Läs och bli visare!Innehåll i nr 3, 2005:


Agneta Milde:
Du kan bli en Kristus, en Buddha, en Shiva.

Doktorn vet bäst?

Nils-Olof Jacobson:
Amerikanska flygvapnet stödjer studie av teleportation.

Jack Houck:
Tillämpad psykokinesi. Fenomenet PK-partyn.

Bokfloden

Debatt mellan Dan Larhammar och Lennart Kjellson med kommentarer av SM.

Debatt mellan Erland Lagerroth och Karl-Erik Edris med kommentarar av SM.

Visdomsbladet

Åsa Freij:
Gamla råd blir som nya hos inspiratören Stefan Sebö.

SM:
Vilseledade och fördomsfullt. Recension av boken Vetenskap eller villfarelse.

SM:
En förening för "skeptiker", Vetenskap och Folkbildning.

Göran Brusewitz:
Bok om pseudovetenskap.

SM:
Vetenskapens verkliga natur.

Livet är vad vi gör det till.
WILLIAM SHAKESPEARE


Det är inte fria val utan vanan som styr den tanklösa massan.
WILLIAM WORDSWORTH


Varje samhälle ärar sina levande konformister och sina döda "bråkmakare".
MIGNON MCLAUGHLIN


Vart du än går, ta med dig hela ditt hjärta.
KONFUCIUS


Början är den viktigaste delen av arbetet.
PLATON


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX619.HTML