Sökaren, nr6, 1998.SÖKAREN

en kvalitetstidskrift


Omslag nr 6, 1998

Innehåll nr 6, 1998:


Hans-Jørgen Høinæs:
Själens målare, ett möte med Eva Andersen och hennes bilder

Anders Leopold:
Friedrich Jürgenson, en märklig, mångsidigt begåvad man, som ansåg sig ha etablerat kontakt med de döda

Agneta Uppman:
Nära döden-upplevelsen - en psykets slutliga revolt? Agneta Uppman, som själv haft flera ut ur kroppen-upplevelser, menar att dessa händelser är ett slags protest hos psyket mot en hotande kroppslig död: psyket vägrar att identifiera sig med den döende kroppen.

Göran Brusewitz:
Parapsykologin i Sverige 50 år. Symposium och konferens. Seriösa parapsykologiska forskare möts med repekt inom det etablerade forskarsamhället.

Jan Erik Sigdell:
Origenes och reinkarnationstanken. Sigdell menar att den lärde Origenes förkunnade reinkarnation.

Fall som tyder på reinkarnation i Indien. Indisk forskare anser att reinkarnation är den bästa förklaringen på några fall där små barn berättar att de levt förut och där födelsemärken eller kroppsliga missbildningar svarar mot dödssättet eller allvarliga sår i det tidigare livet.

Erland Lagerroth:
Ny världsbild, ny vetenskap, nytt universitet. Den 13 september 1998 öppnades i Höör i Skåne ett nytt "universitet": University for Global Well-Being. Målet är att bidra till skapandet av en ny världsbild och en ny vetenskap. Medvetandet kan inte vara en biprodukt av materien, utan är det första och grundläggande.

Erland Lagerroth:
Skolimowski och delaktighetens universum. När en världsbild har uttömt sin förnyelsekraft och blivit till ett hinder genom att det gamla mönstret fått verka alltför länge, då är det inte till fördel för människan att med näbbar och klor hålla fast vid det gamla och göra sig blind för det nya.

Sökarnyheter, bland annat om Temple University i USA, där vetenskapsmän "i marginalen" har ett forum för att lägga fram sina idéer och resultat.

Bokfloden. 14 nya böcker recenseras.

Åsa Freij
Statlig utredning om nyandligheten. Skall "storebror" granska och bedöma - och kanske fördöma - nya andliga rörelser?

Åsa Freij:
Är andligt liv farligt? Ironisk berättelse.

Åsa Freij:
Barbro Karlén om mobbing. För flera år sedan gjorde hon sig känd som ett litterärt underbarn och för sina minnen av ett tidigare liv som Anne Frank.

Stina Carlsson:
Det stora arbetet. Arbete med transformering av vår egen medvetenhet är något stort och viktigt, som kan lyfta oss till en nivå av sant varande, där vi kan skapa en bättre värld.

Temple University


Temple University i Philadelphia, USA, är ett framstående universitet. Under senare år har det blivit ett center för "gränsforskning". Det började 1986, när Richard J. Fox, styrelseordföranden, träffade några vetenskapsmän "i marginalen" och tog intryck av deras svårigheter att få sina forskningsrapporter publicerade.
    Fox ansåg att det fanns behov av ett center för forskare i vetenskapens gränsområden, där de kunde utväxla tankar med forskare inom huvudströmmen av dagens vetenskap och även publicera sina artiklar och få dem diskuterade. Fox menade att Temple University borde upprätta ett sådant center. Och så blev det.
    Enligt Temple Universitys president, Peter Liacouras, skall centrets uppgift vara att kritiskt granska sådant inom gränsvetenskaper som tycks kunna peka på ett framtida vetenskapligt genombrott.
    1987 grundades The Center for Frontier Sciences at Temple University. Det har sponsrat en rad konferenser och föreläsningar. Dess tidskrift Frontier Perspectives utkommer med två nummer om året.
    Framstående forskare som framträtt vid centrets konferenser eller skrivit i dess tidskrift är Brian Josephson, Rupert Sheldrake, Robert Jahn, Willis Harman, Helmut Schmidt, Ramakrishna Rao och Harold Puthoff. David Jacobs, som skrivit tre böcker om UFO, undervisar i historia vid Temple University.Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX96.HTML