Tidskrift för livsfrågor
Innehåll i nr 3, 2007:


Viveka Lindgren:
Anna-Lena har minnen av tidigare liv.

Nils-Olof Jacobson:
Ian Stevenson till minne.

Ian Stevenson, en modig pionjär.

Stefan Svedberg:
Intelligent design - dags före paradigmskifte.

Gunnar Martin Aronsson:
Elisabeth Kübler-Ross, forskning i dödens närhet.

En belysande diskussion.

Gunnar Martin Aronsson:
Phineas Qhimby och Mary Baker Eddy.

Helga Moersberger:
Själens kraft kan ge läkedom.

Sannolikheten för att livet skulle ha uppstått av en slump är lika stor som att ett stort konversationslexikon skulle uppstå genom en explosion i ett tryckeri.
EDWIN CONKLIN, biolog


En djupare och fastare tro på Gud måste bli resultatet av en större insikt om verkligheten.
ALBERT WINCHESTER, biolog


Jag arbetar på min egen förbättring utan att kräva fullkomning.
JULIA CAMERON


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX633.HTML