ALLMÄNT OM DE ASTROLOGISKA TECKNEN


  Ditt månadshoroskop, klicka här...
>Tillbaka till startsidan www.tarotland.tk<


Kalkulera ditt Västerländska stjärntecken och Kinesiska djurstecken
Skriv in året personen föddes (fyra siffror)
Födelse månad
Födelsedagen (dagen hon föddes)
Ditt soltecken:
Ditt Kinesiska tecknen:

Testa hur ni passar ihop i kärlekstestet:
+ =Väduren
Till menyn
 

I västerländsk astrologi baseras de tolv stjärntecknen på Jordens omlopp kring Solen - och har litet samband med
stjärnkonstellationerna. Väduren ses som Zodiakens första tecken, då det börjar vid det exakta ögonblick då dag
och natt är lika långa - Vårdagsjämningen. Alla andra tecken mäts från denna punkt. Tecken har ingen
manifesteringseffekt själva utan aktiveras när planeter eller hus placeras i dem.
 Tecknet Väduren är styrt av planeten Mars. Fysiskt är det relaterat till huvudet. Det sägs ha en maskulin natur,
och är därför mer penetrativt i sin energi. Väduren är ett Eldtecken, och detta betyder att en planet som placeras
här kommer ha ett behov att manifestera sig själv på ett väldigt dynamiskt sätt, och att uttryck av personlig
identitet genom handling är viktigt. Begäret att komma först är av största vikt, och detta leder till uttryck av naiv
upprymdhet och oerfaren oskuldsfullhet. Det är en värld av riddare och prinsessor. Då Väduren också är ett
Kardinalt tecken, manifesteras dess energi i dynamiska utbrott. Kortsiktiga mål är viktiga och konkreta resultat
uppnås snabbt.
 Människor med en stark tonvikt på detta tecken kommer ha ledarskaps- och pionjärsegenskaper, även om det
finns en tendens för impulsivitet och att ha en kort stubin. Otålighet och egocentricitet behöver tyglas, och större
medvetenhet om andras behov borde utvecklas, om konflikt och spänning ska undvikas.

Väduren skiljer sig gärna från mängden och är målmedveten. I grunden är han/hon okomplicerad, går
rakt på sak och har förmågan att på ett öppet sätt klara av vardagens alla problem. Väduren blundar gärna
för allt som inte har betydelse för det mål de är inriktade på, och det gäller både på kort- och lång sikt.
Deras förmåga att slå ner på väsentligheterna när det gäller viktiga beslut är både avundsvärd och
bestickande. En stor källa av fast beslutsamhet hjälper väduren att möta alla utmaningar, även om de har
en viss benägenhet att förhasta sig. Prestationer är allt för väduren. Om karriären eller andra
intresseområden inte går framåt kan väduren bli fysisk eller psykisk sjuk och extremt besvärlig att leva
med. Det bottnar i tecknets störst fel, den själviskhet som nästan säkert gör sig gällande någon gång i varje
vädurs liv. Vädursbarn bör göras medvetna om den här tendensen, för att det ska bli lättare för dem att
handskas med detta problem senare i livet. Väduren är oerhört lidelsefull. Han/hon kräver inte bara
tillfredsställelse i arbetet och på fritiden utan också sexuellt, mycket mer än de flesta andra människor.
Partnern måste vara på alerten och reagera på rätt sätt när det gnistrar till för väduren. Det glada och
uppfinningsrika sexlivet är inte bara till glädje i unga år utan håller i sig hela livet. Det är viktigt att partnern
också är med på noterna för att inte någon ska fara illa. Det lilla vädursbarnet visar upp den typiska,
livfulla entusiasmen. Den entusiasmen kan gälla vilket intresse som helst men blekna lika snabbt.
Tålamodet är inte vädurens starka sida, så det kan vara lite si och så med skolgången. Man får hoppas att
det entusiastiska intresset kommer före skrivningen och inte efter. Lyckligtvis behöver väduren bara
misslyckats en enda gång i konkurrensen med kamraterna för att bli synnerligen angelägen att komma
ikapp och sedan dra ifrån. Sträng disciplin passar inte väduren, om inte reglerna verkar förnuftiga och
förklaras ordentligt. Men är reglerna enfaldiga och saknar verklighetsbakgrund accepteras de inte. Vädurar
kan vara mycket energiska och okomplicerade som föräldrar. De har ingen svårighet att sätta sig in i sina
barns känslor, och de uppmuntrar barnen gärna att ägna sig åt alla möjliga aktiviteter både i skolan och på
fritiden. Men eftersom barn inte alltid delar sina föräldrar intresse och entusiasm för vädursfadern tänka
sig för, och inte släpa med sitt barn på olika evenemang bara för att han själv vill. I sådana situationer kan
vädurens själviskhet komma fram och i stället för att lyssna på barnet, gör man som vädursnaturen vill.
Liksom vädursbarnet måste få frihet i skolan, måste den yrkesarbetande väduren få frihet i arbetet.
Väduren kan bli tvungna att finna sig i rutinarbete, men då är det av stor vikt att fritiden är verkligt
stimulerande. En livlig och rörlig miljö är nödvändigt för att väduren ska trivas, och sitta instängd på ett
trångt och dammigt kontor känns inte roligt. Några lämpliga yrken för en vädur kan vara alla yrken som
kräver fysisk styrka och energi och som ropar på initiativ, pionjäranda och viss ledarbegåvning t ex:
kirurg, psykiater, tandläkare, polis, militär, politiker, ingenjör, tekniker, kemist, journalist. Väduren är
ambitiös, men att prestera något är lika viktigt som det man faktiskt uppnår. Personer i det här tecknet har
ofta affärsbegåvning och kan bli bra företagare. Ofta kan man lägga upp yrkeslivet så att man har två eller
flera inkomstkällor. Om affärsbegåvningen kombineras med lite försiktighet kan man bli miljonär., men
ibland behöver han/hon ett lite lugnare sätt att agera så inte alla pengar bara försvinner på småprojekt.
Förändringar tar väduren vanligtvis med en klackspark. Deras livliga kynne accepterar alla utmaningar,
och fast många av dem ser fram emot att få vila sig efter pensioneringen kommer de innan veckan är slut
att återuppväcka ett gammalt intresse eller skaffa sig nya. Vid det här laget när de är pensionärer kan de
ha övat upp sitt tålamod så det hela kan sluta med att de skaffar ett nytt jobb istället för en ny hobby,
eftersom någon standardsänkning vill de inte vara med om. Väduren behöver mycket kroppsrörelse för att
hålla sig i trim. Det behöver förstås alla, men för väduren är det lika nödvändigt som att andas. I
allmänhet är de så pigga på motion att man med tiden kan behöva säga åt dem att slå av på tempot så att
de inte sliter ut sig helt och hållet. Huvudet är en känslig punkt och som barn leder deras tendens att falla
och slå sig att drabba just huvudet och tänderna. Vädurens naturliga tendens att rusa iväg hals över huvud
kan ge upphov till skråmor, blåmärken och smärre brännskador. De gillar att arbeta med verktyg av alla
de slag men deras slarvighet kan leda till skador. Väduren älskar stark mat men man mår som regel inte så
bra av det. De har god aptit och föredrar traditionella maträtter framför de enkla.

Vädurens företagsamhet ökar när solen vandrar vidare in i oxen, men individens inställning till ekonomi
och pengar blir mera stadgad. Många vädurar köper sin första villa eller lägenhet vid den här tiden, särskilt
om de är födda någon av de första dagarna i väduren. Varvid progressionen infaller när de närmar sig de
trettio och folk i allmänhet börjar tänka på längre sikt. Vädurens image, som lutar åt det nonchalanta
hållet, kan också förändras en del och ofta utvecklar de en ganska dyrbar, elegant och tämligen
konventionell klädstil, som naturligtvis också kan bero på deras förhöjda standard och växande prestige.
När den här progressionen inträffar måste väduren akta sig för att bli för dominant, särskilt mot sin
partner. Det är inte så svårt att åstadkomma, för man kan alltid vädja till hans/hennes natur. Bara man
påpekar saken inser väduren vilka faror som lurar på den som försöker äga en annan människa.
Färg: rött, kabbalistisk färg: rött. 

   Oxen
Till menyn
 

 Tecknet Oxen styrs av Venus. Fysiskt är det relaterat till halsen. Det sägs ha en feminin natur, och är därför mer
passivt och receptivt i sitt energiuttryck. Oxen är ett Jordtecken och som sådant är det förbundet med fruktbarhet
och stabilitet. En planet placerad i detta tecken kommer ha ett stabiliserande inflytande och manifestera sin energi
på ett stadigt och bestämt sätt. Taurus är också ett Fast tecken, och detta betyder att med ens man har slagit i på
en kurs, lämnas den sällan. Underhåll och omtanke för existerande omständigheter över långa tidsperioder, och en
motvilja till att påbörja förändring, är egenskaper hos detta tecken.
 Oxen är också förbundet med Naturens resurser, och hela frågan om värde och utbyte. Därför är det associerat
med finans, världsliga varor och trygghet. Människor med en stark tonvikt på detta tecken tenderar att vara
materialistiska, och fastnar ofta i en rutin. Genom att periodiskt skära av sina starka förbindelser kan de få ett
större perspektiv. Det finns en talang för avslappning och glädje av sinnliga njutningar.

Pålitlighet är en grundläggande karaktärsdrag hos oxen, men han/hon behöver en stadig och trygg
bakgrund för att kunna fungera tillfredsställande. Känslomässig och materiell trygghet är någonting mycket
viktigt. Oxen har mängder av sunt förnuft men kan sakna flexibilitet och måste inse att även väl överlagda
beslut ibland kan behöva ändras. Oxen omger sig ofta med ägodelar som yttre tecken på sin framgång och
för att övertyga sig själva om att de lyckats och blivit väletablerade medborgare. Äganderättsbehovet, som
visar sig på många olika plan, är oxens svåraste fel. Tråkigt nog reduceras partnern ofta till ännu en väl
bevakad ägodel, visserligen älskad och beundrad men definitivt en partner som tillhör oxen. Till sinnelaget
är oxen metodisk, omsorgsfull och beslutsam. Huvudsakligen inriktar han/hon sig på att bygga upp sitt liv
och sin karriär. Genvägar är ingenting för en oxe och bör undvikas. Ett av tecknets mest tilltalade drag är
en medfödd charm som uttrycks på många olika sätt. För det mesta är deras samtalston mjuk och vänlig,
och de har alltid tid att lyssna på och uppmuntra den som behöver hjälp. Mot deras axel får man alltid
gråta ut, men de är också mycket bra på att ge praktiska råd. Oxens styrs av venus, så lycka och
framgång i kärlek är av ovanligt stor betydelse för dem, oxar behöver frid och harmoni där hemma.
Känslomässig trygghet är livsviktigt för dem och när den hotas kan det gå riktigt illa, oxen kan förlora
behärskningen så att äganderättsbehovet slår över i sjuklig svartsjuka. När stämningen är spänd kan oxens
normala lugn drabbas plötsliga och häftiga vredesutbrott. Men under normala, stabila förhållanden är oxen
synnerligen kärleksfull och vänlig och mycket angelägen om att på ett generöst sätt uttrycka sina känslor.
Generositeten är både emotionell och ekonomisk, för oxen är mycket intresserad av sex och i kärlek är
han/hon skicklig, öm och omtänksam. Sensuella nöjen kommer aldrig att saknas och fysisk bekvämlighet
är också en hjärtesak för oxar, ibland i så hög grad att de nästan blir försoffade, men om partnern börjar
känna sig uttråkad kan det bero på att oxen blivit slav under en självvald rutin. En belåten liten unge som
godmodigt ligger i sin säng och hälsar varje måltid med entusiasm är ganska sannolikt en oxe. De här
barnen kan vara lite sena med att lära sig gå, ibland tar det faktiskt tid innan de ens börjar krypa. Men att
vårda barn födda i oxen är ofta ett rent nöje. Den långsamma utvecklingen är ingenting att oroa sig för,
när de här barnen lär sig saker gör de det ordentligt och sedan sitter det där. Amen trots deras charm är
det viktigt med disciplin, för oxenbarnet behöver en fast rutin där saker görs på bestämda tider. Oxen är
född konventionell och vill ha fasta normer, ett observandum för föräldrar som själva kanske hade velat
ha lite lösare tyglar. Oxar vill ha ett tryggt och bekvämt hem innan de bildar familj. Barn ingår säkerligen i
deras planering, för familjeliv och traditioner är viktigt för dem, i det här avseendet är de konservativa.
När barnen sedan kommer vill oxenföräldrarna att de ska vara lyckliga och ha det bra, men ironiskt nog
kan det leda till trassel, nämligen om föräldrarna arbetar så hårt för barnens välgång att de inte har tid med
något egentligt familjeliv. I så fall kommer det att bli problem när barnen kommer upp i puberteten och
kanske ge upphov till stora generationsklyftor. Oxar är ambitiösa och njuter av att göra upp en karriärplan
som de sedan stegvis genomför. Men om planen inbegriper minsta risk kan det bli problem, för oxar
fungerar bäst när de har ett stadigt, regelbundet arbete med lika regelbunden inkomst. De måste tänka sig
noga för innan de ger sig in på en karriär där inkomsten inte är så förutsägbar. Den materiella trygghet
pengar skänker är mycket viktig för dem. Således kommer många oxar att ta ett arbete de egentligen inte
trivs med eller är intresserade av bara för att det ger en god och till synes tryggad ekonomi. Deras intresse
för ekonomi gäller inte bara den egna inkomsten och vad den kan ge, oxar är mycket praktiska när det
gäller pengar och därför mycket lämpliga i yrken som har med pengar att göra, de passar bra på banker,
försäkringsbolag och på börsen. Även om allt risktagande plågar dem och de måste väga den oron mot de
fördelar de eventuellt vinner på saken kan de på grund av sitt medfödda affärssinne gå långt inom
affärsvärlden även om de startar med två tomma händer. Många oxar trivs också mycket bra med
lantbruks/ trädgårdsarbete. Utomhuslivet är nyttigt för dem och de tycks ha särskilt stort utbyte av en nära
kontakt med jorden. Ofta är de också musikaliskt begåvade och det finns många professionella musiker
bland dem, särskilt sångare. Oxar klarar inte av förändringar särskilt bra, de behöver fasta rutiner.
Förändringar känns som någonting störande och ett hot mot tryggheten. Men eftersom de är så bra på
planering kommer de om en förändring är nödvändig att vara mycket väl förberedda för den. De har stort
nöje av sin fritid och deras generositet gör att de lägger ner mycket pengar på t ex middagar för
vänkretsen. Men de kan också vara ganska lättjefulla och ha en benägenhet att låta tiden gå sig ur
händerna. Pensionsåldern är någonting oxarna ser fram emot, särskilt om pensionen är väl tilltagen. Om
de har gott om fritid bör de fylla ut den, kanske med någon tidigare hobby de nu kan utveckla vidare. Om
de inte har något specialintresse ska man uppmuntra dem att leta reda på ett för att inte försjunka i slöhet
och åldras i förtid. Trädgårdsskötsel och golf är det första man tänker på, kvinnliga oxar brukar också
vara förtjusta i sömnad och broderi efter som tålamod är en av oxens dygder. Oxar älskar mat och går
alltså lätt upp i vikt. Personer i det här tecknet sägs i allmänhet se mycket bra ut, men övervikt förbättrar
inte utseendet. En vettig diet är mycket viktigt för dem, men de har inte alltid så lätt att följa den. Långa
arbetsdagar vid skrivbordet, affärsluncher och en växande förtjusning i goda viner hotar deras midjemått.
Rejält kroppsrörelse är annars inget problem, många unga oxar tycker om lagsporter och somliga gillar att
lyfta skrot. Oxar har en benägenhet att vara lite långsamma, men gymnastik eller dans hjälper dem att få
upp tempot, liksom snabba långpromenader som också är mera estetiskt givande.

När solen går vidare in i tvillingarna kan de här människorna bli mera talföra och diskussionslystna,
uttrycka sig öppenhjärtigare än förut och inte ta livet så allvarligt. Istället för att anse att deras egen åsikt
är den enda som är värd någonting blir de villiga att utbyta åsikter med andra människor.
Tankeprocesserna kommer förmodligen att bli snabbare och hela den mentala attityden mera flexibel.
Kanske blir personen lite flirtig, vilket i kombination med oxens charm kan göra ett förtjusande intryck.
Han/hon blir mer benägen att komma ut och röra på sig och mindre upptagen av sin husliga bekvämlighet.
Intresset för mode vaknar och den konventionella stilen får kanske ge vika för en något modernare.
Färg: pasteller, kabbailisk färg: orangerött.


   Tvillingarna
Till menyn

 Tecknet Tvillingarna styrs av planeten Merkurius. Fysiskt är det relaterat till händerna och lungorna. Det sägs ha
en maskulin natur, och är därför mer utåtriktat i sitt energiuttryck. Det är ett lufttecken, och det betyder att det är
förbundet med kommunikation, mental kontakt och sociala principer. Det är också ett Föränderligt tecken vilket
ökar flexibilitet och anpassningsförmåga. Planeter placerade i detta tecken kommer ofta reflekteras i personlig
intelligens, och ge en otrolig nyfikenhet och ett behov av att utbyta idéer med andra människor i en social miljö.
 Negativa manifestationer av Tvillinginfluenser är flyktighet och opålitlighet, och en tendens att bli involverad i
alltför många saker på samma gång. Det finns en kärlek för idéer, men inget inre behov av att omsätta dem i
praktiken. Hur som helst förlänar detta inflytande stor mental insikt, även om det ofta finns någon form av
splittring i samband med planeter placerade i detta tecken. Planeter här manifesterar anmärkningsvärd
mångsidighet och mentala förmågor angående alla former av kommunikation.

Mångsidighet är tvillingarna främsta kännetecken. Detta är zodiakens första dubbla tecken och de som är
födda i det finner det nödvändigt att syssla med många saker på en gång. De har också behov av
kommunikation på alla plan. Deras möjligheter kan utnyttjas på många sätt men särskilt i massmedia.
Deras behov av att meddela sig med andra är så stort att de kanske ringer lokalradion för att kommentera
alla möjliga företeelser, och de kan slå sig i slang med vem som helst bara för att få prata. Ytlighet är
tvillingarnas största fel och den måste de se upp med, de har en tendens av att veta litet om mycket och
försummar ibland att riktigt sätta sin in i det som verkligen intresserar dem. Deras förmåga att hastigt
absorbera kunskaper är till god hjälp i vissa avseenden men de måste inse att en del åsikter bör bygga på
grundlig och allvarlig eftertanke. Ett annat problem är deras benägenhet att tappa sugen. Tvillingarnas
behov av omväxling gör det bara alltför lätt för dem att starta en massa projekt och lämna dem
halvfärdiga. Blir de bara medvetna om det här karaktärsdraget har de lättare att motarbetad det. Tvillingar
är mycket logiska och rationella människor som i allmänhet tänker mycket snabbt, men inflytandet från
härskarplaneten merkurius är påtaglig och måste ta med i beräkningen. Tvillingarna har ett klart uttalat
behov av ett livligt intellektuellt utbyte med sin partner. Gemensamma intressen måste till och partnern
måste ha sina egna, bestämda åsikter. Då får man glada diskussioner som skänker en extra krydda åt
förhållandet. Tvillingarna litar inte alltid på sina känslor. När hjärtats röst blir för kommer deras rationella,
logiska intelligens omedelbart in i bilden och de försöker förklara sina känslor för sig själva för att få
ordentligt perspektiv på dem. Det kan leda till problem, särskilt i ungdomen när de fortfarande är osäkra
på hur de ska uttrycka sina känslor för andra. Ett tvillingbarn börjar sannolikt prata, krypa och gå mycket
tidigt. Föräldrarna bör se till att den lilla tvillingen har mängder med roliga saker att sysselsätta sig med
eftersom han/hon inte står ut med att ha tråkigt. För att redan från början förebygga tendenser till
bristande uthållighet och ytlighet ska man uppmuntra barnet att avsluta det han/hon har börjat med. Men
det fungerar helt enkelt inte med tvillingar som gör bäst ifrån sig när de får gå ifrån ett ämne till ett annat,
som de vill, när de vill i takt med intressesvängningarna. Tvillingbarnet klarar sig som regel riktigt bra i
skolan men kan bluffa sig fram vid proven. En begåvad lärare får snart upp ögonen för detta och kan hålla
sig steget före sin elev. Vid examensdagen kommer tvillingen förmodligen att skriva upp och sida ner om
sina personliga åsikter i ämnet, uppbackade av alltför få fakta, vanligtvis tycker de fakta är urtråkigt. Det
säger sig självt att tvillingarna är livliga föräldrar som fyller barnens fritid med diverse aktiviteter. Där
måste de akta sig lite eftersom barnen kanske inte är lika mångsidiga och kvicktänkta som de själva, tänka
på att barnens behov och personligheter kan skilja sig från deras egen. Alla tvillingar har mycket lätt att
kritisera andra och inser inte hur tillplattade och förorättade barnen kan bli, kritiken måste mildras med
humor och beröm. Tvillingarnas mångsidighet och förmåga att kommunicera med andra bör helst komma
till sin rätt i deras arbete. Massmedievärlden är lämplig för många av dem, och de är också zodiakens
borna försäljare som trivs bra som expediter, reklammän och resande försäljare. Deras behov av
omväxling och förnyelse ska absolut inte ignoreras, förutsebara rutiner är inte bra för dem, inte heller att
vara ensam på sin post. Men en tvilling på ett toppjobb kommer alltid att lyssna till sina gamla kollegor
även om det inte alltid innebär att han/hon följer deras råd. Ett brett, frisinnat tankeutbyte med spelrum
för allas åsikter är viktigt för tvillingen. I affärer kan tvillingarna vara extremt sluga och listiga, och om de
verkligen går in för att tjäna pengar lyckas de för det mesta över all förväntan även om ett felaktigt,
kanske förhastat beslut kan bringa dem på fall. Tvillingarna har inte överdrivet stor ambition, men deras
förmåga att med fantasin njuta av den tilltänkta framgången fungerar som sporre. För tvillingarna är
kontinuerlig förändring ett sätt att leva, som sagt är tristess det värsta de kan råka ut för och de söker hela
tiden nya intressen. Om de inte gör det får deras nära och kära vid minsta tecken på retlighet göra det åt
dem. Fritid har de ingen, varje ögonblick på dagen är fulltecknad om de så bara sitter och gör
anteckningar eller pratar strunt med någon. Pensioneringen skrämmer dem inte alls eftersom de har så
många intressen de vill ägna sig åt, när de äntligen får tid med det. Tvillingen är nödvändigtvis inte robust
men nästan alltid seg och tycks äga evig ungdom, så han/hon har som regel inga särskilda problem med
hälsan. Blir tvillingen sjuk är det oftare psykosomatiskt än rent fysiskt, tvillingen har mängder av nervös
energi som måste få utlopp. För det mesta är de för självständiga för att uppskatta lagsporter, och
regelbunden kroppsövning under strikta former tråkar ut dem. Bästa lösningen kan vara att gå på ett gym
och kombinera det med någon form av träning på egen hand som att springa, promenera, spela squash
eller tennis. Lungorna är den kroppsdel som styrs av tvillingarna och de ska vara på sin vakt mot astma
och problem med luftrören. Det är mycket viktigt att de, om möjligt, låter bli att röka. De mår bäst av en
lätt diet, fräscha sallader och frukt, fisk och vitt kött.

Ett oväntat sentimentalt drag kan dyka upp när solen går vidare in i kräftan, känslorna flyter snabbare och
lättare. Om solen byter tecken i eller strax efter ungdomen förstärks tvillingens logik och rationella
tänkande ytterligare och hans/hennes intuition ökar. Kanske vill tvillingen plötsligt skaffa sig eget hus och
ta itu med heminredning och gör-det-själv saker. Ibland är mångsidigheten och kravet på omväxling
kopplade till lynnesavkastningar som kan bli nog så dramatiska. Tvillingens kritiska drag kan också
utvecklas och bli både negativa och sårande. Den vanligtvis mycket modemedvetna framtoningen kan
dämpas av en viss nostalgi, individen kan ha stort utbyte av att jaga gamla kläder på marknader och skaffa
sig en mjukare, ganska romantisk look.
Färg: blekgult, kabbalistisk färg:  orange.


   Kräftan
Till menyn

 Kräftans tecken är styrt av Månen. Fysiskt är det relaterat till brösten och magen. Det sägs ha en feminin natur,
och är därför mer reagerande i sin energi. Det är ett Vattentecken, och som sådant är det förbundet till världen av
känslor och instinkter. Det är också ett Kardinalt tecken, vilket betyder att planeter som placeras här kommer
uttrycka sig själva på ett väldigt dynamiskt sätt - särskilt angående frågor förbundna med omtanke och beskydd.
Detta tecken är förbundet till moderskap och familjen. Det finns en stor sensitivitet på en inre nivå, men en ganska
hemlighetsfull natur. Lojalitet och tillgivenhet, sentimentalitet och att hänga fast vid det förflutna, är alla
egenskaper associerade med Kräftan.
 Planeter i detta tecken kommer ofta reflektera en sårbar karaktär och översensitiv natur. Det finns också ett
ägande inslag, och en tendens att vara emotionellt kvävande. Likväl förlänar Kräftan en starkt intuitiv natur och
djupt hållna känslor. Det finns en stark tillgivenhet för hemmet och medvetenhet om omgivningen. Planeter i
Kräftan kommer klarast till uttryck i samband med hemmet och familjen.

Behovet av att skydda sig själv och familjen mot alla hot är ett av kräftans främsta särdrag. Säger man
emot en kräfta i en diskussion träder ett remarkabelt försvarssystem genast i funktion. Han/hon mörknar,
rynkar ögonbrynen och ger ett blixtsnabbt och ganska fränt svar. Kräftan kan ge ett gåtfullt intryck, men
vid närmare bekantskap finner man en kärleksfull ömhet och omtanke under den sträva ytan. Här blandas
högspända emotioner med mycket stor intuition. Kräftan har en god och livlig fantasi, men kombinationen
av känslor och fantasi kan om han/hon inte lär sig behärska den leda till en nästan konstant oro, särskilt
för de närmaste. Kräftors intuition och instinkter är emellertid sunda och kan de bara lita på dem blir
problematiken inte så stora. Sitt sinne för logik måste de också utveckla så att det kan fungera med deras
medfödda intuition. Kräftans tankeverksamhet fungerar allra bäst på ett instinktivt plan och det är mycket
praktiskt när det gäller beslutsfattande eftersom han/hon sedan inte behöver göra eftergifter i någon
riktning. Också om det blir problem kommer kräftornas naturliga uthållighet och kurage att hjälpa dem
över krisen. Deras största problem är lynnesskiftningarna som på ett ögonblick slungar dem från sjunde
himlen ner i svartaste förtvivlan. Kräftan är en underbar, omtänksam partner, full av känslor och uppriktig
kärlek. Däremot ska han/hon akta sig för att såra sin partner genom att låta sin enen spänning och oro ta
sitt utlopp i fräna, rentav grymma kommentarer. Om motparten ger igen med samma mynt blir kräftan
nämligen inte alls glad. Tillsammans med sina nära och kära kan kräftan uppvisa förtjusande drag. Kräftor
jagar vackra gamla kort till födelsedagar och julaftnar och är påhittiga när det gäller presenter, men de bör
undvika att bli alltför sentimentala mot dem de älskar. De har också en tendens att leva i det förgångna så
att förhållandet inte utvecklas utan stannar upp. I kärlek är de gudabenådat sensuella men kan bli
oproportionerligt upprörda över minsta okänslighet från partnerns sida. När de väl får ett stadigt
förhållande betyder familjen, inklusive barnen allt för dem. Känsligheten visar sig mycket tidigt i livet och
till och med mycket små kräftor har påtagligt stor intuition. Förändringar i hemlivet kommer omedelbart
att avspegla sig i barnets humör, den lilla kräftan kommer i mycket högre grad än andra barn att vara idel
solsken i ena ögonblicket för att sedan lika plötsligt upplösas i tårar. När kräftorna blir lite större får de
påtagligt gott minne, ibland verkar det som om de visste mera om det förflutna än om nuet. De kan vara
kräsna på mat och behöver då ofta styras med en järnhand i silkesvante. Kräftor har visserligen känslig
matsmältning, men om man ger efter för deras idéer vad gäller maten kan det bli ett problem längre fram i
livet. När ett kräftbarn bär sig illa åt är bästa reaktionen att visa att man blir ledsen, det vill säga vädja till
deras inneboende känslighet. Det är också viktigt att uppmuntra dem att hålla snyggt omkring sig.
Personer i det här tecknet är ökända för sitt slarv och sin förmåga att samla på hög. Varje gång man
städar leksaksskåpet blir det kris och allt gammalt skräp får högsta affektionsvärde. Kräftbarn kan vara
skygga och avvaktande när de börjar skolan. Det är i den åldern de instinktivt börja bilda de försvarsskal
som ska gardera dem och vara ett stöd för det mod och den uthållighet som hjälper dem att ta sig fram i
livet. Längtan efter egna barn är medfödd och stor. Kräftor dyrkar sina barn och har en benägenhet att
skämma bort dem, överbeskydda dem och oroa sig för dem vid minsta anledning. Hem och
familjetryggheten är livsviktig för dem och när barnen flyttar hemifrån lider kräftorna troligen mer än
många andra föräldrar. Den typiska ihärdigheten och beslutsamheten som kräftan har är sannolikt tecknets
största tillgång. På sitt sätt uppskattar de nog omväxling och förändring, men i arbetet måste de ha en viss
kontinuitet, så att de kan utnyttja sina tidigare erfarenheter och tillämpa dem på den nuvarande
situationen. Kräftor är för det mesta oerhört sluga och har utomordentligt gott affärssinne, vilket är ännu
ett område där deras instinkt och intuition kommer till sin rätt. Arbete inom vården tilltalar dem, liksom
undervisning, särskilt av yngre barn. Sjuksköterska och gynekolog är två populära yrken. Det är också
nyttigt för dem att utveckla och ge uttryck för sin livliga fantasi. Allt arbete som har med t ex
antikvitetsbranschen eller museiarbete lockar dem. Kräftor är också som födda vid spisen.
Självförverkligande betyder mera för dem än ambition, men de vill också tjäna pengar och ibland innebär
benägenheten att samla skatter på hög att de ogärna skiljer sig ifrån dem. Ett ombytligt lynne är
utmärkande drag för kräftor, men sin livsstil ändrar de inte gärna. Trots det kan de när pensionsåldern
närmar sig fundera på att flytta någon annanstans, men måste då tänka sig noga för. Det kan innebära en
skilsmässa från familjen och om de köper ett mindre hus är det kanske inte stort nog för alla ska kunna
komma att hälsa på samtidigt. Pensioneringen ger dem möjlighet att byta livsrytm och de gläder sig åt att
får mera tid över för sina många specialintressen som ofta omfattar en intressant samling av något slag.
Arbetslöshet har de svårt att acceptera, när en kräfta söker nytt jobb ska man stötta honom/henne till
hundra procent så att jakten på arbete slår ut oron över arbetslösheten, vilket annars kan förstöra kräftans
självförtroende. För att hålla sitt känslig system i skick kräver kräftan regelbunden kroppsrörelse. Simning
även från tidig ålder är att rekommendera, liksom dans. Matsmältningsproblem kommer med största
säkerhet att dyka upp då och då, särskilt när kräftan är det minsta nervös. En mathållning med mycket
fisk och mejeriprodukter, är för det mesta nyttig och stabiliserande. Det bör påpekas att tecknets namn,
kräfta eller cancer inte hänger ihop med sjukdomen. Men eftersom kräftan styr över bröstkorgen bör
kvinnor regelbundet undersöka sig, och män bör inte ignorera mindre åkommor.

När solen går vidare in i lejonet kommer personen påverkas gynnsamt av lejonets positiva, extroverta
drag. Det blir lättare att vara optimistisk och utåtriktad och kräftans oro och spänning dämpas. Man håller
inte längre så hårt i plånboken, även om ekonomin är densamma har man större nöje av att unna sig en
liten lyxartikel emellanåt. Man blir också mera mån om sitt yttre, självförtroendet bör också öka, delvis
som en följd av att omvärlden visar sin uppskattning av en erfarenhet och man kan yttra sig med större
säkerhet än förut. Den nya tendensen till dominans och härskarlystnad får inte ta överhanden, särskilt inte
inom familjen. Samlarintresset får inte bli en mani och det nya intresset för ännu värdefullare och mera
sällsynta ting måste anpassas till ekonomin.
Färg: silver, grönt, kabbalistisk färg: orangegult


   Lejonet
Till menyn

 Tecknet Lejonet är styrt av Solen. Fysiskt är det relaterat till hjärtat och ryggen. Det sägs ha en maskulin natur,
och är därför mer extrovert i sin energi. Så som varande ett Eldtecken, är Lejonet förbundet med identitetens
princip, och då det också är klassat som ett Fast tecken, har planeter placerade här en stabiliserande effekt, de
bevarar och bildar den individuella karaktären. Det finns en starkt kreativ manifestation och ett självuttryck
förbundet med tecknet - planeter placerade i Lejonet agerar på ett dramatiskt sätt och behöver uppleva sig själva
reflekterade i sin omgivning.
 När planeter uttrycks negativt i detta tecken kommer det ofta leda till stolthet, narcissism och självbetydelse. När
de uttrycks positivt finns det värme och glädje i att finnas till, och en lekfull, romantisk natur. Detta tecken är
associerat med barn, karisma och underhållning. Planeter i Lejonet agerar med auktoritet och makt, och hävdar ett
fängslande inflytande på andra. Större balans kan uppnås om kapaciteten att se sig själv objektivt odlas.

Organisation är vitalt för lejonen, som behöver ha kontroll över livet. Vid minsta uppmuntran kommer
deras organisationstalang att utsträcka sig också till andra människors liv. Risken att de tar över helt och
hållet eftersom de avskyr att se andra sätta ljus under skärpan. Deras största fel är att de utgår från att de
alltid vet bäst. Lejon kan också vara flexibla och respektera andra människors åsikter. Då kan den
karakteristiska lejonvärmen, generositeten och viljan till förståelse för andra verkligen blomma. Alla lejon
har en stark skapardrift som måste få sitt utlopp om lejonet ska komma till sin rätt. Detta innebär inte att
alla lejon är konstnärer, skådespelare eller skulptörer, kreativiteten kan också visa sig vid spisen eller
symaskinen, i trädgården eller vid hyvelbänken. Den medfödda lejonentusiasmen visar sig också på andra
plan, solen som styr tecknet ger lejonen en smittande vitalitet. De måste leva livet helt och fullt, och
uppskattar att se andra som gör det. De har en inre sol som inte bara sprider ljus över deras eget liv och
allt de gör utan också över andras, i varje fall får även andra energi av den. Lejonets dagar bör vara
fulltecknade, för bristande tillfredsställelse på det yrkesmässiga respektive personliga planet kan bryta ner
dem helt och hållet. Lejonets benägenhet att dominera sin partner är stor, men trots det bör lejonet inte
alltid få bestämma var skåpet ska stå. Lejon är förbluffande känsliga och kan vara sårbara, delvis pga sin
känslomässiga idealism. Även om de kan vara ett utomordentligt stöd, är det få människor som kan leva
upp till en sådan typ av dyrkan och i det långa loppet blir lejonen besvikna. De kan också ta mycket illa
vid sig av kritik. Sex är en källa till översvallande glädje och njutning för dem, men alltför handfast och
rakt på sak får partnern inte vara. Lejon vill nästan alltid ha uppvaktning med stil, en romantiskt middag i
lyxig inramning och en regelrätt förförelsescen. Lejonbarnets soliga lynne och bubblande entusiasm visar
sig mycket tidigt och är alltid till omvärldens glädje. Den medfödda organisationstalangen visar sig också
snart och föräldrarna får se till att det lilla lejonet inte blir för dominerande och kommenderar hela
förskolegruppen. Om lejonbarnet har småsyskon har han/hon emellertid en klar tendens att tala om för
dem vad de ska göra och inte göra. Självförtroendet är dock inte riktigt så stort som det verkar och det är
påfallande lätt att ta vinden ur seglen för det lilla lejonet, det räcker med att en välmenande vuxen
kommer med allvarlig kritik mot ett utfört arbete. Om man måste förebrå ett lejonbarn ska det ske med
ömhet och humor, annars kan deras självförtroende få en allvarlig knäck. Att lyssna på andras åsikter,
även om man inte själv godtar dem, är någonting som bör uppmuntras aktivt. Då minskar man risken för
att lejonet fastnar i fixa idéer och övertygelser. Lejonets envishet måste också motarbetas. Försök skilja
mellan den och beslutsamhet, som naturligtvis är ett välkommet drag som bör uppmuntras. Lejonets
passioner är livslånga, om lejonbarnet för ett speciellt intresse kommer han/hon sannolikt att ha det livet ut
och därför är det viktigt att stimulera det redan på ett tidigt stadium. Lejonföräldrar är utomordentligt
klarsynta när det gäller att upptäcka och uppmuntra de egna barnens möjligheter, men måste akta sig för
att pracka sina egna intressen på dem. De kommer att insistera på topp prestationer men ska inte vänta sig
mer än barnen kan åstadkomma. Utmaningar är bra men inte ständiga påtryckningar. Känslorna måste
vara med i arbetet om lejonen ska kunna trivas. Naturligtvis hittar man dem i alla yrkeskategorier, men de
trivs bäst när de får utnyttja sina utmärkta kreativa möjligheter och sin organisationstalang. Sitt naturliga
sinne för dramatik vill de också gärna ge utlopp för. Teatern är en självklar möjlighet, men de kan vara
lika hemma i andra yrken som är förknippade med lyx och glamour. Många lejon är i sitt rätta element
som jurister eller kirurger, att stå i händelsernas centrum faller sig naturligt för dem. De av naturen
ambitiösa lejonen intresserar sig mera för den lyx pengar kan ge än för pengarna i sig. De älskar att köpa
och njuta av vackra ting eller ha eleganta kläder samt att resa, förutsatt att det sker utan strapatser. När
lejonet når toppen på stegen lyckas de vanligtvis hålla sig kvar där och förvissa sig om att alla ser dem.
Med sin ledarbegåvning är lejon mycket bra arbetsgivare. Men de måste lägga band på sin naturliga
optimism och lust att ingripa och förbättra andra människors liv. Eftersom de avskyr medelmåttighet
kommer de att ta väl hand om sina anställda, men också förvänta att de gör sitt bästa. Av det skälet kan
en lejonchef verka svår, och måste motarbeta sin tendens till diktatorsfasoner. Lejon störtar sig aldrig
huvudstupa in i något nytt eftersom de inte är särskilt förtjusta i förändringar. Om de lär sig att betrakta
stora förändringar som en serie utmaningar och ett sätt att utvecklas klarar de sig emellertid bra. Fritid är
ett okänt begrepp för lejon, som helst är aktiva varje minut på dagen. Egentligen har de inga hobbys utan
odlar sina specialintressen på professionell nivå. Men självkritik är av nödvändig om de inte ska bli
självgoda. Pensionsåldern öppnar nya dörrar för lejonen, de har redan många intressen de vill följa upp
och vidareutveckla, med stor sannolikhet kommer de att slå mynt av något av sina intressen, för någon
sänkning av levnadsstandarden vill de inte acceptera. Lejonen behöver en balanserad livsstil om inte deras
normalt sprudlande vitalitet ska förbytas i nervös utmattning. Hjärtat är den kroppsdel lejonet regerar
över, och lejonen gör klokt i att med en välbalanserad diet och regelbunden motion förebygga
hjärtsjukdomar, ryggen är också en känslig punkt som bör hållas i trim. Dans, skridskoåkning och alla
kroppsövningar med kreativa inslag är speciellt givande. Mäktiga maträtter bör undvikas.

När lejonet lite senare i personens liv går in i jungfrun. Futtiga, pedantiska detaljer har lejonet vanligtvis
svårt för. Men lejonet går vidare i jungfrun kommer de att med större omsorg granska alla situationer och
bli mindre benägna för yviga generaliseringar. De får också lättare för att utöva självkritik, se sin egen
tendens till självgodhet och få en mycket mera objektiv och logisk inställning till livet. Glöm inte att
ängslan är något medfött hos jungfrun och att det vore synd om det förmörkade lejonets normalt positiva
livssyn. Det får de alltså se upp med och i stället foga jungfruns analytiska begåvning och sinne för
detaljer till sin redan stora organisationstalang. Lejonentusiasmen och optimismen kommer inte att
fördunklas, men de kan bli lite mera försiktiga och lite mindre benägna att överdramatisera. Personer vars
kreativa ådra fått sitt utlopp i något hantverk och som tycker om att arbeta med händerna kommer att få
ännu större praktisk handlag och bli mera fingerfärdiga. Detta visar sig också på andra plan och stabiliserar
hela livsinställningen, kanske också vad gäller ekonomin så att de blir mera försiktiga med pengar. Det är
bara bra, särskilt om det inträffar vid en tid när lejonets förvärvsförmåga ökar. Påbackningen av sunt
förnuft är till god hjälp när det gäller sparande på lång sikt, försäkringar osv.
Färg: orange, guld, kabbalistisk färg: gult.


   Jungfrun
Till menyn

 Tecknet Jungfrun styrs av Merkurius. Fysiskt är det relaterat till matsmältningssystemet. Det sägs ha en feminin
natur, och är därför mer reagerande i sin energi. Så som varande ett Jordtecken, är det förbundet med materiella
saker och praktisk manifestation, och relaterar till arbetet, kroppen och organisationsprinciper. Så som varande ett
Föränderligt tecken är det anpassningsbart - och detta manifesteras som en talang för urskiljning och analys.
 Planeter i detta tecken uttrycker sig själva på ett perfektionistiskt sätt, och ger upphov till en tendens för både
kritik och självkritik. Det finns en drift att arbeta hårt och en stark motivation att vara hjälpsam och vara till tjänst
för andra. Arbetsprincipen är upphöjd, och det finns ett behov av att organisera människor socialt i relation till
arbetet. Det finns en tendens att analysera allting och att dela upp information i fack. Det rationella sinnet är
dominant, och en större balans skulle kunna erhållas om förmågan att tillåta fantasi och irrationella impulser
odlades.

Jungfrun är alltid i rörelse på grund av överflöd av nervös energi. Det är mycket viktigt att den får ett
positivt utlopp och inte leder till ett rastlöst plockande med allt möjligt. En jungfru mår bra av att träna sin
koncentrationsförmåga och försöka bygga upp ett inre lugn. I annat fall kan nervspänningen bli ett
allvarligt problem som i kombination med jungfruns så gott som ofrånkomliga ängslan leder till nervösa
rubbningar. Merparten av de personliga problem som drabbar personer med jungfrun i soltecken bottnar i
deras oro, som de lättast parerar genom att ta fasta på sin analytiska förmåga, sin skarpsyn och praktiska
läggning. De flesta som är födda i jungfrun är praktiskt lagda. De som inte är praktiskt lagda kan lätt köra
fast i de små detaljerna kring ett problem. Det är faktiskt en av deras största stötestenar, deras kritiska
skarpsinne kan ta loven av både dem själva och andra och skapa störningar i deras relationer med andra.
Hänsynslöst, sylvasst klander är deras största fel. Vad som behövs är en positiv sammanjämkning av
jungfruns gåvor, och idealet är en idogt arbetande, praktisk person som inte tål några dumheter från andra
men som ett vettigt sätt tacklar sina och deras problem och på det viset utnyttjar sina möjligheter till fullo.
Jungfrur är talföra och diskussionslystna; liksom sina Merkurius styrda kusiner Tvillingarna vill de gärna
meddela omvärlden sina idéer, som vanligtvis enkla och okonstlade och mycket klart framställda. Deras
noggrannhet kan förstås locka dem att brodera ut detaljerna, så att de måste alltid försöka se saker och
ting i stort. Den sviktade självkänslan lägger ofta hinder i vägen när Jungfrun vill fördjupa ett förhållande
"Vad ser han/hon hos mig? Jag är inte god nog åt honom/henne." Detta kan vara ett utslag av naturlig
blygsamhet som (särskilt om det är den fösta förälskelsen) kan te sig mycket charmerande, men i de flesta
fall går problemet mycket djupare än så och Jungfrurna måste sträva efter att bygga upp ett
självförtroende som hjälper dem att älskvärt acceptera komplimanger och (vilket är ännu viktigare) tro på
dem. Av naturen godsinta och redo att göra allt för partnern kan deras medfödda ärbarhet hindra dem från
att ge sin kärlek fullt uttryck. De måste sig lära att slappna av och om de (vilket förekommer) betraktar
sex med viss misstro bör de säga sig att det är mycket trevligt sätt att visa partnern vilken stot tillgivenhet
man hyser för honom/henne. En annan hämmande faktor är deras tendens att tjata, som de måste försöka
behärska. En liten Jungfru är snygg och prydlig, och mycket villig och flitig i skolan. Läxböckerna är
fläckfria och handstilen tydlig och lättläst. Arbetsvillig och genuint förtjust att få uppgifter att utföra kan en
liten Jungfru få rykte om sig att vara frökens kelgris, men så är det inte alls. Han/hon tycker helt enkelt
om att ha mycket att göra. Tämligen blyga som de är kan lekplatsen verka skrämmande på den så att
kamraterna tror att de är malliga. Föräldrarna bör göra allt för att hjälpa dem bygga upp sitt
självförtroende, särskilt när det är examensdags. Annars kan Jungfruns tendens till oro leda till att
mystiska sjukdomar dyker upp. Jungfrurna kommer att arbeta från morgon till kväll för att bygga upp och
sköta ett hem som motsvarar deras synnerligen höga krav. Tecknets yrkeskvinnor sköter hemmet
parallellt med jobbet, men de bör inte tillbringa så mycket tid med att städa och putsa att de inte hinner
glädja sig åt sin kärleksfullt utformade hemmiljö. Om partnern beskyller dem för städdille är det ett klart
observandum! Om båda könen ska akta sig för att ta arbetet med hem, för annars får de aldrig tid över för
familjen. För att kunna göra sitt bästa behöver jungfrun som regel ha en arbetsledare. De har ofta svårt att
se vad som ska göras, och även när så inte är fallet tvekar de ibland att ta saken i egna händer eftersom de
är rädda för att inte klara av den och oroliga för vad andra ska säga om resultatet. Men när de får
instruktioner följer de dem till punkt och pricka. De är utmärkta sekreterare och födda kritiker. Som
författare har de en skarp, inträngande stil som de kan utnyttja inom olika media. Många blir mycket bra
lärare och andra goda läkare, antingen inom skol- eller alternativmedicinen. Jungfrun är inte överdrivet
ambitiösa, har de ett toppjobb måste de behärska sin tendens att hacka på folk om de vill behålla sin
popularitet. Har de hög lön investerar de pengarna på diverse lämpligt sätt men behöver lära sig ha lite
nöje också av att konsumera dem. Som regel ser jungfrun fram mot pensionsåldern som en möjlighet att
odla och utveckla de hobbys de alltid har haft. Dit räknas ofta trädgårdsskötsel. Om inkomstsänkningen
efter pensioneringen inte blir alltför drastisk accepterar de den med jämnmod, eftersom de är försiktiga
med ekonomin är de inte beroende av pengar. Bristen på självförtroende kan göra det ganska svårt för
dem att acceptera förändringar på arbetet. Arbetslöshet är något verkligt skrämmande för dem, om de
förlorar arbetet gör de sitt absoluta yttersta för att skaffa ett nytt, vilket med tanke på deras duglighet och
arbetsiver brukar gå ganska lätt. För jungfrun är det av yttersta vikt att få tillbringa så mycket tid som
möjligt i friska luften och om möjligt bo på landet. Naturbarn som de är mår de bra av långa promenader
och cykelturer. Det här tecknet är intimt kopplat till hälsokost och vegetarianism. Jungfruns diet måste
vara fiberrik, tecknet styr tarmarna och felaktig diet kan leda till förstoppning och diverse magproblem.
Skolmedicinen brukar inte vara bra för jungfrun och de bör vara på sin vakt mot allergi. Ofta föredrar de
behandling som innefattar både kropp och själ eller homeopatisk behandling som brukar lyckas utmärkt.
Balans är bästa lösningen på jungfruns hälsoproblem, plus kroppsrörelser och frisk luft, och det är ett
misstag att offra detta för familjen eller arbetet. Personer i det här tecknet har också stor glädje av
avslappningsteknik och yoga, meditation är mycket nyttigt om de ofta blir oroliga. Som resultat av sin
ängslan drabbas jungfrun inte sällan av svår huvudvärk eller ill och med migrän. En förändring av dieten
kan vara till större hjälp än de tror.

När solen går vidare in i vågen tar de här människorna livet lite lättare och unnar sig kanske lite mera
fritid. Förmodligen lägger de också ut mer pengar på en del enkla nöjen. De får lättare att förstå att den
inre spänningen måste behärskas och att finna olika sätt att lätta den på. De är inte längre så krävande mot
sig själva eller partnern. Progressionen kan inträffa vid en tidpunkt när de börjar få grepp om sina
känslomässiga behov och önskningar. I sådana fall blir det lättare för personen att uttrycka sin kärlek och
tillgivenhet och jungfruns medfödda ärbarhet avtar. Vågens behov av frid och harmoni gör sig gällande
och ger honom/henne en mera balanserad livsinställning. Jungfruns karakteristiska prydliga och
affärsmässiga stil kan vika för en mjukare, mera romantisk stil. Mörka färger och diskreta plagg kan bytas
mot pastellfärger och mera yviga mönster. Venus teckenplacering på födelsehoroskopet får större
betydelse och planetens inflytande blir mera markerat.Färg: mörkblått, kabbalsitisk färg: gulgrönt.


   Vågen
Till menyn

 Tecknet Vågen styrs av Venus. Fysiskt är det relaterat till njurarna. Det sägs ha en maskulin natur, och är därför
mer socialt utåtriktat till sin natur. Så som varande ett lufttecken är det förbundet med psyket och sociala
relationer, och så som varande ett Kardinalt tecken finns där ett dynamiskt uttryck i energin. Det finns en
motivation att uppnå sociala eller förhållandemässiga mål. Tecknet är känt för förmågan att vara diplomatiskt och
att skapa harmoni.
 Planetära energier i Vågen är inställda på att uppnå balans. Det finns en stark omtanke när det gäller principerna
av rättrådighet och rättvisa, och ett stort intresse av att få människor att fungera smidigt tillsammans. Planeter här
är positiva till förhållanden, och det finns en villighet att kompromissa för ett harmoniskt förhållandes skull. Det
kan vara en fördel att balansera detta medvetande om andra med större självmedvetenhet och självhävdelse.

De två vågskålarna som representerar det här tecknet har en djup symbolisk betydelse för personer födda
i vågen, eftersom deras behov av balans och harmoni är så klart uttalat. De behöver en harmonisk miljö,
utan stress och dispyter, för att kunna vara lyckliga. Ibland offrar de sig för husfridens skull, de ger alltför
snabbt vika för påtryckningar från andra, och blir de indragna i en konflikt avvaktar de hellre tills stormen
har blåst över än de tar parti för endera sidan. Att fatta ett beslut respektive stödja en viss persons åsikter
innebär ofta att man måste vända sig mot en annan person, och vågen människor tycker mycket illa om
att såra sina medmänniskor. Obeslutsamhet är deras största problem. Vågen har svårare att stå ut med
ensamheten än något annat tecken i zodiaken. För dem innebär lycka någon att dela livet med, även om
födelsehoroskopet för en ensam våg kan visa på andra talanger som gör att han/hon klarar sig fint på egen
hand. Lättja och lojhet associeras också med det här tecknet, men det är inte riktigt rättvist. Även om
vågen som regel inte gillar tungt och smutsigt arbete saknar tecknet på inget vis fysisk energi och särskilt
inte om arbetet har ett kreativt inslag. De kan vara synnerligen aktiva och absolut inte slösar bort sin tid.
Det absolut viktigaste i ett vågenliv, vare sig man är född i tecknet eller har det som ascendent, är
parförhållandet. Vågenmänniskorna kan inte bli riktigt lyckliga utan ett välfungerande förhållande, och till
och med deras medfödda obeslutsamhet kan få stryka på foten för kärleken. Personer födda i vågen är
genuint romantiska och kan tindra med ögonen i månader medan de planerar sitt bröllop utan att tänka så
noga på vad som kommer efter vigseln. Fast de är normalt fredsälskande kan personer i vågen stundtals
mucka gräl, bara för att pröva den andres känslor och förvissa sig om att kärleken verkligen håller. Det är
någonting de måste vara uppmärksamma på, att ideligen välta båten bara för att bli räddad ur vågorna kan
verka irriterande på andra. Vågen kan också vara extremt generös men måste se upp så att glädjen av att
ge inte blir till ett köpande av andra människors tillgivenhet. Vågenbarnet är charmerande och vill gärna
vara till lags. Föräldrarna bör se upp med tendenser till alltför stort tillmötesgående och/eller lättja som kan
leda till allvarliga problem senare i livet. Det är mycket viktigt att barnet uppmuntras att fatta egna beslut.
Visa på de olika möjligheterna och gör ert bästa för att stärka vågarnas självförtroende så att de lär sig
tänka själva. Trivseln i skolan betyder mycket för alla barn, men om små vågar blir orättvist behandlade
kommer de att förstora upp orättvisan till den grad att det går ut över skolarbetet och påverkar dem
mycket längre än man kunde ha trott. Deras kreativa möjligheter bör påtalas och uppmuntras, ofta har de
verklig talang på något område, men om man låter den utvecklas i sin egen takt går det inte lika snabbt
som för en del andra tecken. Vågenföräldrar är ömma, kärleksfulla och omtänksamma men måste akta sig
för att bli manipulerade av mera kvicktänkta barn som utnyttjar vågen benägenhet att ge efter istället för
att insistera på vad de vet är rätt. Att skämma bort barnen för husfridens skull faller sig alltför lätt, man
mutar dem för att få lugn och ro. Vågen kan känna sig pressad av ett barns tjatande om dyra leksaker och
annat och bör inte ge efter för lätt. Vågenförälderns obeslutsamhet kan göra hans/hennes barn alldeles
ifrån sig av trotsighet och det är klokast att inte uppskjuta besluten eller överlåta dem på partnern.
Vågenmänniskor njuter av lyx och en komfortabel tillvaro och behöver alltså tjäna bra. Deras ibland
överdrivet stora generositet kan också fungera som en sporre i karriären. Själva arbetsmiljön betyder inte
särskilt mycket för dem, men arbetskamraterna är desto viktigare, vågenmänniskor avskyr pedanter,
slavdrivare och arbetsgivare som inte tillåter dem att arbeta som de vill och i sin egen takt. Deras behov av
harmoni gör att de vill arbeta tillsammans med likasinnade. De har stora möjligheter i alla yrken som
kräver takt och diplomati. Lyxbetonade yrken, mode-, skönhets- och kosmetikbranschen är populära,
men influensen från polärtecknet väduren gör att de också gärna blir militärer och kan stiga högt i
graderna. De är ambitiösa men bör tänka sig för innan de accepterar ensamma toppbefattningar, för
isolering är inte bra för dem. Vågenmänniskor har alldeles för lätt att avförda allt vad regelbunden motion
heter, men de behöver den verkligen. För dem är det en utmärkt idé att söka sig till något gym med god
stämning där de kan få det trevligt på det sociala planet och både träna och skaffa nya bekanta. Själva
motionen bör inte förekomma i form av enstaka energiutbrott utan vara regelbunden. Vågen måste om
möjligt lägga band på sin förtjusning i mäktiga, söta maträtter. En lätt diet är nyttigare och om vågen inte
håller sig i rörelse kan han/hon bli överviktig. Vågen styr njurarna, och spänning och oro ger lätt upphov
till huvudvärk.

När vågensolen går vidare in i skorpionen får individen en ny beslutsamhet och målmedvetenhet. Vågens
innerliga men tämligen lättviktiga känslor kommer att intensifieras och den något diffusa personligheten
breddas och får kontur och skärpa. Skorpionen är det mest energiska av alla tecken, så vågens energin
kommer troligen att öka. Med tanke på skorpionens aptid på livet och allt det har att erbjuda är det inte
ägnat att förvåna om vågens förtjusning i lyx och nöjen öka r ännu mera, och om man inte ser upp kan
det ha negativ effekt på hälsan. I arbetslivet kan skorpionens inflytande på en vågenpersonlighet var en
kolossal tillgång eftersom affärssinnet ökar. I privatlivet blir vågens romantiska framtoning mera sexig,
garderoben kan innehålla fler syndiga svarta plagg och vågenkvinnan har djupare urringningar är förut.
Sexlivet blir förmodligen bättre än tidigare eftersom det får större betydelse för individen, men
skorpionens svartsjuka kan också uppträda och det måste man vara på sin vakt emot.
Färg: rosa, kabbalistisk färg: grönt.


   Skorpionen
Till menyn

 Tecknet Skorpionen är traditionellt styrt av Mars, även om Pluto också har tilldelats styret sedan dess upptäckt
1930. Fysiskt är tecknet relaterat till sexuella organ och utsöndringar. Det sägs ha en feminin natur, och är därför
mer passivt i sitt energiuttryck. Så som varande ett vattentecken är det förbundet med känslovärlden, särskilt de
djupa primala känslor som rör sexualitet och överlevnad. Då det är ett Fast tecken, manifesteras dess energi på ett
stabilt sätt, och ger stor beslutsamhet och uthållighet. Planeter i Skorpionen söker etablera emotionell trygghet i en
hotande värld. Därav associationen med svartsjuka och passion.
 Oro under konfrontation med det okända och följaktligen ett begär att vara förmögen att kontrollera vad som står
på leder till en viss tvångsmässig egenskap hos planeter placerade i detta tecken. Det finns en hemlighetsfullhet
och tvångsmässighet som är gömd under en fasad av stark självkontroll. Instinktiv kunskap, ockulta talanger och
psykologisk förmåga manifesterar sig själva i Skorpionen, eftersom karaktären håller på inre emotionella demoner
som de flesta människor väljer att ignorera.

Det utmärkande draget hos skorpionen är deras remarkabla energireserv. Skorpionen sägs ofta vara
zodiakens värsta tecken, men det är naturligtvis inte sant. Däremot kan tecknets mäktiga energier ta
alldeles loven av andra och till och med verka hämmande på skorpionen själv. Som känner sig jagad av
den. Om krafterna får ett fullt och positivt utlopp kommer individen att gå långt. Om energiflödet å andra
sidan hämmas eller kontroll saknas kan det bli katastrof och då uppträder den typiska hätskheten,
svartsjukan och tungsinnet. Svartsjuka är skorpionens största fel och det gäller inte bara i kärlek,
skorpionen kan också vara svartsjuk på sina arbetskamraters förmåga och på andra människors ägodelar.
Detta kan förstås också fungera som en sporre. Andras framgång kan stimulera skorpionen att göra lika
bra eller bättre ifrån sig. Skorpionen härskar över könsorganen, vilket kan vara en del av förklaringen till
deras rykte för starkt sexintresse. Visst behöver skorpionen sex lika mycket som alla andra och det kan
tänkas att de lider mer än andra om de inte får det, men det betyder absolut inte att alla skorpioner är
sexdårar. Många sublimerar sitt stora sexualintresse i olika sporter och en kvinna kan med dess hjälp bli en
perfekt husmor. Huvudsaken är att man styr och utnyttjar sin energi. Flertalet skorpioner har en
djuplodande, skarpsinnig och analytisk begåvning, de vill alltid gå till botten med alla problem. Dessutom
vill de ha ut det mesta möjliga av livet och fyller sina dagar med arbete och krävande fritidsintressen.
Ibland ställer de extremt höga krav på sin egen förmåga, de måste försöka fördela energiutsläppet så jämn
som möjligt. Mellan 1984 och 1995 kommer pluto, skorpionens härskarplanet, att vandra genom sitt eget
tecken. Detta förstärker skorpionens alla typiska drag, vilket kommer att visa sig särskilt hos personer
födda under den perioden. En skorpion är idel energi och behöver e elektrisk ledare. Om energin inte
träffar rätt, tas emot och utnyttjas på något sätt kommer det att bli problem, och i en parrelation är det
mycket viktigt att partnern inte beter sig kyligt och avvisande. En skorpion som är överväldigad av en
eventuellt blivande partners charm kan lägga ner hela sin energi i jakten och fortsätta med den också när
det visar sig att föremålet för hans/hennes ömma låga är helt olämplig. Då blir det trassel. När ett
förhållande knakar i fogarna kan skorpionen bli förtegen, hämndgirig och i svårare fall grym, men andra
horoskopfaktorer kan motverka de här tendenserna. När någonting är på tok med ett skorpionbarn blir
han eller hon påfallande tyst och kan neka att äta till och med älsklingsrätten. Ju tidigare man kan förmå
unga skorpioner att diskutera sina problem, desto bättre. Tendensen att lägga locket på alla problem kan
leda till stora svårigheter och onödigt lidande längre fram i livet. Alla barn behöver spännande intressen,
men skorpionen behöver det bättre än någon annan och bör uppmuntras att skaffa sig en hobby som de är
verkligt intresserade av och som kräver både fysisk och psykisk energi. Det lär dem att fördela sina
krafter så jämt som möjligt, som regel tycker de om rejäla lagidrotter och vattensporter, och de mera
kreativa gillar skridskoåkning och dans. Framgångsrika skorpionföräldrar kräver mycket av sina barn,
ibland alltför mycket. De ivrar för att barnen ska vandra i deras fotspår och nå lika långt som de själva.
Pga sitt livliga intresse för barnen och deras utveckling kan de gå för långt i sin längtan att veta allt om
dem och måste komma ihåg att också barn behöver privatliv. De vill ha ett nära och intensivt förhållande
till sina barn och då krävs också skämt och humor. Av naturen är de strikt lagda och måste inse att
somliga barn mår bättre av en mindre sträng disciplin. Skorpionens tendens att insistera på vad de anser
vara rätt kan få deras barn att betrakta dem som omedgörliga, envisa och ur stånd att föra en förnuftig
diskussion. Mindre framgångsrika skorpioner vars barn klarar sig avsevärt mycket bättre än de själva
måste vara mycket försiktiga så att inte deras kardinalfel, svartsjukan, fördärvar relationerna till barnet.
De bör påminna sig om att barnets framgångar också är deras egna, det är ju de som har uppfostrat dem.
Framför allt, och i mycket hög grad än något annat tecken, måste skorpionen ha en verklig känsla för sitt
arbete. Liksom polärtecknet oxen behöver de emotionell och ekonomisk trygghet och är villiga att arbeta
hårt för att åstadkomma och upprätthålla sin levnadsstandard. Ibland verkar det som om de lade ner hela
sin energi på att tjäna pengar, och affärsvärldens skorpioner får god användning för sin målmedvetenhet. I
andra sammanhang får de ibland kämpa lite hårdare för att finna rätta sättet att utnyttja sin energi och sina
möjligheter. Arbetslösa skorpioner som saknar ett dagligt utlopp för sin energi måste lägga den på något
annat, kanske till och med en oavlönad deltidssyssla. Annars tar sig energin bara alltför lätt negativa
uttryck och kan till och med leda till kriminalitet. Skorpioner arbetar bäst under tryck, de behöver något
att pröva sin a krafter på, i både fysiskt och andligt avseende. Det klarar sig bra som ingenjörer, inom
gruvindustrin, i flottan eller som vinodlare, de är borna forskare och detektiver. Påtvingande förändringar
sätter sig skorpionen sannolikt emot då deras medfödda envishet genast gör sig gällande. Men vid de
tillfällen då de anser att en förändring är nödvändig kan ingenting hejda dem från att försöka genomföra
den. Det kan leda till drastiska förändringar varpå skorpionen glatt installerar sig i sin nya tillvaro, redo att
ta nytt ansvar. De måste förstås vara noga med att granska motivationerna för förflyttningen, så att inte
värdefull erfarenhet och hårt arbete kastas bort till ingen nytta. Att sitta och föra ingenting är inte vad
genomsnitts skorpionen betraktar som underhållande och kan till och med vara riskabelt för dem.
Visserligen kan de välkomna pensionsåldern som en chans att göra allting de ännu inte har hunnit med,
även om de sannolikt aldrig hinner uträtta allt de planerar. Med dit hör inte att sitta i solen och rulla
tummarna hela dagen. Skorpionen behöver ett intresse som de kan bli uppslukad av. Liksom skorpionens
energi måste styras och avvägas behöver deras fysik en regelbunden och välbalanserad diet. Det är inte
det lättaste, ibland är de så förtjusta i mat och dryck att de drabbas av magkatarr eller förstoppning.
Måttlighet är ingenting medfött hos skorpionen men de måste öva upp den, både vad gäller mat och
motion, för ett eventuellt livligt intresse för sport i allmänhet kan utvecklas till en riktig mani och verka
mycket stressande på dem. De får inte tveka att slå av på takten när det behövs. Kampsport intresserar
dem, inte bara för den fysiska aspektens skull utan också för den andliga och esoteriska. Simning är
mycket nyttigt för dem.

När skorpionen går in i skytten kryddas beslutsamheten med en livlig, utåtvänd och entusiastisk inställning
till alla utmaningar. Individen blir mera öppen, mindre benägen att tiga och lägga locket på alla sina
problem och känslor. Skytten, som också är ett livsbejakande tecken, gör det förstås inte lättare för
skorpionen att hålla ett öga på dieten, särskilt inte då de hör människorna ofta tjänar bra och har råd att
unna sig mycket god mat och andra lyxartiklar. Övervikt och leverproblem kan förekomma. Skytten kan
locka människorna i skorpionen att ta fler risker, både fysiska och ekonomiska, än förut, men kanske
föredrar de att verkligen gå på djupet med saker och ting. Skorpionens image, som ofta är ganska sexig
och går i mörka färger, blir lite mindre utstuderad och personer som tidigare klätt sig ganska konventionellt
kan odla en mera avspänd, lite sportigare stil.
Färg: mörkgult, kabbalistisk färg: blågrönt.


   Skytten
Till menyn

 Tecknet Skytten styrs av Jupiter. Fysiskt är det relaterat till bäckenet, höfterna och låren. Det sägs ha en
maskulin natur, och är därför mer aktivt i sitt energiuttryck. Så som varande ett Eldtecken är det förbundet med
identiteten - särskilt med sökandet efter att finna en djupare mening i mänsklig tillvaro. Det är därför förbundet
med religiösa och filosofiska drifter. Så som varande ett Föränderligt tecken, uttrycker planeter placerade här
energin på ett flexibelt och föränderligt vis, med en viss rastlöshet eller inkonsistens.
 Skytten karaktäriseras av kärlek till sanning och rättrådighet, och en olycklig tendens att uttrycka det lite för
direkt, t. o. m. när man inte tillfrågats. Det finns en kärlek för öppna horisonter och resande och ett behov att
expandera på en inre intellektuell nivå. Det finns en uttalad drift att resa sig ovan den djuriska naturen mot det
gudomliga, och en otålighet med de triviala frågorna i livet. Ett ogillande av ytlighet kan resultera i intolerans för
de vanliga trevligheterna mellan människor.

Utmaningar är ett måste för att skytten ska trivas med livet. Så fort ett projekt är avslutat tar skytten itu
med nästa. Tvånget att hitta nya mål att satsa på kan bli så starkt att skytten ibland alldeles tappar
fotfästet och försummar det aktuella arbetet för alla framtidsplaner han/hon gör upp. Skyttens entusiasm,
optimism och livsglädje är utan motstycke men måste kontrolleras. Rastlösheten som är tecknets svåraste
fel kan bli ett verkligt problem, skytten genomför inte alltid sina många projekt. Skyttarna är av naturen
pigga och entusiastiska och har också en medfödd våghalsighet som särskilt i ungdomen kan utvecklas till
ren dumdristighet. Om deras intellektuella gåvor får plats att utvecklas kan de emellertid undvika onödigt
chanstagande. De borde också försöka odla en mera filosofisk syn på livet. Om de inte lägger band på sin
naturliga livsglädje kan den svalla över alla bräddar och bli riktigt störande för andra. Deras glättighet och
humor är charmerande men kan spåra ur ibland, de måste tänka att practical jokes inte alltid är lika roliga
för offret. Skytten är ett av zodiakens dubbeltecken, vilket innebär mångsidighet, någonting som bidrar till
skyttarnas tendens att alltför hastigt gå från en sak till en annan. De vinner mera på att idogt arbeta sig
igenom projekt innan de övergår till nästa, som ju till trots kan vara helt olikt det första. Personer födda i
det här tecknet ser det mesta i stort och har förmåga att snabbt överblicka också en invecklad situation.
Men de brukar inte vara särskilt bra på detaljer, eftersom det är någonting som tråkar ut dem. Det kan
leda till trassel, så de gör klokt i att alltid läsa den finstilta texten. Ingen äkta skytt står i längden ut med att
vara instängd, och särskilt inte i sina personliga relationer. Ett förhållande med en dominant, misstänksam
eller svartsjuk partner blir inte långlivat. Skyttens självständiga sinne tolererar inga inskränkningar i den
personliga friheten. Sexlivet tacklar skyttarna med samma livliga entusiasm som allting annat, mycket unga
skyttar faller ofta pladask för en medlem av det motsatta könet som de finner fullkomligt oemotståndligt
sexig. När de blir mera erfarna börjar de söka efter en annan typ av partner som är minst lika begåvad
som de själva och kan vara både god vän och kärlekspartner. Entusiasm är någonting underbart hos barn,
men små skyttar kan vara så spralliga och högljudda att man måste försöka få dem att lägga band på sig
och kanalisera sin energi. Föräldrar måste så tidigt som möjligt försöka utröna barnens intressen, som
han/hon med rätt ledning har enorma möjligheter att utveckla. Framgång föder framgång och mera
entusiasm, både i skolan, på idrottsplanen och på fritiden. Skyttenbarn har inte lätt att godta skolans
reglemente men är inte oresonliga och kan acceptera vettiga regler. Deras läsintresse och språkbegåvning
bör uppmuntras rean från tidig ålder. Skyttarna är underbara föräldrar, de är livligt intresserade av sina
barn, uppmuntrar deras intressen och hjälper dem att bygga upp goda bibliotek. Men det är väsentligt till
en skyttenmor inte offrar alla sina egna intressen för familjens skull utan försöker få lite tid över för egen
del. Hur innerligt hon än älskar sina barn är deras konversation inte alltid tillräckligt stimulerande för
henne, och om hon inte har någon alternativ sysselsättning blir hon nästan säkert rastlös. Helst ska hon
börja fundera på något nytt projekt så snart som möjligt efter barnets födelse. Också här är det viktigt
med utmaningar, och ett trist löpande band arbete är något skyttarna till varje pris måste försöka undvika.
Miljön är också viktig, små instängda kontor eller fullpackade verkstäder står de inte ut med. Lönen i sig
är inte så viktig. Skytten lyckas som regel leta reda på pengar när det behövs. Sina surt förvärvade pengar
ger de hellre ut på studier, böcker och resor än på statustyngda ägodelar. Äventyrslystna som de är, fast
inte alltid på det fysiska planet, mår de bra av ett arbete som innebär att de tas ifrån sitt vanliga miljö.
Försöker de ta genvägar till framgången stupar de emellertid ofta på att de inte fäster tillräckligt
uppmärksamhet vid detaljerna. Skyttarna brukar inte vila på sina lagrar, men de är inte heller överdrivet
ambitiösa, åtminstone vad det gäller yttre framgång och status. Att klara av en intellektuell utmaning eller
se sina egna ansträngningar krönas med framgång betyder mycket mera för dem. De ser också gärna att
andra människor vinner på deras arbete och positiva inflytande. Förlagsverksamhet och juridik intresserar
dem och också kyrkan, men undervisning på universitetsnivå är kanske ännu mera tilltalande. Traditionellt
är det här tecknet nära förbundet med sport, men även om en del skyttar blir professionella idrottsmän
ska man inte fästa alltför stor vikt vid det här sambandet. Förändringar eller vilja till förändringar väcker
alltid skyttarnas entusiasm och de klarar sig speciellt bra under omständigheterna som andra, mera
stadgade zodiaktecken, kan finna påtagligt störande. Deras förtjusning i förändringar är så stor att de
ibland kan provocera fram dem i ett ryck av tristess. Partnern bör uppmuntra dem att tänka sig noga för
eftersom alla förändringar inte är lika positiva och gräset på andra sidan staketet inte alltid grönare.
Pensionsåldern erbjuder en mängd spännande möjligheter och skyttarna kommer att utnyttja den nyvunna
ledigheten till fullo, troligen lägga den på resor och studier. Skyttarnas förtjusning i god mat och dryck
innebär att de lätt kan drabbas av leverproblem om de inte håller ett öga på vad de stoppar i sig. Fast de
har behov av och trivs med att motionera kan de lätt gå upp i vikt och de flesta skyttenkvinnor kommer
någon gång att märka det goda livet sätter sina spår på höfterna. Den hos många skyttar medfödda
våghalsigheten gör att de ofta får smärre skador som muskelsträckningar och senskador av olika slag,
särskilt i låren och knäna. Det måste de komma ihåg, särskilt när de blir äldre, sextioåriga skyttar vill gärna
gymnastisera lika intensivt som när de var tjugo, men det är inte tillrådligt. Som regel intresserar skytten
sig för alla former av sport, men de som inte alls gör det, och det förekommer, måste ändå de till att
motionera, för i så fall är det intellektuella typer som behöver lite fysisk ansträngning för att kunna slappna
av efter allt tankearbete. Omvänt bör skyttar med hårt fysiskt arbete försöka finna avspänning i någon
intellektuell fritidsintresse.

Personer födda i skytten är okonventionella och saknar för det mesta världsliga ambitioner, men när solen
går vidare in i stenbocken blir de mera konventionella och traditionsbundna och kanske växer också deras
ambition. De får blick för andra människors statussymboler och börjar kanske rentav skaffa egna. Unga
skyttar tycker det är dags för mer stadga i det aktuella förhållandet. Skyttens nonchalanta image, ofta en
relik från studenttiden, kan bli avsevärt prydligare och mera stram. För personer födda på tecknets första
eller andra dag kommer den här progressionen att sammanfalla med den första saturnusåterkomsten,
vilket så gott som alltid innebär en betydelsefull period av förändring och utveckling.
Färg: blåviolett, kabbalistisk färg: blått.


   Stenbocken
Till menyn

 Stenbocken är traditionellt styrt av planeten Saturnus. Fysiskt är tecknet relaterat till knäna, och i viss
utsträckning till lederna, hud och ben. Det sägs ha en feminin natur, och är därför mer reagerande i sitt
energiuttryck. Då det är ett Kardinalt tecken är Stenbocken målorienterat, och kanaliserar energi i strategisk
planering för att uppnå långsiktiga resultat. Så som varande ett Jordtecken, brukar mål vara praktiska och
relaterade till materiella intressen.
 Planeter i Stenbocken kommer uttrycka sig på ett beslutsamt och seriöst sätt, och sträva efter ära och någon form
av erkännande i samhället. Det finns ett begär och en förmåga att nå toppen genom hårt arbete och uthållighet.
Status och verkställande kraft är viktigt - likaså är social ställning. Där kan finnas en viss formalitet och brist på
spontanitet med planeter i detta tecken, p. g. a. motgångar vid tidiga stadier i livet. Det finns en tendens att
kontrollera känslor och att hävda anmärkningsvärd självdisciplin, men det skulle vara fördelaktigt om en större
emotionell sensitivitet och omtanke för andra kunde införlivas i naturen.

Detta är kontrasternas tecken. Alla stenbockar har stora potentiella möjligheter, men ibland vägrar de att
förstå det och kan ha en så pessimistisk syn på livet att deras möjligheter få ligga i träda. En del
stenbockar är ambitiösa och framåtsträvande och har energi och vilja nog att lyckas med vad de än
förutsatt sig, medan andra visserligen längtar att komma någon vart i livet men hindras av sina hämningar
och sin brist på självförtroende. Bägge stenbockstyperna är konventionella, de vill alltid handla korrekt
och bli betraktade som anständiga människor. Bägge har ett magnefikt och originellt sinne för humor, i
skarp kontrast till sin benägenhet att muttra. Bägge är prudentliga och metodiska. Också framgångsrika
stenblockar kan lida av dåligt självförtroende medan de mindre framgångsrika och lyckade ibland rycker
upp sig ur sin negativitet och börjar njuta av livet på ett påtagligt och obekymrat sätt. Ett av deras mest
tilldragande karaktärsdrag är den torra humorn, som kan dyka upp också i mycket seriösa sammanhang.
Tålamod är en annan av deras gåvor, liksom klarsyn, men stenbockar med dåligt självförtroende litar inte
alltid själva det och bör uppmuntras att utveckla sina gåvor och utnyttja dem i långtidsplaneringen.
Självsäkra, framåtsträvande stenbockar är för det mesta mycket disciplinerade men också här kan det leda
till att disciplinen går all världens väg. Veka och älskvärda drag hittar man inte i första taget hos en
stenbock, men lyckligtvis gäller detta ju bara ena sidan av hans/hennes karaktär och andra företeelser på
födelsehoroskopet kommer att foga mänsklig värme till den tämligen kyliga personligheten. Stenbockar
avskyr att börja sitt gifta liv i en vindskupa och kan skuta upp alla känslomässiga förbindelser tills de är
fast etablerade i tillvaron, och det kan bli ganska sent i livet. Då kan det tänkas att de väljer en partner
som är en föräldrarfigur eller i varje fall väcker deras beundran och respekt. De kan också gifta sig för
pengar eller social status. Känslomässigt är de ganska svala och kan ha svårt att visa sina rätta känslor,
särskilt i ett nära förhållande. Det måste de inse och acceptera att deras partner mycket ofta behöver en
försäkran om att han/hon fortfarande är älskad, särskilt om stenbocken är mycket upptagen av sitt arbete
och tiden för familjen begränsad. Stenbocken som barn är mycket lojala och har behov av att uttrycka sin
naturliga stolthet över föräldrarna, som i sin tur måste inse att barnen är ytterst konventionella och
behöver en trygg, väl strukturerad och disciplinerad uppväxt. De behöver också förnuftig uppmuntran,
den bästa belöningen de kan få är mera ansvar och större fickpengar. Deras självförtroende, sinne för
humor och först och främst förmåga att njuta av livet måste hela tiden stimuleras om de inte ska bli alltför
allvarsamma och lillgamla. Så länge barnet bara gör framsteg i skolan ska man inte oroa sig för att han/hon
inte hör till de bästa i klassen, plötsliga uppryckningar är inte ovanliga och ambitionen är någonting man
bör odla och uppmuntra. Stenbocksföräldrar är angelägna om att det ska gå bra för deras barn men får
inte glömma att öppet visa dem sin kärlek, tillgivenhet och uppskattning, inte bar i form av dyrbara
presenter utan också genom att ge dem av sin tid. Ambitiösa stenbockar kan vara så upptagna av sitt
arbete av att tjäna pengar, att de inte har tid med något familjeliv, och då kanske de plötsligt finner att de
inte känner sina vuxna ungdomar särskilt väl. Strikt disciplin ligger naturligtvis nära till hands, men de kan
bli lite väl stränga och hårdhänta, särskilt mot barn i tonåren då det är naturligt att göra uppror mot
föräldrarnas auktoritet. De får se upp med att det inte leder till en oöverstiglig generationsklyfta. Medan
många personer födda i andra zodiaktecken har svårt för verkligt ansvarsfulla arbeten, eftersom det ofta
innebär isolering, kan en tillräckligt självsäker stenbock välkomna chansen att få sitta vid ett eget
skrivbord, om de kan hålla kollegor på en armslängds avstånd. Det kan ju tänkas att de ändå måste
konsultera andra och följa deras råd, men det ogillar de som regel, mest för att de anser att de borde veta
allting och inte tycker om att bli påminda om att de inte gör det. Också här är det fråga om
självförtroende, när de tvivlar på sig själva blir de nervösa. Alla stenbockar är ju inte så enväldig som det
verkar här, men en tendens till despoti har de flesta. Stenbockarna måste klättra lugnt och stadigt på
framgångsstegen, försöker de hoppa över flera pinnar på en gång kan det bli katastrof. Men de har alltid
förmåga att nå toppen och bör inte sikta på någonting lägre än översta pinnen. När det gäller pengar är de
sannolikt sparsamma intill snåla. Sannolikt börjar de redan tidigt samla pengar på diverse sparkonton, och
när de är frikostiga är det ofta mot människor som kan var dem till hjälp i karriären och som de
exempelvis bjuder på middag. Stenbockar hittar man naturligtvis inom alla yrken, men många klarar sig
särskilt bra som kommunaltjänstemän, i bank- och finansvärlden, som förvaltare, byggmästare,
tandläkare. En selfmade affärsman är ofta en stenbock. Stenbockarnas förmåga till långtidsplanering
innebär att de kan förutse alla förändringar. Dessa ska helst resultera i en klart förbättrad materiell position
som i sin tur ökar deras självförtroende och gör dem mer positiva. Deras idoga sparande och investeringar
försäkrar dem om ett gott liv efter pensioneringen. De bör inte ha några problem med att fylla sin
välförtjänta ledighet med alla de aktiviteter de har sett fram emot. Stenbocken är ett jordtecken och de
dras ofta till trädgårdsarbete, eller i varje fall ut i det fria. Men personer i det här tecknet är också mycket
musikaliska och litteraturintresserade, så musik och böcker har sin givna plats i deras liv. Stenbockar är
som regel mycket förnuftiga i sina matvanor fast de vet med sig att de kan få ett ryck av glupskhet då och
då, men de ska ge akt på sitt kalkintag. Det bästa råd man kan ge dem är att hålla sig i rörelse, för många
sitter vid skrivbordet hela dagarna och kan lätt drabbas av förkalkningar i lederna, särskilt knälederna.
Tänder och hud har också en särskilt koppling till det här tecknet och behöver ordentlig tillsyn. Liksom
polärtecknet kräftan måste de vara mycket försiktiga när de befinner sig i starkt solsken och aldrig sola
utan ordentlig skyddsfaktor.

När solen går vidare in i vattumannen kommer vattumannens krav på oberoende att kopplas till
stenbockens behov av att gå för sig själv. Men eftersom stenbocken är zodiakens mest konventionella
tecken och vattumannen dess mest okonventionella kan livsåskådningen förändras radikalt. Om solen går
in i vattumannen just när en ung stenbock börjar få grepp om sin personlighet är det till stor hjälp och ger
honom/henne större möjlighet att ge uttryck åt sitt eget jag. Trots det måste man naturligtvis se upp,
särskilt om progressionen infaller i barndomen då han/hon kan bli osedvanligt upprorisk. Det ofta
förekommande naturvetenskapliga intresset kan i den här situationen utvecklas på ett intressant och
originellt vis och bör uppmuntras, eftersom det kan leda till ett framgångsrikt yrkesliv alternativt ett
givande fritidsintresse. Vattumannens inflytande mjukar upp stenbockens konventionella image, som kan
bli högst modern eller i varje fall personligare och skänka lite välbehövlig glans åt stenbockens yttre. En
viss oberäknelighet och envishet kan också dyka upp.
Färg: brunt, skogsgrönt, kabbalistisk färg: blåviolett.


   Vattumannen
Till menyn

 Tecknet Vattumannen styrdes traditionellt av Saturnus, även om Uranus också har tilldelats styret sedan dess
upptäckt 1781. Fysiskt är tecknet relaterat till vaderna och anklarna, så väl som cirkulationssystemet. Det sägs ha
en maskulin natur, och är därför mer utåtriktat i sitt energiuttryck. Då det är ett Lufttecken är det väldigt socialt,
och visar sig självt i grupper och organisationer. Så som varandet ett Fast tecken har det beslutsamheten och
kraften att härda ut och stanna kvar, och är relaterat till ideologiska övertygelser.
 Vattumannens inflytande uttrycks på ett ganska envist sätt angående åsikter, men tecknet är också starkt
relaterat till sociala och humanitära ideal. Planeter i detta tecken uttrycker sig på ett unikt och okonventionellt
sätt. Det kan leda till en upplevelse av alienation och social isolering. Likväl är Vattumannens energi i grunden
vänlig och uttrycker sig i sociala relationer där delade ideal spelar en större roll än känslor. Vattumanlig energi är
kylig och distanserad, och en större balans skulle kunna uppnås om mer värme och identitet kunde ingjutas i
personlighetsuttrycket.

Vattumannens behov av självständighet kan inte nog understrykas och det är mycket viktigt att de får
utvecklas och genomföra en egen livsstil. Även om de har rykte om sig att vara mycket vänliga och
sällskapliga är de i många avseenden ganska tillbakadragna och måna om sitt privatliv. Deras naturliga
vänlighet parad med en genuin vilja att hjälpa andra, och den som är i knipa kan alltid räkna med hjälp
från vattumannen, som tacklar andras problem på samma sätt som sina egna, logiskt, behärskat och utan
onödig känslosamhet. Vattumannen har ett originellt, idealistiskt drag och ju större uttryck det får ta sig,
desto bättre trivs de med livet. Men originaliteten får inte bli alltför egen eller bisarr om de inte vill att
omvärlden ska bli generad eller ursinnig. Vattumannen är ett lufttecken och personer i det här tecknet
behöver luft, i både konkret och överförd bemärkelse. De måste få klart för sig hur envisa de kan vara
och försöka bekämpa den tendensen. I ungdomen är de ofta ledare, men ibland hänger de fast vid sin
ungdoms åsikter så att deras tidigare progressiva natur blir senare mycket konservativ. Blir de bara
medvetna om problemet är det redan till hälften löst. Vattumannen är positiva och optimistiska också när
livet känns svårt och förlorar sällan hoppet, och deras medfödda humanitet låter dem aldrig glömma att
många andra är mindre lyckligt lottade, än de själva. Deras störta fel brukar vara oberäknelighet, men
deras självständighet kan göra dem avståndstagande på ett sätt som ger upphov till emotionella problem.
Partnern och vännerna kan också ha rätt i sina misstankar att vattumannen ibland gör saker och ting bara
för att djävlas. Vattumannen är nog det zodiaktecken som har svårast att stadga sig och finna lyckan i ett
nära förhållande. Deras stora behov av självständighet och oberoende gör det svårt för dem att släppa
andra inpå livet eftersom de vet att det kommer att rubba deras cirklar och tvinga dem att inskränka sitt
livsrum, på alla plan. Ofta börjar de inte fundera på ett förhållande förrän de är så fast inrotade i sina
vanor att hela företaget känns omöjligt, och de kan då förbli ensamma för livet. Trots det har många
vattumän ett uttala romantiskt drag och sinne för kärlekens glamour, så när de väl får en partner är de,
liksom sina kusiner stenbockarna, mycket lojala mot honom/henne. Venus placering kommer att ge ökat
skimmer åt den här aspekten av vattumannens liv och i bästa fall mjuka upp den strama attityden.
Vattumannens originalitet och längtan efter att skilj sig från mängden visar sig tidigt hos barnen i det här
tecknet, som på det hela taget är glada och positiva men verkligen har sitt huvud för sig. Föräldrarna bör
vara på sin vakt mot deras egensinne, bästa medlet kan vara att föreslå dem att göra raka motsatsen till
vad man egentligen vill att de ska göra. Glöm inte att de har ett verkligt behov av att vara okonventionella,
och att en skola som satsar på strikt akademisk disciplin och skyhöga betyg kanske inte passar dem.
Rationella är de dock och lyssnar alltid till förnuftsskäl, vilket blir en tillgång längre fram i livet. Små
vattumän är alltid vänliga mot andra, men det betyder tyvärr också att de kan vara alltför godtrogna och
redo att promenera iväg med främmande människor som utnyttjar deras godtrogenhet. Det är någonting
man redan tidigt måste varna dem för att göra. Alla former av välgörenhetsarbete passar utmärkt för de
här barnen, som då får en chans att utveckla den humanitet som senare kommer att bli ett av deras största
och mest positiva drag. När och om en kreativ eller vetenskaplig begåvning visar sig bör den också
uppmuntras. De här barnen har ofta ett fascinerande sinne för dramatik, även om det kan gå till överdrift.
Som föräldrar kan vattumannen ha en mycket personlig attityd till barnens uppfostran. De får inte glömma
att barnen kan vara mera konventionella än de själva och att det är fel att tvinga dem i en av föräldrarna
utvald form. Tryggheten och disciplin kan betyda mycket för barnen, vilket är någonting mera äventyrligt
lagda föräldrar måste acceptera. Vattumanföräldrar bör alltid fråga sig om de följer med sin tid och inte
utgå från att de automatiskt förstår sina barn helt och hållet. De måste lära sig att verkligen lyssna på vad
barnen säger. Trots de här problemen är de för det mesta goda föräldrar som har blick för barnens
möjligheter och hjälper dem att utveckla dem. Vattumannen måste få fria tyglar att uträtta det man väntar
sig av dem på sitt eget sätt, utan ständiga råd och krav på speciella metoder. Det måste få ge uttryck åt sin
speciella uppfinningsrikedom i arbetet, vare sig det gäller kreativ eller vetenskaplig verksamhet. Det kan
mycket väl bli uppfinnare. Somliga trivs alldeles utmärkt inom kommunikationsbranschen, t ex på ett
flygbolag eller som radio/TV-tekniker. Trots sin påtagliga ambition passar de också mycket bra på ett
arbete där de får utveckla sin känsla för andra och är som regel utmärkta inom socialvården eller på
administrativa poster i en stor välgörenhetsorganisation. Pengar betyder inte så mycket för dem och de
måste undvika att slösa bort hela lönen på kortlivade modeprylar. Vattumannen mår som regel inte alls bra
av att gå och vänta på avgörande beslut eller veta att en förändring är i faggorna, men inte exakt när den
ska inträffa. Snabba beslut är inte alls lika påfrestande. Deras snabba reaktioner kan mycket väl göra att
de med tillräcklig provokation bryter upp också från mycket väletablerat arbete. De måste försöka
undvika att gå och ängsla sig för tanken på pensioneringen tio år innan den blir aktuell och i stället se till
att skaffa sig nya intressen på diverse områden som de kan fylla ut tiden med när den dagen kommer. Om
de har haft ett mindre inspirerande arbete med trista rutiner kommer de säkert att se fram emot
möjligheten att uttrycka sin originalitet och ägna sig åt sina kreativa och/eller vetenskapliga intressen. De
bör planera ordentligt för den ekonomiska förändringen, kanske fundera på något extraknäck som kan
bidra till försörjningen på äldre dagar. Cirkulation är ofta en sårbar punkt. Vattumannen fungerar ofta bäst
under den kalla årstiden och kan liksom stenbocken trivas mycket bra i kyla, men de måste hålla sig
varma och se till att lätta, vindtäta kläder som inte begränsar rörelseförmågan. Motionen bör vara
regelbunden men helst inspirerande, inga enformiga, rutinmässiga kroppsövningar. Som alla lufttecken
mår vattumannen bäst av en lätt och närande diet. Tecknet styr smalbenen, som kan vara känsliga för
skador.

När solen går vidare in i fiskarna blir vattumannen konfunderade eftersom deras känslor med ens svallar
högre än förut och får lättare att visa dem. De får också större intuition. Kontrasten mellan fiskarnas
karakteristiska varma och öppna attityd och vattumannens avsevärt kyligare, distanserade och logiska
inställning är påtaglig. Det är inte underligt att vattumannen tycker sig förlora fotfästet när fiskarnas
influens kommer in i bilden. Men man får inte glömma att lynnesförändringen kommer gradvis och att den
dessutom kommer att vara till stor hjälp. Vattumannens trendiga, smått excentriska image kommer att
mjukas upp och det romantiska drag som ofta ligger väl förborgat inom dem kommer till sin rätt, oftast i
klädstilen som blir mjukare och mera romantisk.
Färg: klarblått, kabbalistisk färg: violett.
Till menyn   Fiskarna
Till menyn

 Fiskarna styrs traditionellt av planeten Jupiter, även om Neptunus också har tilldelats styret sedan dess upptäckt
1846. Fysiskt är tecknet relaterat till fötterna och lymfsystemet. Det sägs ha en feminin natur, och är därför mer
responderande uttrycksättet. Så som ett Vattentecken rör det sig med känslor, särskilt de universella känslor som
associeras med mänsklig utsatthet och lidande på jorden. Då det är ett Föränderligt tecken avger tecknet Fiskarna
energi sporadiskt och utan särskild riktning. Fiskarna går dit vinden blåser.
 Planeter i Fiskarna uttrycker sig själva sensitivt och på ett ganska diffust sätt. Tecknet kanaliserar ogripbara
impulser, och planeter här är väldigt receptiva för signaler på ett eteriskt plan. Det finns en stark tendens att
drömma och fantisera, och en benägenhet att känna en känsla av martyrskap. Den ökade emotionella känsligheten
i Fiskarna är ofta kanaliserad i kreativa utlopp, särskilt i samband med musik och film, men också i samband med
Naturen, och människor som behöver social omvårdnad. Fiskarna är drömmarnas, besvikelsens och det andliga
berikandets tecken.

Tecknets symbol, två fiskar som simmar år varsitt håll, säger något om de inre motsättningarna i fiskarna
karaktär, deras medfödda dualitet. Deras vänlighet och inlevelseförmåga gör dem till de bästa vänner man
kan önska sig. Men dessa snälla och rara, givmilda och självuppoffrande människors villighet att hjälpa
andra gör de tyvärr ofta att de försummar sina egna potentiella möjligheter. De är så ivrigt sysselsatta med
att hjälpa och stödja sin familj och vänner att de inte blir någon tid över till dem själva. Ofta har fiskarna
mycket svårt att lära sig att se verkligheten i ögonen. Starkare människor som är måna om deras välgång
bör ta alla tillfällen i akt att uppmuntra dem till det. Att följa minsta motståndets lag och föra sig själv
bakom ljuset för att de inte vill acceptera den hårda verkligheten är deras största problem och kan leda till
fullkomlig inaktivitet. Fiskarna färgstarka fantasi, förutsatt att den uttrycks på ett kreativt och positivt sätt,
är den en oerhörd tillgång för dem, men de måste lära sig att inte låta fantasin gå negativa vägar och
förstora upp sina små problem över alla gränser, för då tar fiskarnas negativa sida över. Om de kanaliserar
sin fantasi och ger den ett kreativt utlopp t ex inom konsten eller något hantverk kan de nå förbluffande
resultat. Traditionellt är fiskarna zodiakens poeter, men det ska tolkas mycket generöst, det gäller för
skapande verksamhet på alla områden och nivåer. Deras ovilja att se verkligheten i ögonen kan visa sig
som en genuin oförmåga att se saker och ting i sitt rätta ljus. Den sortens självbedrägeri kan bli direkt
riskabelt och leda till att man ljuger för att sanningen skulle såra dem man älskar. Naturligtvis blir det ofta
tvärtom så att lögnen förvärrar istället situationen. Fiskarna måste sträva efter att utveckla sin
karaktärsstyrka och på det sättet undvika velighet och obeslutsamhet inför viktiga beslut. Merkurius
position på födelsehoroskopet, som behärskar psyket, måste granskas noga. Fiskarna satsar alla sina
känslor på förhållandet och den älskade kan bli alldeles överhopad av kärleksbevis. Om fiskarna bara är
någorlunda behärskade kommer förhållandet att bli mycket speciellt, men deras känslor är alltid lättrörda
och också en förvånandsvärt liten provokation kan utlösa en scen. Förälskade fiskar är romantiska och
sentimentala och sina rosafärgade glasögon tar de inte av sig förrän den bittra erfarenheten tvingar dem till
det, det vill säga då partnerns alla fel är definitivt avslöjade. Men med en klarare syn på verkligheten kan
de rekonstruera förhållandet på fastare grund än förut. Utan att vara överdrivet passionerade uttrycker de
på ett ömsint och sensuellt sätt sin romantiska inställning till sexlivet. Det är mycket viktigt att föräldrarna
till barn i fiskarna lär dem att vara uppriktiga och rättframma. Det är inte alltid så lätt, men deras tendens
att brodera ut sanningen på ett färgrikt och tilltalande sätt kan leda till att fiskarna mindre trevliga
karaktärsdrag ställer till med allvarlig skada. Alla intressen som stimulerar fantasin i positiv riktning bör
uppmuntras och berömmas rean från småbarnsåldern. Det är inte heller så lätt alla gånger, eftersom de
små fiskarna alltid någon som klarar det bättre än de själva. Det kan man visserligen inte förneka, men
man kan påpeka att en del faktiskt klarar det sämre. Fiskarnas självförtroende behöver ständigt stöd och
de måste också försöka att lära sig att koncentrera sig så att inte drömmarna lägger hinder i vägen för
deras utveckling. Alla naturvetenskapliga intressen bör uppmuntras, naturvetenskap kan vara ett lämpligt
yrkesområde för dem förutsatt att andra faktorer i födelsehoroskopet visa att de har det nödvändiga sinne
för detaljer som då måste läggas till fantasin och inspirationen. Som föräldrar vill fiskarna gärna
uppmuntra sina barn men har en tendens att vara alldeles för slapphänta. Fiskarna sätter barnen i första
rummet och är måna om att de ska ta vara på sina möjligheter till fullo. I yrkeslivet ska fiskarna helst få
utveckla den begåvning som finns för att ta hand om andra, vilket är också ett av tecknets starkaste drag.
Så alla former av vårdarbete är att rekommendera. Organisation är inte deras starka sida och för det mesta
utför de sitt osjälviska arbete mera i bakgrunden, men är ofta begåvade och framgångsrika skådespelare.
Det beror på att de på scenen kan dölja sin egen personlighet bakom en roll. Eftersom de är så lyhörda för
sina medmänniskors problem kan de bli utmärkta advokater och har ofta en verklig kallelse att bli
medlemmar av någon religiös orden. Men glamour lockar dem också, de är förtjusta i att rita och sy
vackra kläder. Fiskarna är ett av zodiakens dubbeltecken och fiskarna har ofta två arbeten samtidigt, plus
en fritidssysselsättning kan bli både rolig och inkomstbringande. Omväxling och flexibilitet är vad de
behöver, strikta rutiner och fasta tider har de svårt för. Fiskarna är inte överdrivet ambitiösa men kan
naturligtvis ändå lyckas riktigt bra i affärer. Men de gör klokt i att ha en professionell ekonomisk
rådgivare, för dels är de inte särskilt bra på att göra upp en vettig budget, dels har de hjärta för andra och
kan lätt skänka bort mer pengar än de egentligen har råd med. När fiskarna ställs inför en förändring kan
de alltför lätt bli förvirrade. Fantasin arbetar för högtryck och den klena organisationsförmågan gör det
omöjligt för dem att inse vad som måste göras för att klara av den nya situationen, på vilket plan
förändringen än sker. Fiskar som går i pension med ett specialintresse på fickan kommer att tycka att det
är ett rent nöje att få mera tid för det, men om de inte har något kommer livet att verka som en öken och
den påtvingade sysslolösheten kan få dem att åldras i förtid. De bör skaffa sig en hobby som fyller ut
tiden. Fiskarna är känsliga för alla vibrationer i omgivningen även fysiska, och kan lätt reagera på ett
ovänligt ord, gräl eller väderomslag. Fiskarna ömtålighet kan då leda till magbesvär eller huvudvärk. Blir
de medvetna om problemet hjälper det kanske inte mot besvären, men de blir i varje fall mindre oroliga
när de drabbas av de här åkommorna som egentligen är orsakade på emotionell grund. Den högt
uppdrivna känsligheten innebär också att de kan trösta sig med att äta och dricka till överdrift. Särskilt
känsliga är de för nikotin. Detta är ännu en aspekt av fiskarnas tendens att ta lättaste vägen ur en situation
eller bort från en känsla. Detta gäller också läkemedel, fiskarna griper efter magnesylburken vid minsta
anledning, men där måste de akta sig, för ofta reagerar de mycket häftigt också på av läkare föreskrivna
medel. Många fiskar kan emellertid vara mycket misstrogna mot allt vad droger heter och föredrar
naturläkemedel. Förutsatt att de inte blir beroende av dem är de också mycket tryggare på det sättet.
Ibland kan de med praktiska insatser hjälpa upp den svåra situation de reagerade mot, och det är ett
mycket bra botemedel mot symptomen. Men de måste vara rationella och försöka att inte bli alltför
uppjagade över probleman som det inte finns någon lösning på. Religiösa fiskar kan ta sin tillflykt i bönen
och där finna tröst, de kan också få andligt stöd av de metafysiska aspekterna hos t ex yoga. Lätt och
rytmiskt gymnastik är nyttig för fiskarna och stärker dem både fysiskt och psykiskt. Däremot kan de ha
svårt för att få tag i bekväma skor, och de går gärna barfota.

När solen går vidare in i väduren kommer den fysiska energin att öka och fiskarna blir säkrare och får
lättare att anta utmaningar. Känsliga, kreativa fiskar kommer t ex att få mindre svårt att visa sin arbeten
för andra som kan tänkas uppskatta dem. Fiskarnas image kan klatschigare, med en plötslig förkärlek för
välskurna kavajen, plisserade kjolar och ylletröjor i klara färger. Livstempot kan öka och det kan
förekomma en ökad tendens till olycksfall. Vad värre är kan en antydan av vädurssjälviskhet också
förekomma, någonting som ger de omtänksamma, känsliga fiskarna dåligt samvete. Utvecklingen av
fiskarnas egna talanger, som så ofta underskattas, är förmodligen det bästa som kan hända dem.
Färg: sjögrönt, silver, kabbalistisk färg: rödviolett.


   SOLSYSTEMETS  SYMBOLISKA BETYDELSER I ASTROLOGIN

Solen  Månen Merkurius Venus Mars  Jupiter Saturnus Uranus  Neptunus Pluto  Månens noder och de tolv husen
Till huvud menyn

Solen

I mitten av solsystemet, symboliserar Solen vad som är centralt för oss - vår identitet. Psykologiskt representerar
den vår upplevelse av vår far och hans inflytande eller brist på inflytande på bildandet av vår karaktär och vår
förmåga att uttrycka oss själva som individer. Den symboliserar också vår kreativa drivkraft och vårt behov av att
vara synliga. Vi strävar efter att förverkliga de egenskaper som Solen representerar i vårt horoskop genom en
process av individualisering genom livet. Detta självförverkligande är vårt högsta mål.
Det Tecken som Solen befinner sig i visar riktningen vi strävar mot att förverkliga oss själva. Solen ändrar tecken
varje månad. Egenskaperna hos detta tecken är som adjektiv som färgar vårt sätt att uttrycka oss själva. Vi måste
utveckla och finslipa dessa egenskaper för att riktigt kunna finna oss själva.
Det Hus som Solen befinner sig i indicerar det särskilda område i den materiella världen där vi manifesterar vår
identitet. Vi kommer identifiera oss väldigt starkt med de praktiska spörsmål som detta Hus representerar.
Självförverkligande kommer genom angelägenheter förknippade med Huset.
Aspekterna till vår Sol visar psykologiska influenser på vår identitet som måste integreras på något sätt.
Aspekterna indicerar särskilda effekter som modifierar det sätt som vår identitet uttrycks på och gör oss till unika
individer. Aspekter kan också visa ganska precist hur vi upplevde faderns inflytande, och hur det modifierar våra
försök att bli individer.
Färg: guld, orange, kabbalistik färg: gult

   Månen
Till menyn

Månen representerar våra känslor och behovet av trygghet. Det representerar vår tidiga omgivning och särskilt
det sätt vi upplevde modern på. Det visar vår förmåga att vara sensitiva för omgivningen och att både ge och få
känslor. Månen är relaterad till instinkter, och är djupt förbunden med det personligt omedvetna, och allt det
vanemässiga beteende som ses efter av denna mystiska del av oss själva. Månen visar hur vi instinktivt reagerar
för att skydda oss själva och andra.
Det Tecken som Månen befinner sig i visar det särskilda sätt vi reagerar på, och den sorts emotionella behov vi
har. Månen går igenom alla 12 Tecken på en månad. Måntecknets inflytande är minst lika kraftfullt som Solens,
då det visar vanemässiga och miljömässiga behov såväl som inrotade reaktionsmönster.
Det Hus som Månen befinner sig i visar det särskilda område vi fäster oss vid för att öka våra känslor av
trygghet. Detta är det område där vi är mest sårbara och defensiva. Likväl är det också på detta område upplever
vi den största tillväxten och visar den största omtanken för andra.
Aspekterna till Månen visar särskilda emotionella upplevelser som påverkar vår psykologiska konstitution. Dessa
aspekter är införlivade med vår emotionella natur för att ge särskilda reaktionsmönster och vanor.
Färg: silver, kabbalistisk färg: violett.

   Merkurius
Till menyn

Merkurius är relaterad till vår förmåga att kommunicera och vårt begär efter kunskap. Den är förbunden med
kontakter till syskon, vänner och folk i skolan. Merkurius representerar våra tankar och den ständiga aktivitet
som sker i våra huvuden. Den är förbunden med nervsystemet och fysisk koordination.
Det Tecken som Merkurius befinner sig i visar det sätt vi kommunicerar på och de psykologiska områden som
våra mentala talanger ligger inom. Merkurius är den snabbaste av alla planeter och hänger fast vid Solen, antingen
i samma Tecken som Solen eller i ett av de Tecken som är på någon sida av Solen.
Det Hus som Merkurius befinner sig i visar det särskilda område där våra mentala talanger används i praktiskt
syfte. Detta är området inom vilket vi inser nödvändigheten att skapa kontakt och öka vår lärdom.
Aspekter till Merkurius visar mentala talanger och kommunikationsstilar på ett väldigt specifikt sätt. De indicerar
våra individuella intressen och förmågor.
Färg: klarblått, grönt, kabbalistisk färg: orange.

   Venus
Till menyn

Venus visar våra värderingar och vårt behov av och kapacitet för kärlek. Denna planet visar estetiska preferenser
och den naturliga attraktion vi känner till människor och saker. Venus representerar behovet av inre och yttre
harmoni och balans. Den är associerad med de inre känslor vi har när vi jämför och fattar beslut. Venus
representerar systrar och andra inflytelserika kvinnor, så väl som vår erfarenhet av den emotionella harmonin
mellan våra föräldrar.
Det Tecken som Venus befinner sig i indicerar hur våra värderingar färgas och vilka speciella estetiska stilar vi
tar upp. Valet av partner är starkt influerat av denna Teckenposition. Venus finns alltid nära Solen i horoskopet -
antingen i samma tecken, eller i en av de två tecknen jämsides med Solen.
Det Hus Venus befinner sig i visar inom vilket särskilt område av livet som vi finner kärlek, kompanjonsskap och
partnerskap, och var vi har de starkaste och de mest belönande emotionella kontakterna. Detta Hus visar vad vi
särskilt värdesätter, och var vi kan bli berikade både emotionellt och finansiellt.
Aspekter till Venus indicerar särskilda upplevelser i kärleksförhållanden och de individuella psykologiska behov
som färgar vår bedömning när vi gör ett val.
Färg: blekblått, grönt, kabbalistisk färg: grönt.

   Mars
Till menyn

Mars representerar drivkraft och maskulinitet, så väl som frågor förknippade med sexualitet och makt. Den
indicerar arbetet vi väljer och det sätt som vi tacklar det på. Den är starkt associerad med erfarenheten av bröder,
fadern och män i allmänhet. Där Mars finns där finns det bekymmer, men också en stridslystenhet att komma
vidare i livet. Mars visar utmaningar och förmågan att möta dem med mod. Mars är förknippad med
muskelsystemet.
Det Tecken som Mars befinner sig i representerar det särskilda psykologiska område som vi uttrycker vår energi
inom. Mars tar 2 år på sig att gå runt Solen, och befinner sig alltså i ett tecken under ungefär 2 månader. I en
kvinnas horoskop representerar Mars den typ av man som hon attraheras av, i en mans tecken hans egen attityd
till män, tävlingsanda och maskulinitet.
Det Hus som Mars befinner sig i visar det särskilda område inom vilket man eftersträvar att ingjuta energi. Detta
hus kommer också visa var man är som mest dynamisk, var man möter män, och var man konfronteras med
maktfrågor. Strider utkämpas på detta område.
Aspekter till Mars visar särskilda attraktioner till män, eller särskilda sexuella preferenser. De visar det sätt vi
använder vår energi på och hur vi använder speciella talanger för särskilda sorters arbete.
Färg: scharlakanrött, kastanjebrunt, kabbalistisk färg: rött.

   Jupiter
Till menyn

Jupiter är den största planeten i solsystemet och har sitt eget kosmos av månar snurrande runt omkring sig. Den
representerar driften efter insikt på ett intellektuellt, filosofiskt och religiöst plan. Det sägs att den bringar lycka,
och att dess inflytande utökar effekten av allt den kommer i kontakt med. Jupiter har att göra med lagen och
moralisk myndighet, och vår attityd till dessa frågor. Den bringar ett starkt begär efter förståelse och tendensen
att ha kraftiga åsikter och övertygelser.
Då Jupiter tar 12 år på sig att gå runt Solen, spenderar den ett år i varje tecken. Därför är dess inflytande i
horoskopet mer kollektivt än personligt. Det Tecken som Jupiter är i representerar kulturella inflytanden och
sociala drifter efter expansion och förbättring.
Det Hus som Jupiter befinner sig i visar var det kommer finnas lycka och expansion i ditt personliga liv. Denna
Husposition kommer indicera det särskilda område i livet där du når insikt och växer i förståelse. Detta område
kommer allmänt vara väldigt gynnsamt för dig.
De aspekter Jupiter skapar visar en psykologisk identitetsegenskap där behovet av expansion, inflytande och
förståelse är av största vikt. Dessa aspekter visar de specifika personliga drivkrafter där sökandet efter visdom är
som intensivast.
Färg: blågrönt, kabbalistisk färg: blått.

   Saturnus
Till menyn

Saturnus är den planet längst bort i solsystemet som man kan se med blotta ögat. Som sådan representerar den
gränser. Saturnus i horoskopet visar var de största utmaningarna är att finna, och var de hårdaste läxorna är att
lära. Denna planet visar var rigida system begränsar tillväxt. Den är förbunden med föräldrar, myndigheter och
regler. Saturnus ger styrka genom självbegränsning, disciplin och planering.
Då Saturnus tar nära 30 år på sig för att gå runt Solen, kommer den vara i varje tecken under en period av ungefär
2½ år. I ett Tecken representerar därför Saturnus kulturella och auktoritära influenser och trender i samhället.
Den visar inflytandet från samhället på individen, och var i samhället de största ansträngningarna görs för att
bygga upp varande strukturer.
Saturnus Husposition visar särskilt var du kommer uppleva de största utmaningarna och begränsningarna. Detta
är ett område vilket du kommer absorbera mycket av din tid. Hur hårt du än försöker undvika engagemang på
detta område, kommer du tvingas av omständigheterna att övervinna rädslor och bli expert på det indicerade
området.
Aspekter till Saturnus visar områden av personligheten där du känner brist på självförtroende. Inom dessa
områden kommer du vara blyg, förtryckt, desperat efter erkännande, frustrerad. Normalt kommer du bygga upp
självförtröstan och självständighet i den del av din karaktär som Saturnus påverkar efter omkring 30 år.
Färg. svart, kabbalistisk färg: svart.

   Uranus
Till menyn

Uranus upptäcktes först 1781 och är ofta förknippad med revolutioner. Den representerar driften att vara unik, att
chockera och att överraska. Den bringar plötsliga och oförutsägbara händelser. Dess inflytande höjer det
personliga medvetandet. Den är elektrisk och blixtsnabb till sin effekt.
Då Uranus tar 84 år på sig att gå runt Solen, kommer den vara i varje tecken under 7 år - därför ligger dess effekt
på en kollektiv nivå, och influerar på varandra följande generationer. Dess Teckenposition visar inom vilket
psykologiskt område av mänskligheten som revolutionära förändringar kommer äga rum.
Det Hus som Uranus befinner sig i kommer visa inom vilket särskilt område av ditt liv som revolutionära
förändringar kommer äga rum. Planeten visar var du är som mest originell, och var plötsliga utvecklingar kommer
höja ditt medvetande.
De aspekter Uranus skapar visar i vilken del av din personlighet du har det största behovet att bryta dig loss och
agera på det mest unika och individualistiska sättet. Dessa aspekter indicerar ganska extrema
karaktärsegenskaper där du kan önska chockera andra, eller inspirera dem till förändring.

   Neptunus
Till menyn

Neptunus upptäcktes 1846. Man har funnit att den representerar ickemateriella inflytanden som drömmar och
illusioner. Den bringar upplösning av strukturer och representerar idealistiska drivkrafter - både på ett socialt och
ett andligt plan. Neptunus öppnar dörren mot det gudomliga, och lämnar ett resterande missnöje angående
världslig existens.
Då Neptunus tar 165 år på sig för att gå runt Solen, kommer denna planet vara i varje tecken under en period av
ungefär 14 år. Dess inflytande upplevs därför starkast som långsiktiga kollektiva förändringar. Neptunus
teckenposition visar det kollektiva behovet av att överskrida vardagslivet genom media, filmer och visionära ideal.
Neptunus Husposition visar var du särskilt kommer känna behovet av att transcendera. Detta Husområde kommer
visa var drömmar bildas och upplöses och inom vilket område av livet som du vinner andlig förståelse genom
acceptans av alltings överskridande.
Aspekter av Neptunus visar personlighetsegenskaper som är starkt påverkade av drömmar och idealism. Dessa
aspekter indicerar var du har orealistiska förväntningar och var du kommer uppleva besvikelse tills du förädlar din
natur genom andlig insikt.

   Pluto
Till menyn

Pluto upptäcktes 1930 och tar 246 år på sig att gå runt Solen. Även om planeten är väldigt liten, är dess inflytande
helt oproportionerligt mot dess storlek. Den bringar totala förvandlingar. Då den drar upp psykologiska spörsmål
från det omedvetna har den en renande funktion. Dess inflytande fokuserar på makt och maktmissbruk, eller
känslor av alienation.
Pluto har en väldigt oregelbunden bana och kan vara i varje tecken från 14 - här på 1900-talet - till över 30 år.
Dess inflytande i ett tecken känns mer på ett kollektivt än på ett personligt plan. Plutos teckenposition visar inom
vilket samhällsområde total förvandling sker - ofta med ganska katastrofala konsekvenser. Pluto tar fram basala
obalanser, och ersätter korruption med något helt nytt. Den medför en döds- och återfödelseprocess.
Plutos Husposition visar vilket särskilt område av ditt liv som du fokuserar för intensivt och har en korrupt eller
fanatisk drift efter intensitet eller kontroll över. Detta område visar var du har upplevt trauma - vid någon punkt av
ditt liv kommer en total förvandling ta plats här. På detta område kommer dörrarna till ditt omedvetna öppna sig.
Aspekterna Pluto skapar kommer visa de mest intensiva psykologiska drifterna i din personlighet. På dessa
områden av din personlighet kommer du vara mest magnetisk och dominerande. Detta härstammar från ett
omedvetet behov av kontroll, som i sin tur kommer sig av en djup rädsla av bli maktlös. Kriser och förvandling
kommer uppkomma på dessa områden.


Månens noder
Till menyn

Månens Norra Nod representerar den punkt där Månens omloppsbana korsar Solsystemets plan (Ekliptikan) när
den rör sig från söder till norr över Ekliptikan. Detta är en osynlig punkt som först noteras vid särskilda tider på
året då förmörkelser sker. (Den Södra Noden är exakt motstående i horoskopet).
Månens Norra Nod sägs representera karmas inflytande mer än något annat - det vill säga en benägenhet för att
hänge sig åt en viss sorts aktivitet. Den Norra Noden indicerar den mest gynnsamma riktningen för andlig tillväxt.
Den visar också med vilket särskilt område av samhället man behöver samspela för att uppmuntra denna tillväxt.
Noden tar lite över 18 år på sig för att passera genom alla 12 tecken, därmed spenderar den runt 1½ år i varje
tecken. Teckenpositionen visar förändringens fokus och utveckling i samhället, särskilt indicerande det område av
världsutveckling som attraherar störst allmän uppmärksamhet. I ditt horoskop kommer denna Teckenposition visa
psykologiska egenskaper du kommer utveckla under ditt sökande efter andlig tillväxt.
Den Norra Nodens Husposition visar inom vilket område av ditt liv som du kommer ingjuta din tid och energi för
att uppnå tillväxt, lycka och tillfredsställelse. Ofta kommer du upptäcka detta - din livsriktning - vid en ålder av
18½, eller 37.
Aspekter till den Norra Noden visar vilka personlighetsegenskaper som hjälper eller hindrar dig i din drift efter att
finna och utforska din andliga riktning.

Månens södra nod
Till menyn

Månens Södra Nod representerar den punkt där Månens omloppsbana korsar Solsystemets plan (Ekliptikan) när
den rör sig från söder till norr över Ekliptikan. Detta är en osynlig punkt som först noteras vid särskilda tider på
året då förmörkelser sker. (Den Norra Noden är exakt motstående i horoskopet).
Noderna sägs representera karmas inflytande - det vill säga en benägenhet för att hänge sig åt en viss sorts
aktivitet. Den Södra Noden visar var man instinktivt känner att man har den största livsupplevelsen. Det finns en
stor attraktion till att söka uppnå mål förbundna med denna Nod - det finns en inre hunger att bli mättad här - men
ingen långsiktig tillfredsställelse upplevs när dessa mål uppnås.
Noden tar lite över 18 år på sig för att passera genom alla 12 tecken, därmed spenderar den runt 1½ år i varje
tecken. Denna Teckenposition visar inom vilka områden samhället lär sig historiska läxor på väg mot framtiden. I
ditt personliga horoskop visar det utlevda psykologiska drifter, som inte kan ge tillfredsställelse.
Södra Nodens Husposition visar på vilket särskilt område i livet som du känner en kraftig drift att tillfredsställa
gamla behov, eller var du attraheras till gamla karmiska mönster. Du kommer upptäcka att ditt fokus på detta
område är dåligt inställt, och det kan leda till en ändring av livsriktning, normalt inte senare än i 37-årsåldern.
Aspekter till den Södra Noden visar vilka personlighetsegenskaper som håller dig absorberad med gamla
karmiska mönster. De kan också indicera den sorts grupper som du är benägen att ansluta dig till.
Till menynDE TOLV HUSEN
Till menyn

Det 1:a Huset är förbundet med projiceringen av den personliga karaktären ute i världen. Det är starkt
relaterat till det personliga utseendet, och i synnerhet huvudet. Det första huset ger en stark självmedvetenhet och
självupptagenhet. Planeter placerade i detta hus spelar en dominerande roll i den personliga karaktären och har en
stor synlighet. Individen identifierar sig starkt med dem på gott och ont. Detta hus är förbundet med den faktiska
födelseprocessen, och spetsen på det första huset - Ascendenten - är övergångspunkten från ickevarande till
varande. Detta hus kan ses som rent identitetsuttryck och en projicering av varande.
Till menyn

Det 2:a Huset är relaterat till utforskandet av materiella aspekter av den fysiska världen. Planeter placerade
här är relaterade till ens personliga tillgångar och känsla av självvärde. Detta hus är väldigt mycket förbundet med
finanser och personlig inkomst, och personliga talanger som är direkt relaterade till förmågan att tjäna pengar.
Svåra planetära placeringar i detta hus underminerar känslan av självvärde och skapar fixeringar angående
finansiell trygghet.
Till menyn

Det 3:e Huset beskriver mentala förmågor, och upplevelser under livets lopp förbundna med inlärning och
kommunikation. Bröder och systrar visas här, så väl som de tidiga skolåren. Som barn, är de flesta
utbildningsfrågor relaterade till detta hus. Det 3:e huset är också förbundet med det miljömässiga nätverk av
grannar och resemöjligheter. Bilar, tåg, cyklar, brev, telefoner, och upplevelser förbundna med dessa saker,
kommer bli reflekterade av planetära positioner i detta hus.
Till menyn

Det 4:e huset är förbundet med den intima miljön. Särskilt refererar detta till föräldrarna, och den emotionella
atmosfären hemma. Planeter här kommer beskriva den sorts hem som man attraheras till, och den sorts aktiviteter
som tar plats i detta hem. Detta hus är också förbundet med personlig härkomst - normalt på faderns sida. Planeter
här uttrycker sig själva på ett privat och intimt vis, och visar nära familjeband. Svåra planetära placeringar
kommer visa de bekymmer man har i familjesammanhang. Det 4:e huset visar emotionell identifiering och en
känsla av tillhörighet. Detta kan sträcka sig från tryggheten mellan hemmets fyra väggar, till de större gränserna
hos den nation till vilken man tillhör.
Till menyn

Det 5:e Huset är relaterat till kreativt självuttryck, och byggandet av en känsla av identitetstrygghet genom
tillit till sig själv. Planeter här reflekterar förloppet av självutveckling i barndomen, förmågan att leka och att vara
spontan, och uppvisandet av personlig identitet. Senare i livet reflekteras detta i de barn man får, kreativ aktivitet,
romantiskt nöje, erotiska njutningar och kärleksaffärer - m. a. o. all aktivitet där identiteten reflekteras i världens
ögon. Detta hus är också förbundet med förmågan att ta risker genom pur livsglädje.
Till menyn

Det 6:e Huset är relaterat till integreringen av individen i arbetsmiljön. Dagliga jobb och rutiner och alla de
nödvändiga plikterna i livet, reflekteras i detta hus. Planeter placerade här visar den sorts fördelar eller
svårigheter som upplevs i arbetsrelationer. Huset visar också tillståndet hos kroppsfunktioner - m.a.o. är det
förbundet med hälsan på ett fysiskt plan. Planeter i det 6:e huset kommer visa den sorts arbete man är involverad
i, och de arbetskollegor man relaterar till. På ett mer allmänt plan är det 6:e huset förbundet med anställda och
byråkrati.
Till menyn

Det 7:e Huset är förbundet med sociala relationer - daglig kontakt med andra människor på en social nivå. Om
det 1:a Huset representerar Jaget, representerar det 7:e Huset Andra. Planeter här visar den sorts människor man
väljer att relatera till på en ständig basis, och i synnerhet äktenskapspartnern. I verkligheten visar planeter i det
7:e huset egenskaper man förnekar hos sig själv och projicerar på andra människor. Både fiender och älskade
indiceras av detta hus, då båda är förbundna med projiceringens fenomen.
Till menyn

Det 8:e Huset är förbundet med intima förhållanden med andra människor. Det är sängkammarens hus, där
man konfronteras med outtalade känslor som förträngs under dagens lopp. 8:e huset är relaterat till förmågan att
visa sexuell intimitet. Planeter placerade här kommer visa hur lätt eller svårt man har att sänka emotionella
försvar. Det finns mycket emotionell oro och trauma förbundet med detta hus. Planeter placerade här kommer vara
dolda i sitt uttryck och reflektera emotionella frågor. Det 8:e huset reflekterar känslorna som frammanas hos
andra. Detta hus är också relaterat till dolda krafter i samhället förbundna med finanser, så som banker och
skattemyndigheter, så väl som arv och andra människors pengar. Det är också relaterat till ockulta och
psykologiska krafter, död och tillstånd bortom döden .
Till menyn

Det 9:e Huset är relaterat till behovet att vinna insikt och förståelse i livet. Det refererar till individens
personliga erfarenhet eller brist på erfarenhet av Gud, eller filosofisk mening. Det är också förbundet med högre
utbildning, intellektuella övertygelser och mentalt inflytande på andra. Det 9:e huset visar behovet av att
expandera personliga horisonter genom utbildning eller resande. Planeter placerade här kommer visa naturen och
formen av insikt som framkommer under loppet av ens liv och den attityd man har till andliga och intellektuella
myndigheter.
Till menyn

Det 10:e Huset är relaterat till konkreta professionella prestationer i livet. När man är ung reflekterar detta
hus effekten av föräldrarnas yrkesliv, så väl som deras förväntningar, på ens personliga ambitioner. Planeter
placerade här kommer visa vilken sorts relation man har till folk med auktoritet och den sorts administrerande
talang som man äger. Detta är ett mäktigt hus, och planetära uttryck här ger offentlig bemärkthet och ett mått av
yrkesmässig framgång.
Till menyn

Det 11:e Huset är förbundet med vänskaper, grupper och andra sorters sociala relationer - det visar behovet av
att skapa ett tryggt socialt liv. Det är också relaterat till sociala ideal, och planetär energi här kommer ofta att
omsättas socialt eller politiskt i någon form av gruppengagemang. Detta hus representerar hoppen och drömmarna
man har för framtiden, inte bara för sig själv, utan för folk i allmänhet. Planeter placerade här kommer visa hur lätt
eller svårt man har vad gäller social integration, först av allt i skolan, och senare i de sociala cirklar man väljer att
vistas i. Det 11:e huset kan också indicera förhållanden till barn som man inte är blodsbunden till.
Till menyn

Det 12:e Huset är det mest subtila av alla husen, och planetär energi här uttrycks på ett osynligt och privat sätt.
Det är psykets inre värld som är viktigt i detta hus. Planeter här uttrycker sig själva på ett mer andligt plan, och
skapar en värld av drömmar, fantasi och föreställning. Det finns ett nära samband med Naturen eller Gud
förbundet med detta hus. Planeter här har en kameleontliknande förmåga, och antar vilken färg som helst som är
lämplig för situationen. Här upplöses alla ting, och världsliga intressen sjunker. Detta hus representerar
upplösningen av materiella ting och gemenskap med kosmos. Det är också relaterat till sjukdom, och isolerade
institutioner.
Till menyn