportör, som beskriver en luftfarkost med fönster, i själva verket har sett planeten Jupiter, blir jag skeptisk och anar en förklaring av låg kvalitet.
    UFO-skeptiker och även en del seriösa ufologer skiljer inte mellan möjliga, troliga och säkra förklaringar. Endast den sistnämnda gruppen är förklaringar i egentlig mening.
    Med normala krav på bevisföring tror jag att betydligt färre än 95-98 procent av UFO-rapporterna är förklarade.
    SMÅter till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX60.HTML