KUNSKAPSKÄLLAN: MIMERS BRUNN - ETT OCKULT HEXIKON
Ett ockult lexikon, orden stĂ„r i bokstavsordning, klicka dig fram via alfabetet eller kolla in de övriga lexiconen. HĂ€r finner du ett Örtlexicon och hĂ€r finner du en Spökguide. En sökmotor finner du hĂ€r...
Detta lexikonet finns Àven i en mindre bokform, med bilder och en massa annan text som ej Àr med hÀr. Den kan bestÀllas hÀr.


A * B * C * D * E * F * G * H * I * J * K * L * M * N * O * P * Q * R * S * T * U * V * W * X * Y * Z * Å * Ä * Ö

Diskutera hÀr...
A-Lexikonet

Abaddon: Han Àr chef över 7:e nivÄns demoner, och sÀgs vara "Det bottenlösa hÄlets Àngel". Det sÀgs att namnet kommer frÄn det Hebreiska ordet abad.

Aberation: En otydlig vision av ett föremÄl eller en person.

Abigor: Han sÀgs kunna se in i framtiden och kunna ge militÀra rÄd och hjÀlp.

Abiogenesis: NÀr man skapar levande materia utav livlös genom ockulta metoder.

Abraccassus: Asiatisk demon som enligt vÀsterlÀndsk tro befaller över "lika mÄnga andar som rÄder över himmelsavdelningarna"

Abrakadabra: Namn pÄ formel. SÀgs ha hjÀlpande effekt mot feber.

Abramelin: GÄtfull svartmagiker som omnÀmns i Book of Sacred Magick, eller boken om den heliga magin. Den form av ceremoniell magi som hÀr beskrivs sÀgs ha sitt ursprung i den bok som gud sjÀlv skÀnkte till Moses, David, Salomo och andra mÀktiga patriarker. 1458 tecknades den ned pÄ nytt av Abraham Juden och sedan dess har den haft stort inflytande pÄ nÀstan alla efterföljande magiker. Abraham berÀttar om hur han lÀrde sig kabbalans hemligheter frÄn sin fader Simon innan han reste till Egypten och dÀrefter till Konstantinopel. DÀr fann han Abramelins hemliga skrifter, vars innehÄll sammanfattas i Boken om den heliga magin. Aleister Croweley betecknade den som den bÀsta och farligaste bok som nÄgonsin skrivits. Den grundtes som bokens lÀra bygger pÄ Àr att vÀrlden skapats av onda makter som kan kontrolleras med hjÀlp av magi, om magikern först mottagit visdom och vÀlsingnelse frÄn den helige skyddsÀngeln. De flesta som idag studerar Abramelins magi anser att det Àr en oerhört mÀktig men samtidigt mycket farlig lÀra som bara mycket erfarna ockultister bör Àgna sig Ät. Ett exemplar av verket finns bevarat i Arsenalbiblioteket i Paris.

Abramelins system: En mera individuell from av ceremoniell magi, magikern Abramelins system, Ätnjuter i vÄra dagar en vÀxande popularitet i Europa och USA. Den har sina rötter i Boken om den heliga magin som Gud gav till Moses, Aron, David, Solomon och andra heliga patriarker och profeter, nedtecknad 1458 av Abraham med tillnamnet Juden. Denna bok inspirerade bl a Elifas Lévi och den ryktbare Aleister Crowley, som betecknade den som den "bÀsta och farligaste bok som nÄgonsin skrivits". Den heliga magin, som har undgÄtt de kompicerade ceremonier och tillbehör som eljest var tradition i den europeiska ritualmagin, bygger pÄ principen att den materiella vÀrlden Àr skapad av onda makter. Dessa onda makter kan kontrolleras av magikern, förutsatt att han först har tillÀgnat sig visdomen frÄn den heliga SkyddsÀngeln, ett vÀsen som ansÄgs vara magikerns sanna jag. NÀr han har mottagit denna visdom kan han bruka andarna som sina tjÀnare, och dessa tjÀnande andar kan i sin tur placeras in som faktorer innuti honom sjÀlv. Bokens tredje del innehÄller en stor samling magiska fyrkanter, d v s bokstavsarrangemang som representerar magikerns innersta önskningar och som uppfyller dessa önskningar. Det förekommer t ex kraftbemÀngda ord och namn pÄ onda andar som Kobha, som framtrÀder i form av en apa, Alampis, som gör osynlig, Catan, som förstör Àktenskap, och Qaqah, som lÀgger stÀder i ruiner. Fyrkanterna sjÀlva sÀgs vara prÀglade av demoniskt liv, som automatiskt fungerar genom dem. Enligt Crowley har abramelintalismanerna lika "lÀtt att explodera som nitroglycerin och Àr bra mycket farligare". Han hÀnvisar till det som hÀnde hans vÀn, kapten J.E.C Fuller. "Fuller anvÀnde en gÄng en rÀkning frÄn slaktaren som bokmÀrke i denna bok. DÄ slaktaren ett par dagar senare var pÄ arbetet föll hans kniv ned, genomborrade lÄret och dödade honom". Som Fuller anmÀrkte: "Kanske var det bara en tillfÀllighet, men det Àr ingen tröst för slaktaren". Abramelins system kan bara anvÀndas ostraffat av en mÀstare som har lyckats bra i den inledande kursen i andlig rening, vilken resulterar i visheten frÄn den heliga SkyddsÀngeln. Med andra ord mÄste den astrala dubbletten ha omformats och upphöjts till rang av andlig existens. Abramelin magi skiljer sig i pÄfallande grand ifrÄn andra europeiska rituella system, och dess utövare anvÀnder inte ens den traditionella magiska cirkeln. I stÀllet vÀljer han ut och renar en helig plats, i regel ett altare uppbyggt i en enslig skog och omgivet av kraft och blommor. DÀr utför han de aktiviteter som skall leda till "mottagandet av vishet frÄn den heliga SkyddsÀnglen". I sex mÄnader för kandidaten en yogiliknande tillvaro. Han eggar upp sig med rökelse och böner, anropar Ànglarna och lÀser heliga böcker i minst tvÄ timmar om dagen. DÀrpÄ förs ett barn in och tillsammans knÀfaller de framför altaret, pÄ vilken en silverplatta Àr fÀst. Den heliga SkyddsÀnglen antas dÄ uppenbara sig för barnet, som ser det övernaturliga vÀsendet skriva ett meddelande pÄ plattan. Detta meddelande kan endast magikern se en mening i. Efter detta följer en vecka med otroliga fenomen. Den heliga SkyddsÀngeln visar sig för magikern och lÀr honom hur man kan kontrollera bÄde goda och onda andar. Först efter detta fÄr magikern försöka anvÀnda de s k abramelintalismanerna, mystiska aforistiska fyrkanter som har till ÀndamÄl att skapa underverk, t ex sagolik rikedom, övervÀldigande sexuell attraktion och t o m osynliga arméer av spöksoldater. Abramelinsystemet Àr mycket populÀrt och förmodas verka, kanske mest pÄ grund av Crowleys entusiasm för det. Vissa moderna magiker betraktar det dock som oerhört farligt, och bruket av talismanerna under det halvÄrslÄnga förberedelsearbetet anses vara mycket dumdristigt.

Abraxas: Ett sÄ kallat trollord. Det har, skrivet pÄ grekiska bokstÀver, samma talvÀrde som ett Är (365). Omtalas först i det forntida Egypten.

Acacetus: Ett alternativt namn pÄ Hermes.

Acca Larentia: En förromersk, italiensk naturgudinna som Àr associerad med fruktbarhetsritualer. Hon har 12 söner.

Acheloides: se Sirener.

Achmole, Elias: (1617-1692) En Engelsk astrolog och Alkemist som skrev mÄnga böcker om magi. Han var pÄ sin tid mycket uppskattad och eftersöktes till och med av dÄtidens kungligheter.

Adept: En person som efter en tids studerande/praktiserande anses vara kunnig innom det magisystem han/hon jobbat med.

Adjassou Linguetor: En ilsken Loa innom Voudun som kontrollerar vÄrfloderna.

Adonis: Ursprungligen en fenicisk gud som intergrerades in i den grekiska gudavÀrlden. Han dyrkades som en personifiering av naturen och Äterfödelsen.

Adrammellech: I hyfsat moderna Grimoirer Àr det namnet pÄ en demon, men "frÄn början" Àr det en Babylonsk gud till vilken man offrade spÀdbarn.

Adrastea: Ett alternativt namn pÄ Nemesis.

Adventister: Kristna rörelser som tror att jesus ska komma.

Aegir: Saxisk sjögud som brukade blidkas med frikostiga offer som kastades övebord till sjöss.

Aeshma: I Persisk demonologi Àr Aeshma en hÄrig demon som sades hÀrska över grymmhet och ödelÀggelse.

Aeshma Deva: Även denna Persisk. Den Ă€r förknippad med matrealistist begĂ€r. I vĂ€stlig ockultism förvandskades han till A s m o d e u s.

Afrit: I Mohammedansk demonologi Àr det en ras av demoner som Àr enorma och förskrÀckliga.

Agaliarept: Enligt Grand Grimoire Àr han anföraren av den andra legionen i Hades. Han skall ha kraften att upptÀcka hemligheterna frÄn all vÀrldens domstolar och liknande.

Agares: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en vis man som rider pÄ en krokodil.

Agla: En Talisman som anvÀnds av judiska rabbis (prÀster) för att driva ut onda andar.

Aglaria Phidol Garia Anamus Quepta: En formel för att fÄ tyst pÄ sina fiender.

Agnostiker: En person som inte vet, eller inte vill ta stÀllning till huruvida det finns en, flera, eller nÄgon gud alls.

Agrippa: Henry Cornelius Agrippa von Nettesheim, (1486-1535) Under medeltiden levde mÄnga kloka mÀn som av samtiden eller av senare tider stÀmplades som magiker och utövare av svartkonst. För Albertus Magnus (1193-1280) vidkommande har detta rykte bevisligen uppstÄtt bara pÄ grund av hans otroliga kunskaper i fysik, och detsamma gÀller antagligen engelsmannen Roger Bacon (1214-1294), som bl a troligen uppfann förstoringsglaset. BÄda har dock sysslat med astrologi och alkemi, men dessa vetenskaper var pÄ den tiden bÄde erkÀnda och respektabla och hade inte det ringaste med mystik att göra. Det ligger nÄgot mera i berÀttelserna om Arnauld de Villeneuve (1240-1312), som av mÄnga anses ha uppfunnit den första apparaten för vindestillation, och hans elev Raymund Lullus (1235-1315), som bl a vidareutvecklade denna apparat och pÄ magiskt vis fann sjÀlva "livets vatten", det vill sÀga sprit. Han var inte bara professor i medicin utan ocksÄ en stor alkemist och djÀvulsutdrivare, och Raymund Lullus skapade sitt rykte genom mÄnga mystiska handlingar, som t e x att verka som kunglig guldmakare i London 1332, trots att han bÄde dog och begravdes pÄ Mallorca 1315. Förklaringen Àr förmodligen att en av hans elever har tagit hans berömda namn för att bÀttre kunna göra sig gÀllande, men denna omstÀndighet har rimligtvis bidragit kraftigt till legendbildningen kring Lullus. En av de forskare som verkligen sysselsatte sig med magin, om Àn pÄ ett vetenskapligt plan, var Heinrich Cornelius Agrippa (1456-1535). Det fanns knappast nÄgot magiskt verk av betydelse som han inte hade lÀst, och allt det mystiska vetande som han tillÀgnade sig nedteckande han i ett imponerande verk, De Occulta Philosophia, 1510. Grundtankarna dÀr Àr hÀmtade frÄn Aristoteles fysik, Ptolemaios astronomi, nyplatonisternas filosofi och judarnas kabbala och detta Àr mÀsterligt anpassat till tidens erkÀnda vÀrldsbild pÄ sÄ sÀtt att alla de magiska begreppen verkade helt naturliga. Agrippa nÄdde till fullo sitt mÄl, nÀmligen att förvandla magin, frÄn en övernaturlig, obegriplig kunskap till en erkÀnd vetenskap som fysik, matematik och teologi. Som alla andra magiker Àr Agrippa mycket benÀgen att inskrÀnka sig till antydningar pÄ de mest intressanta stÀllena, sÄ att "intet Àr dolt för den kloke och förstÄndige, medan den vantrogne och ovÀrdige inte kan fÄ del av hemligheterna". Med vÄra dagars kunskaper i naturvetenskap Àr det dock ganska lÀtt att genomskÄda Agrippa nÀr han börjar bli mystisk, och tre scheman tycks gÄ igen i hela verket: teoretisk magi, praktisk magi och det han kallar ett esoteriskt system. För att över huvud taget kunna förstÄ Agrippas arbeten mÄste man kÀnna till den vÀrldsuppfattning som ligger till grund för hans magiska system. Den byggde pÄ de gamla grekernas fysik, astronomi och filosofi och sade att jorden, den grova och elementÀra vÀrlden, befann sig i universums centrum. Jorden var omgiven av himlen, som bestod av Ätta sfÀrer, sju för planeterna och utanför dem den Ättonde för fixstjÀrnorna. Allt detta var i sin tur omgivet av Ànglarna och de saligas boningar, och lÀngst ute fanns Gud, som omslöt allt. Gud styrde Ànglarna, Ànglarna styrde stjÀrnornas gÄng, och bÄde stjÀrnor och Ànglar pÄverkade de jordiska förhÄllandena. Allt högre pÄverkade allt lÀgre, och hela Agrippas system bygger pÄ teorin att de lÀgre ocksÄ kan verka tillbaka pÄ det högre, om Àn i mindre grad. Denna enkla lag Àr faktiskt genial, ty dels var den inte obegriplig och oacceptabel för samtiden, dels antyder den i sin yttersta konsekvens att det vore möjligt att pÄkalla Ànglar eller demoner och fÄ dem att handla som man vill, vilket Agrippa dÄ ocksÄ pÄpekar i bÀsta Solomon-stil. Occulta Philosophia förtÀljer dessutom att alla ting som stÄr pÄ samma plan influerar varandra, och varje ting dras till sin like och försöker suga ut dess krafter. Med Agrippas egna ord: "DÄ allt det som Àr lika och dÀrvid sammanfogat söker dra till sig varandras krafter, sÄ kan vi nedkalla himlakropparnas krafter genom att samla alla de ting som hör under verderbörande stjÀrna och dÀrvid drar vi inte bara ned de himmelska krafterna, utan dÄ himlakropparna sjÀlva mottar sina krafter frÄn andarnas vÀrld kan vi ocksÄ nedkalla de intelligenser och demoner som verkar genom planeterna". Agrippa har emellertid inte sjÀlv gett anvisningar om hur man i praktiken kallar pÄ de önskade demonerna, ty i en tid dÄ hÀxprocesserna hÀrjade som vÀrst har han inte kunnat tillÄta sig att bli allt för hednisk. I de sista delarna av sitt verk dristar han sig dock till att pÄ bÀsta kabbalistiska sÀtt visa metoder med vilkas hjÀlp man kan hÀrleda demonernas namn, och resten av hans verk Àr helgat Ät kabbalisternas skrifter och tankar.

Agwe: En Loa innom Voudun. Hon hÀrskar över havet och bestÀmmer hur vÄgorna ska röra sig. Hennes fÀrger Àr vit och ljusblÄ.

Ahriman: Är den onda halvan i Zoroastrianismens Dualistiska system. Han Ă€r mörkrets hĂ€rskare och befaller över döden.

Ahriman: "Prinsen av Lögner och Mörker." En motsvarighet till Lucifer. I bland kallas han för Druj vilket hÀrstammar frÄn ett ord för bedrÀgeri och svek. Han sÀgs fresta mÀnniskan genom det sensuella och jordliga.

Ahura Mazda: Är den goda halvan i Zoroastrianismens Dualistiska system. Ljusets hĂ€rskare och den stora livgivaren.

Aida Wedo: En Loa innom Voudun. Han Àr RegnbÄgens orm.

Aini: En av Solomons 72 demoner/andar. Han sÀgs ha 3 huvuden, orm, katt och mÀnniska och han rider pÄ en huggorm.

Aiq Bekar Koden: Ett kodsystem genom vilket man kan skapa representativa symboler för andar utifrÄn deras namn.

Akashakrönikan: Denna dimension beskrivs som en skÀlvande vÀv av vibrationer, som oupphörligt sÀnder ett nÀt av pulsslag genom kosmos. Tack vare denna vÀv, som utgör universums struktur, finns en förbindelse mellan alla ting, varje ord, varje tanke och varje handling har för evigt ingÄtt i nÀtet och bevaras. Detta Àr ett system som innehÄller hela vÀrldens historia Ànda till skapelseögonblicket. MÀnniskan Àr ocksÄ en del av denna vÀv. Hennes kropp Àr ett makrokosmos, ett miniatyruniversum, och som sÄdant stÄr hon i kontakt med allt som existerar kring henne. Man har tillgÄng till informationer om allt.
Akashakrönikan Àr ocksÄ en term som anvÀnds som synonym för det kollektiva omedvetna, den plats dÀr alla upplysningar om allt och alla som nÄgonsin funnits eller kommer att finnas ligger lagrad. Ockultister och new agare anser att den informationen som finns lagrad dÀr kan nÄs under vissa trans tillstÄnd. Det berömda mediet Edgar Cayce trodde att hans uttalanden under djup trans hÀrrörde frÄn denna kÀllan. Ordet akasha Àr hinduiskt och betyder ande.

Akashisk: Se Eterisk.

Akupunktur: Gammal Kinesisk metod som gÄr ut pÄ att stimulera exakta punkter i kroppen genom att sticka nÄlar i dem, och dÀrigenom orsaka önskad effekt. t.ex smÀrtlindring, vÀllust, mm.

Alastor: I de gamla Rommarnas demonologi var det namnet pÄ de onda andar/demoner som hemsökte mÀnnisko boningar.

Alberic de MaulĂ©on: levde pĂ„ 1600-talet och var en framstĂ„ende medlem av ett katolskt domkapitel. Hans liv förĂ€ndrades kapitalt efter ett Ă„r prĂ€glat av lĂ„ngvariga febrar under vilka han skall ha hemsökts av demoner och olika andevĂ€sen. Alberic pĂ„stod sig ha kommit fruktansvĂ€rda sanningar pĂ„ spĂ„ren och vigde Ă„terstoden av sitt liv Ă„t ockult forskning. Han reste mycket och förde en stĂ€ndig kamp mot den febersjukdom som fortsatte att ansĂ€tta honom. Alberic satte i system att teckna ned de syner han plĂ„gades av i de vĂ€rsta yrselanfallen. En bok med titeln Divina Epifania gavs ut postumt Ă„r 1704. Den finns Ă€ven i svensk översĂ€ttning. PĂ„ senare Ă„r har mĂ„nga kommit att intressera sig för Alberics öden och arbeten. Mycket dĂ€rför att boken svartlistats av Vatikanen. Även i Frankrike och Italien Ă€r verket fortfarande bannlyst och insamlade exemplar lĂ€r dĂ€r ha brĂ€nts pĂ„ bĂ„l. Den svenska upplagan Ă€r ocksĂ„ den indragen av förlaget.

Albertus Magnus: (1200-1280) var en beryktad biskop som visste mycket om det mesta. Hans alkemiska experiment sas ha frambringat de vises sten och han lÀr Àven ha konstruerat en staty, vilken sÄg sÄ levande ut att föremÄlet av gudar försÄgs med talets gÄva. Andra legender berÀttar om hur Albertus kontrollerade vÀdrets makter och om hur han hÀmtade magisk kraft frÄn Ànglalika vÀsen i utbyte mot löften om att bekÀmpa ondska i vÀrlden.

Aldinach: En demon som har kontroll över kraften i stormar, hagel och jordbÀvningar.

Ale stenar: Sveriges största skeppsÀttning, i södra Sverige, se kraftplats.

Alexandrianska HÀxor: De personer som har blivit Initierade i, och praktiserar de Wicca-lÀror som sammanstÀllts av Sanders Alex.

Alkemi: Alkemi, eller konsten att omvandla oÀdla metaller till guld hÀrstammar visserligen ifrÄn det forntida Egypten, men dÄ det i första hand var de gamla grekerna som utvecklade alkemin sÄ rÀknas den idag som en vÀsterlÀndsk kunskapstradition. De flesta kÀllor anger den legendariske Hermes Trismegistos som alkemins fader. Denna gestalt Àr sannolikt identisk med den Egyptiske visdomsguden Thoth. Precis som dagens kemister sökte alkemisterna kunskap om metallernas egenskaper och bestÄndsdelar, det mÄl som alla alkemister hade var att kunna frambringa ett universalÀmne, som kunde omvandla varje material till ett annat. Alkemisterna hade mÄnga namn pÄ detta universalÀmne, den vanligaste beteckningen var De vises sten eller Filosofens sten.Tanken gÄr ut pÄ att den gud eller intelligens som skapade jorden gjorde det ur en mörk, kaotisk massa, som egentligen inte bestod av materia i vanlig bemÀrkelse utan av embryot till alla slags Àmnen, dÀribland allt liv. En slutsats som de grekiska alkemisterna snart kom fram till var att all materia var sammansatt av fyra element nÀmligen: eld, luft, jord och vatten. Om man blandade dessa "grundÀmnen" i rÀtt proportioner sÄ kunde man fÄ fram en önskad sorts materia. Den kanske störste alkemisten genom tiderna var araben Jabir ibn Hayyan, eller Geber som han kallades i Europa. Geber var inne pÄ samma teori som de gamla grekerna men han trodde inte riktigt pÄ de fyra elementen, utan ansÄg att allt istÀllet bestod av kvicksilver och svavel. NÀr det blev möjligt att trycka upp böcker i massupplagor fick alkemin ett enormt uppsving i Europa. De gamla, klassiska verken i Àmnet blev tillgÀngliga för alla intresserade och i var och varannan kÀllare puttrade och Ängade det snart ur kolvar och glasbehÄllare. I takt med den "vanliga" kemins framsteg sÄ avtog dock intresset för alkemi och under de senaste tvÄ Ärhundradena har det varit ont om seriösa utövare.

Allocen: I bland Alocer, Allocer eller Alloien. En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en krigare med ett lejons ansikte.

Alexanderteknik. Även denna teknik arbetar med kroppens hĂ„llning. Metoden syftar till att
förbÀttra funktionen hos leder och muskler via ÄterstÀllande av den naturliga hÄllningen. Terapin

gÄr ut pÄ att via mild manipulering av muskulaturen fÄ det medfödda reflexsystemet i optimal

funktion. DÀrigenom förbÀttras funktioner som andning, matsmÀltning, blodcirkulation och

sinnestillstÄnd.

Almandel: Talisman i vit vax med inskriptioner i form av Ànglar/demoner/vÀsen/gudar/gudinnor/andar, anvÀnds ibland inom rituell magi.

Alocer: Se Allocen.

Alpha: En hjÀrnvÄg som associeras med avslappning.

Alruna: Inte bara en magisk hÀxört. Ursprungligen en titel pÄ de forngermanska spÄkvinnor som brukade stÄ bakom försvarslinjerna i krig och uttala förbannelser över fienden, och stÀrkande besvÀrjelser över sina egna led.

Altarduk: Tyg som man har som klÀdsel pÄ altaret. Kan variera i fÀrger efter ritens/meditationens uppsÄt. Se fÀrger.

Altare: Detta kan vara ett litet bord, en byrÄ, en plats i bokhyllan osv. HÀr placerar du de föremÄl du anvÀnder i en ritual, sÄsom athamén, staven, kitteln, rökelse, offer till guden och gudinnan m.m. Du kan ha sakerna framme hela tiden, men om det Àr kÀnsligt för dig, sÄ kan du plocka bort dina magiska föremÄl tills det Àr dags att anvÀnda dem igen.
AnvÀnds som fokuseringsobjekt under ritualer. Kan vara i olika vÀderstreck beroende pÄ ritens syfte och uppsÄt. Se vÀderstreck.

Amaethon: Den gifta mannens gud i den keltiska mytologin.

Amaimon: I bland Maimon, Amoymon eller Maymon. Demon kungen av de östra regionerna i helvetet.

Amduscias: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en enhörning.

Ametist: Sten som bidrar till lugnande tankar och kÀnslor. Den Àr bra mot huvudvÀrk och sömnproblem.

Ammon: Gudarnas konung i Egyptisk mytologi och vÀktare över faraonerna. Urspungligen var han dock en fruktbarhetsgud. Senare blev han förknippad med solguden Ra och de tvÄ bildade Ammon-Ra.

Amon: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en varg med en orms huvud och/eller svans.

Amor: Den romerska kÀrleksguden.

A.M.O.R.K: Förkortning av organisationsnamnet Aincient And Mystic Order Rosae Crucis.

Amphictyonis: Grekisk mytologi. Vinets gudinna och bevarandet av grannsÀmja.

Amulett: Ett skyddsföremÄl som en kunnig person har laddat med "försvarsenergi". I stÀllet för att du ska behöva försvara dig mot att angrepp av ockult art, gör amuletten det automatisk. Se Àven Talisman.

Amy: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en eldflamma.

Anahita: Modersgudinnan i persisk mytologi. Hon befaller över liv, vatten, fruksamhet, krig och segern.

Ananisapta: Namn pÄ formel. SÀgs ha en bedövande effekt.

Anarazel: En demon som vaktar gömda skatter.

Anatar: I hinduismen en inkarnation av en gudomlighet, ofta guden Vishnu Avatarernas framtrÀdande knyts till kristider pÄ jorden, varför dessa kan uppfattas som frÀlsare.

Ande: Det intakta medvetandet eller sjÀlen hos en avliden person.

AndefÄngare-En slags pinne med fjÀdrar pÄ som ska rensa bort negativa energier frÄn bostÀder och hem, samt hindra dem frÄn att komma in.

Anden i glaset: En metod att kontakta andar, sitt högre jag eller andra vÀsen. BestÄr av ett ark med alfabetet, siffrorna noll till nio, "ja", "nej" och "start". Man gÄr tillvÀga genom att sota ett glas över ett ljus, sen fÄr deltagarna stÀlla frÄgor in i glaset, viskande, som sen andarna ska svara pÄ, om du har tur. Deltagarna lÀgger sen varsitt finger pÄ glaset. Se Àven ouija board.

Andliga guider: Avlidnas andar som har fÄtt förtroendet att leda Ànnu levande personer pÄ deras vÀg genom livet. MÄnga menar sig ha regelbunden kontakt med- och hjÀlp av sina ledare eller kontrollandar. Detta kan ske via automatisk skrift, drömmar, meditation, trans etc.

Andras: En av Solomons 72 demoner/andar. Han har en Àngels kropp med en korps huvud och han rider pÄ en varg.

Andrealphus: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en stÄtlig pÄfÄgel.

Andromalius: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en mÀnniska med en orm i sin ena hand.

Angekok: EskimÄiskt namn pÄ trollkarl/Shaman.

Angus Mac Og: IrlÀndsk gud över ungdom, kÀrlek och skönhet.

Animism: Tron att allt har en sjÀl (t.ex berg, skogar, floder mm).

Ankh: Även kallad Crux Ansata. Ett symboltecken för livet och reinkarnation. Ursprungligen Egyptiskt.

Anthesteria: En festival med grekiska anor som för i tiden hölls till gudarnas Àra, och för att fira att vÄren var i antÄgande. SÀrskillt firades Bacchus och de som följer traditionen Ànnu i dag firar endast honnom.

Antikrist: Namnet pÄ en demonisk varelse som enligt bibeln skall komma till denna vÀrlden nÀr det Àr dags för jesus att komma hit en 2 gÄng. (Trots den starka bibliska inblandningen valde jag att ta med denna ÀndÄ eftersom den Àr sÄpass kÀnd.)

Antimateria: En sorts materia som bestÄr av antipartiklar. De förintar vanlig materia (och sig sjÀlva) vid kontakt.

Antipartikel: SubatomÀr partikel (elementarpartikel) som har en lika stor stor eller motsatt laddning som sin parpartikel.

Aincient And Mystic Order Rosae Crucis: En internationell förening som arbetar med att sprida kunskap och upplysning bland mÀnniskor. De blandar vetenskap, mystik, filosofi och metafysik och erbjuder möjligheten att fÄ studiematerial hemskickat pÄ regelbunden basis (ett brev per vecka). Förkortas A.M.O.R.C.

Anu: Moder Jord-gudinna och fertilitetsgudinna.

Anubis: Urgammal egyptisk gud med shakalhuvud. Efter döden ledsagar han SjÀlen frÄn denna vÀrld till nÀsta.

Aphrodite: Grekisk kÀrleksgudinna.

Apollo: Romersk gud över konst, ljus, healing och intellekt.

Apollyon: Den grekiska motsvarigheten till Abaddon.

Aratron: Namet pÄ en av de demoner som stÄr högst i rang. Han sÀgs kunna förstena levande organismer, förvandla kol till diverse skatter och att kunna ge mÀnniskor makten att styra över olika andar. Magikern som frammanar Aratron kan lÀra sig alkemi, lÀkekonst osv, men han kan ocksÄ lÀra sig att bli osynlig.

Arcana Major: De 22 kort som Àr mest betydelsefulla innom Tarot. De visar symboliska bilder av mÀnniskans kunskaper, livscykeln och skapelsens mysterium.

Arcana Minor: Namnet pÄ de "vanliga spelkort" som tillsammans med Arcana Major bildar en gammaldags Tarot-kortlek.

Arduina: Keltisk mytologi. Hon Àr vildmarkens, det primitiva livet, jaktens och mÄnens gudinna.

Ares: Grekisk krigsgud.

Argenterum Astrum: En orden grundad av Aleister Crowley 1909. Även kallad SilverstjĂ€rnan.

Arianrhod: Betyder ungefÀr "silverhjulet". Enligt keltisk var hon den oskuldsfulla gudinnan över födelse, död och Äterfödelse. Det var hon som fick Äret att börja om pÄ nytt.

Aries: Det egentliga namnet pÄ stjÀrntecknet VÀduren.

Arioch: En fallen Àngel.

Arketyp: Detta Ă€r universella symboler som Funk och Waganalls definierar som ”standardmönster” eller ”prototyper”. De talar till vĂ„rt undermedvetande, de förekommer som slagkraftiga symboler i vĂ„ra drömmar och de Ă€r maskineriet bakom allt vad divination heter.

Aromaterapi: Att andas in olika koncentrerade dofter för att med deras hjÀlp pÄverka kroppen och/eller psyket. AnvÀnds ocksÄ som hjÀlp för att instifta olika kÀnslotillstÄnd.

Artemis: En av de tre, Artemis, Proserpina och Luna. Hon Ă€r en slags jaktgudinna som ofta Ă„tföljs av Nymfer. Även kallad Diana.

Arthame: Se Athame.

Aruspices: Ett prÀstÀmbete i det romerska samhÀllet. Deras jobb var att spÄ in i framtiden.

Ashram: En Gurus residens dÀr andliga aspiranter fÄr undervisning och vÀgledning. Andligt center i indien.

Ashtaroth: En gudinna som dyrkades av vissa folkslag i omrÄdet runt israel. För dem var hon en personifiering av naturens vÀxtkraft. De kristna profeterna sÄg henne sjÀlvklart som en Demon, och Ashtaroth Àr idag mest kÀnd som en av kommendanterna i det kristna helvetet.

Askes: Att avstÄ frÄn sÄ mycket vÀrldsliga ting som möjligt, för att i stÀllet Àgna sig Ät det andliga.

Asmoday: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en kung med tre huvuden, tjur, mÀnniska och bagge och han rider pÄ en drake. Se nedan pÄ Asmodeus.

Asmodeus: Ursprungligen den Persiska guden av ilska (dÄ kallad Aeshma Daeva) Han blev först intergrerad i den Judiska lÀran och fran det in i den moderna kristendomen, men dÄ som en Demon. Krista lÀror ser honnom som njutningen och lustan personifierad och det Àr han som förleder goda mÀnniskor in i otrohet.

Asmodeus: Det Hebreiska namnet Ashmedai (Förstörare), kom troligtvis frÄn det Persiska Aesham dev. Denna trehövdade demon Àr en fallen Àngel och han har kontrollen över lusta. Han skall Àven vara den demon som har som uppgift att förstöra för nygifta och att "stjÀla jungfrurs hjÀrtan" (bildligt).

Asomatiska Upplevelser: NÀr en persons medvetande flyttas utanför kroppen.

Assasinerna: var medlemmar i en fruktad, arabisk mördarkult som spred skrÀck över vÀrlden frÀmst under tidigt 1100-tal. Deras ledare var Hassan-ibn-Sabah som företrÀdde en muslimsk gren kallad ismailiterna. MÄnga har hÀvdat att den muslimska inriktningen bara var en tÀckmantel för tro till mörkare profeter. Marco Polo har beskrivit sekten i sina reseskildringar och ett Äterkommande tema Àr dÀr berÀttelser om hur Hassan skapade sig fanatiska slavar genom magi och belöningar i form av droger och vistelser i en paradisisk slottstrÀdgÄrd. Vid flera tillfÀllen har varningsrop om Assasinernas ÄteruppstÄndelse ekat bland förskrÀmda led av pÄstÄtt initierade.

Asson: En skallra som innom Voudun anvÀnds vid Äkallandet av Loa.

Astaroth: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrĂ€der i form av en Ă€ngel som rider pĂ„ en drake med en orm i ena handen. Åsikterna gĂ„r isĂ€r angĂ„ende i fall han Ă€r ond eller god, men enligt vissa ska han faktiskt vara en fallen Ă€ngel.

Astarte: Det Egyptiska namnet pÄ Ishtar.

Astralkropp: Din psykiska/mentala tvillingkropp. Kan sÀgas vara en modern benÀmning pÄ en SjÀl.
Inom mÀnniskan finns en energikropp, eterkropp som Àr en dublett av mÀnniskokroppen.

Stommen kring vilken den fysikska kroppen Àr uppbyggd. Den del som anses kunna göra astralresor.

Astral Projektion: Att medvetet skicka ut sin AstralKropp.
Konsten att lÀmna kroppen eller drömma klar drömmar (lucid dreaming), dÄ en person i trans beger sig till en annan plats, vÀrld eller tid. Detta kallas ofta att fÀrdas pÄ astralplanet, som allmÀnt anses vara osynlig parallell vÀrld med vÄr egen.

Astralresa: Med astralkroppens hjÀlp kan man "stiga" ur sin fysiska kropp och bege sig till andra dimensioner. Detta krÀver förstÄs övning och stort tÄlamod. Detta kan vara riskfyllt!

Astraltempel: Det inre tempel som genom Visualisering skapas av magiker för utövandet av rituell magi.

Astrild: Skandinavisk kÀrleksgudinna.

Astrologi: Konsten att förutsÀga framtida hÀndelser genom att observera stjÀrnor och planeters positioner vid en specifik tidpunkt och en specifik plats. Tro dock inte under nÄgra omstÀndigheter pÄ "dagliga horoskop" i dagstidningar. Det Àr inte astrologi. Det Àr Tidningsutrymme/försÀljningstrix.
Astrologi En vanlig trosförestÀllning i de flesta tidiga kulturer var att livet pÄ jorden styrdes eller pÄverkades av de olika himlakropparna. Astrologi kan löst definieras som "studiet av Àkta eller föregivna förbindelser mellan himlakropparna och jorden". Sumererna i det nuvarande Irak anses vara de första som utarbetade en astrologisk förestÀllning om att solen och planeterna inverkade pÄ allt i naturens gÄng. De Àldsta bevarade anteckningarna om himlafenomenen hÀrstammar frÄn Egypten omkring 1800 f.kr. MÀn som Platon, Pythagoras och Tomas av Aquino accepterade astrologin som en symbolisk mÀstarplan över universums struktur och funktion. Omkring 150 e. Kr. utvecklades dessa tankar i det romerska riket till en hel vetenskap. Förgrundsfiguren var greken Ptolemaios som sammanstÀllde allt man pÄ den tiden visste om konsten i jÀtteverket Tetrabiblos. Den romerska astrologins grundtanke Àr att man via observationer av sjÀrnhimlen kan förutspÄ framtida hÀndelser. MÀnniskan har ingen egen vilja utan allt hon gör Àr bestÀmt i förvÀg av en "högre makt" Denna högre makt kontrollerar oss genom att pÄverka himlakropparnas rörelser. För att kunna förutsÀga framtiden var astrologerna tvungna att noggrant studera himlakropparnas rörelser och rÀkna ut deras kommande positioner. Det vanligaste sÀttet att utnyttja kunskaper i astrologi var och Àr att stÀlla horoskop. Ett horoskop Àr en tolkning av planeters och stjÀrnkonstellationers positioner vid en persons födelse. PÄ himlavalvet finns det tolv stjÀrnbilder som har betydelse för astrologin. Dessa kallas med ett gemensamt namn för Zodiaken och Àr: VÀduren, Oxen, Tvillingarna, KrÀftan, Lejonet, Jungfrun, VÄgen, Skorpionen, Skytten, Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna. Det av dessa tecken som solen stÄr i vid en persons födelse sÀgs vara personens stjÀrntecken. StjÀrntecknet Àr den viktigaste bland mÄnga faktorer i ett horoskop.

Asuras: En "ras" av kraftfulla demoner. Namnet kommer frÄn Sanskrit.

Ateism: Uppfattningen att det inte finns nÄgon gud(ar).

Athamé: En svartskaftad, tveeggad dolk som anvÀnds under ritualer till att dra upp skyddcirklar och projicera kraft. Den anvÀnds nÀstan aldrig till att skÀra nÄgot pÄ det hÀr materiella planet. Traditionellt skall den alltid bÀras intill kroppen.
En tveeggad kniv, oftast svart som anvÀnds för att rikta energier inom ritualer. Det finns en vit kniv ocksÄ som anvÀnds till mera vardagliga göromÄl inom ritualens syfte, som t.ex skÀra bröd, rista runor etc. och den heter Bolline.

Athena: Greksik krigsgudinna. Dotter till Zeus.

Atlantis: Ett i havet sjunket sagorike omnÀmnt av Platon. Egyptiernas ockulta kunskaper sÀgs hÀröra hÀrifrÄn. Kan ses som en metafor för vÄra latenta dolda sjunkna förmÄgor. Man har funnit rester av sjunkna stÀder mellan Afrika och Amerika. Om det Àr Atlantis vet man ej.
MÄnga försök har gjorts att bevisa att Atlantis lÄg i Medelhavet. Speciellt Kreta har pekats ut som platsen för den svunna civilisationen. De frÀmsta argumenten för detta var fynden frÄn den gamla minoiska kulturen som gick under omkring 1500 f.Kr. De gamla grekiska sagorna berÀttar om minoernas tjurdyrkan, en kult som enligt Platon Àven skulle Äterfinnas hos atlantiderna. Motargumenten Àr förutom fel tidpunkt för undergÄngen, fel plats och fel storlek samt det faktum att de minoiska ruinerna aldrig legat under vatten. Norr om Kreta ligger vulkanön Thera i vars aska man funnit rester efter en minoisk koloni, men ön kan uteslutas pÄ samma grunder som Kreta. Bortsett möjligen frÄn att en del av ön exploderat i samband med ett vulkanutbrott i förhistorisk tid.

Atman: Term pÄ sanskrit som betecknar den allomfattande gudomliga principen. Ett med det gudomliga.

Audition: Uppenbarelse i form av röster.

Aura: Det energifÀlt som omger alla levande varelser och ting. Ett medium ser den med lÀtthet, men att se auran Àr nÄgot som alla kan lÀra sig, genom tex. medtation och sen titta runt en person eller kÀnna sig in pÄ auran med ens hÀnder. Vid ockulta övningar kan man skydda sig genom att fÀrga sin aura gyllene, silverglÀnsande eller vit.
 

Aura-Soma Àr en form av fÀrgterapi med gamla anor i Egypten och Kina. Man vÀljer fyra flaskor
ur ett sortiment pÄ över 90 tvÄdelade balansvÀtskor, bestÄende dels av oljor med essenser av

blommor och örter, dels av kÀllvatten med extrakt av blommor och kristallenergi. De tvÄ lagren i

flaskorna anses motsvara den medvetna respektive undermedvetna nivÄn hos en mÀnniska.

Valet av flaskor sÀgs avspegla det kÀnslomÀssiga och fysiska tillstÄndet hos den som behandlar

sig. Blandningarna, som genom inverkan av fÀrger pÄstÄs balansera störda chakran, appliceras pÄ

huden.Terapin anvÀnds mest mot lÄngvariga kÀnslomÀssiga problem.

Auratolkning, vilket innebÀr avlÀsning av den icke-fysiska kropp som omgÀrdar den fysiska
kroppen, Àr ocksÄ ett medialt fenomen. Vissa personer Àr utrustade med naturlig förmÄga att lÀsa

auror men denna egenskap kan Àven trÀnas upp genom olika övningar. Genom avlÀsning av

auran kan man fÄ en bild av en varelses hÀlsotillstÄnd i stort, inkluderat den fysiska statusen samt

indikationer pÄ utvecklingsmöjligheter.

Aurger: Högt uppsatta romerska spÄmÀn. Deras Àmbetsstavar har "gÄtt i arv" till dagens kristna biskopskrÀklor.

Autition: Uppenbarelse i form av röster.

Autogen trÀning Àr ett system av mentala övningar för att stÀnga av stressreaktioner i kroppen.
Övningarna fokuserar pĂ„ avslappning av kroppsdel efter kroppsdel. Terapeuten kan Ă€ven lĂ€ra ut

hur patienten kan hantera bortrÀngda kÀnslor, som kan upptrÀda under en behandling. Terapin

utgör ett organiserat och traditionellt sÀtt för avslappning och för mobilisering av kroppens

sjÀlvlÀkande krafter.

Automatisk skrift: Konsten att medan man Àr i trans kommunicera med andra intelligenser eller sitt egna högre jag via papper och penna. Se planchett dessutom.

Ayurveda: En indisk lÀkekonst. Den viktigaste traditionella lÀkekonsten i Indien, tÀcker alla
hÀlsoaspekter som bidrar till sjÀlsligt, kÀnslomÀssigt, mentalt och fysiskt vÀlbefinnande. Enligt

ayur-veda finns fem element – eter, luft, eld, vatten och jord – som ligger till grund för alla

levande system. Dessa kan komprimeras till tre ”doshor” – vitala energier benĂ€mnda vata, pitta

och kapha – vilka finns överallt i naturen. Varje dosha utgör en kombination av de fem

elementen med distinkta igenkÀnningsbara attribut.

Varje individ har i sin konstitution en unik kombination av doshor, vilket bland annat avgör

personlighet, intellektuell kapacitet och fysisk styrka. Dosha-nivÄerna anses variera stÀndigt

beroende pÄ kÀnslolÀge, tid pÄ dygnet, födoÀmnesintag mm. Obalanser i doshorna anses störa

flödet av livsenergi och försÀmra hÀlsotillstÄndet.

Azazel: I Mohammedansk demonologi Àr Azazel en av mÄnga sÄ kallade Djinner, en som Àr sÀrskilt problematisk. Historien gÄr som sÄ att Azazel var en Àngel frÄn början, men nÀr han vÀgrade att dyrka Adam blev han fördriven frÄn himlen och hans namn Àndrades till Eblis.

Azeroth: Urgammal demon, först omtalad i trakterna runt Syrien. Namnet betyder ungefÀr: Han som bestÀmmer.

Azrael: Ett av namnen pÄ Dödens Àngel...B-Lexikonet

Ba: Kalldes den delen av sjÀlen som Àr odödlig i forna Egypten. Ser enligt mytologin ut som en fÄgel.

Baal: Semitisk fruktbarhetsgud som frenetiskt smutskastades och bekÀmpades av de tidiga kristna profeterna.

Baal: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i bland med ett mÀnniskohuvud, i bland med ett katt huvud eller paddhuvud och ibland med dom alla tre.

Baalberith: Namnet pÄ den demon som sÀgs ha hand om arkiven i helvetet. Han Àr en fallen Àngel.

Babbar: Se Shamash.

Bacchanalia: Fester som hölls regelbundet till Bacchus Àra.

Bacchus: Ett alternativt namn, Romerska motsvarigheten till Dionysos.

Bachs blomstermedel anvÀnder sig av essenser frÄn blommor, vilka anses ha helande egenskaper
vid behandling av kÀnslomÀssiga problem. Medlen anvÀnds för egenvÄrd vid stress och

sjÀlskriser. Preparaten Àr homeopatiska och bygger pÄ principen att lika botar lika

Badb: En keltisk krigsgudinna i form av en gigantisk fÄgel. Hon Àr en av de tre som med ett samlingsnamn brukar kallas Morrigan.

Bael: Namnet pÄ den förste monarken i helvetet. Han har tre huvuden. Ett mÀnniskohuvud, ett katthuvud och en krabba.

Baetl: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i i en form liknande en katt eller padda. Han frammanas oftast av magiker som vill lÀra sig att bli osynliga.

Balam: En av Solomons 72 demoner/andar. Han sÀgs ha tre huvuden. Ett mÀnniskohuvud, ett tjur huvud och ett huvud frÄn en bagge.

Balder: Den gode guden i Skandinavisk mytologi. Han Àr glÀdjens, ljusets, skönhetens, oskuldens och renhetens gud. Hans far Àr Oden.

Balefire: Namn pÄ de eldar som traditionellt skall tÀndas vid Beltane, Litha, Lammas och Mabon.

Balor: IrlÀndsk dödsgud. Balor hade bara ett öga, med vilket han kunde döda den som tittade in i det. Guden Lugh dödade honom genom att skjuta honom i ögat.

Bane: Betyder ungefÀr dÄligt, destruktivt och oönskat.

Banshee: Enligt keltiska sÀgner en kvinnlig husande som förvarnar om olyckor genom att visa sig.

Baphomet: Även kallad Sabbatsgeten. Tillbads antagligen ursprungligen i Egypten, och dĂ„ som representant för den manliga sexualiteten. PĂ„ senare tid har han blivit kĂ€nd genom att Tempelriddarna pĂ„ medeltiden anklagades för att dyrka honnom. Idag anses Baphomet vanligen vara kunskapen och upplysningen personifierad. Babhomet finns pĂ„ omslaget pĂ„ detta lexikon i bokform, se bild.

Barbason: Han framtrÀder i form av ett lejon. Shakespeare har skrivit om honom tillsammans med Lucifer och Amaimoni sitt verk "The merry wives of Windsor".

Barbatos: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en jÀgare med ett stort följe av trupper.

Barbiel: Egentligen Àr Barbiel faktiskt en daimon Àven om han ofta tas för demon.

Bard: En av de olika sorters Druider som fanns i det keltiska samhÀllet. Bardens uppgift var att röra sig bland folket och stÀlla sin visdom till förfogande för gemene man.

Baron Samdi: En Loa innom Voudun. Det Àr bl.a han som animerar Zombies.

Barret, Francis: Författare till boken "The Maugus" som sÀgs ha bidragit med stora delar till föreningen Golden Dawns lÀror.

Bast: Egyptisk gudinna. Hennes heliga djur Àr katten och hon avbildas ofta med katthuvud. Bast symboliserar mÄnen, som en svÀllande livmoder. Hon Àr ocksÄ gudinna över musik, dans och glÀdje, men har Àven en mörkare aspekt.

Bathin: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i mÀnsklig form fast med en orms svans och han rider pÄ en ljus hÀst.

Baubo: Ursprungligen en "nattens demon" frÄn Asien, men har i vissa kretsar börjat associeras med den kvinnliga sexualiteten.

Bayemon: Enligt Grimoirerna Àr denna demonen hÀrskare i de VÀstliga regionerna i helvetet.

Beal: Se Berith.

Bechard: En helt alldaglig demon frÄn Grimoirerna...

Beelzeboul: Det riktiga namnet pÄ Belsebub. Ursprungligen en fenicisk jorddemon men kristendomen anser honom vara identisk med Satan.

Beelzebub: Enligt vissa ska namnet stavas Baalzebub (se Baal). Eftersom detta sista ordet betyder "Herre över det Höga Huset" kunde det felaktikt ha tagits för att mena Solomon, dÀrför Àndrade judarna namnet till "Flugornas herre". Det sÀgs att Beelzebub var en motsvarighet till den Baal som dyrkades i Palestina och nÀrliggande lÀnder, och i senare tid blev han en representant för de fallna gudarna. Han nÀmns ocksÄ ibland som "DjÀvularnas Prins" och tyvÀrr har just den benÀmningen, tillsammans med "Flugornas herre" blivit en populÀr benÀmning pÄ honom.

Bel: Även kallad Belenos. Ljusets gud i den keltiska mytologin.

Belenos: Se BEL.

Beleth: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en kung, men Àr alltid motvillig och arg.

Belfagor: En demon som rÄder över alla uppfinningar och upptÀckter.

Belial: Annat namn pÄ Satan.

Belial: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en vacker Àngel som dras i en vagn av eld.

Belias: En fallen Àngel.

Belladonna: AnvÀnds i flygsalva. Orsakar yrsel och Àr dödlig i stora doser. Mindre doser ger upprymdhet och upphetsning.

Bellona: Den romerska krigsgudinnan.

Belphegor: FrÄn början endast den Assyriska versionen av Baal-Poer (se Baal). PÄ medeltiden var han en DjÀvul, men Àr nu för tiden endast en vanlig demon. Enligt legenden skickade dom andra demonerna i vÀg Belphegor frÄn helvetet för att han skulle bege sig till mÀnnisko vÀrlden för att utröna om det verkligen fanns nÄtt sÄnt som Àktenskaplig lycka. Rykten om det hade nÀmligen nÄtt demonerna, men dom visste ju att mÀnniskan inte var skapt till att leva i harmoni. Belphegor lÀrde sig snart att ryktet var grundlöst och begav sig hem igen.

Beltane: En Sabbat innom Wicca som hÀrstammar frÄn gamla keltiska traditioner. Firas den 30 April-1 May för fruktsamhet och till vÄrens Àra.

Bennett, Allan: (1872-1923) PÄ sin tid en av "ledarna" innom Golden Dawn. 1899 blev han tillfÀlligt mentor till Aleister Crowley och de bÄda bodde till och med tillsammans i London ett tag.

Bergkristall: En ren klar och energigivande sten. Kan anvÀndas till healing, meditation eller personlig och andlig utveckling.

Berith: En av Solomons 72 demoner. Han framtrÀder ridandes pÄ en röd hÀst och han har en guldkrona pÄ huvudet. Han sÀgs syssla med dubbelspel och han skall kunna förutsÀga framtiden och kunna lÀra magikern alkemi.

Bermudatrianglen: Man har alltid rĂ€knat med att olika fartygsolyckor i regel inte har haft samband med varandra och att de har varit jĂ€mnt fördelade över jordens alla hav, naturligtvis beroende pĂ„ vĂ€derförhĂ„llanden och liknande. ÄndĂ„ pĂ„stĂ„r sig vissa statistiker ha berĂ€knat att nĂ„gra omrĂ„den Ă€r mera utsatta för olyckor Ă€n andra med samma klimatförhĂ„llanden, och under tidens lopp har man funnit Ă„tskilliga trekanter, femkanter, ellipser osv pĂ„ haven dĂ€r det skulle vara sĂ€rskilt farligt att fĂ€rdas. Den mest kĂ€nda av dessa geometriska fartygsfĂ€llor Ă€r utan jĂ€mförelse Bermudatriangeln i Atlanten, som strĂ€cker sig frĂ„n Bermuda i norr till Bimini i södra Florida och vidare genom Bahamaöarna förbi Puerto Rico till en punkt omkring 40° vĂ€st. Detta omrĂ„des ryktbarhet vilar i hög grad pĂ„ Charles Berlitz bok "Dödens triangel" som beskriver bĂ„de fartygs- och flygolyckor och ur vilken följande exempel Ă€r hĂ€mtade. Den 5 december 1945 lĂ€mnade fem amerikanska flygplan under den gemensamma beteckningen Flight 19 sin bas för att utföra en rutinmĂ€ssig trĂ€ningsflygning. Fem kvart senare mottog flygbasens torn emellertid ett radiomeddelande frĂ„n flygkapten Charles Taylor att de hade kommit vilse, att instrumenten inte fungerade och allt sĂ„g galet ut, ja "inte ens havet ser ut som det borde göra". En kvart senare kom ett meddelande om att ingen av de bĂ„da kompasserna fungerade. Kort dĂ€rpĂ„ kunde Flight 19 uppenbarligen inte höra tornet lĂ€ngre, medan man dĂ€r dĂ„ och dĂ„ kunde uppsnappa samtal som t ex att alla magnetiska instrument hade "blivit tokiga". En halvtimme senare registrerades det att Flight 19 var pĂ„ vĂ€g ut över havet, och det sista man hörde frĂ„n Taylor var: "HĂ€r Ă€r det vita vattnet. Vi Ă€r fullstĂ€ndigt förlorade". Med "det vita vattnet" avsĂ„gs troligen ett bestĂ€mt omrĂ„de av Golfströmmen, dĂ€r fisk eller radioaktiva partiklar gör vattnet "sjĂ€lvlysande" i en sĂ„dan grad att detta ljus Ă€r det sista som astronauterna ser av jorden pĂ„ sin vĂ€g ut i rymden. Omkring tre timmar senare mottog en flygstation i Miami ett mycket svagt meddelande: "F-T...F-T...", vilket var första delen av Flight 19:s anropssignal. Men om detta verkligen sĂ€ndes av den saknade patrullen skulle det ha sĂ€nts omkring tvĂ„ timmar sedan planen mĂ„ste ha fĂ„tt slut pĂ„ brĂ€nsle. Naturligtvis gjorde man allt för att reda ut vad som hade hĂ€nt. Man undersökte enorma land- och vattenomrĂ„den i Atlanten, Karibiska havet, Mexikanska bukten och Florida och en mĂ€ngd mindre öar. 300 flygplan, fyra jagare, Ă„tskilliga u-bĂ„tar, 18 kustbevakningsfartyg och hundratals privata flygplan och bĂ„tar deltog i letandet, assisterade av RAF-enheter frĂ„n Bahamaöarna. Allt utan resultat. Man fann inte sĂ„ mycket som en vrakbit. Flight 19 hade försvunnit i det blĂ„, och det Ă€r ovisst om man nĂ„gonsin fĂ„r veta vad som hĂ€nt. Den 29 januari 1948 försvann ett engelskt Tudor IV fyrmotorigt passagerarplan som hette Star Tiger spĂ„rlöst under en tur frĂ„n Azorerna till Bermuda. Ombord fanns 25 passagerare och sex besĂ€ttningsmedlemmar. Kl 22.30, kort före den vĂ€ntade ankomsttiden, rapporterade piloten över radion att vĂ€dret var strĂ„lande och att han rĂ€knade med att anlĂ€nda vid den planerade tidpunkten. Det kom inte fler meddelanden, vare sig nödsignaler eller annat, men ingen sĂ„g nĂ„gonsin mer Star Tiger. 30 flygplan och bĂ„tar finkammade omrĂ„det i flera dagar men förgĂ€ves. Den 31 januari hittades nĂ„gra lĂ„dor och tomma oljefat nordvĂ€st om Bermuda, men om de hade tillhört Star Tiger skulle det betyda att den hade varit hundratals kilometer ur kurs. Ännu sĂ€llsammare blev det dĂ„ en kustbevakningsstation i Newfoundland hörde "nĂ„gon" sĂ€nda ett muntligt meddelande över etern. Rösten fortsatte bara att stava G-A-H-N-P, vilket var den saknade Star Tigers anropssignal. Med tiden har hundratals fartyg och flygplan försvunnit under lika mystiska omstĂ€ndigheter just i detta omrĂ„de, och tusentals mĂ€nniskoliv har gĂ„tt till spillo utan att ett endaste lik eller nĂ„gon vrakstump har hittats. De flesta förolyckade fartyg har varit i normal radiokontakt med land, men nĂ„gra har talat om högst ovanliga upplevelser av samma slag som Taylors. MĂ„nga förklaringar till fenomenen har konstruerats , den ena mera mystisk Ă€n den andra. Somliga anser att enorma magnetiska fĂ€lt har gjort farkosterna osynliga och eventuellt transporterat dem till andra tids- eller rumsdimensioner. Andra Ă€r av uppfattningen att de har förts bort av UFO-n, kanske just med hjĂ€lp av kontrollerade magnetiska fĂ€lt, som sĂ„ledes samtidigt kan förklara de mĂ„nga plötsliga upptrĂ€dandena och försvinnandena som UFO-n traditionellt excellerar sig i. Mera kritiska forskare tror att stora tornados kan dra fartyg och mindre flygplan i djupet, men detta stĂ€mmer inte med att mĂ„nga kaptener och piloter just har rapporterat vackert vĂ€der. Andra har framlagt teorier om virvelströmmar och kvicksand pĂ„ havsbotten, men detta förklarar inte hur stora fartyg och absolut inte hur flygplan har försvunnit. MĂ„nga har naturligtvis valt den enklaste förklaringen: att Bermudatriangeln helt enkelt inte finns alls och att fenomenen mĂ„ste ha alldeles naturliga orsaker som plötsligt ovĂ€der eller navigationsfel. Det bör nĂ€mnas att fler at Berlitz pĂ„stĂ„enden om t ex klart vĂ€der och liknande har visat sig stĂ€mma illa överens med verkligheten, men sjĂ€lv Ă€r han sĂ„ fĂ€ngslad vid fenomenen att han 1977 utrustade en expedition för utforskning av havsbotten. Med en speciell ekoapparat pĂ„stod han sig ha hittat en "troligen mĂ€nniskobyggd pyramid", och detta fynd satte naturligtvis genast igĂ„ng hans fantasi med spekulationer om Atlantis och andra försvunna kulturer. Berlitz utesluter inte att det frĂ„n pyramiden kan strömma ut sĂ„ mycket energi att det kan orsaka molekylĂ€r desintegration, vilket betyder att ett Ă€mnes molekyler skiljer sig Ă„t. SjĂ€lv Ă€r Charles Berlitz i varje fall övertygad om att fenomenen mĂ„ste ha "övernaturliga" förklaringar, ty som han sĂ€ger: "OmrĂ„det besöks varje Ă„r av otaliga resande och inga olyckor sker, och fartyg och flygplan förliser i alla hav av olika skĂ€l. Men man mĂ„ste komma ihĂ„g att skilja mellan förlisa, dĂ€r man sedan kan hitta identifierbart vrakgods, och att försvinna, dĂ€r man sedan inte kan hitta nĂ„got över huvud taget. Och ingen annanstans har försvinnandena varit sĂ„ mĂ„nga, sĂ„ vĂ€ldokumenterade, sĂ„ plötsliga och omgivna av sĂ„ ovanliga omstĂ€ndigheter som Bermudatriangeln".

Bes: Fornegyptisk skyddsdemon. Omskriven av kristendomen till en skadlig demon som tyckte om att skrÀmmas.

Besatthet: Ett tillstĂ„nd dĂ„ en mĂ€nniska Ă€r eller förefaller vara besatt av en annan varelse som tagit kontroll över dennes kropp. I de flesta fall bottnar det i ett rent skrĂ€cktillstĂ„nd eller en psykisk sjukdom. Men det finns Ă€kta fall pĂ„ mental sjukhusen som Ă€r nerdrogade. ”Mysigt” tillstĂ„nd. Se voodoo.

Besom: En ceremoniell kvast innom Wicca som anvÀnds till att rensa ritualplatser frÄn oönskade energier.

Beta: HjÀrnrytm som associeras med ordinÀrt medvetandetillstÄnd. Den snabbaste hjÀrnvÄgen.

Beth Luis Nion (BLN): Ett trÀdalfabet som vissa hÀvdar hÀrstammar frÄn kelterna. Det innehÄller 5 konsonanter och 13 konsonanter. Alla bokstÀverna Àr döpta efter irlÀndska namn pÄ trÀd. T.ex Àr Beth det irlÀndska namnet pÄ en björk, Luis namnet pÄ rönn och Nion namnet pÄ ask.

Bicorn: En varelse med starka demoniska undertoner. I medeltida litteratur nÀmns han som en varelse som vÀxer sig fet genom att leva pÄ köttet frÄn lÄnglivade Àkta mÀnn. Den kvinnliga versionen heter Chichevache.

Bifrons: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av ett monster och han lÀr ut kunskapen om astrologi, mattematik, örter och stenar.

Big bang: Den stora explosionen. Beteckning pÄ den teori om universums skapelse som för nÀrvarande Àr den mest populÀra bland fysiker.

Bigghes: Ett namn som ibland anvÀnds pÄ den ceremoniella utstyrsel "ledaren" har pÄ sig i nutida Wiccaritualer.

Bindande: NÀr man fÀngslar ett framkallat vÀsen. Dels genom att hÀvda sin auktoritet, dels genom "hot om vÄld".

Bindningsritual: En magisk ritual för att binda ett föremÄl vid en person.

Biofeedback: En term som anvÀnds innom parapsykologi. Det Àr personlig information, tex: Eeg och Egg. Genom att försöka pÄverka vÀrdena kan man se hur bra sjÀlvkontroll man har.

BjÀra: HjÀlpredor till traditionella hÀxor.

Blot: En offerceremoni. Inte nödvÀndigtvis det kladdiga djurplÄgeri som kristendomen hÀvdar. Nuförtiden Àr det vanligare att det Àr gÄvor frÄn vÀxtriket eller dryck. Vanligt innom naturreligioner och paganism.

BlÄkulla: Antagligen en omljudning av blokulla(blotkullen). NÀr kristendomen slaktade sin vÀg in i norden var det hÀr vanligt med Blot för att blidka gudarna. De som fortsatte göra det efter kristendomens introduktion blev ansedda som hÀxor, och hÀxor Äker ju till "blÄkulla" logiskt?

Boann: Flodernas gudinna i den keltiska mytologin.

Bocor: En manlig utövare/prÀst innom Voudun. Anses vanligtvis vara av mera elak karaktÀr Àn Houngan.

Bofri: Ett av namnen pÄ B e r i t h. Botis: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en orm.

Bolline: En böjd vitskaftad, eneggad kniv som anvÀnds av mÄnga magipraktiserande. Den Àr den praktiska motsvarigheten till en Athame och nytjas t.ex till att skÀra örter, rista inskriptioner och liknande.

Bolmört: Giftig vÀxt ur vilken man kan framstÀlla halucigena droger. AnvÀnds under ritualer av diverse halvseriösa föreningar. VARNING-Försök inte testa den pÄ egen hand. Resultatet kan bokstavligen bli fatalt.

Bolpiga: En slags kittel som man kokar brygder i.

Bon: Den shamanistiska lÀra som praktiserades i Tibet innan Buddismen kom.

Book of Shadows: Ett internationellt namn pÄ de formelsamlingar som utövare av olika lÀror brukar skriva. De innehÄller personliga anteckningar om lyckade och misslyckande experiment. Kan Àven kalals Grimore.

Branwen: KÀrleks- och skönhetsgudinna.

Brighid: Kallas Àven Brigit. Keltisk hantverks- och kunskapsgudinna. Kallas för Caridwen i Wales.

Bromius: Ett alternativt namn pÄ Dionysus.

Brummare: Ett slags "instrument" som bestÄr av en avlÄng trÀbit som Àr formad pÄ ett speciellt vis, snurras runt i ett snöre och framkallar ett transframkallande "brummljud". FrÄn australiens urbefolking.

Buer: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en fisk.

Bune: En av Solomons 72 demoner/andar. Han har tre huvuden. Ett mÀnniskohuvud, ett hundhuvud och ett griphuvud.

Buria Batta Bloria: Namn pÄ en formel för att stÀmma blod.

Burning Times: MÄnga occult praktiserande i dag anvÀnder detta namn pÄ den tidsperiod (Är 900-1700) dÄ magiutövare och oskyldiga systematiskt brÀndes pÄ bÄl.

BĂ„l: En rituell brasa.

BÀgare: AnvÀnds vid ritualer och symboliserar gudinnan. Fyll den med vin, vatten, mjölk eller juice. Traditionellt anvÀnds rödvin.C-Lexikonet

 Caasimolar: I bland Caacrinolaas och Glasya. Han Àr president i Helvetet. Han förleder mÀnniskor till mord och kan göra folk som gÄr i pakt med honom osynliga.

Cabala: Se Qabalah.

Caerridwen: Keltisk mytologi. Hon var de mörka hemligheternas gudinna som vaktade över den Cauldron som all inspiration kommer ifrÄn.

Calumet: Det riktiga namnet pÄ den indianska "fredspipan". De förekommer vanligtvis parvis och anvÀnds vid ritualer dÄ man röker speciellt beredd (?) tobak.

Caim: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en trast.

Cambion: I tidig medeltid var detta namnet pÄ avkomman frÄn ett möte mellan en mÀnniska och en Incubus eller Succubus.

Can-CoroŽmo: En sorts Talisman vars anvÀndande fortfarande lever kvar i Siberiska trakter och mÄnga andra nordeuropeiska omrÄden. Den Àr en mycket grovt tillhuggen skyddsande som hÀngs upp i ett högt belÀget trÀd.

Candomblé: En Brasiliansk religion som har starka anknytningar till Voudun.

Cantrip: Namn pÄ smÄ "snabbritualer" som anvÀnds vid behov.

Caridwen: Se Brighid.

Carnivean: En fallen Àngel.

Carreau: En fallen Àngel.

Carrefour: En Loa innom Voudun. HÀrskar över mörkret och nattens demoner.

Cartomantik: Konsten att spÄ med vanliga spelkort.

Cassiel: Namnet pĂ„ Ă€rkeĂ€ngeln av Saturnus, men ocksĂ„ namnet pĂ„ en demon med fladdermusvingar som rider pĂ„ en drake. I vissa ockulta system Ă€r Cassiel Ängeln av ensamhet och tĂ„rar.

Castaneda Carlos: (1925-1998) Peruansk antropolog som skrev en massa böcker om sina möten med en mexikansk trollkarl/nagual hos Yaqui-indianerna . De han var lÀrjunge hos hette Don Juan och Don Genaro, som lÀrde han en massa om medvetande tillstÄnd.

Catharer: En rörelse vars medlemmar ansÄgs vara hÀxor av inquisitionen. Egentligen hade de inget med ockultism att göra utan var en kristen sekt som hade oturen att ha kontroversiella Äsikter.

Cauldron: En större kruka eller kÀrl som anvÀnds innom keltisk Wicca som en symbol för Äterfödelse.

Celtisk Magi: De mest kÀnda utövarna Àr nog Druiderna, men de var inte de enda. Systemet Àr baserat pÄ naturmagi men innehÄller Àven runmagi, mm.

Censer: Ett kÀrl i vilket rökelse brÀnns under meditation eller ritualer. Ofta hÀnger kÀrlet i en kedja, sÄ att man vid behov kan öka lufttillförseln genom att svÀnga den försiktigt.

Cerberus: Den trehövdade hund som vaktar ingÄngen till Helvetet. Men det Àr ocksÄ ett annat namn för demonen Naberius, en av Solomons 72 demoner/andar.

Ceremoniell magi: En strÀngt systematiserad magi system som bygger pÄ Kabbalan, den judiska/gnosiska mystiska vetenskapen. Se kabbala.

Cerne: En "kortversion" av Cernunnos. Vissa hÀvdar att namnet i förvanskad form har gett upphov till legenden om Herne.

Cernunnos: Keltisk fruktsamhetsgud som som bestÀmmer över alla djur. Han ser ungefÀr ut som en mÀnniska med hjorhuvud.

Cerridwen: Den stora Modern. Hon ses ofta med sin kittel dÀr hon gjorde en magisk dryck till sin fula son Afaggdu, för att ge honom vishet och kunskap. Hon satte Gwion att vakta kitteln. Han smakade pÄ den och fick Afaggdus kunskaper. Cerridwen blir vansinnig. I den slutliga jakten pÄ honom förvandlar sig Gwion till "sÀd" och Cerridwen till en höna. Hon blir gravid och föder en son. Hon kastar honom i floden, men han rÀddas av en fiskare som slÄs av barnets skönhet. Barnet fÄr namnet Taliesin som senare blir kÀnd som en stor Bard.

Cernunnos: Den behornade guden. Även kĂ€nd som Herne. Gud över fertilitet och de vilda djuren.

Chakra: Den fysiska kroppen och astralkroppen möts i vissa punkter som kallas chakra, vilket betyder "hjul". Det översta Àr kronchakrat (Sahasrara) och Àr lokaliserat till hjÀssan. Sedan följer ögonbrynschakrat (ajna) som kallas det tredje ögat. Halschakrat (Veshudda) i strupen, HjÀrtchakrat (Anahata), Solar-plexus (Mani-pura) nÀra naveln, Bukchakrat (Svadhisthana) nÀra livmodern och sist Rotchakrat (Muladhara) belÀget vid ryggradens nedersta punkt.
Ett hinduiskt ord för mÀnniskokroppens sju energicentra. De ligger vid svanskotan, i naveltrakten, solar plexus, hjÀrttrakten, i halsgropen, i pannan och strax ovanför hjÀssan. Dessa chakran eller energipunkter kan aktiveras för att förbÀttra hÀlsan, skapa andlig kontakt, öka medialitet och en mÀngd andra positiva ting. Se Àven fÀrger, kundalini, ida, pingala och sushumna.

Chakras: Occulta energicentrum i kroppen. Det finns 7 stycken och de ligger pÄ en lodrÀt linje frÄn hjÀssa till fot, och alla har var sin fÀrg.

Channeling: Modern term för nÀr man tillÄter ett utomstÄende vÀsen att besÀtta och kommunicera genom sin kropp. Kommunikationen sker vanligtvis genom skrift men Àven genom röstmeddelanden.

Chants: En enkel sÄng som upprepas i orden/meningarna hela tiden för att komma i trans eller för att sammspela en grupp mÀnniskor, oftast ackompanjerade av trummor och/eller andra rytm instrument.

Chaos: Det oordnade tomrum ur vilket Gaia, jorden, föddes.

Charot: Etruskisk hÀrskardemon. Hans utseende Àr antagligen det som har bidragit med kristendomens uppfattning om hur DjÀvulen ser ut (vingar, huggtÀnder, kattögon, spetsiga öron, klor,och krokig nÀsa).

Chela: ÖsterlĂ€dsk term pĂ„ en occult "student".

Cheopspyramiden: Cheopspyramiden har varit Ă€mne för het diskussion ibland lĂ€rda under hundratals Ă„r. Spekulationer kring uppkomst och syfte har gett upphov till pyramidologin, en hel vetenskap baserad pĂ„ den excentriske engelsmannen John Taylors idĂ©er. Han hĂ€vdade att byggnadsarbetet leddes av israeliter som stod under inflytande av Gud. I sina skrifter förtĂ€ljde han att konstruktörerna besatt kunskap om en mĂ€ngd matematiska sanningar som vida övertrĂ€ffade dĂ„varande kunskapsnivĂ„. Det mest intressanta av mĂ„nga exempel var det faktum att talet pi blir resultatet om pyramidens höjd divideras med fotens halva omkrets. Charlez Piazzi Smythe, professor i astronomi vid universitetet i Edingburgh skrev 1864: Our Inheritance in the great pyramid, ett verk som Ă€r för pyramidologerna vad bibeln Ă€r för kristna. I boken vandrar Smythe vidare i John Taylor fotspĂ„r och ger oss fler fakta om hur matematikens lagar kan avlĂ€sas i pyramidens mĂ„tt. Även ockultister har med intresse studerat byggnaden och de legender som berĂ€ttats av hundra och Ă„ter hundra generationer. Det sĂ€gs att pyramiden ursprungligen nyttjades av en solkult och att pyramiden i sig var magiskt instrument som lyfte deras sjĂ€lar till gudomlig nivĂ„. MĂ„nga ockult bevandrade mĂ€n och kvinnor som besökt den har berĂ€ttat om mĂ€rkliga fenomen som mystiska ljusken och magiska kraftströmningar. De araber som förmodligen först trĂ€ngde in i och kanske plundrade den pĂ„ sitt innehĂ„ll talade om mĂ€ktiga vĂ€ktare som bragt mĂ„nga av inkrĂ€ktarna om livet. Även flera andra andra av egyptens pyramidfomade konungagravar kringgĂ€rdas av rykten och historier. SĂ„ sent som 1922 lyckades earl Carnarvon och hans medarbetare bryta sig in i Tutancamons viloplats, dĂ€r fantastiska skatter vĂ€ntade. Olyckor och dödsfall förföljde expeditionen, kanske till följd av faraos fruktade förbannelse.

CherenkovstrÄlning: Den strÄlning som en partikel som fÀrdas snabbare Àn ljuset utsÀnder.

Chiromanti: Konsten att spÄ i hÀnder.

Chronos: Den personifierade, Bevingade symbolen för tid. FövÀxlas ofta med Kronos.

Chtulhu: Ett odjur som ligger slumrande i underjorden. KÀnd frÄn boken "Necronomicon". Enligt H P Lowecraft var han den högsta guden inom detta pantheon.

Church Of Satan: Startades 1966 av Anton Szandor La Vey (1930-1997) i Kalifornien. 1969 kom han ut med boken The Satanic Bible som gjorde att denna religion spreds snabbt. Denna religionen stÄr för en livskraftig filosofi, de utgÄr frÄn en mÀnniska med drifter som vilket djur som helst och förnekar dem inte, med en tro pÄ en stark mÀnniska som gÄr sin egen vÀg. Med inslag av Nietzsche och Darwism i sin filosofi. Se Àven Temple Of Set och satanism.

Cian: Se Dagda.

Cimeries: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder som en soldat som rider pÄ en svart hÀst och har kunskapen och gömda och glömda skatter.

Cirkel: En symbol som förekommer i mÄnga RITUALER, SIGILL och AMULETTER. Symboliserar evigheten och odödlighet, men Àven skydd mot "onda" energier. (cirkeln runt Pentagram Àr inte dÀr för syns skull).
Magisk skyddsring inom vilket allt magisk arbete och alla ritualer utföras i. Inne i cirkeln Àr energien mycket stark. Den skyddar mot oönskade vÀsen. Den skapas och upplöses med ens egen energi.

Citrin: Denna sten ger positivitet och glÀdje.

Clairvoyance: En clairvoyant person uppfattar föremÄl och hÀndelser lÄngt borta utan att anvÀnda ögonen.Att skÄda i framtiden.

Clermeil: En Loa innom Voudun. Han ser ut som en typisk vit man och kan, om han Àr blir retad, lÄta alla floder svÀmma över.

Cocytus: I bland Àr det namnet pÄ en demon, men egentligen Àr det faktiskt namnet pÄ en av de fem floderna i Helvetet. Det Àr vid Cocytus strÀnder som dom obegravda skall vandra i all evighet.

Cone Of Power: En term för den samlade psykiska kraft som uppbringas nÀr ett Coven har en gemensam ritual.

Count Cagliostro: (1743 - 1745) hette egentligen Giuseppe Balsamo. Han studerade ockultism pÄ Rhodos och i Egypten och var senare inblandad i ockult frimureri i Frankrike samt England. Han satt mÄnga Är fÀngslad i Bastillien och Àven i Fleet Prison i London. 1789 arresterades han i Rom och dömdes till döden för kÀtteri. Straffet verkstÀlldes genom livstids fÀngelse, och nÄgra Är senare dog han i San Leo.

Coven: Kallas de "lokalorganisationer" eller grupper som med jÀmna mellanrum brukar trÀffas innom Wicca-rörelser. Ordet myntades av hÀxjÀgarna pÄ medeltiden och kommer frÄn det latinska convenire, som betyder samling/sammansatt.Har vanligtvis har tvÄ oauktoritÀra "ledare",en kvinnlig och en manlig.En sammanslutning av vanligtvis 13 personer som utgör en "hÀx cirkel", med prÀster och prÀstinnor, samlas under sabbatar och under fullmÄne ritualer.

Covenstead: Internationellt namn pÄ det stÀlle ett Coven brukar trÀffas.

Corpus callosum: De vÀvnader som förbinder de bÄda hjÀrnhalvorna med varandra.

Creidhne: Metallernas gud i den keltiska mytologin.

Cressil: En fallen Àngel.

Crowley, Aleister: Heter egentigen Edward Alexander Crowley, föddes 1875 i Warwickshire i England. Hans far var bryggare och medlem i den fanatiskt kristna sekten Plymothbröderna som betraktade varje ord i bibeln som absolut sanning. Redan som ung tonĂ„ring förkastade Alexander förĂ€ldrarnas asketiska kristendomslĂ€ra, han Ă€ndrade sitt namn till Aleister och började hĂ€nge sig Ă„t vĂ€rdsliga nöjen och perversa lustar. Han gjorde lĂ„nga resor bland annat till Indien dĂ€r han studerade öserlĂ€ndsk mystik och yoga, dessutom besteg han berg och skrev poesi. Den 18 november 1898 fördes han av sina ockulta intressen in i Golden Dawns hemliga ordern. Han introducerades av en kemist vid namn George Cecil Jones, som lĂ„tit sig imponeras av Crowleys kunskaper om alkemi. DĂ€r visade det sig snart att Aleister var en boren magiker och han steg snabbt i graderna. Han var dock ganska illa omtyckt bland flera av ordens medlemmar, sĂ€rskilt efter den hĂ€ndelse som gjort sig kĂ€nd som The Battle of Blythe Road (nĂ„got som kommer att beskrivas senare) och sĂ„ smĂ„ningom uteslöts han ur sĂ€llskapet. Under ett par Ă„r levde han ömsom i sin bostad i Boleskine house vid Loch Ness och ömsom pĂ„ resande fot. Han besökte lĂ€nder som Mexico, Hawaii, Ceylon, Indien och Kina. PĂ„ resorna studerade han ivrigt Kabbala, I ching och ritualmagi. Aliester Crowley kallas för odjuret, antikrist, sadist, sexgalning, satanist och den störste syndaren genom tiderna. I vissa ockulta kretsar accepteras han dock som en stor magiker, kanske en av tidernas största. I början av seklet anstrĂ€ngde sig Crowley hĂ„rt för att pĂ„ allvar göra skĂ€l för de ovan angivna namnen bland annat genom orĂ€kneliga kvinnoaffĂ€rer, han kallade alla sina Ă€lskarinnor för babyloniska skökor, efter den hora som i bibeln kopulerade med Odjuret. Aleisters första hustru var konstnĂ€ren Rose Kelly som han gifte sig med Ă„r 1903. Under smekmĂ„naden som förlades till Kairo tillbringade de en natt i Cheops pyramiden. Innan de gick till sĂ€ngs den kvĂ€llen sköt Crowley en fladdermus som föll ned i hĂ„ret pĂ„ Rose, hon drömde senare under natten en hemsk mardröm i vilken hon trodde sig vara en fladdermus, och hon skall enligt Crowley ha kastat sig mot moskitnĂ€tet och klöst sig sjĂ€lv i ansiktet. Aleister beskrev detta som "det finaste fall av besatthet han nĂ„gonsin haft turen att bevittna". Under samma resa började började Rose ta emot meddelanden frĂ„n astralplanet, ett vĂ€sen som Crowley kallade Aiwass talade genom henne och uppmanade Aleister att skriva ned de meningar som Aiwass dikterade. Resultatet av detta blev sĂ„ smĂ„ningom Lagens bok. Crowleys egen bibel. De viktigaste budskapet i denna bok Ă€r, "Thou what thou wilt shall be he whole of the law". Finn ditt hjĂ€rtas innersta önskning och lĂ„t inte nĂ„got hindra dig frĂ„n att upnĂ„ dina mĂ„l. Året dĂ€rpĂ„ begav sig Aleister till Himalaya för att bestiga vĂ€rldens tredje högsta berg, Kangchenjunga. Redan frĂ„n början kantades expiditionen av olycksfall och missöden, det hela hade sĂ€kert slutat bra om Crowley inte hade envisats med att sjĂ€lv visa vĂ€gen mot toppen. Snart hade de flesta av bĂ€rarna deserterat dĂ„ de insett att man med Crowley som ledare aldrig skulle nĂ„ mĂ„let för deras anstrĂ€ngningar. För de som fortsatte gick det Ă€nnu vĂ€rre, minst ett tiotal avled och Crowley smet med de pengar som skulle betalat deras löner. Det ryktas Ă€ven att Crowley inte bara missbrukade sina bĂ€rare utan Ă€ven att han skulle ha Ă€tit upp tvĂ„ av dem. År 1906 födde Rose en dotter som Crowley gav namnet Nuit Ma Ahathoor Hecate Sappho Jezebel Lilith (Hecate var de thessalonikiska hĂ€xornas boldsdrickande gudinna och Ă€ven flera av de andra namnen betecknar demoner eller andra avgrundsvĂ€sen), barnet dog dock i tyfus bara ett Ă„r senare. Aleister hade under den hĂ€r tiden ett stort antal Ă€lskarinnor och det sĂ€gs att han under deras besök brukade hĂ€nga upp sin fru i fötterna med huvudet nedĂ„t i en garderob. NĂ„gra Ă„r efter det att han uteslutits frĂ„n Golden Dawn bildade Crowley en egen ordern, Argentum Astrum, SilverstjĂ€rnan. 1909 upptĂ€ckte han, tillsammans med en av SilverstjĂ€rnans noviser att sex kunde vara en magisk metod. Novisen var Victor Neuburg och platsen för upptĂ€ckten en bergstopp i Marocko. Tillsammans med Neuburg tillbringade Aleister Ă€ven en del tid lĂ„ngt ute i den nordafrikanska öknen dĂ€r de bland annat försökte fĂ„ demonen Choronzon att visa sig för dem. Crowley skilde sig frĂ„n hustrun Rose, som en tid senare lades in pĂ„ mentalsjukhus. Han gifte sig istĂ€llet med nicaraguanskan Maria de Miramar som Ă€ven hon kort efter giftemĂ„let blev galen. Aleister började nu intressera sig för bruket av olika hallucinogena droger, sĂ€rskilt förtjust lĂ€r han vara i den mexikanska drogen meskalin med vars hjĂ€lp han utvecklat sju ritualer - Rites of Eleusis. Han hyrde sedan Caxton Hall i London under sju onsdagar i följd dĂ€r han demonstrerade ritualerna för allmĂ€nheten. FörestĂ€llningarna hyllades som stor konst av nĂ„gra rescensenter medan andra skribenter kallade dem för det vĂ€rsta de upplevt. 1911 anslöt sig Crowley till en annan sekt, Ordo Templi Orientis, och Ă„ret efter blev han dess ledare i Storbritannien. OTO Ă€gnade sig bla. Ă„t avancerade former av sexualmagi. Orgasmen var, ansĂ„g man en nyckel till övernaturliga upplevelser och gudomlighet. Under Ă„ren 1915 - 1919 bodde Aleister i Amerika dĂ€r han fortsatte att nyttja droger och utöva sexmagi. Han öppnade hĂ€r Ă€ven ett tempel för magi, som nyligen stĂ€ngts av sjĂ€lvaste FBI. 1920 flyttade Crowley tillsammans med tvĂ„ Ă€lskarinnor och deras barn till sicilien dĂ€r de slog sig ned pĂ„ en nedgĂ„ngen bondgĂ„rd. GĂ„rden fick namnet Thelemaklostret och dĂ€r hĂ€ngav man sig Ă„t sexorgier och droger. Nya lĂ€rjungar sĂ€llade sig snart till Crowley och hans sĂ€llskap vĂ€xte snabbt. En av de nya var den Amerikanska skĂ„despelerskan Jane Wolfe och en annan var konstnĂ€rsmodellen Bette May som anslöt sig tillsammans med sin make Raoul Loveday. Strax efter en ceremoni under vilken deltagarna drack blodet frĂ„n en offrad katt blev Raol svĂ„rt sjuk och dog. Det blev en stor skandal och hĂ€ndelsen prydde förstasidan pĂ„ tidningar vĂ€rlden över. Det hela resulterade i att Italiens nye ledare Mussolini beslöt att utvisa Crowley ur Italien 1923. Crowley har pĂ„ senare Ă„r kommit att bli mer och mer politiskt intresserad; ett exempel pĂ„ detta Ă€r att han verkar som en av de ledande gestalterna i den IrlĂ€ndska sjĂ€lvstĂ€ndighetsrörelsen (trots att han aldrig besökt Irland).

Cupid: Alternativt namn pÄ Amor.

Curry- och Hartmannlinjer Àr jordlinjer, som ligger utstrÀckta över jordytan i rutmönster av olika
storlek. Vistelse över punkter dÀr linjer korsar varandra, sÀrskilt dubbla korspunkter, anses kunna

ge fysiska obehag och Àven sjukdomar som cancer. De negativa effekterna av dessa jordlinjer

förstÀrks ytterligare vid kontakt med de allt vanligare el- och magnetfÀlten.

Detta slags kunskaper kan anvÀndas vid byggandet av bostÀder och andra byggnader för

mÀnniskor. Jordlinjernas strÀckning kan mÀtas via slagruta eller pendel. Dessa instrument kan

Àven anvÀndas vid diagnos av en persons hÀlsotillstÄnd. Jordlinjers utbredning kan ocksÄ fÄ sin

bekrÀftelse genom muskeltester.D-Lexikonet

Daemon: Ditt högre jag eller högre vÀsen, din skyddsande. Ordet kommer frÄn grekiskans "daimon". Se Daimon.

Dagda: Den keltiska motsvarigheten till Chronus. Kallades Àven Cian.

Daghda: Den "gode" guden. Ledare för Tuatha De Danann. Gud över jorden. Ses ofta med en klubba och en kittel som aldrig kan tömmas pÄ sitt innehÄll.

Daimon: Dessa vÀsen fungerar som en kombination av rÄdgivare och "skyddsÀnglar".

Daimoniarchon: HÀrskaren över demonerna. Det Àr vanligt nÀr man vill skilja mellan de demoner som lever i himlen och de demoner som lever pÄ jorden. De jordliga demonerna Àr nÀmligen dom som stÄr för allt det onda och deras prins Àr DjÀvulen, (inte Satan).

Damballa: En Loa, i form av en orm, innom Voudun. Han kontrollerar ormar och floder, och kan bota alla sjukdommar. Den viktigaste Loan inom voodoo.

Damnum Miniatum: HÀxjÀgarnas benÀmning pÄ de förbannelser som "hÀxorna" pÄ medeltiden uttalade över sina offer.

Dantalian: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder med ett flertal av mÀnnskliga ansikten, bÀrandes pÄ en bok.

Danu: Moder Jord. Moder till Tuatha De Danann.

DavidstjÀrnan: En sexuddig stjÀrna bestÄende av tvÄ trianglar som har blivit symbolen för judendomen. De Àr ocksÄ den Àldsta symbolerna för skapelse och beskydd.

Days Of Power: En inte helt ovanlig benÀmning pÄ de Ätta Sabbaterna. Det finns dock andra "kraftdagar" dÄ magiskt arbete anses vara sÀrskillt gynnsamt. T.ex vid fullmÄne, vid vissa astrologiska konstallationer, mm.

Decarabia: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en stjÀrna innuti ett pentagram, men Àndrar form nÀr han blir befallen till det.

Dedikation: Innom Wicca och liknande naturreligioner Àr detta motsvarigheten till det kristna dopet. Barnet förs till förÀldrarnas Coven dÀr det fÄr mottaga vÀlsignelser och erkÀnnande. En vuxen kan ocksÄ Dedikeras, men dÄ handlar det om processen som personen i frÄga genomgÄr för att kunna bli en Adept.

Dee, John: (1527-1608) Magiker. Jobbade som siare och rÄdgivare Ät Elizabeth den 1:a av England. Han var mycket inspirerad av Agrippa.H.C och studerade hans och andra lÀror med en otrolig frenesi. T.ex. sÄ tillÀt han sig sjÀlv maximalt fyra timmars sömn per natt och hade mycket strÀnga regler för nÀr, vad och hur lÀnge han fick Àta. Allt för att hinna lÀra sig sÄ mycket som möjligt. Detta rigorösa arbete ledde slutligen fram till att han utvecklade det Enokiska SprÄket, som ligger till grund för det Enokiska Systemet.

Deep mind: En ockultistisk term som anvĂ€nds som synonym för vĂ„rt under-resp. övermedvetande. Det Ă€r mera av ett koncept Ă€n en konkret företeelse och anses vara den del av oss som kan kommunicera med det högre jaget och som man anvĂ€nder vid transarbete. Sannolikt nĂ€rbeslĂ€ktat med Ljungs ”personliga omedvetna”.

Deism: Tron att en gud har skapat vÀrlden men att han/hon/den nu inte blandar sig i dess förehavanden.

Déjà vu: Redan sett. En beteckning pÄ att man har upplevt nÄgot förut. Det finns olika teorier pÄ fenomenet; att det undermedvetna snappar upp hÀndelsen nÄgon sekund innan det medvetna, att upplevelsen redan Àr lagrad i minnet nÀr den uppfattas. Andra ser det som ett bevis pÄ reinkarnation, andra att det rör sig om gamla minnen frÄn liknande hÀndelser och situationer. Det finns Àven déjà pensé (redan tÀnkt) och déjà entendu (redan hört).

Delta: HjÀrnrytm som Àr vÀldigt lÄngsam, kan uppmÀtas vid paranormala fenomen och vid healing.

Dematerialisation: Kallas det nÀr ett fysiskt föremÄl pÄ ett oförklarligt sÀtt löses upp till intet.

Demiurg: Den onda av de tvÄ gudarna i Gnosticismens Dualistiska system. Det Àr han som har skapat den onda materialistiska vÀrlden.

Demon: Ett vÀsen som hör den mörka sidan till. Det finns mÄnga olika sorters demoner. Kan ocksÄ vara en benÀmning pÄ nÄgra av vÄra svaga sidor hos oss sjÀlva. Dock Àr det frÄn början ett kristet namn pÄ en ond ande som lyder under Satan.

Demonism: Tron om att det finns demoner.

Demonolater: Ett annat namn för den som dyrkar demoner.

Demonolatry: Dyrkan av elaka andar.

Demonologi: Borde antagligen heta daimonologi. Det Àr konsten att framkalla, Binda och fördriva Daimons. En mycket gammal lÀra som sÀs ha utvecklats till perfektion av kung Salomon. Antagligen Àr han dock tillskriven för mycket Àra. Det flesta stora demonologiska ver skrevs nÀmligen pÄ 1200-talet, och den Salomon som omtalas levde pÄ 900-talet f.kr.

Demonologi: Studier av demoner, och Àven studier angÄende mÀnniskors tro angÄende demoner. Den som sysslar med detta kallas för Demonologist eller Demonolog.

Demonomist: Den som dyrkar demoner.

Den nionde insikten: Ett manuskript med insikter, ska vara funnen i Perus djungel. James Redfield skrev en bok med samma namn. Ett kort utdrag om de nio insikterna. 1. Den kritiska massan - de tillfÀlliga sammantrÀffandena. 2. Vidgar vÄrt medvetande om historisk tid. 3. Den beskriver en ny förstÄelse av den fysiska vÀrlden. 4. Hur mÀnniskor kÀmpar om energin istÀllet för att fördela den. 5. Det mystiska medvetandet. Förbindelsen med ett levande universum. 6. Uppgörelsen med det förflutna, kontroll drama. 7. Hur vissa saker pÄkallar vÄr uppmÀrksamhet och hur vissa tankar dyker upp för att vÀgleda oss, intuitionen. 8. Etiken i vÄra personliga relationer och ett sÀtt att behandla andra mÀnniskor sÄ att fler budskap kan utbytas. 9. Att fortsÀtta höja vÄr energinivÄ. NÀr den nivÄn höjs ökar ocksÄ vibrationsnivÄn i atomerna i vÄra kroppar.

Deosil: En medsols rörelse, t.ex vid dans. PÄ norra halvklotet blir det medurs riktning. Anses bl.a innom Wicca vara det "goda" hÄllet för Vit Magi. Motsatsen Àr Widdershins.

Deva: Gud pÄ sanskrit, ocksÄ en beteckning pÄ naturvÀsen som jobbar med att hjÀlpa vÀxter.

De Vises Sten: Även kallad Massa Confusa eller Materia Prima. Är enligt den Allkemiska lĂ€ran den mörka urmateria som alla andra Ă€mnen skapades ifrĂ„n.

Devor: Förklaringen varierar beroende pÄ vem man frÄgar. New Age-rörelsen ser dem som en slags naturandar, medans de flesta occultister anvÀnder ordet som ett samlingsnamn pÄ diverse astralvÀsen. (ordet betyder "gud" pÄ Sanskrit).

Deutche Bruderschaft: heter ett sÀllskap vars verksamhet beskrivs i De nio sigillen som bestÄr av ett tunnt hÀfte nedprÀntat av sektens skapare Friedrich Hauzer. SÀllskapet har nÄtt viss ryktbarhet just genom detta verk. HÀftets utformning kan liknas vid en trappa som noviserna fÄr vandra uppför tills de nÄtt den grad av insikt som krÀvs för att invigas i rÄdet, som Àr samling för de högsta prÀsterna. "Trappstegen", nio till antalet utgörs av de olika kapitlen och Àr i grunden besvÀrjelser som lÀggs över novisen för att göra honom mottaglig för det Hauzer kallar " de yttre krafterna". Dessa krafter Àr demonvÀsen av olika slag som cirkulerar i en annan dimension knuten till vÄr vÀrld. BesvÀrjelserna Àr mycket komplexa och tar ofta flera dagar att genomföra. SÀllskapet verkar i det fördolda och har sÄ gjort sedan sent 1800-tal dÄ Friedrich handplockade sina lÀrjungar ifrÄn flera andra ockulta sÀllskap. Att vi överhuvudtaget vet nÄgot om dem beror pÄ en avhoppare som gjorde sig en hacka genom att sÀlja nÀmnda hÀfte pÄ aktion 1922. Köpare var en kufisk baron vid namn Karl von Diemens. TyvÀrr sÄ brann dennes herrgÄrd upp kort dÀrefter.

Diablesse: Innom Voudun Àr detta andarna av de kvinnor som dog som oskulder, och nu vandrar i skogarna.

Diana: Se Artemis.

Diancecht: Helandets gud i den keltiska mytologin.

Dionysius: Vinets, lyckans och den religiösa extasens gud i den grekiska mytologin. Han ansÄgs vara livskraften i allt som levde. Kallas Àven Iacchus eller Bacchus.

Dis Pater: Ursprungligen en dödsgud som hÀrskade i underjorden. De gamla druiderna sÄg honnom dock som urfadern, och hÀvdade att alla gaeliska folkslag hÀrstammade frÄn Dis Pater.

Divination: Konsten att utlÀsa saker frÄn det Kollektiva Medvetandet genom att tyda symboler och tecken, och dÀrigenom kunna förutse hÀndelser. Exempel Àr tydandet av Runor, I Ching, Chiromansi, mm.
Att spĂ„, utröna framtiden genom att tolka pĂ„gĂ„ende energiströmmar. Det kan ske via runor, tarot, meditation, kristallkula, astral projektion, kort, stenar, kaffesump etc. De vanligaste sĂ€tten Ă€r genom ”anden i glaset”, tarot, pendel, kristallkula eller trans medium.

Djin: Mycket skrÀmmande och monstruösa demoner. Men det Àr Àven i vissa sammanhang elementÀra varelser, (alltsÄ goda varelser).

Djinner: Natur-Daimons. Åtföljs vanligtvis av trombliknande vindar.

DjÀvulen: Ordet har kommit till genom att man översatte det Hebreiska Satan till det Grekiska Diabolos, men Satan var aldrig riktigt en ond eller fientlig varelse utan harn hade bara som uppgift att testa mÀnniskornas förhÄllande till deras gud. Dom tvÄ olika varelserna DjÀvulen och Satan, blev först ihopblandade av misstag och senare smÀlte dom ihop till en person. DjÀvulen som Àr en ren förkroppsling av allt det onda och grymma och ocksÄ blandats ihop med mÄnga andra, bl.a. Beelzebub, Asmodeus, Abaddon, Behemoth, Belial och t.o.m Lucifer.

DjÀvulen: Den onda polen i det kristna Dualistiska systemet. Har antagligen fÄtt sin yttre framtoningav Charot.

DjÀvulsdyrkan: Se satanism.

Dockor: MÀnniskoliknande dockor som anvÀnds för att reprentensera en viss person vid magiska ritualer som t.ex. besvÀrjelser. De har kopplingar till de negativa aspekterna inom voodoo, men de anvÀnds över hela jorden. Man kan anvÀnda dessa bÄde i onda och goda syften, som vid avstÄnds healing och bindningar. Se voodoo.

Dogm: Den del av en religions lÀrosats som Àr obligatorisk, och inte kan ifrÄgasÀttas det minsta.

Dowsing: Internationellt namn pÄ konsten att anvÀnda sig av en Pendel vid Divination.

Dragon Rouge: Ordo Draconis Et Adamas Ater En av Sveriges största ockulta organisationer, som jobbar med den mörka magin. Bildades 1990 av Thomas Karlsson.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Drawing down the moon/Dra ner mÄnen: Nedtagandet av mÄnen-Detta Àr ett utryck i hÀxkulter och syftar pÄ att de tar ner gudinnans kraft in i en prÀstinna under en fullmÄne ritual. Motsvarande för översteprÀsten Àr "dra ner solen" och syftar dÄ pÄ en gudom.

Druantia: Gammal engelsk/keltisk mytologi. Hon var födelsens, visdomens och dödens gudinna och sÀgs ha givit mÀnniskan Beth Luis Nion-alfabetet.

Druid: Den högst stÄende gruppen i de gamla keltiska samhÀllena. Som mÄnga dock tror hade alla Druider inte samma uppgifter. Det fanns tre stora huvudgrupper av druider, och mÄnga varianter av dessa. De tre Àr Barder, Ovater och den klassiska Druiden. Den sistnÀmda Àr nog de flesta kÀnner till. Hans uppgift var att samla kunskaper om i stort sett allt.

Druidism: En urÄldrig celtisk lÀra som Äterintroducerades i vÀrlden pÄ 60-talet. Druiderna dyrkar naturen, och sÀrskillt eken har en framtrÀdande roll.

Dryader: Folktron beskriver dem som en slags trÀd-"sjÀlar", men om man undersöker gamla romerska skrifter om kelterna kan man Àven dÀr hitta en beskrivning av ordet. Kelternas "visa mÀn", Druiderna, var inte enbart mÀn. Keltiska kvinnor hade i stort sett samma rÀttigheter i det keltiska samhÀllet, och romarnas namn pÄ kvinliga Druider var just Dryader.

DrömfÄngare: Ett slags nÀt pÄ en ram som sÀgs fÄnga mardrömmar.

Drömtolkning. I drömmarna arbetar det undermedvetna, som Àr en kunskapsbank av inre
sanningar. Budskap i drömmar kan hjÀlpa till med att korrigera beteenden i det dagliga livet, som

fört mÀnniskan pÄ fel spÄr. Budskapen förekommer ofta i form av universella eller för en person

specifika symboler.

Drömtolkning Àr en mycket gammal metod för sjÀlvförstÄelse. Den kan ske i form av

gruppsessioner eller genom konsultation av en terapeut. Det finns ocksÄ möjlighet att arbeta sjÀlv

med sina drömmar, exempelvis genom att ta del av den rikliga litteraturen inom omrÄdet.

 

Dualism: Uppfatttningen att det finns tvÄ motpoler i vÀrlden. T.ex. ande och materia, kristendomens gud och djÀvul, eller det kinesiska Yin och Yang.

Dödlig zon: Ett omrÄde omkring en tiplercylinder dÀr rumstiden Àr sÄ förvrÀngd att inget levande kan överleva i det.E-Lexikonet

Eblis: Demonen Azazel som döptes om till Eblis efter att han hade störtats ur himlen och blev hÀrskare över djÀvularna. Ordet eblis betyder förtvivlan.

Echidna: Cerberus moder.

Ecklet, Carl Fredrik: Grundaren av den svenska Frimurar-grenen.

Edgar Cayce: Àr en berömd helbrÀgdagörare frÄn Kentucky, USA, nu i femtioÄrsÄldern. Han sÀgs kunna stÀlla diagnoser pÄ bÄde sina egna och andras sjukdomar i trans. Dessutom kan han ordinera olika kurer. I sitt transtillstÄnd ska han Àven kunna beskriva mÀnniskornas föregÄende liv och förutsÀga framtida hÀndelser.

Efemerit: En astrologisk/astronomisk kalender som visar exakt var pÄ himlen i relation till jorden en himlakropp befinner sig i varje givet ögonblick.

Einstein-Rosenbron: En matematisk konstruktion som avbildar en koppling mellen ett svart hÄl och ett tÀnkt vitt hÄl i ett parallellt universum.

Eklektisk Utövare: En person som praktiserar hÀxkonster som de sjÀlva har experimenterat sig fram till. De arbetar vanligtvis sjÀlva.

Ektoplasma: Även kallad teleplasma eller psykoplasma, en egendomlig vitaktig dimliknande substans som ibland sĂ€gs strömma ut ur munnen eller nĂ€san pĂ„ psykiska medier. Kan Ă€ven ta fast form av tex. en hand eller ett ansikte.

Elaine: Skönhetens och mÄnens gudinna i den keltiska mytologin.

Elder: Beteckning pÄ de mest erfarna personerna i ett Coven innom Wicca. De har inte nödvÀndigtvis en ledarposition, men fungerar med sina goda rÄd som en slags moder/fadersgestalt för de andra.

El Dorado: Betyder "den förgyllde" och syftar pĂ„ legenden om en ritual som Ă„rligen skulle utföras av hĂ€rskaren i ett bergsrike bortom inkarikets grĂ€nser i nuvarande Colombia. I ritualen roddes kungen ut pĂ„ en flotte i en helig bergssjö dĂ€r han insmordes med fett och beströddes med guldstoft sĂ„ att han glĂ€nste i solen. Den gyllene mannen och hans folk kastade sedan gyllene och juvelbeströdda offergĂ„vor i sjön, varefter kungen hoppade i och tvĂ€ttade av sig allt guld. Den heliga sjön var förmodligen Guatavitasjön, och legenden drev de spanska kolonisterna pĂ„ 1500-talet att försöka tvinga Ă€ttlingarna till det dĂ„ störtade kungariket att lĂ€mna ifrĂ„n sig sitt guld. År 1545 gjordes ett fruktlöst försök att torrlĂ€gga sjön med spĂ€nner och langningskedjor, och 35 Ă„r senare tvĂ„ngsrekryterades 8000 indianer för att hugga en kanal genom sjöns kraterliknande kant, vilket faktiskt minskade vattennivĂ„n med 18 meter. Man fann en hel del guld och en och annan smaragd, men nĂ€r kanalen rasade samman gavs arbetet upp. Under en lĂ„ng tid lĂ„g sjön orörd, men i början av 1900-talet försökte det brittiska företaget Contractors Limited att tömma Guatavita genom att borra sig igenom dess bergsbĂ€cken. Företaget lyckades faktiskt, men sjöbotten var för tjock och lös för att kunna betrĂ€das. Den fick torka till en stenhĂ„rd lera, och innan företaget hann bryta leran fylldes sjön pĂ„ nytt av de tropiska regnen. El Dorado har Ă€ven tillskrivits andra platser. År 1922 begav sig t.ex. den brittiske Ă€ventyraren Överste Percy Fawcett och hans son av mot Matto Grosso i Brasilien, men sedan 1925 har de varit försvunna. Infödingar som idag lever i trakten fruktar omrĂ„det och berĂ€ttar vilda historier "den förgylldes" vrede.

Eleggua: En Loa innom Voudun. Kallas Àven Papa Legba. En "busig" gud som vakar över barnen och resenÀrer. Han bistÄr Àven mÀnniskor vid Astrala resor.

Elekticism: En nedsÀttande benÀmning pÄ metoden att bygga sin egen religion utifrÄn delar av andra religioner.

Element: PÄ medeltiden delade Alkemisterna upp vÀrldens alla material och föremÄl i fyra grupper efter deras karaktÀr. Dessa fyra Àr Jord, Eld, Luft och Vatten, och mÄnga magisystem anvÀnder Ànnu idag dessa korrespondenser vid ritualer. I modern tid har Wicca-praktiserande, med inspirastion frÄn österlandet, lagt till ett femte Element. Det Àr Ande, Àven kallat Akasha.

Elementarer: Personifikationer av de olika Elementen. De olika kallas som följer. Eld: Salamandes, luft: Sylf, vatten: Undin, jord: Gnom.
En sorts natur vÀsen. De Àr Gnomer, troll, tomte och vÀtten som hör jord elementet till. Undiner, najader och nÀcken-vatten elementet. Syfider, feér och Àlvor-luft elementet. Salamandrar och djinner hör till eld elementen. Det finns dock mÄnga flera inom olika traditioner.

Eligor: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en riddare.

Elixir: Vatten eller alkohol som man med hjÀlp av olika tekniker tillfört egenskaper hos olika mineraler eller vÀxter.

Elongation: FörmÄgan att förÀndra sin fysiska form med blotta viljestyrkan.

Enhörningen: En enhörning har som namnet anger ett enda horn och det betecknar ocksÄ ett hÀst- eller hjortliknande djur med ett lÄngt, spiralvridet horn i pannan. Den första beskrivningen finns i boken Indika, skriven av greken Ktesias pÄ 300-talet f Kr, och dÀr skildras enhörningen som "ett slags vildÄsna lika stor som en hÀst eller större, med ett halvmeterlÄngt horn i pannan", och dess hemland var Indien (det mest avlÀgsna land som man den gÄngen kÀnde till). I sjÀlva verket finns inget djur i naturen som bara har ett horn i pannan, och det enda djur som kan göra ansprÄk pÄ titeln enhörning Àr den asiatiska noshörningen, som dock bÀr sitt horn pÄ nosen. Det Àr högst sannolikt att noshörningen ligger till grund för Ktesias beskrivningar av enhörningen, ty bl a sÀgs bÄda djurens horn besitta magiska egenskaper, och dessutom rör de sig pÄ samma sÀtt. Under medeltiden var man övertygad om att enhörningen existerade i fjÀrran lÀnder, och denna tro blev inte mindre av att det frÄn 1600-talet började komma nÄgra fÄ och oerhört kostbara "Àkta" enhörningshorn pÄ den europeiska marknaden. Dessa horn var dock ingenting annat Àn den enorma tanden frÄn narvalen, som lever i norra Atlanten, sÀrskilt kring Grönland. Det Àr bara hannarna som har den upp till 2,5 m lÄnga, vridna tanden. Nordborna, som i Ärhundraden hade kÀnt till narvaltÀnder, kom underfund med att de kunde sÀljas för enorma summor i sydligare lÀnder, dÀr man aldrig hade sett nÄgot liknande och dÀrför trodde att det var horn frÄn en enhörning. Tron pÄ enhörningarnas existens höll sig kvar lÄngt in pÄ 1800-talet, dÄ man ansÄg att de levde i Sydafrika eller i Tibets berg.

Enki: Visdomens gud.

Enokiansk magi: Ett magisk sprÄk utvecklat av den kÀnda hovastrologen (hos drottning Maria Tudor) John Dee (1525-1608) och hans kollega Edward Kelly. De kartlade Àven de astrala vÀrldarna.

Enoks SprÄk: Ett ockult "sprÄk" utarbetat av John Dee pÄ 1600-talet.

Entitet: ”Storhet”. Av latinets entitas, ”vĂ€sen”. PĂ„ medeltiden syftade det pĂ„ en mĂ€nniskas vĂ€sen, numera Ă€ven pĂ„ ett tings, ett föremĂ„ls etc. och hĂ€r anvĂ€nds det ofta som beteckning pĂ„ den ”intelligens” eller ”ande” som man kommunicerar med, som kan vara sĂ„vĂ€l mĂ€nsklig som icke mĂ€nsklig eller bara ett energifragment.

Enyo: Krigets gud i den grekiska mytologin.

Empusa: Ett grekiskt ord för en ond demon som tar alla möjliga former, en vampyr.

Enneagram: Utgörs av ett niouddigt diagram, som sÀgs representera nio olika personlighetstyper.
Man vÀljer det diagram, som stÀmmer bÀst in pÄ en sjÀlv som person. Genom studier av

komplementÀra diagram fÄr man en uppfattning om vilka handlingar, som kan leda framÄt eller

bakÄt. Enneagram Àr ett instrument för ökad sjÀlvkÀnnedom och insikt om

utvecklingspotentialer.

Epona: HĂ€stens gudinna i den keltiska mytologin.

EPR-effekten: Iaktagelsen att tvillingpartiklar pÄ nÄgot sÀtt kan kommunicera till och med nÀr de Àr Ätskilda.

Erebus: Mörkrets gud i den grekiska mytologin.

Ereshkigal: Underjordens gudinna. Inannas syster.

Erigone: Dödens, trÀdens och frukbarhetens gudinna i den grekiska mytologin.

Erinnyer: Grekiska hÀmdgudinnor som skulle förfölja ostraffade brottslingar. Kallas Àven Eumenider.

Eriu: En formskiftande ödesgudinna i den keltiska mytologin. Det var hon som sÄg till att ingenting varade för evigt.

Erzulie: En sÄ kallad Loa inom Voudun. Hon Àr kÀrlekens och Àlskogens gudinna och Àr mycket kokett.

Esbat: Kallas de Wicca-sammankomster som inte hÄlls vid en Sabbat. T.ex Àr det vÀldigt vanligt att det hÄlls en Esbat vid varje fullmÄne.

Eskatologi: "Dommedagsprofesior". LÀror om vÀrldens Ànde och liknande.

Esoterisk: Inom vissa lÀror finns det tvÄ "sanningar". Den ena, kallad den Exoteriska delen, lÀrs ut till nyinvigda och Àr Àven organisationens stÄndpunkt utÄt. Den andra, riktiga mÄlsÀttningen, hÄlls hemlig för alla utom ett fÄtal invigda och kallas den Esoteriska delen av lÀran.

ESP: Engelsk förkortning av: Extra Sensory Perception. Begreppet stÄr för mentala förmÄgor utanför vetenskapens gÀngse förklaringsmodeller.

Esp kort: En slags lek med fem olika motiv pÄ som anvÀnds för att kolla hur synsk man Àr. Uppfanns av parapsykologen Joseph Banks Rhine tillsammans med kollegan Karl Zener pÄ 20-talet. Kallas ibland Zener kort, det Àr 25 kort i leken.

Estrie: En demon som av vissa sÀgs vara en hÀxa, men enligt Hebreisk demonologi har den vampyr liknande tendenser.

Eter: Den osynliga substans som fyller hela universum och genomtrÀnger allt. Ej att förvÀxla med kemins eter.

Eterisk: En nivÄ av subtil energi som genomtrÀnger all fysisk materia..

Eterkropp: Se Astralkropp.

Eurytmi: Meditativ dans. Kan anvÀndas för att komma i rÀtt "stÀmning"inför en Ritual.

Evokation: Avsiktligt framkallande av ett ickemÀnskligt vÀsen.

Exorcism: Exorcismen Àr den kristna metoden att driva ut andar. Exorcisten talar till anden och befaller den att i Guds namn lÀmna sitt offer, samtidigt som han hotar den med straff och smÀrta om den vÀgrar lyda. Anden svarar ofta med grovheter och kan grÀla vÄldsamt med exorcisten medan den försöker försvara sig mot den psykiska trycket. Detta tryck förstÀrks i mera primitiva behandlingar genom att patienten plÄgas och misshandlas. Inom mera raffinerade metoder utövas trycket genom bruk av heliga symboler, befallande sprÄk och exorcistens personlighet, koncentration och inre sÀkerhet. Anden befalls ofta att sÀga sitt namn och ge andra uppgifter om sig sjÀlv, och i de fall dÄ fenomenet kan förklaras tycks detta faktiskt bidra till befrielsen. Exorcistens befallningar och hotelser skapar intensiv vrede och fruktan hos demonen, och om detta fortsÀtts tillrÀckligt lÀnge lÀmnar den kroppen, som ofta fÄr krampryckningar eller kollapsar helt.Den romersk-katolska exorcistritualen beskrivs i Rituale Romanun frÄn 1614, och dÀr understryks att man bör vara mycket noga med att skilja Àkta besatthet frÄn vissa sjukdomsformer. Exorcisterna sjÀlva, som har fÄtt inprÀntat böner, psalmer och texter frÄn Bibeln, skall uttrycka sig pÄ flytande och verkningsfullt latin. Receptet (pÄ svenska) lyder som följer: "Jag utdriver dig, ytterst onda ande, alla fientliga infall, alla vÄldnader, alla legioner, i VÄr Herre Jesu Kristi namn; bli utrotad och fly frÄn denna Guds skapelse. Du befalls av Honom, som har bjudit dig att kastas ned frÄn den högsta himlen till jordens djup. Du befalls av Honom, som rÄder över haven, vindarna och stormarna. Lyssna dÀrför och frukta, Satan, trons hÀrskare, mÀnniskoslÀktets fiende, dödens upphovsman, livets tillintetgörare, rÀttfÀrdighetens förgörare, det ondas rot, uselhetens anstiftare, mÀnniskans förförare, nationers förrÀdare, avundens grundare, begÀrets stiftare, striders orsak, sorgers vÄllande. Jag besvÀr dig, du gamla orm, vid de levande och de dödas domare, vid din skapare, vid vÀrldens skapare, vid Honom som har makt att kasta dig i helvetet, att du frÄn denne Guds tjÀnare, som ÄtervÀnder till kyrkans famn, med din fruktan och din fasas plÄgor snabbt försvinner." PÄ engelska Àr formeln nÄgot annorlunda. Den lyder som följande: "Holy Lord, Almighty Father. Everlasting God and father of our Lord Jesus Christ who sent your only begotten son into the world to crush that lion. Strike terror Lord, into the beast. Let your mighty hand cast him out of your servant (name), so he may no longer hold captive this prisoner. I cast you out, you unclean spirit, in the name of our Lord Jesus Christ. It is he who commands you. It is God himself who commands you. By this sign of the Holy Cross, give way to Christ. The power of Christ compells you. The power of Christ compells you. The power of Christ compells you..."Flera auktoriteter har pÄpekat att en viktig faktor för att exorcismen skall lyckas Àr exorcistens tro och hans övertygelse om att offret verkligen Àr besatt. Hos vissa moderna utövare Àr den mentala och fysiska anstrÀngningen som krÀvs och den spÀnning som lÀggs pÄ exorcisten mycket tydliga. En erfaren exorcist, den engelska prÀsten J.C Neil-Smith, har sagt att framgÄngsrik exorcism mera beror pÄ exorcistens egen förmÄga Àn pÄ sjÀlva ritualen. Intresset för exorcism har ÄteruppvÀckts under de senare Ären. Antingen finns det fler mÀnniskor som anser sig besatta av onda andar, eller ocksÄ finns det fler och fler som berÀttar om det. Kristna prÀster som utövar exorcism förklarar sig överraskade över det stora antal mÀnniskor som vill ha hjÀlp. MÄnga av dessa patienter Àr inte verkligt besatta men botas ÀndÄ av exorcistens behandling. En romersk-katolsk exorcist, Tonquédec, som under 20 Är fram till 1939 arbetade för Àrkebiskopen i Paris, ansÄg att mer Àn 90 procent av de fall han undersökte inte hade nÄgot med Àkta besatthet att göra. Men han hÀvdade att en liten del av fallen hade det.

Exoterisk: Se Esoterisk.

Extra Sensory Perception: Utomsinnlig varseblivning.F-Lexikonet

Falköga: Denna sten skapar klarhet i ditt sinne.

Fama: Alternativt namn pÄ den romerska gudinnan Pheme. Hon Àr talade ordets och skvallrets gudinna.

Familiar: En personlig ande som har knutit sig till en person och kommunicerar med denna genom ett speciellt djur. Kan Àven kallas BjÀra.

Fan: Se Satan.

Fata Morgana: IrlÀndsk-keltisk mytologi. Gudinna som hÀrskar över havet, illusioner, förtrollningar, ödet och döden.

Fatalism: NÀr man tror pÄ ett förutbestÀmt öde. Kommer av latinets fatalis, som betyder "hörande till ödet".

Fate: Grekisk-Romersk mytologi. Gudinnor som bestÀmmer ödet för bÄde mÀnniskor och gudar.

Fatima: Syrisk mytologi. MÄngudinna som bestÀmmer över ödet.

Fauna: Romersk mytologi. Modergudinnan. HÀrskarinna över jorden, grödor, boskap, vilda djur och fruktbarhet. Kvinnornas beskyddare.

Faunus: Romersk motsvarighet till Pan. Regerar över grödor och boskap.

Faust, Johan: Omtalad som prototypen för en Ritual-magiker. SÀgs ha levat mellan 1480-1540 (ungefÀr). PÄ senare tid har det kommit fram fakta som tyder pÄ att han Àr en uppdiktad person, skapad av samtida och efterlevande. Grunden till legenden kommer ifrÄn tvÄ personers levnadshistorier. Den ena, Johann Faust, var boktryckare. Ett yrke som framstod som mystiskt för dÄtiden och lÀtt ledde till tal om djÀvulsdyrkan. Den andra personen betedde sig ytterst underligt under sin livstid och dog en vÄldsam död. LÀgg sedan till detta att senare magiutövare gav ut sina böcker i Faust namn (för att försÀkra sig framgÄng) sÄ har man en legend.

Fe: SmÄ kvinnliga naturvÀsen med trolldomsförmÄga. Ordet Fe kommer av fata (lat.) som betyder öde, och feerna tillskrivs ofta makt att bestÀmma över enskilda personers öden.

Februata: Romersk mytologi. KÀrlekspassionens gud. Det var han som varje vÄr lockade fram de djur som legat i vinterdvala.

Februus: Etruskisk mytologi. Underjordens gud. Han har gett namn till mÄnaden Februari.

Feldenkrais Àr en kroppsterapi för att öka kroppsmedvetandet, förbÀttra rörligheten, stÀrka
sjÀlvförtroendet och öka vÀlbefinnandet. Metoden utgÄr frÄn att hÄllning och rörelser speglar

nervsystemets tillstÄnd. Detta kan dÀrför pÄverkas genom omprogrammeringar. Dessa bestÄr av

tvÄ olika metoder, som bÄda syftar till att ge rörelser till minsta möjliga anstrÀngning. Den ena,

kallad ”medvetenhet genom rörelse”, sker frĂ€mst i grupp, medan i den andra kallad ”funktionell

integrering”, fĂ„r klienten mer direkt hjĂ€lp av terapeuten att vĂ€lja rörelseschema.

Felicitas: Romersk mytologi. Lyckan, skrattets och nöjenas gudinna som förleder ungdomar.

Femfaldiga Kyssen: En klassisk rituell hÀlsningskyss. Utdelaren ger motagaren, (1) en kyss pÄ foten, (2) en pÄ knÀna, (3) en pÄ könet, (4) en pÄ bröstet och (5) en pÄ lÀpparna.

Feng Shui: Ett kinesikt system att bla. placera möbler i sina hus och hur man bör bygga hus, med hÀnsyn till ley-lines, energi strömmar och curry kryss. Betyder "vind och vatten".

Fetisch: Symboliskt objekt med magisk kraft, avsett att driva bort onda krafter och skydda Àgaren. Kan Àven betyda föremÄl för sexuell dyrkan.

Fica-Gest: Alternativt namn pĂ„ Onda Ögat.

Firewalking: Barfota glödande kol vandring. MÄnga anvÀnder detta för att fÄ adepten att sprÀnga sina grÀnser, att inget Àr omöjligt. AnvÀnds som initiering i vissa ockulta sÀllskap. Alla kan gÄ pÄ kol om VILJAN finns dÀr. Se glödvandring.

Fiskarnas TidsÄlder: Se New Age.

Flauros: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en leopard.

Fleurety: En demon som sÀgs kunna göra vilket arbete som hellst under en natt och han sÀgs ocksÄ kunna frambringa hagelstormar.

Flora: Romersk ungdomlighetsgudinna som befaller över blommande vÀxter och vÄren.

Flygsalva: Stryks pÄ underarmar, i ljumskar och under fötterna och detta kan ge ett utvidgat medvetande. NÄgra av de traditionella örterna Àr bl a bolmört, belladonna, alruna och spikklubba.

FlÀder: Renande, beskyddande och botande.

Focalor: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en man med vingar. Han har kontrollen över havet och kan fÄ skepp att sjunka och mÀnniskor att drunkna.

Folkmagi: Ett samlingsnamn pÄ alla kunskaper som utövas av visa kvinnor och mÀn, vanligtvis pÄ landsorter. Som t.ex örtkunskaper, helande och smÄ ritualer.

Foras: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder som en man och kan göra folk osynliga.

Fornax: Romersk gudinna. Hon kontrollerar fostrets utveckling och Àven processerna vid brödbakning.

Forneus: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av ett havsmonster.

Fortuna: Romersk gudinna över tur och ödet.

Fortune Dion: (1891-1946) Pseudonym för Violet Mary Firth. Författare till en mÀngd böcker om ockulta konster. Hon hÀvdar att hon i sin ungdom blev utsatt för en mÀngd angrepp med svart magi, och för att kunna försvara sig mot dessa började hon studera psykologi och ockultism. 1924 grundade hon rörelsen "Fraternety of inner light".

Frater: latatinskt ord, betyder broder pÄ svenska.

Fraternitas Saturni: Det viktigaste ockulta sĂ€llskapet i 1920- och 1930-talens Tyskland var Fraternitas Saturni. 1923 bildade en viss Heinrich TrĂ€nker det sk Collegium Pansophicum med en Grand Orient (loge) i Berlin, och dessa pansofister pĂ„stod sig vara de enda som hade bevarat den gamla rosenkreuziska visdomen. TrĂ€nker hade emellertid lĂ€nge varit en framstĂ„ende medlem av O.T.O., ett annat hemligt sĂ€llskap som var kĂ€nt för sina sexmagiska ritualer. Theodor Reuss, som hade stiftat detta sĂ€llskap, och ledde det, hade redan 1920 pekat ut TrĂ€nker som sin efterföljare, och maktskiftet Ă€gde rum 1924 dĂ„ Reuss dog. Året efter kom den namnkunnige Aleister Crowley till Tyskland. Han hade trĂ€ffat Reuss i London 1912, och dĂ„ hade han gudomliggjort O.T.O:s sexmagiska hemligheter utan att kĂ€nna till ordens existens hade Reuss valt honom till ledare av O.T.O:s avdelning i England. I Tyskland var han emellertid bara kĂ€nd till namnet innan TrĂ€nker kom pĂ„ idĂ©n att bjuda in honom dit. TrĂ€nker undersökte Crowleys övriga aktiviteter, och dĂ„ han ansĂ„g att det var en stor ockult fisk som han hade fĂ„ngat, inbjöd han en rad ledande ockultister (bl a Albin Grau och Eugen Grosche) till en hemlig konferens i staden Hohenleuben. Vid detta möte visade det sig att Crowley inte ansĂ„g TrĂ€nker lĂ€mplig som ledare och att Crowley dĂ€rför fordrade att sjĂ€lv bli erkĂ€nd som stormĂ€stare över "den kollektiva Rosenkreuzerrörelsen och pansofin". TrĂ€nker ville naturligtvis inte abdikera till förmĂ„n för Crowley, och de tidigare pansofisterna bildade dĂ€rför den hemliga Fraternitas Saturni-logen med Albin Grau som stormĂ€stare. Även om de inte ville erkĂ€nna Crowley som "Supreme Magus" hade han dock gjort starkt intryck pĂ„ dem, och de beslöt att godta honom som en vĂ€rdefull lĂ€rare. De utgav en del av hans mindre verk, och frĂ„n 1928 till omkring 1933 var Fraternitas Saturni den utan jĂ€mförelse viktigaste bland Tysklands ockulta grupper. Fraternitas Saturni var aldrig sĂ„ hemlig som t ex Golden Dawn och kunde kontaktas av vem som helst före 1933, dĂ„ nazisterna satte stopp för den, och efter 1945, dĂ„ Grosche Ă„terupplivade den. Mot slutet av 1920-talet fick orden en del publicitet genom att nĂ„gra av deras sexmagiska övningar blev kĂ€nda. Det kom ut att pergamenttalismaner helgades rituellt genom att besprutas med manlig sĂ€desvĂ€tska och sedan fördes de in i en kvinnlig invigds vagina. Senare under Ă„ret utdelades en duplicerad skrift (mĂ€rkt Hemlig) som framförde en teori om att mannens och kvinnans stĂ€llningar under samlaget borde ha samband med planeternas inbördes förhĂ„llande. Om t ex Mars stod i 90 graders aspekt till Saturnus borde mannen ligga överst och sĂ„ vidare. Förutom dessa sexritualer sysslade Saturnus-bröderna med ett fanatiskt sammelsurium av magiskt och ockult vetande, och de blev om inte erkĂ€nda sĂ„ dock beundrade i vida kretsar av dĂ„tidens Tyskland.

Frej: Skandinaviska sol-, regn-, freds- och krigsguden. Son till Njörd och bror till Freja.

Freja: Fruktbarhetsgudinna. Den vackraste av alla skandinaviska gudinnor. Hon stĂ„r för kĂ€rlek, sensualitet och fruktbarhet. Åkalla Freja för kĂ€rlek, krig och witchcraft.

Frigga: Odens hustru. KĂ€rleks- och fertilitetsgudinna.

Frigörande dans syftar till att förlösa dansaren frÄn i kroppen skapade begrÀnsningar, sÄ att den
egna inneboende kraften kan ÄterfÄs. I en metod arbetar man med fem olika rytmer, dÀr

respektive rytm aktiverar olika kĂ€nsloomrĂ„den inom psyket – ”De 5 rytmerna” utvecklad av

Gabrielle Roth (se boken ”Befria din sjĂ€l”). Genom praktisering av de olika rytmerna kan man ge

form Ät och sÄ smÄningom transformera det som trÀder fram genom dansen. Metoden passar lika

bra för oerfarna som erfarna dansare.

Frigörande andning: En andnings teknik som gÄr ut pÄ att man ligger pÄ golvet och djup andas i ca. 1 tim. för att fÄ energierna att strömma fritt och för att slÀppa alla begrÀnsningar och mentala- och kÀnslomÀssiga knutar. Görs med en terapeut.

Frimureri: HÀr i landet Àr menige mans kunskap om frimureriet och dess syften ganska liten. Det har kallats allt frÄn "stora pojkar som leker hemlig klubb" till "innehavare av gÄngna tiders esoteriska och ockulta visdom". Man kan kanske sÀga att bÄda dessa ytterligheter rymmer en smula sanning, men i verkligheten har sjÀlva grundtanken bakom frimureriet ingenting att göra med dessa saker. Huvudsyftet Àr en förbÀttring av vÀrlden genom en form av sjÀlvutveckling dÀr man söker höja den enskilde logebroderns personlighet och ideal, och detta försiggÄr genom flitiga studier i logen och dess bibliotek. Anledningen till att frimureriet alltid har varit nÄgot mystiskt Àr de hemliga ritualer och ceremonier som utövas. Ingenting om innehÄllet i dessa ritualer har nÄgonsin röjts, och t o m nÀr pressen har kommit med de mest groteska uttalanden om detta har frimurarna varken förnekat eller bekrÀftat. Fantasin fÄr alltsÄ fullstÀndigt fritt spelrum, och det Àr dÀrför naturligt att det uppstÄr de egendomligaste myter. Historia: Under 1300- och 1400-talen började köpmÀn och hantverkare bilda sammanslutningar inom sitt yrke, och dessa skrÄn, som de kallades, hade till ÀndamÄl att verka som ett slags fackförening och broderskap. I murarskrÄet hade man, liksom i flera andra skrÄn, en gradindelning i lÀrling, gesÀll och mÀstare, och efterhand utvecklades ocksÄ fasta seder och ritualer som skulle utföras nÀr en lÀrling upptogs eller vid befordran till gesÀll och mÀstare. I slutet av 1600-talet började flera murarskrÄn att att ta in medlemmar som inte var murare, huvudsakligen för att dra nytta av deras bidrag. Man vet inte om dessa "loger" hade nÄgot syfte, men eftersom deras möten alltid hölls pÄ vÀrdshus kan man anta att flera anmÀlde sig av ren sÀllskaplighet. Det stora steget till vÄra dagars organiserade frimureri togs den 24 juni 1717 (pÄ Johannes Döparens dag) dÄ fyra sÄdana vÀrdshusloger slöt sig samman och bildade vÀrldens första storloge pÄ krogen "GÄsen och halstret" i London. Till stormÀstare valdes en man som hette Anthony Sayer, och under de följande Ären utsÄgs varje Är en ny stormÀstare. 1721-22 var John, hertig av Montague, stormÀstare, och enbart hans namn kom medlemsantalet att stiga betydligt. Under hans "regeringstid" lade den tidigare stormÀstaren G. Payne fram ett gammalt dokument om murarlogernas ursprung, men redan Äret dÀrpÄ reviderades det vÄldsamt av den fantasifulle prÀsten Jacob Anderson. Detta verk blev logens stadga, och i den kan man bl a lÀsa att frimureriet stod i sitt fulla flor redan i biblisk tid. Dessutom redogör den för frimurarnas plikter och logernas föreskrifter, delvis baserade pÄ de gamla upptagningsceremonierna. FrÄn England spred sig frimureriet till det europeiska fastlandet. Medlemmar av den engelska logen reste till andra lÀnder och grundade nya loger, och dessa sköt upp som svampar ur jorden i hela VÀsteuropa. Till Sverige kom frumureriet 1735 med Gref Wrede-Sparres loge, vars upphovsman Axel Wrede-Sparre blev frimurare i Frankrike. Uppbyggnaden: Medlemmarna i en frimurarloge kallar varandra bröder, och hela orden Àr indelad i ett antal grader sÄ att man kan avancera till en högre grad nÀr man har gjort sig förtjÀnt av det. Det finns tvÄ stora huvudinriktningar inom frimureriet. PÄ 1750-talet skapade Carl Fredrik Eckleff det system som sedermera har kallats det svenska systemet. Det svenska frimureriet hade under 1700-talet en hemlig och ockult prÀgel, som dock minskade under 1800-talet. Svenskt frimureri bygger pÄ kristen grund och för att bli medlem fordras det att man Àr av kristen tro. I det engelska systemet, som Àr grunden för allt logevÀsen och som i Tyskland kallas humanitÀrt frimureri, rÀcker det dÀremot om man bekÀnner sig till nÄgon religion, vilken som helst. Dessutom finns det bara tre grader i det engelska systemet, de tre Johannesgraderna som motsvarar lÀrling, gesÀll och mÀstare. I Sverige finns det inte mindre Àn elva grader. LÀngst ned Äterfinner man Johanneslogerna av första, andra och tredje graden, dÀrefter Andreaslogerna t o m sjÀtte graden, och till sist kapitellogerna frÄn sjunde till elfte graden. I den högsta graden sitter frimurarnas stormÀstare, som tituleras VSV och Högste Ledare. VSV stÄr för Visaste Salomos Vicarius, vilket betyder att man anser VSV vara sjÀlvaste kung Salomos stÀllföretrÀdare och dÀrmed den visaste bland bröder. Svenska frimurarorden Àr ett sjÀlvstÀndigt, nationellt förbund. Samtliga kungar fr o m Karl XIII har varit ordens stormÀstare. Under sig har VSV tio ministrar, som naturligtvis alla har högsta grad och samtidigt Àr RK, som betyder "Högst upplyst riddare och kommendör av det röda korset". Kvinnor, judar och icke kristna har inte tilltrÀde till frimureriet, och dessutom finns en lÀgre ÄldersgrÀns pÄ 21 Är. Villkoret för att bli medlem Àr att man har rekommenderats av tvÄ logebröder av minst tredje graden. DÀrpÄ skall en undersökningskommitté om fem frimurare samla in upplysningar om kandidaten och tala gott om honom. Till sist hÄller man omröstning i logen, och bara en enda nej-röst betyder "icke-antagen" (VSV kan dock i vissa fall göra undantag). Vid bedömningen lÀggs stor vikt vid kandidatens vÀrdighet, dvs om han Àr en rÀttskaffens, kristen man och om han kommer att kunna respektera och lyda bröder av högre grad. Vid sjÀlva intagningsceremonin sÀgs kandidaten fÄ en bindel för ögonen och föras av en "förberedande broder" in i logen. Han Àr barhuvad, han har ingen kavaj och skjortan har vikts ned över axlarna sÄ att vÀnstra sidan av bröstet Àr blottad över hjÀrtat. Bakkappan pÄ den ena skon Àr nedtrampad sÄ att den anvÀnds som en toffel, och det vÀnstra byxbenet har rullats upp över knÀet. Den förberedande brodern och de övriga frimurarna bÀr hög hatt och vita handskar, och de har en vÀrja hÀngande vid sidan. Dessutom har alla frack "för att man inte skall kunna se skillnad pÄ rik och fattig". Kandidaten faller pÄ knÀ nu pÄ en matta framför tronstolen, besvarar en rad rituella frÄgor och avlÀgger slutligen ordens ed, enligt vilken han skall underkasta sig "den envÀldige hÀrskarens VSV". Först nu avlÀgsnas bindeln frÄn ögonen, och han finner sig i mitten av en hel krets frimurare som alla har riktat sina vÀrjor mot hans hjÀrta. Med detta Àr ceremonin förbi, och han förklaras för frimurare av första graden med titeln "Flitig JohanneslÀrling". Sedan blir han anvisad en plats lÀngst bak i logesalen, invigs i sin grads hemliga tecken och kodord och mottar till sist sitt "förskinn". Detta Àr ett lÀderförklÀde, vars kantband byts ut mot andra fÀrger allteftersom han stiger i graderna. Olika ceremonier Àr förknippade med införandet i varje ny grad, och dÄ man sysselsÀtter sig mycket med döden och dess symboler förefaller flera detaljer tÀmligen makabra. Det Àr dessa ceremonier som frimurarna vill hemlighÄlla för att inte frÄnta kandidaterna deras andliga upplevelse. Ingen frimurare vet nÄgot alls om ritualerna och "arbetet" i de grader som Àr högre Àn hans egna. För den oinvigde ter sig ritualerna nÄgot barnsliga, men var och en av dem sÀgs vara noga anpassad till vederbörande frimurargrad, sÄ att den broder som genomgÄr den verkligen fÄr upp ögonen för mÄnga nya sanningar. Den nÀmnda upptagningsritualen till första graden Àr egentligen ocksÄ hemlig, men flera journalister har skildrat den med förbluffande samstÀmmighet och dessutom bekrÀftas Ätskilliga detaljer av utlÀndska skrifter. Det finns flera andra grupper som arbetar med loger eller hemliga ritualer: Odd Fellow, Lions, Rotary och Round Table. Gemensamt för dessa klubbar Àr att endast mÀn har tilltrÀde och att man utför olika former av vÀlgörenhet. Det kostar en del att vara medlem. Logebröderna betalar dock gÀrna, ty deras organisation har en enorm betydelse för dem, och som en anonym frimurare har sagt: "NÀst efter min hustru och mina barn Àr frimureriet det som gett mig mest hÀr i livet".

Fulcanelli: Àr en pseudonym för en hitintills oavslöjad författare. Man kÀnner till tvÄ böcker skrivna under detta namn: le mystére des cathédrales och les demeures philosophales. Verken behandlar alkemi och visar att författaren kommit i besittning av mycken kunskap. MÄnga gÄr sÄ lÄngt att de kallar Fulcanelli för vÄr tids störste alkemist.

FullmÄne: MÄnga magiutövare anser att denna tidpunkt Àr den mest gynnsamma för skapande ritualer.

Fundamentalism: Ett förhÄllningssÀtt som Äterfinns i mÄnga religioner och lÀror. Det Àr kort sagt nÀr man följer sin lÀra till punkt och pricka. StÄr det t.ex i en fundamentalists heliga skrift att "otrogna" förtjÀnar att dö, skulle en fundamentalist inte dra sig för att döda densamma.

Furcas: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en gammal man som rider pÄ en hÀst, bÀrandes pÄ ett spjut.

Furfur: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en hjort med vingar och en svans av eld.

Futhark: Ett ord som bestÄr av de frÀmsta sex (F,U,Th,A,R,K) runorna i det germanska runalfabetet. Det anvÀnds dÀrför som namn pÄ det alfabetet.
Se runor och uthark.

SlÄ pÄ sökmotorn.

Fylgior/Kraftdjur: En slags ande i mÀnniskoform eller djur form som Àr en slags skyddsande. Se shaman.

FÄgel Fenix: beskrivs första gÄngen i en dikt av greken Hesiodos pÄ 600-talet f Kr, som dock bara Àr bevarad som citat hos Plutarkos (död Är 120). Senare omtalas den av bl a Herodotos, Manilius och Tacitus. Enligt alla texter existerar det bara ett enda exemplar av fÄgeln, men dess Älder kan variera frÄn den ene författaren till den andre, Ànda frÄn 500 till 1461 Är. Den gÀngse uppfattningen Àr dock att den vart femhundrade Är flyger till Arabien eller Indien till Feniciens (Libanons) trÀd. HÀr gör den ett bÄl av kvistar, brÀnner sig sjÀlv och ÄteruppstÄr föryngrad ur askan.

FÄgeln Rock: omtalas ofta i den gamla arabiska litteraturen, frÀmst i den fantasifulla berÀttelserna frÄn "Tusen och en natt". Den beskrivs som en jÀttefÄgel, sÄ stor att den kan bÀra elefanter i sina klor, och el Kazwini berÀttar ocksÄ om en fÄgel i Indiska oceanen med en nÀbb sÄ stor att man kunde göra ett skepp av ena halvan. OcksÄ Marco Polo kÀnde till fenomenet och berÀttade att fÄgeln bl a höll till pÄ Madagaskar. Denna ö Àr ocksÄ dess troligaste hem, om sÀgnen över huvud taget har nÄgon grund i verkligheten. DÀr ha det nÀmligen förr levat en jÀttestruts som kunde bli högre Àn tre meter och vÀga mer Àn 400 kilo, och det Àr möjligt att den dog ut först lÄngt in pÄ medeltiden. SÀgnen fick för övrigt stöd av handelsmÀnnen pÄ Madagaskar, som kunde tjÀna mycket pengar pÄ att sÀlja "Àkta" rockfjÀdrar, som dock bara var de gigantiska bladen pÄ en lokal palmart.

FÀrger och dess betydelser, dessa kan variera inom olika traditioner: Vitt stöter bort kraft, rening, upplysning. GrÄtt: neutralitet. Guld: rikedom, transformation till en högre form av nÄgot (se alkemi). Silver stÄr för renhet, rikedom, mÄnen. Kronchakrat (se chakra). Violett: handling utan tvekan, krigarens fÀrg, andlighet, kÀrleksfullhet. Pannchakrat. BlÄtt stÄr för drömmar, mentala arbeten, tÄlamod, flexiblitet. Halschakrat. Grönt: fertilitet, god framgÄng, balans, kreaktivitet, vÀxande. HjÀrtchakrat. Gult stÄr för framgÄng, helande/botande och lycka. Solarplexuschakrat. Orange stÄr för attraktion, vitalitet och kraft. Bukchakrat. Rött stÄr för starka kÀnslor, hÀlsa, sex, eld, kÀrlek/hat. Rotchakrat. Brunt: jord, kroppen, pengar, materia. Svart drar till sig kraft, mörkret det okÀnda.

Förbannelse: En besvÀrjelse som antingen kastas verbalt eller skrivs ner, och har som avsikt att skada mottagare/offret.G-Lexikonet

Gaap: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i mÀnniskoform omgiven av 4 kungar.

Gaia: Grekisk mytologi. Modern till allting. Jorden förkroppsligad och moder till alla andra gudar. Stavas ocksÄ Gaea.

Gamygyn: I bland Gamigyn. En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en hÀst eller Äsna. Han Àr en nekromantisk demon som tillfrÄgas av de som av nÄgon anledning vill uppvÀcka nÄgon frÄn de döda. Gamygyn Àr den demon som Àr starkast innom nekromantin.

Gangan: En shaman innom Voudun som inte anses vara tillrÀckligt kompetent för att kallas Houngan.

Ganymeda: Alternativt namn pÄ Hebe.

Gardner, Gerald Brosseau: (1884-1964) Mannen som skapade den moderna WICCA-kulturen, 1954 publicerades hans bok, "Witchcraft Today", i vilken han mÄlande beskriver en levande hÀxkultur som existerade bakom fasaderna i vÀstvÀrlden. Han hÀvdade vidare att han var en del av denna krets. Boken fick ett enormt gensvar. Hundratals lÀsare hörde av sig och ville bli Initierade av Gardner, och det dröjde inte lÀnge förrÀn det fanns Garderiska Wicca-Coven över hela europa och Nordamerika.

Gardnerisk Wicca: Den vanligaste Wicca-varianten i och med att den var den första i modern tid. AnhÀngarna följer de lÀror och traditioner som sattes upp av Gardner, Gerald Brosseau.

Genii: Alternativt namn pÄ Daemons.

Genius: En vÀktare som ibland vakar över hus, ibland enskillda individer.

Geoder: "Kristallgrottor". Samlingsnamn för stenar med ett centrum av vÀxande bergskristall, ametist osv. som kommer till synes nÀr stenen klyvs pÄ mitten. Ofta en ihÄlighet i mitten.

Georgij Ivaonvitj Gurdjieff: (omkring 1874-1949) Han föddes i Armenien, nÀrmare bestÀmt i Alexandropol (nu Leninakan) nÀra den iranska och turkiska grÀnsen. FödelseÄret för denne mÀrklige man Àr omtvistat, ty han har sjÀlv uppgett olika födelseÄr, Ànda frÄn 1872 till 1987. Redan som ung lÀmnade han hemmet och kom inte tillbaka förrÀn 20 Är efterÄt. Under denna period reste han vitt och brett genom Asien, Europa och delar av Afrika i ett sökande efter sanningen. I Asien invigdes han i den urgamla schaman-magin, och i Indien och Tibet studerade han ivrigt alla former av meditation och andra psykiska övningar som gÄr ut pÄ att befrÀmja medvetandets utveckling. I en sorts mystifierad sjÀlvbiografi, Meetings with Remarkable Men, kan man lÀsa att han har haft kontakt med fakirer och dervischer och att han Àgnade sig Ät studier av hypnos och yoga. Vare sig allt detta Àr sant eller ej hade han vid Äterkomsten till Ryssland material som rÀckte till ett helt filosofiskt system, och han anvÀnde de kommande 40 Ären till att utbreda det över vÀrlden. Detta system vilade pÄ tanken att mÀnniskan sover och dÀrför mÄste vÀckas. Hon Àr en vanevarelse, ja mer Àn sÄ, en maskin. Hon Àr underkastad ett otal lagar som styr hennes handlingar. Det Àr hennes uppgift att Àndra nÄgra av dessa lagar och bli herre över sig sjÀlv. Detta sker genom en sjÀlviaktagelseprocess som Gurdjieff kallade "sjÀlvminnande". Denna livsÄskÄdning har som absolut villkor hans omfÄngsrika kosmologi som omfattar tvÄ grundlagar, oktaven och triangeln, och en allomfattande symbol, enneagrammet, som i Gurdjieffs system stÄr för det gÄtfulla i universum. MaskinmÀnniskan har ingen odödlig sjÀl, inskÀrpte Gudjieff i sina elever, men genom att arbeta med sig sjÀlv kan hon skapa en, eller i varje fall nÄgot Ät det hÄllet. Gurdjieff kallade sitt system "Den fjÀrde metoden" dÀrför att han ansÄg att det fanns tre andra traditionella vÀgar: fakirens, munkens och yogins. Systemet kallades för övrigt ocksÄ "Den listiga mÀnniskans vÀg". Gurdjieff fick snabbt en del lÀrjungar, och en av de första och mest betydande var journalisten P.D. Ouspensky. Han hade teosofiska intressen och hade bl a gjort sig bemÀrkt genom att skriva en framgÄngsrik bok, Tertium Organum, dÀr han argumenterade för tiden som den fjÀrde dimensionen. I början hade Ouspensky ansett att Gudjieff hörde till de alltför kÀnda ockulta grupper som florerade i förrevolutionens Ryssland och frÄn vilka man inte kunde vÀnta sig sÄ mycket. Allt i Gurdjieffs beteende bidrog till att avskrÀcka personer som ville bli hans elever. Han försökte pÄ alla sÀtt att framstÄ i en dÄlig dager, avtalade om sammantrÀffanden bara pÄ skumma kaféer och ibland vÀgrade han t o m att tala med folk. Inte desto mindre insÄg Ouspensky snart att Gurdjieffs sytem var lÄngt mer omfattande och logiskt Àn nÄgot annat han dittills hade stött pÄ. Gurdjieff sjÀlv, Ouspensky och flera andra elever började sprida hans system i var sin version över olika delar av vÀrlden. NÄgra gick i besynnerliga riktningar och sökte nya lÀromÀstare, andra gjorde sina egna tillÀgg, och Äter andra försökte hÄlla systemet rent och skydda det mot yttre pÄverkan. Vid sidan av de olika grupper som studerade Gurdjieffs lÀra som en organiserad disciplin har Gurdjieffs system ocksÄ haft inflytande pÄ andra omrÄden. BÄde teater, religion och psykoanalys har tagit upp delar av det. De största lÀmningarna av Gurdjieffs lÀra finns troligen dÀr hans idéer Àr minst organiserade, nÀmligen i hippiegrupper och underjordiska rörelser. Och hur mÄnga tÀnker pÄ att ett uttryck som som att kalla folk för "negativa" hÀrstammar frÄn en av Gurdjieff-Ouspenskys lÀrosatser om negativa rörelser? Gurdjieff har kritiserats starkt för mÄnga saker, men hans idéer, ett sytem med sjÀlvdisciplin anpassat till en relativistisk tid, Àr inte lÀtta att avfÀrda.

Germanen Orden: Germanen Orden Ă€r ett hemligt tyskt sĂ€llskap som grundades 1912 av Theodor Fritsch, Hermann Pohl och nĂ„gra andra. SĂ€llskapet var inte en ockult grupp i ordets egentliga bemĂ€rkelse, men de flesta av dess medlemmar var svurna anhĂ€ngare till tvĂ„ österikiska ockultister, Guido von List (1848-1918) och Jörg Lanz von Liebenfels (1874-1954). Guido von List var en excentriker som i synnerhet utmĂ€rkte sig genom att skriva omfĂ„ngsrika arbeten om den magiska innebörden av bokstĂ€verna i det gamla nordiska runalfabetet. I början av 1900-talet fanns t o m ett Guido von List-sĂ€llskap i Wien som huvudsakligen Ă€gnade sig Ă„t att finansiera MĂ€starens publikationer. Jörg Lanz von Liebenfles (född Adolf Lanz), bildade sin egen ockulta sekt med upprĂ€ttandet av De Nya Tempelherrarnas Orden, till vilken han skrev en rad rituella texter. Ordens första tempel, som var en romantisk borgruin vid floden Donau, togs i bruk 1907, och Liebenfles pĂ„stod senare att detta var den första manifestationen av naziströrelsen. Trots detta blev hans böcker bannlysta i Tyskland i mitten pĂ„ 1930-talet. DĂ„ tyskarna invaderade Österrike 1938 förbjöds han att ge ut sina texter. Han sysslade mycket med renheten i den ariska rasen, och han stödde idĂ©n att inrĂ€tta speciella produktionsanstalter för att framstĂ€lla fler arier. Germanen Orden var faktiskt bara kĂ€rnan i det s k Hammerbund, som uteslutande Ă€gnade sig Ă„t antisemitisk propaganda. Medan samtida rörelser som Teosofiska sambundet och Rudolf Steiners antroposofiska samfund pĂ„ alla sĂ€tt verkade internationellt och utan vidare upptog judar som medlemmar, representerade Germanen Orden ren tysk nationalism och antisemitism i dess mest extrema, nĂ€rmast psykopatiska form. Olika former av fanatisk antisemitism hade funnits sedan 1880-talet och Germanen Orden kombinerade detta med sin egen huvudtanke, som byggde pĂ„ den mystiska idĂ©n om det tyska blodets renhet. Sett frĂ„n denna synpunkt kunde en jude omöjligt vara tysk, och hĂ€rmed uppstod behovet av att bekĂ€mpa allt judiskt. MĂ„let var ett samhĂ€lle som uteslutande bestod av supermĂ€nniskor, och idealet var den nordiska eller ariska rasen, som ansĂ„gs ha utvandrat frĂ„n ett stĂ€lle i Iran. Germanen Orden var hĂ€ftig motstĂ„ndare till frimureri, dĂ€rför att det var internationellt och förmodades vara lett av judar. ÄndĂ„ organiserades Germanen Orden sjĂ€lv enligt samma slags riktlinjer, och 1914 fanns det GO-loger i dett tiotal tyska stĂ€der. Personer som sökte medlemskap mĂ„ste svĂ€ra pĂ„ att de inte hade nĂ„got judiskt blod i Ă„drorna, och deras kranier mĂ€ttes med en s k platometer för att garantera edens Ă€kthet. Orden tros ha lagts ned 1922, och medlemmarna fördelade sig i andra ockulta tyska grupper som t ex ThulesĂ€llskapet och Fraternitas Saturni.

Gessner: Namnet pÄ en hollÀndsk bonde som efter en plötslig vision kom till insikt i att en skatt lÄg begraven under hans Äker. För att lokalisera platsen tog han hjÀlp av nÄgra vÀnner och man anlitade Àven en ung student vid namn Weber som var bevandrad i spiritism och som Àgde nödvÀndig utrustning. PÄ julafton 1715 hölls en seans som fick ett katastrofalt slut. NÀr en bekant till Gessner besökte platsen för seansen, 15 timmar efter det att den inletts fann han Weber medvetslös och de tre övriga deltagarna döda. En av kropparna var mycket svÄrt sargad och Àven de andra bar spÄr av kraftigt övervÄld. Rummets inredning var slagen i spillror och nÄgon hade försökt skriva en varning i blod pÄ det flÀckiga trÀgolvet. NÀr kropparna tagits om hand placerades tre vakter ut kring stugan. En av dem dog under mystiska omstÀndigheter under natten och tvÄ blev plötsligt mycket sjuka. Weber blev aldrig sig sjÀlv igen och han vÀgrade tala om vad som intrÀffat. Blott ett Är senare tog han sitt liv. De tvÄ överlevande vakterna har berÀttat samstÀmmiga historier om ljussken frÄn Äkern, om mÀn med lyktor och om en mÀrklig kÀnsla av nÄgons nÀrvaro. De bÄda mÀnnen tystades ned och avled senare i vad som kan ha varit ett Äterfall av den underliga sjukdomen. Ett par liknande fall har inrapporterats under de senaste 150 Ären.

Ghede: Den visaste av alla Loa innom Voudun. Han vakar över vÀgen som leder mellan de levandes och de dödas rike, och fÄr dÀrför reda pÄ allting som har hÀnt i vÀrlden.

Giovanni Jacopo Casanova: (1725 - 1798) vÀxte upp i Venedig och arbetade ett tag som teater violinist innan han började resa. 1750 invigdes han i Lyons frimurarordern, och senare anslöt han sig till Cagliostros Egyptiska order. 1755 ÄtervÀnde han till Venedig dÀr han dömdes till fem Ärs fÀngelse för utövande av trollkonster. Redan efter ett Är flydde han spektakulÀrt och ÄtervÀnde till Paris.

Glamour: Betyder illusion. Kan menas som; det man uppfattar och det som verkligen sker inte alltid Àr detsamma. Se magi.

Glasyalabolas: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en bevingad hund och han orsakar mord och lÀr
ut allt innom vetenskap.

Glauneck: Namnet pÄ en demon.

Gluskap: Skaparkraften i nordamerikansk mytologi. Den skapade vÀxter, djur och mÀnniskor av moder jord.

Glyph: En tredimensionel avbildning av en symbol, t.ex en Ankh av metall.

Glödvandring: Är en urgammal kraftritual, som anvĂ€nts av mĂ„nga naturfolk. Den innebĂ€r att man
sakta gÄr över en bÀdd av glödande kol för att övervinna rÀdslor och fÄ ökat mod att möta

utmaningar. Glödvandring anses Àven ge möjlighet till personlig förÀndring samt transformation

till ökad insikt och medvetenhet. Gruppceremonier har visat sig skapa djupare relationer, bÀttre

kommunikation och ökad samhörighet. Se firewalking.

Gnom: Den Elementar som anses vara en personifikation av Elementet jord.

Gnosis: Av det grekiska ordet gignoskein, som betyder "att veta". Gnosticister vill genom intensiva religiösa studier och erfarenheter uppnÄ den stora sanningen, Gnosis. NÀr det uppnÄs kan nÀmligen mÀnniskan förstÄ gud och dÀigenom bli ett med honnom.

Gnosticism: Gnosticism Ă€r en modern gemensam beteckning pĂ„ en lĂ„ng rad religiösa rörelser. SjĂ€lva ordet gnosis Ă€r grekiska och betyder vetande eller kunskap, och en gnostiker Ă€r en person som söker eller har uppnĂ„tt ett esoteriskt vetande, kunskapen om Gud, som vanligen tas emot genom uppenbarelser. Den gnostiska grunduppfattningen Ă€r att mĂ€nniskans ande representerar ett gudomligt vĂ€sen som Ă€r fĂ„ngat i en fysisk företeelse (kroppen). SjĂ€len i mĂ€nniskan Ă€r en liten gnista av Gud, inspĂ€rrad i en vĂ€rld vars skapelse Gud inte har nĂ„got med att göra utan som tvĂ€rtom Ă€r en produkt av en ibland ond, ibland ovetande vĂ€rldsskapare, den s k Demiurgen. Den kĂ€nda fysiska vĂ€rlden Ă€r ond och skapad av djĂ€vulen, som man trodde var den gud som omtalas i Gamla testamentet. Gemensam för all gnosticism Ă€r den utprĂ€glade dualismen mellan ande och materia, Gud och vĂ€rlden, ljuset och mörkret, varvid materien betraktas som ond och det andliga som gott. Att uppnĂ„ kunskap om Gud och universums hemligheter ingĂ„r i de flesta religioner och i mysticismen, och det Ă€r denna kunskap som gnostikerna kallar gnosis. LĂ€ngtan efter att kĂ€nna till de gudomliga och himmelska sanningarna har funnits sedan Ă€ldsta tider. Platon ville se dem, de judiska kabbalisterna ansĂ„g sig ha nĂ„tt fram till dem och österlandets mystiker kunde beskriva dem. Platons klarsynta förnuft, kabbalisternas talmagi och profetior, folkens mytologiska arv, orientens förestĂ€llning om vĂ€rlden och universum som ett sammanhĂ€ngande system - allt detta Ă€r grundpelarna i den gnostiska Ă„skĂ„dningen. Olika typer av gnostiker har existerat i alla tider, men de samlade rörelser som vanligen kallas gnostiska florerade vid östra Medelhavet vid tiden kring Kristi födelse och Ă„rhundradena dĂ€rpĂ„. Med uttrycket "de samlade rörelserna" avses den vittförgrenade filosofi som uppstod efter Alexander I:s erövringar vid mötet mellan grekiska religiösa förestĂ€llningar, grekisk filosofi och egyptisk-judisk-babylonisk-persisk religion. Akademisk filosofi och religiösa riter gick hand i hand med praktiska magi, och denna rörelse kulminerade under det romerska rikets senare skede, dĂ„ bl a mycket gnostiskt vetande samlades till en enda imponerande avhandling, den s k Corpus Hermeticum. Under 300-talet blev kristendomen det romerska rikets huvudreligion, och ytterligare 300 Ă„r senare accepterade VĂ€steuropa pĂ„ven i Rom som andligt överhuvud. Gnosticismen pĂ„verkade sĂ€kerligen de kristna i öster efter detta, men i VĂ€steuropa stĂ€mplades gnostiska sekter som kĂ€tterska. Efter det att kristna förestĂ€llningar hade inlemmats i gnosticismen, ville de första kyrkofĂ€derna att deras menigheter skulle betrakta gnosticismen som en förvanskning av det kristna evangeliet. Den var en filosofisk stĂ„ndpunkt som den kristna kyrkan hade lĂ€mnat, sĂ€rskilt sedan den blivit en huvudreligion. Det fanns hellenistiska gnosticismer med rötter i nyplatonismen, judiska gnosticismer som var en blandning av judisk ockultism och kristna gnostiska lĂ€ror, som representerade antingen förvanskningar av den officiella lĂ€ran eller element som förnekades av kyrkan nĂ€r den rensade sin lĂ€ra. DĂ„ de gnostiska religionerna trĂ€ngdes ut av kristendomen överlevde deras lĂ€rosatser i österlandets islamiska esoterismer och bland vissa grupper av vĂ€sterlĂ€ndska kĂ€ttare, t ex manikĂ©erna i Östturkestan (700-800-talen), bogomilerna i Bulgarien (900-talet) och albigenserna eller katharerna i Sydfrankrike (1100-talet). Gnosticismen har med sin besynnerliga blandning av orientalisk, judisk och europeisk filosofi i hög grad bidragit till vĂ„r tids mysticism, och den har inte minst genom hermetismen pĂ„verkat de flesta större ockulta vetenskaperna.

Goibhniu: Smidesguden i den keltiska mytologin. Även kallad Govannon.

Golden Dawn: Är antagligen den mest inflytelserika, Ockulta organisation i modern tid. Bildades antagligen 1887 under tvivelaktiga omstĂ€ndigheter. Föreningens fullstĂ€ndiga namn Ă€r "The Hermetic Order of the Golden Dawn".
Golden Dawns egen version av vad som egentligen föregick grundandet av orden lyder i korta drag sĂ„ hĂ€r: År 1881 besökte den anglikanska prĂ€sten och frimuraren A.F.A Woodford en av Londons mĂ„nga bokaffĂ€rer, bland de dammiga hyllorna i avdelningen för antik litteratur fann han en bok som vĂ€ckte hans intresse och han beslutade sig för att köpa verket. NĂ€r Woodford, vĂ€l hemma i sin bostad började granska sin nyinköpta bok fann han till sin förvĂ„ning att en hel hög med manuskript skrivna i chiffer lĂ„g mellan de tunga bladen, enligt papperens vattenstĂ€mpel var de skrivna nĂ„gon gĂ„ng under 1800-talets första Ă„rtionde. Woodford lyckades inte tyda ut vad chiffret betydde sĂ„ han lĂ€mnade över manuskripten till en man vid namn William Wynn Westcott [1848 - 1925]. Westcott var en vĂ€lbĂ€rgad lĂ€kare och brottsmĂ„lsdomare med ett brinnande intresse för det ockulta. Han var en högt uppsatt medlem i Rosicrucian Society of England och han var dessutom aktiv frimurare och teosof. Westcott lyckades efter mycken möda dechiffrera manuscripten och hann fann till sin förvĂ„ning att de innehöll riktlinjerna till fem stycken magiska ritualer avsedda att anvĂ€ndas vid initiering av nya medlemmar i en ockult orden. Han hittade Ă€ven ett kortfattat brev skrivet pĂ„ tyska dĂ€r det stod att den som önskade ytterligare information skulle ta kontakt med Sapiens Dominabitur Astris - latin för "den vise kommer att styras av stjĂ€rnorna". Adressen som fanns angiven i brevet ledde till en tysk dam vid namn Anna Sprengel, och Wescott skyndade sig att skriva dit för vidare upplysningar. Han fick efter nĂ„gra veckors vĂ€ntan svar frĂ„n Anna Sprengel som pĂ„stod sig vara en av ledarna för ett tyskt ockult sĂ€llskap med namnet Die goldene DĂ€mmerung, hon skrev Ă€ven att de manuskript som Wescott kommit över hade Ă€gts av den franske ockultisten Elifas Levi men att de gĂ„tt förlorade för Ă„tskilliga Ă„r sedan. En kort men intensiv korrespondens följde och nĂ„gra brev senare gav Anna Sprengel Westcott uppgiften att fullborda de ofĂ€rdiga ritualerna samt grunda ett nytt tempel i London. Hon gav Westcott titeln Adeptus Exemptus och rĂ„dde honom att utse tvĂ„ nya chefer samt att börja arbetet med att inviga lĂ€mpliga personer i Golden Dawns hemligheter. Kort efter det att Westcott grundat Golden Dawns orden och uppfört det första templet, som fick namnet Isis Urania avled tyskan Anna Sprengel och Westcott ensam fick ansvaret att föra orden vidare. De finns de som tvivlar pĂ„ sanningshalten i Westcotts beskrivningar av hur orden grundades. Kritiker har hĂ€vdat att han hittat pĂ„ det mesta sjĂ€lv för att hölja sitt sĂ€llskap i mystikens dimmor. Det bör dock tillĂ€ggas att flera av de mest högljudda frondörerna ofta tillhört konkurrerande ordnar. Den tolfte februari 1888 sammantrĂ€dde Westcott med tvĂ„ andra mĂ€n som tillsammans med honom sjĂ€lv skulle komma att leda Golden Dawns brödraskap under de första Ă„ren. Den ene var den brittiske lĂ€karen och frimuraren William Woodman som hade rykte om sig att vara en mycket framstĂ„ende ockultist och en god organisatör. Woodman som var tjugo Ă„r Ă€ldre Ă€n Westcott dog dock strax efter det att orden hade bildats och hans delaktighet i Golden Dawn var dĂ€rför liten. Den sista av de tre ursprungliga ledarna Samuel Liddel Mathers betydelse för ordern var dĂ€remot större. De tre herrarnas möte resulterade i Isis Urania templets öppnande och inledningen pĂ„ en ny epok inom den ockulta forskningen. De tre ledarna Westcott, Woodman och Mathers var redan innan sitt engagemang i Golden Dawn mycket kunniga och erfarna ockultister. De var alla aktiva i andra sĂ€llskap som Ă€gnade sig Ă„t den typ av forskning som senare deras egen orden kom att inrikta sig pĂ„ och de hade dĂ€rigenom lĂ€rt kĂ€nna en mĂ€ngd personer med intressen som liknade deras egna. Det var ibland dessa mer eller mindre obskyra mĂ€n och kvinnor som de första av Golden Dawns medlemmar rekryterades. Eftersom Golden Dawn var ett "hemligt" sĂ€llskap för nĂ„gra fĂ„ utvalda som svurit pĂ„ att inte yppa nĂ„got om ordens existens till nĂ„gon vet vi inte speciellt mycket om vilka medlemmarna var eller frĂ„n vilka samhĂ€llsklasser de kom. I de flesta andra sĂ€llskap av den hĂ€r typen har personer med maktposition i samhĂ€llet eller mycket pengar företrĂ€de. SĂ„ var det inte i Golden Dawn. Det viktiga var istĂ€llet att man visade talang och intresse för ockulta studier samt att man respekterade ordens mĂ„nga regler och förordningar. Exakt hur mĂ„nga medlemmar Golden Dawn hade som mest vet man inte heller. Troligen rörde det sig om strax under 300, fördelade pĂ„ fyra olika tempel varav det första, Isis-Urania templet var det största. Vad var det dĂ„ som var sĂ„ lockande och fascinerande med Golden Dawn? Varför valde tidiga 1900-talets frĂ€msta ockultister och största kulturpersonligheter detta slutna sĂ€llskap framför stora, inflytelserika organisationer som till exempel teosofiska samfundet? En förklaring var nog just det faktum att Golden Dawn var ett hermetiskt, slutet sĂ€llskap till vilket bara ett litet fĂ„tal noggrant utvalda mĂ€n och kvinnor fick tilltrĂ€de. De som tillfrĂ„gades kom dĂ€rigenom att kĂ€nna sig sĂ„ viktiga och betydelsefulla att de inte kunde tacka nej. Den viktigaste orsaken till Golden Dawns popularitet i vĂ€stvĂ€rlden var dock inte att det var ett exlusivt och hemlighetsfullt alternativ till de traditionella, öppna organisationerna utan det var istĂ€llet de Ă€mnen man studerade som i första hand lockade medlemmar. Under slutet av 1800-talet hade Europas ockultister vĂ€nt blickarna mot de mest skilda delar av vĂ€rlden, man studerade öserlĂ€ndsk mystik och religion, Haitis Woodo sekter, indiansk schamanism och mycket annat. Golden Dawn dĂ€remot vĂ€nde sig emot denna trend och byggde sin lĂ€ra kring vĂ€sterlandets mystiska tradition. Under de första Ă„ren studerade man i Golden Dawn grundlĂ€ggande, ockulta vetenskaper som kabbala, tarot, alkemi, och astrologi. Allteftersom medlemmarna blev kunnigare fick de genomgĂ„ olika test och initieringsriter. Klarade de dessa sĂ„ avancerade de i ordens hierarki. 1892 grundade Mathers en andra, inre ordern i Paris. De medlemmar som klarade av de svĂ„ra och avancerade intrĂ€desproven till RR et AC - Rubinrosens och Guldkorsets ordern, som var namnet pĂ„ denna inre del av Golden Dawn - fick under Mathers ledning möjlighet att studera praktisk ritualmagi. Det första som den andra ordens medlemmar fick lĂ€ra sig var att tillverka diverse föremĂ„l som anvĂ€ndes vid magiska aktiviteter, exempel pĂ„ sĂ„dana föremĂ„l var svĂ€rd, offerkalk, stav av lotustrĂ€ och olika typer av amuletter. Om de ritualer som sedan utfördes av Golden Dawns medlemmar Ă€r nĂ€stan ingenting kĂ€nt, det mesta skedde helt i det fördolda och ej inför okĂ€ndas ögon. Ordens medlemmar hĂ€vdade dock att den magi som Mathers och hans medhjĂ€lpare lĂ€rde ut helt igenom var vit. Man Ă€gnade sig alltsĂ„ inte Ă„t att offra djur, skĂ€nda gravar eller kasta förbannelser. IstĂ€llet anvĂ€ndes magin till att bota sjukdomar och att skydda sig mot olyckor och ondska. Det finns emellertid andra som hĂ€vdar motsatsen. Flera av ordens medlemmar t ex. Mac Gregor och Vestigia Mathers, Aleister Crowley, Allan Bennet och Florence Farr behĂ€rskade/behĂ€rskar och praktiserade Ă€ven mörkare former av magi, men de gjorde det enligt utsago ej i Golden Dawns regi.

Golem: En kropp i mÀnsklig form som skapats av lera. Denna kropp utför de handlingar som dess skapare befaller.

Gomory: Den enda av Solomons 72 demoner/andar som framtrÀder i form av en vacker kvinna.

Gong: En slags klocka som bl.a. anvÀnds i sataniska ritualer.

Govi: En lerkruka som anvÀnds vid ceremonier innom Voudun nÀr man ska kalla tillbaka andar frÄn dödsriket.

Graces: Alternativt namn pÄ Charites.

Grafologi: Konsten att analysera handstilar och dÀr efter lÀsa dess innehavares karaktÀr. Det grafologiska utgÄngslÀget nÀr man studerar en namnteckning Àr att man vet att den visar pÄ vilket sÀtt den mÀnniska som skrivit den vill presentera sig utÄt. Det Àr sÄ att sÀga den "mask" mÀnniskan visar i offentliga sammanhang. Han eller hon visar i namnteckningen den roll han "vill" spela. PÄ nÄgot sÀtt "överdrivna" namnteckningar sÀger just inget om skrivarens verkliga vÀsen. Den "överdrivna" namnteckningen visar ett skÄdespeleri. Som Àr ett skydd och en tendens att dölja en personlighet och ett vÀsen som har mer eller mindre stora svagheter och brister. Vilka dessa Àr kan synas i personens vanliga handstil.

Grail, The: Detta Àr egentligen en stor kristall, och inte en bÀgare som Jesus drack ur, som mÄnga tror.

Grand Bois: Naturkrafternas Loa innom Voudun.

Green Bank-formeln: En formel för berÀkning av hur stort antal avancerade civilisationer som kan finnas i vÄr galax.

Grimore: En formelsamling, vanligtvis innehÄllande "livsverket" av en stor magiker. I modern tid skulle man kunna kalla det en renskriven BOOK OF SHADOWS. Se svartkonstbok.

Gris-Gris: Afrikanskt namn pÄ en Amulett.

GrĂ„ Magi: Modern term för den magitradition som skapas nĂ€r SOLITÄRA HÄXOR blandar olika lĂ€ror.

GrÄ magiker: De som anvÀnder det som behövs i vissa situationer och inte stirrar sig blinda pÄ namn som vit- eller svart magi. De Àr i grÄzonen.

Gröne mannen: Skogens ande.

Guedes: De dödas andar innom Voudun.

Guiata de. Stanislas: En av de tvÄ grundarna av "Ordre Kabbalistiqe de la Rose-Croix", den första Rosenkreuz-orden (Ätminstone i modern tid).

Guider eller skyddsÀnglar sÀgs vara ledare i andevÀrlden, som arbetar för att befrÀmja andlig
utveckling. Dessa arbetar tillsammans med vÄra högre jag. Guiderna kan antingen vara

övergÄngna sjÀlar, exempelvis slÀktingar som dött eller ocksÄ vÀsen, som aldrig levt pÄ jorden.

AnvÀndandet av olika tekniker som meditation kan underlÀtta kontakten med skyddsÀnglar.

Guido von List: var en exentriker som i synnerhet utmÀrkte sig genom att skriva omfÄngsrika arbeten om den magiska innebörden av bokstÀverna i det gamla nordiska runalfabetet. Han avled 1918.

Gurkört: En glÀdjeört.Om man gör te pÄ bladen skÀnker detta dig att se framÄt.

Guru: ÖsterlĂ€ndsk term pĂ„ en vĂ€gledare innom andliga och occulta lĂ€ror.

Gusion: I bland Gusayn. En av Solomons 72 demoner/andar. Han sÀgs kunna se in i framtiden och att han kan göra de som Àr fientligt instÀllda till frammanaren vÀnliga.

Gwydion: Krigs- och magigud. Bror till Arianrhod.

Gwyn Ap Nudd: Underjordens hÀrskare i den Keltiska mytologin.H-Lexikonet

Hades: Underjorden, dödenoch rikedomarnas hĂ€rskare i den grekiska mytologin. Även kallad Pluto.

Hagenti: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en tjur med vingar och hans demoniska speciallitet Àr alkemi.

Halpas: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en duva.

HamburglÀran: Àr en speciell riktning inom den tyska astrologin. Den baseras pÄ en rad teorier av Alfred Witte (idag runt 50 Är gammal). Han har bland annat upptÀckt Cupido, en planet utanför Neptunus och sju andra transneptunska planeter. Deras existens har Ànnu inte verifierats av astronomerna. Rörelserna hos dessa hypotetiska planeter anvÀnds vid uppstÀllning av horoskop.

Hamn: Hamnskifte, omvandlaren. FörmÄgan att kunna materilesera sin sjÀl som tex. ett djur. Ordet kommer frÄn nordisk trolldom.

HandfÀstning: GiftermÄl inom wicca.

Haradiagnostik: Haran (buken pÄ japanska) Àr ett viktigt diagnosorgan inom japansk medicin och
anvÀnds inom shiatsuterapeuternas verksamhet. Tekniken kommer frÄn kinesiska traditioner om

meridianerna i kroppen som kanaler för livskraften. Enligt teorin motsvaras olika delar av buken

av olika inre organ, vilkas tillstÄnd terapeuten avlÀser genom tryckningar pÄ bukpartiet.

Hare Krishna-rörelsen: Ă€r ett internationellt sĂ€llskap för Krishna medvetande. För att bli medlem mĂ„ste man först avsvĂ€ra sig att Ă€ta kött och fisk, sex (utom i reproduktionssyfte inom Ă€ktenskapet), stimulantia och hasardspel. Medlemmarna slĂ€trakar sina huvuden, bĂ€r orangefĂ€rgade kaftaner och mĂ€ssar entonigt till trummor, cymbaler och klockmusik. Deras metod syftar till att befria individen frĂ„n det egna jaget. Åsikter, fördomar och karaktĂ€rsdrag Ă€r oftast av ondo dĂ„ de formats av faktorer utifrĂ„n. I en mĂ€nniskas innersta vĂ€sen finns sann, objektiv kunskap som nĂ€r den upptĂ€cks förbinder henne med gud. Rörelsen har mycket gemensamt med de klassiska yogatraditionerna men Ă€r Ă€ndĂ„ fördömande mot alla andra. Allt kretsar kring mantrat; Hare krishna, hare krishnia, krishna krichna, hare hare, hare rama hare rama, rama rama, hare hare. Ramsan upprepas mĂ„nga hundra gĂ„nger varje dag och tvĂ€ttar sjĂ€len ren frĂ„n oönskad barlast.

Harpies: Bevingade varelser som sÀnds ut av de Grekiska gudarna för att bestraffa förbrytare.

Harpocrates: Tystnadens gud i den Egyptiska mytologin.

Hathor: Egyptisk glÀdje- och kÀrleksgudinna. Hennes man Àr Horus.

Healing: LÀkande med hjÀlp av kosmiska energier, ofta via handflatorna via en helare. Det finns en mÀngd olika healing metoder och tekniker. Diverse etablerade terapiformer finns att tillgÄ, exempelvis reiki, som Àr en japansk metod med
rötter i tibetansk buddhism. Utövarna anvÀnder reiki (japanska för livsenergi) generellt mot

kroppen eller riktat mot vissa kroppspartier. Teorin bakom metoden Àr att kroppens molekyler

fÄs att vibrera med högre intensitet hos den som behandlas, sÄ att energiblockeringar som orsakar

disharmoni och ohÀlsa upplöses. Reikimetoden kan anvÀndas i direktkontakt eller pÄ distans

liksom för egenbehandling.

Hebe: Skönhetens och ungdommens gudinna i den grekiska mytologin.

Hebrus: Flodernas gud i den Grekiska mytologin.

Hecate: Grekisk mytologi. MÄnens, andars och svartmagins gudinna. Utstötta och orÀttvist behandlade personer brukade vÀnda sig till Hecate för att fÄ hÀmd. Hon hÀrskar över himlen, jorden och underjorden. Hon Àr underjordens hÀrskarinna och ljus.

Hedgewizard: Internationellt namn pÄ en magiutövare som inte har haft nÄgon lÀrare utan Àr helt sjÀlvlÀrd.

Hedonism: LÀran att livets högsta vÀrde Àr lusten eller njutningen.

Heimdall: Skandinavisk gud över ljuset. Vakt över "regnbĂ„gs-bron". Åkalla Heimdall för beskydd och lĂ€rdom.

Hekau: SÄ kallas de inskriptioner man ristade in pÄ amuletter i det ankika Egypten.

Hel: Hel Àr dödsgudinnan i fornnordisk mytologi. Vid Ànden av Yggdrasils tredje rot dÀr kÀllan Hvergelmers elva floder rinner fram, ligger hennes rike med samma namn som hon sjÀlv -Hel (som betyder "det Höljande"). (För att hÄlla isÀr dem bÄda anvÀnds Àven namnet Niflhel -"det Mörka Hel", dÄ hennes rike Àr lika kallt, fuktigt och ogÀstvÀnligt som Niflheim.) Enligt Eddan ligger vÀgen till Hel "NedÄt och Ät norr". Vid stranden Narstrand ligger torterade lik, runt hennes rike gÄr ett svart trÀstaket, och det nÀrmaste riket utanför heter Svartalvheim. Utanför hennes rike vaktar den vÀldiga hunden Garm med blodig bringa. Till Hel kommer de döda som inte dött i strid (de far ju som bekant till Valhall). Hon har tvÄ trÀlar, en kvinnlig vid namn GÄnglat och en manlig vid namn GÄngtrött (syftar inte pÄ Oden som Àven kallas GÄngtrött). Hennes kniv kallas SvÀlt, hennes fat Hunger och hennes sÀng SjuklÀger. Salen hon vistas i kallas Eljudnir, (RegnvÄt) och tröskeln kallas FallfördÀrv. Floden GjÔll omger dödsriket med starka strömmar (Slid) av knivar, och Gjallarbron leder över till de levandes vÀrld, liksom GnipahÄlan leder upp till dem. Hennes fader Àr jÀtten Loke (rÀknas som ase) och hennes moder Àr jÀttekvinnan Angrboda. Hon har tvÄ helsyskon; MidgÄrdsormen(Jormundgand) och Fenrisulven (Fenrir) och hon hade tvÄ halvsyskon; Nare och Vale som Loke fÄtt tillsammans med hans Àkta hÀlft Sigyn. Hel's farmor och farfar heter Laufey resp. Farbaute. Hel Àr till hÀlften likblek, till hÀlften blÄsvart och hon har en bitter uppsyn. Hon brukar roa sig med att bygga skeppet Naglfar av döda mÀnniskors oklippta naglar. NÀr skeppet stÄr fÀrdigt Àr Ragnarök kommen, och det nattsvarta skeppet seglar utan lanternor osynligt pÄ himlavalvet. MÀnniskorna som kommer till Hel kan Àven fÀrdas vidare till ett dödsrike nedanför Hel, Ànnu mörkare och dystrare Àn detta. "Dit dö mÀnniskor frÄn Hel", sÀger en Eddadikt. Namnet pÄ riket sÀgs i vissa fall vara just Niflhel.

Heliga skrifter: De religiösa texter som av den religion de tillhör betraktas som heliga.

Heliophobe: Namnet pÄ en speciell ras/grupp av demoner.

Helios: Solguden som ser allt i den grekiska mytologin. Det Àr han som drar solen över himmlen efter sin vagn. Vissa anser att han och Apollo Àr samma gud.

Hell Fire Club, The: Under 1700-talets mitt frodades diverse underliga sÀllskap i det Brittiska vÀldet. De flesta var juvenila, tÀmligen oförargeliga sÀllskap som "Mohakws", vilka roade sig med att misshandla oskyldiga nattvandrare, eller "Hectors", som praktiserade avancerad vandalism i de pÄvrare kvarteren av London. Hell Fire Club var sprungen frÄn de rena satanistsÀllskap som dÄ Äterfanns lite varstans i vÀrlden. Dessa praktiserade traditionella svarta mÀssor medan allmogen fortsatte att elda hÀxor, vad Àn överheten tog sig för. En man vid namn Francis Dashwood (1708-1781) Àrvde vid sexton Ärs Älder godset West Wycomb efter sin fader. Om hans uppvÀxt vet man idag inte sÄ mycket, men den lÀr inte ha varit sÄ vÀrst ljus. Hans far var en grym despot som tog livet av sina fruar pÄ löpande band. Efter faderns frÄnmÀle tog Francis igen det han förlorat under spÀda Är. Han for land och rike runt och levde livets glada dagar som en sorglös libertin. En av hans mer berömda erövringar lÀr ha varit Tsarinnan Anne av Ryssland. Detta skall han ha lyckats med utklÀdd till Karl den XII!. Han Àgnade sig dessutom Ät diverse lustifikationer i Rom dÀr han bl.a. piskade syndare i sixtinska kapellet. De bestraffade trodde att Dashwood var djÀvulen sjÀlv. Katolska kyrkan var vid denna tid aningen illa sedd i England. Folk i gemen betraktade ofta satansdyrkan som snÀppet bÀttre Àn pÄvliga ord. Under de livligt förekommande upploppen brukade katoliker och katolsk egendom plundras. NÄgon gÄng pÄ 1750-talet började Dashwood, tillsammans med nÄgra andra degenererade aristokrater att smida planer pÄ bildandet av en kult som kom att kallas The Friars of St. Francis of Wycomb, senare The Hell Fire Club. Ett tÀmligen illustert sÀllskap inrÀttade sig i den gamla klosterruinen Medemham i Buckinghamshire. Man byggde om klostret till en luxuös samlingslokal som inkluderade sÄvÀl en rejÀlt tilltagen vinkÀllare som ett omfattande bibliotek med pornografisk litteratur. Sir Francis inrÀttade Àven ett ockult bibliotek som bl.a. innehöll Salomos nycklar och en hel del litteratur med anknytning till Kabbalan. Man Àgnade sig Ät en parodi pÄ den katolska mÀssan dÀr svarta ljus brann i mÀssingskandelabrar och dÀr litturgin lÀstes baklÀnges. Deltagarna söp dessutom som svin och njöt av prostituerade som spÀnts fast vid ett altare. Alla kristna vÀrderingar vanhelgades grovt. Syftet var personlig tillfredstÀllelse av bisarra lustar. Det hela torde ha passerat obemÀrkt om det inte vore för de medlemmarnas dignitet. HÀr syntes grÀddan av politiker och aristokrater rumla runt som besatta. Adlig sÀd spreds för bÄde kung och fosterland. Bland de inblandade mÀrktes Prinsen av Wales, Thomas Potter som var son till Àrkebiskopen av Canterbury, George Selwyn, en nobel man vars stora intresse hÀr i livet var att bevittna offentliga avrÀttningar utklÀdd till gammal dam, författarna Lawrence Stern och Horace Walpole samt John Stuart, premiÀrminister 1760. Den sistnÀmnde gjorde misstaget att utnÀmna Dashwood till finansminister, en bidragande orsak till att man schabblade bort kolonierna i vÀster och fick det amerikanska frihetskriget pÄ halsen. Ytterligare 60-70 mer eller mindre prominenta engelsmÀn var aktiva medlemmar i sÀllskapet. Detta kanske sÀger oss nÄgot om vad för sorts mÀn som hade makten i England under denna period. Ordens storhetstid nÀrmade sitt slut nÀr John Wilkes gjorde gemensam sak med ordensbröderna. John Wilkes var en intelligent, om Àn nÄgot cynisk politiker som visste hur man skulle handskas med bÄde pöbel och aristokrati. Han hade dessutom en sjusÀrdeles humor som ofta gjorde att han kom pÄ kant med alla och envar. Vid ett tilfÀlle hade Sir Francis munkar erhÄllit en babianhona av en i Indien bosatt medlem (förmodligen tÀnkt som nÄgon sorts maskot). Wilkes hade fÄtt nys om gÄvan innan den blev allmÀnt kÀnd och beslutade sig för att skÀmta lite med sina ordensbröder. En natt, efter grundligt firande, skulle en svart mÀssa förrÀttas i klostret. Wilkes gömde apan i en kista nÀra altaret. Efter en tid kom babianen att tröttna pÄ sin fÄngenskap och blev nyfiken pÄ alla ljud som trÀngde in genom locket. Utanför var melemmarna i full fÀrd med att förrÀtta sin mÀssa till Satan. NÀr man nÀrmade sig höjdpunkten hoppade babianen upp ur kistan. Det stackars djuret skrÀmdes av alla konstiga dofter och förde ett oherrans liv som framkallade vild panik i församlingen. En av bröderna lÀr ha ropat; "jag har inte syndat tusendelen av vad jag skrutit om. De andra Àr mycket vÀrre, ta dem!". Efter en tid i Sir Francis sÀllskap började Wilkes tröttna pÄ dess barnsliga blasfemi. Han utnyttjade sina kunskaper om regeringsledamöternas böjelser för att frÀmja sin egen karriÀr. 1762 exponerade han sÀllskapet för allmÀnheten. Flera medlemmar tvingades lÀmna sina poster och klostret blev en turistattraktion. Efter att offentligt ha kallat bl.a. konungen för idiot spÀrrades Wilkes in för att senare deporteras till Frankrike. Han lÀr ha dött utblottad 1797. Under tiden hade Dashwood fÄtt det svÄrare att ostört förrÀtta sina mÀssor. Han lÀt dÀrför grÀva ut ett stort grottsystem under sitt gods - West Wycomb dÀr verksamheten fortgick under ytterligare nÄgra Är. SjÀlva trÀdgÄrden utanför Dashwoods palatslikande boning utformades sÄ att den, betraktad frÄn slottets övervÄning, kom att likna en naken kvinna, med fontÀner utplacerade pÄ strategiska stÀllen. I grottsalarna dansade inhyrda skÄdespelare omkring, utklÀdda till fauner och satyrer. Orgierna vidtog med förnyad kraft. Ambassadören för Amerikas kolonier, Benjamin Franklin, var en av de som med liv och lust gav sig hÀn Ät sina perversioner i Dashwoods hednatempel. Tiden gick och sÄsmÄningom började medlemmarna att falla ifrÄn, inte sÀllan till följd av veneriska sjukdomar. Den definitiva slutpunkten sattes 1781 nÀr Francis Dashwodd sjÀlv lÀmnade in för gott.

Hephaestus: Den grekiska motsvarigheten till romarnas Vulcan. Han Àr smedernas och den vulkaniska eldens gud.

Heptagram: En sjuspetsad stjÀrna som ritats med en enda obruten linje. De sju spetsarna brukar traditionellt symbolisera de sju klassiska planeterna inom astrologi.

Heqt: ÅteruppstĂ„ndelsens gud i den Egyptiska mytologin.

Herbalism: LÀran om och konsten att anvÀnda örter och vÀxter för medicinska och magiska ÀndamÄl.

Hermes: Ursprungligen en fruktsamhetsgud i Arkadien, men blev i Grekland vÀltalighetens gud. De andra gudarnas budbÀrare.

Hermetism: Under 100-talet e Kr fanns i Egypten vissa gamla böcker, som prÀsterna höll hemliga och som dÀrför tillmÀttes stor betydelse. Dessa böcker tillskrevs visdomsguden Thoth, som grekerna kallade Hermes Trismegistos, "den trefaldigt store". De grekiska texter som cirkulerade i dÄtidens kulturella högborg Alexandria och som brukar kallas hermetiska tillskrivs ocksÄ Hermes Trismegistos, som för övrigt inte fÄr fövÀxlas med de klassiska grekiska gudarnas bubÀrare Hermes. De som inte tror pÄ denna gudomliga hÀrkomst har framfört mÄnga andra teorier om texternas ursprung, och mÄnga anser att de mÄste ha skrivits av filosofen Ammonios Saccas eller en av hans lÀrjungar. Det motiveras med att Ammonios levde just den tid som skrifterna tÀcker och att de har mÄnga överensstÀmmelser med hans Äsikter, som vilade pÄ grekisk filosofi och pÄ det system som Platons lÀra sÄ smÄningom hade utvecklats till. Verken signerades med Hermes Trismegistos namn dÀrför att man ansÄg att kÀrnan i den framlagda grekiska filosofin var avledd av de gamla Thoth-texterna, som de egyptiska prÀsterna höll gömda. Namnet Hermes Trismegistos lades senare till Ätskilliga texter av sÀrprÀglad och mystisk karaktÀr. De hermetiska skrifterna visar inte mÄnga skillnader frÄn andra av dÄtidens arbeten om filosofi eller magi, och det Àr svÄrt att skilja mellan gnosticism, nyplatonism och hermetism utom pÄ nÄgra fÄ punkter i lÀrosatserna. Inte desto mindre Àr hermetismen av allra största vikt för den europeiska ockultismens historia pÄ grund av den framtrÀdnade stÀllning som den intog under renÀssansens ÄteruppvÀckande av de magiska vetenskaperna och den gnostiska filosofin. Hermes Trismegistos har Ànda sedan dess stÄtt som en symbol för ockult tradition i vÀsterlandet, och hermetiska texter ger en utmÀrkt sammanfattning av de filosofiska stÄndpunkter som bildar grundvalen för den nutida ockultismen. Moderna hermetismforskare indelar texterna i tvÄ kategorier. Den första populÀr hermetism, som kan dateras till 200-talet f Kr omfattar avhandlingar om astrologi, alkemi, magi och det ockulta intresse som ligger till grund för mycken magisk tradition och som söker ett hemligt samband mellan delar av universum som till synes inte har nÄgot med varandra att göra. Den andra kategorin kallas vetenskaplig hermetism och kan dateras till omkring 100-200-talet e Kr. Detta Àr snarare en samling religiösa filosofier och dess mest kÀnda texter Àr Corpus Hermeticum, Asclepios och en samling korta fragment som dyker upp i en antologi gjord av Strobaeus omkring Är 500. De magiska, astrologiska och alkemistiska delarna av hermetismen bildar grundvalen för de flesta av VÀsteuropas senare spekulationer i praktisk magi. Beskrivningar som förenar en sÀrskild himlakropp eller ett djurkretstecken med en viss del av mÀnniskokroppen eller visar ett samband mellan kroppen och De vises sten kan Äterfinnas i de flesta senare magiska verk, men de hade sitt ursprung i hermetismen. FullÀndandet av mÀnniskan, omskapandet av henne till Gud hörde till den praktiska magins mest upphöjda former. MÀnniskan Àr formad av Gud, född av Gud och har stigit ned till en sfÀr vars utseende beror pÄ en vÀrldsskapare, som ocksÄ Àr sprungen ur Gud. Men hon har förblindats i denna mörkrets vÀrld och glömt det ljus hon kommer ifrÄn. Efter döden stiger de som har uppnÄtt ett gudomligt vetande upp genom olika sfÀrer för att slutligen nÄ det gudomliga. Detta Àr tanken med de hermetiska uppenbarelserna - att Äter bli ett med Gud.

Herne: Enligt Engelsk folktro var Herne anden av en jÀgare. Han vakar över resenÀrer i skogen. Se Àven Cerne och Cernunnos.

Hestia: Grekisk mytologi. HjĂ€rtats gudinna. Även kallad Vesta.

Hexagram: En Sexuddig stjÀrna. BestÄr av tvÄ liksidiga trianglar, som ligger pÄ varandra. Den ena pekandes uppÄt och den andra nedÄt. Kallas Àven Solomons Sigill.

Hierofant: Ursprungligen en benÀmning pÄ grekiska översteprÀster. AnvÀnds som en benÀmning pÄ de "mÀstare" inom ockulta organisationer som förmedlar kunskap till det nyinvigda.

Hoodoo: Se voodoo.

Holism: ÅskĂ„dning att tillvaron utgör en organisk helhet. Termen hĂ€rrör frĂ„n det grekiska ordet holos 'hel'.

Hokhma: Syrisk mytologi. Modern till alla stjÀrnor och gudinnan som rÄder över alla sjÀlsliga förÀndringar. Det Àr hon som inspirerar alla filosofer.

Holotropisk andning Àr en metod, i vilken man anvÀnder sig av förÀndrade medvetandetillstÄnd
för lÀkande och helande. Dessa transpersonella tillstÄnd (medvetandenivÄer bortom det vanliga

jaget) uppnÄs genom regression till barndomen, fosterstadiet och eventuellt till tidigare liv, vilket löser upp blockeringar och trauman. Den teknik som anvÀnds Àr en form av accelererad

djupandning, kombinerad med aktiverande musik samt en speciell kroppsbehandling.

Horae: Årstidernas fyra gudinnor i den grekiska mytologin.

Horus: Egyptisk mytologi. Den hökhuvade hÀrskaren över tid och rum. Faraonerna i det gamla Egypten sades vara en inkarnation av Horus. Son till Osiris och Isis. Hans heliga djur Àr falken.

Hounfour: Ett tempel innom Voudun. Egentligen Àr det inget tempel utan mer ett namn pÄ det nÀrmaste omrÄdet runt den sÄ kallade Poteau Mitain.

Houngan: Antingen huvudprÀsten i ett HOUNFOUR, eller ledaren i en Voudun-Ritual.

Hugin: En av Odens tvÄ korpar.

Huitzilopochtli: Krigets och solens gud i den Aztekiska mytologin. HYGEA- HĂ€lsans gudinna i den grekiska mytologin.

Hylozoik: Filosofiskt betraktelsesÀtt att materien Àr levande (av grekiska hyle, materia, och zoe, liv). Hylozoik Àr ocksÄ namnet pa ett esoteriskt system skapat av svensken Henry T Laurency (pseudonym för Henrik von Zeipel).

Hymen: GiftemĂ„lets gud i den Grekiska mytologin. Även kallad Hymenaeus.

Hypnos: Grekisk mytologi. Nattens son, broder till döden. Sömnens gud som skÀnkte vila och smÀrtstillning.

Hypnos: Kallas de tekniker som för att skapa ett trance-liknande tillstÄnd hos en person.

Hypnoterapi: Är en gammal behandlingsform men som i sin moderna tappning hĂ€rstammar frĂ„n
1700-talet. Under hypnos kopplas den rationella delen av hjÀrnan temporÀrt bort, vilket gör den

omedvetna delen, som pÄverkar mentala och fysiologiska funktioner, extremt mottaglig för suggestion. Syftet Àr att under djup avslappning behandla fobier, rÀdslor och smÀrtor hos patienten. FörhÄllandet mellan klient och terapeut Àr mycket viktigt för utfallet av behandlingen.

Hypnoterapi anvÀnds vid behandling av problem frÄn tidigare i livet men Àven i samband med

regression för att komma Ät trauman med ursprung i tidigare liv.

HÄrmineralanalys innebÀr diagnos av hÄrets bestÄndsdelar för avlÀsning av klientens
mineralstatus. Obalanser i mineralhalter och rubbningar i kroppens biokemi kan konstateras i god

tid innan en sjukdom upptrÀder, varvid förebyggande ÄtgÀrder kan sÀttas in.

HÀlsningsfraser: Fraser som anvÀnds inom ordnar, covens, loger etc. Àr bl. a. Melez, Hell och Ave.

HÀxa: BenÀmningen pÄ en praktiserande trollkvinna/trollkarl. Som jobbar ensam eller i ett coven. Var ofta förr en örtakunnig kvinna eller man, s.k. kloka/visa gubbar- och gummor.

Hög magi: Till skillnad frÄn mÄnga andra varianter av magi Àr denna form mycket ceremoniell. MÄnga utövare Àr inspirerade av Egyptisk ritualmagi. Hög magi kan syfta till att de jobbar med astralmagi.

Höger hands magi: De som sysslar med ljusmagi, de söker sig till de trygga kÀnda omrÄden. Se Àven vÀnster hands magi.

Högra hjÀrnhalvan: Den del av hjÀrnan som kontrollerar den vÀnstra sidan av oss. Den kostnÀrliga intiutiva sidan.

Högre jag: Den del av oss som förbinder vÄr fysiska hjÀrna med det kollektiva omedvetna och universums samlade kunskaper. Har sitt sÀte i kronchakrat, se chakran.I-Lexikonet

Iacchus: Alternativt namn pÄ Dionysus.

Ibo: En vÀnlig och vacker Loa Innom Voudun.

I Ching: I Ching Àr en urgammal kinesisk lÀrobok vars innehÄll dels utgörs av ett vÀlutvecklat filosofiskt system dels av en stor mÀngd olika metoder för att förutspÄ framtida hÀndelser. BÄde konfucianismen och taoismen Àr starkt influerade av detta verk. Mycket kretsar kring balansen mellan manligt och kvinnligt, eller yin och yang för att anvÀnda bokens egna termer. I Ching Àr en mycket gammal kinesisk form av Divination. Första kÀnda dokumentation Àr daterad till 2205 före Är 0. I korta gÄr det hela ut pÄ att man kastar smÄ sjÀlkar markerade pÄ tvÄ olika sÀtt. Sedan tolkar man utkastet ock upprepar proceduren ett par gÄnger tills man fÄr ett mönster, som sedan kan tydas.

Ida: MÄnströmmen som utgÄr frÄn rotchakrats (se chakra) vÀnstra sida och slutar vid högra nÀsborren. Kallas Àven chandra eller Gangesfloden. Se pingala.

Illuminati: var en hemlig grupp som grundades 1776 av Adam Weishaupt i Ingolstadt. Det officiella Ă€ndamĂ„let med organisationen var "att förbĂ€ttra och förĂ€dla mĂ€nskligheten". Detta skulle man uppnĂ„ genom att avskaffa befintliga myndigheter - religiösa, politiska, sociala, moraliska och nationella. Inom ett par Ă„r gick han med i en frimurarloge i MĂŒnchen, och somliga menar att han pĂ„ detta vis försökte infiltrera och ta över hela frimurarorden. 1784-1785 började Illuminati falla samman. Det började med att nĂ„gra av de mer inflytelserika medlemmarna avsade sig sitt medlemskap, förmodligen pĂ„ grund av Weishaupts megalomaniska planer. Informationen lĂ€ckte ut till myndigheterna, och nĂ€r en erkĂ€nd medlem senare i ett förhör avslöjade hela organisationen utfĂ€rdade pĂ„ven Pius VII en bulla som fördömde alla hemliga organisationer. LĂ„ngsamt tynade Illuminati bort. Det ryktas att organisationen nu hĂ„ller pĂ„ att Ă„terskapas.

Imbolc: Även kallad Oimlec. En av de fyra stora Sabbaterna innom Wicca. Firas mellan 31 Jan-1 Feb till Ă€ra av vĂ„rens Ă„terfödande.

Inanna: Sumerisk gudinna över passion, kÀrlek och krig. Syster till Ereshkigal - gudinna över underjorden - Kur. Med Inannas namn och nummer (15), sÄ rÀds ingen att trÀda ned i underjordens djup.

Incubus: FrÄn latinskan och betyder "börda" eller "tyngd", vilket som syftar pÄ att de som har haft nattbesök, har vittnat om att de kÀnnt ett tryck över bröstet under tiden. Incubus Àr manliga sexuella astral vÀsen som kommer om natten och"leker" med kvinnor, ibland tömmer de kvinnorna pÄ kraft och de vaknar matta och svaga. Succubus Àr kvinnliga motsvarigheter som nattens vÀsen. De tömmer mÀn pÄ dess sÀd och krafter. Annars har de samma egenskaper. Natt demoner. Se Àven pÄ vampyr.

Initiation: En invigningsceremoni under vilket den som blir initierad Ätar sig att följa gruppens stadgar. Inom mÄnga ockulta rörelser genomgÄr man olika grader av initiation allt eftersom man anses tillrÀckligt kunnig. Ordet kommer av Latinets initare = att Àgna sig Ät.

Iniation: Invigning till högre kunskap.

Inkarnation: SjÀlens boning i kroppen, se reinkarnation.

Intuition: Kallas det sjÀtte sinnet. Man vet instinktivt vad man ska göra i olika situationer.

Invokation: Åkallan av vĂ€sen eller andar.

Imago: Figur laddad med riktad kraft, ex. en vaxdocka med hÄr, naglar eller blod frÄn den man vill pÄverka, se voodoo och docka.

Ipos: I bland Aypeus, Ayporos eller Ipes. En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en Àngel eller ett lejon eller i en kombination lejon-Àngel.

Irene: Fredsgudinnan i den grekiska mytologin. Vissa anser att hon Àr en av fyra Horae.

Iris: Grekisk rengbÄgsgudinna, som i likhet med Hermes var en budbÀrare för de övriga gudarna.

Irisdiagnostik: Metoden bygger pÄ analys av den inre delen av ögat, irisen. Genom studier av
irisens fÀrg, form och struktur erhÄlls en bild av klientens hÀlsotillstÄnd. Metoden Àr

förebyggande och definierar svagheter i organismen sÄ att ÄtgÀrder kan sÀttas in för att förebygga

ohÀlsa och sjukdom. Denna diagnosteknik anvÀnds företrÀdesvis av terapeuter inom homeopati

och naturopati.

Ishtar: Den största modersgudinnan i hela Mesopotamien. Hon var fruktsamhetens, kĂ€rlekens, mĂ„nens, himmlens, krigets och sorgens gudinna. Hon ansĂ„gs vara moder till allting, men nĂ€r de kristna missionĂ€rerna fick höra talas om henne fick hon snabbt stĂ€mpeln som en Demon. Även kallad Istarte och Inanna.

Isis: Den idealiska modern och hustrun i den Egyptiska mytologin. Hustru till Osiris och hemmets beskyddare.

Itzcoliuhqui: Aztekisk mytologi. Mörkrets och förstörelsens gud. Han vandrar förblindad pÄ jorden och vÀljer ut sina offer helt slumpmÀssigt.

Itzpapalotl: Aztekisk mytologi. Den kvinnliga motpolen till Itzcoliuhqui. Hon ser ungefÀr ut som en drake och Àr jordbrukets gudinna.

Iuvart: Namnet pÄ en demon som Àr en fallen Àngel.

Ixtlilton: Aztekisk mytologi. Helandets gud. Han var Àven gud över spel, tÀvlingar och festligheter.

Iztaccihuatl: Modersgudinnan i den Aztekiska mytologin. Hon delade ut beskyddare i form av djur-andar.J-Lexikonet

Jean: Åskans och jordbĂ€vningarnas nervösa Loa innom Voudun.

JHVH: Judanrnas heliga och hemliga namn pÄ gud. Detta ord fÄr inte uttalas utan ersÀtts med orden Adonai (herre) eller Elohim.

Jiddu Krishnamurti: kallades av C.W Leadbeater och Annie Besant för en ny messias. 14 Är gammal "upptÀcktes" han av Leadbeater som aldrig tidigare sett nÄgon med en sÄ underbart vacker aura. Krishnamurti föddes 1895, fadern var verksam inom det teosofiska samfundet. Modern fick strax innan födseln en mÀrklig vision som indikerade att den son hon var pÄ vÀg att föda skulle komma att bli nÄgot mycket speciellt. Hon insisterade pÄ att fÄ föda inne i ett tempel, viket hon fick. Krishnamurtis födelesehoroskop bÄdar ocksÄ det om stora ting, kanske större Àn de vi redan skÄdat. Under 15 Är reste Krisnamurti omkring i vÀrlden tillsammans med Besant, sin yngre bror och mÄnga andra som sett sin livsuppgift i att sköta om honom. Han förbereddes pÄ det som komma skulle och uppfostrades samtidigt till att bli en vÀrldsvan gentleman. Man har sagt att Krishnamurti var ett obegÄvat barn, att han alltsom oftast drömde sig bort och försjönk i egna tankar. Andra har sett detta som tecken pÄ att andliga uppgifter vÀntar och betonat de mÄnga goda egenskaper han tidigt visade upp. För bara nÄgot Är sedan bröt Krishnamurti med det Teosofiska samfundet. Han hade dÄ vuxit in i rollen som samfundets sjÀlvskrivne ledare och reste land och rike runt för att samla lÀrjungar. Efter en lÄng tid av fysiska och psykiska umbÀranden; prövningar trÀdde han 1929 fram för att avsÀga sig sina Äligganden som vÀrldslÀrare. Icke destÄ mindre fortsÀtter han sitt andliga vÀrv. Krishnamurti förkastar sektbildningar och Gurus, han uppmanar varje enskild sanningssökare att finna sig en egen vÀg mot andligheten. Krishnamurti Àr stor, sÄvÀl radio som skvallerpress följer hans steg.

Jinn: Se Djinn.

Johannesört: Kan anvÀndas i amuletter mot rÀdsla. Den har en lugnande och Ängestlösande verkan.

Jordning: Att befria sig frÄn överskottsenergi efter en magisk ritual genom att sÀnda ner den i jorden. Termen kan ocksÄ betyda den centrering i den fysiska vÀrlden som man gör före och efter en ritual eller astralresa. Kan ocksÄ syfta pÄ att man Àr grundad i sig sjÀlv och inte Àr i det blÄ. Kan göras genom en kall dusch, rask promenad, ett bad etc.

Jordplanet: En metafor för det normala medvetandet.

Joyce, James: En stor författare och en nydanare av det engelska sprÄket. Flera ockult bevandrade mÀn och kvinnor hÀvadar att James poetiska prosa innehÄller dolda fraser och numerologiska budskap.

Juno: Romarnas namn pÄ den grekiska gudinna Hera.

Jupiter: Romarnas namn pÄ den grekiska guden Zeus.

Juventas: VĂ€lsignelsernas gudinna i den romerska mytologin.

JÀrnört: AnvÀnds för pengar, lycka och kÀrlek. Den stimulerar Àven skaparförmÄgan.

Jörg Lanz von Liebenfels: bildade sin egen ockulta sekt med upprÀttandet av De nya Tempelherrarnas Orden, till vilken han skrev en rad rituella texter. Ordens första tempel togs i bruk 1907. Hans verk rör ofta den ariska rasens renhet, och stöder tanken att inrÀtta speciella produktionsanstalter för att framstÀlla fler arier. Von Liebenfells Àr nu drygt 50 Är.K-Lexikonet

Kabbala: Kabbala (bara en stavning av mÄnga) Àr ett hebreiskt ord och betyder tradition eller frÄn mun till öra. Kabbalans ursprung Àr höljt i dimmor, ingen vet hur gammal vetenskapen Àr eller vem som grundade den. De första böckerna i Àmnet var skrivna av judar, och genom historien sÄ Àr det frÀmst de heliga mÀnnen inom judendomen som studerat lÀran. NÄgra av de mest betydelsefulla verk som skrivits om kabbala Àr Ha-Zoar, Boken om glans som skrevs pÄ 1200-talet, troligen av spanjoren Moses de Leon och Sefer Yetsirah, Boken om skapelsen frÄn 200-talet e. Kr. Den kabbalistiska lÀran har inte heller nÄgon enhetlig struktur utan den bestÄr av en mÀngd spekulationer kring nÄgra huvudteman. Som vetenskap Àr kabbalan komplicerad och mycket svÄrbegriplig, men dess inslag av mystik och hemliga budskap lockade och lockar fortfarande medlemmarna i sÀllskap som Golden Dawn att flitigt studera vetenskapen. Mycket avancerade former av kabbalistisk magi praktiseras av ett fÄtal utvalda pÄ ett kloster som sÀgs ligga nÄgonstans lÀngs med Kaukasus sluttningar. För den som antas vÀntar decennier av prövningar och hÄrda studier. Klostret har flera gÄnger hotats av konkurrerande ockultister som snappat upp rykten om ett jÀttelikt bibliotek med ovÀrdeliga volymer, och mÀrkliga magiska föremÄl. NÄgra av de som studerar dÀr sÀgs vara gamla. Mycket gamla. Enligt kabbalisterna sjÀlva sÄ Àr deras lÀra en vÀg att fÄ svar pÄ alla de stora frÄgorna om t ex. gud, skapelsen och framtiden, man tror Àven att man efter lÄnga och krÀvande studier kan nÄ "högre sjÀlsliga nivÄer" och till slut ska man till och med kunna nÄ evolutionens slutmÄl, förening med gud. Kabbala pÄ lite lÀgre nivÄ kan till exempel innebÀra att man med hjÀlp av olika matematiska metoder försöker tolka ut dolda budskap ur de heliga skrifterna. Man anser nÀmligen att deras ord bara Àr en kod som mÄste dechiffreras för att det verkliga budskapet ska komma fram. En metod med vars hjÀlp man kan uttolka dessa budskap heter gemetria och bygger pÄ det faktum att varje bokstav i det hebreiska alfabetet motsvarar ett tal. Genom att lÀgga ihop vÀrdet för varje bokstav i ett hebreiskt ord sÄ fÄr man fram ordets sammanlagda talvÀrde, ett tal som kan översÀttas till andra ord med samma vÀrde. RÀknar man till exempel ut vÀrdet för uppkomlingen Adolf Hitlers namn sÄ fÄr man fram 666, dvs. det tal som i uppenbarelseboken anges som Odjurets tal. MÄnga judiska kabbalister fruktar dÀrför att Hitler Àr djÀvulen sjÀlv, inkarnerad i en mÀnniskas kropp. Kabbalisterna tror pÄ gud, men inte i den skepnad som de flesta andra gör utan man anser att gud Àr en kraft som genomströmmar allt och alla. Det var denna gudomliga kraft som en gÄng i tiden skapade vÀrlden och universum genom tio olika utstrÄlningar. De tio utstrÄlningarna och vÀgarna som förbinder dem med varandra finns beskrivna i livets trÀd som Àr sjÀlva nyckeln till den kabbalistiska lÀran. PÄ sistone har kabbalan av ockultister kopplats ihop med andra obskyra kunskapstraditioner pÄ ett sÀtt som skulle fÄ de vise inom den judiska mysticismen att resa ragg. Alla ockultister med sjÀlvaktning bör vara Ätminstone flyktigt bekanta med lÀrans grundideer!
SlÄ pÄ sökmotorn.

Kabta: Sumerisk mytologi. Husbyggandets gud. Han som lÀgger grunden till allt.

Kachinas: Nordamerikansk mytologi. Naturandar som finns i precis allting. Djur, vÀxter, vinden, regnet mm. Döda förfÀders andar hör Àven till denna grupp.

Kali: Den Hinduiska guden för Död och förstörelse.

Kanalisering: Engelska:channeling. En paranormal förmÄga som gör det möjligt för mÀnniskan att motta information frÄn entiteter i högre dimensioner. I princip Àr kanalisering/channeling en modern term för spiritism.

Kamomill: Kan anvÀndas mot: mensvÀrk, inflammationer, klÄda m.m. Kamomill kan drickas som te och har en lugnande verkan.

Kardec, Allan: Allan Kardec Àr pseudonym för Hippolyte Léon Denizard Rivail (1804-69), fransk lÀrare, lÀkare, professor och efter 50 Ärs Älder ocksÄ ivrig spiritist. Han skrev Ätskilliga böcker, av vilka de mest kÀnda Àr Le livre des espirits (Andarnas bok) frÄn 1857, Le livre des médiums (Mediernas bok) frÄn 1861 och L'evangelie selon le spiritisme (Evangeliet enligt spiritismen) frÄn 1864, och dessutom började han 1858 ge ut tidskriften Le Revue Spirite, som fortfarande existerar. Under en spiritistisk seans skall ett medium ha berÀttat för honom att han i en tidigare tillvaro hade varit druid med namnet Allan Kardec. Hans böcker vÀckte inte nÄgot större intresse i Europa (med undantag för Frankrike) men blev oerhört populÀra i Brasilien, dÀr talrika Kardecska andetempel har upprÀttats. PrÀsterma i dessa tempel kommunicerar med andarna och försöker hjÀlpa deras sjÀlar, som efter döden Àr förvirrade och planlöst vandrar runt för att Äterfinna sin fysiska kropp. De utför ocksÄ helbrÀgdagörelser, dÀr "lÀkaren" riktar botande strÄlar mot patientens aura, och detta sker huvudsakligen genom att han rör hÀnderna nÀra patientens kropp. Av de brasilianska religioner som Kardec fick inflytande över bör candomblé och umbanda (se voodoo) förmodligen betraktas som de mest intressanta.

Karma: Ett hinduiskt ord för den gamla tron att alla en mÀnniskas goda respektive onda handlingar kommer att Äterfalla pÄ henne sjÀlv antingen i det hÀr livet eller i nÄgot av de följande.

Kartomanti: Konsten att spÄ i kort.

Keftiu: var ytterligare ett av alla de ockulta sÀllskap som sade sig hÀrstamma frÄn det forna Egypten eller Atlantis. De sÀgs ha opererat i Konstantinopel, men sekten upplöstes under första eller andra korstÄgen pÄ 1100-talet. Nutida historiker och arkeologer ifrÄgasÀtter sÀllskapets existens men i ockulta, nyromantiska kretsar lever det kvar. Legenden förtÀljer att Keftiu kontrollerade flera av antikens kungar och prÀster och sÀllskapet finns, enligt vissa kvar Ànnu idag.

Keltiskt kors: Kors som finnes pÄ platser i bla. Whales, men Àr ocksÄ den vanligaste utlÀggningen vid en tarot sittning/lÀggning. En heltÀckande tarot utlÀggning. Se tarot.

Khem: Skapandets och avkommornas gud i den Egyptiska mytologin. Förebild till grekernas Pan.

Khu: En term pÄ SjÀlen i det gamla Egypten.

Ki: (1) Ett japanskt namn pÄ den energi som genomsyrar hela vÀlden.

Ki: (2) Jorden personifierad, enligt den sumeriska mytologin.

Kinesiologi: Vetenskapen om muskelaktivering. Kinesiologi kommer ordmÀssigt frÄn grekiskan och betyder rörelselÀra. Det Àr en behandlingsmetod som utgÄr frÄn att obalanser i kroppen avtecknas i musklerna. Metoden bygger pÄ att terapeuten via tester av muskelstyrkan hos klienten bearbetar energikretsar i kroppen, som mycket liknar de i kinesisk lÀkekonst anvÀnda meridianerna.
Grundtesen Àr att obalanser i kroppen avtecknas i musklerna som stÄr i samband med olika

kroppssystem indikerande patientens biokemiska, psykiska och fysiska hÀlsotillstÄnd.

Balanseringen av kroppen kan ske genom metoder som massage av akupunkturpunkter,

visualiseringar och andningsövningar.

Kinesisk lÀkekonst: UtgÄr frÄn att ett ohÀlsosymtom Àr en del av ett disharmonimönster. Detta till
skillnad frÄn medicinen i vÀsterlandet dÀr man utifrÄn symtom söker efter en specifik

sjukdomsorsak. De holistiska begreppen yin och yang samt de fem elementen eld, jord, metall,

vatten och trÀ Àr de viktigaste principerna inom denna lÀkekonst.Man ser kroppen som en helhet, dÀr livsenergin, qi, flödar genom meridianer. Kroppens olika

delar Àr antingen yin-eller yang-organ, det vill sÀga bestÄr av ledande eller kvarhÄllande energi.

Varje element har ett yin och ett yang-organ, specifika kÀnslor, smaker och Ärstider. Den

kinesiska medicinen gÄr ut pÄ att ÄtgÀrda obalanser, sett till systemen som helhet.

Kirliandfotografering: En fototeknik som avslöjar den energi som strÄlar ut frÄn levande materia.

Kirologi Àr en metod dokumenterad i Indien redan för cirka 6000 Är sedan. Den anvÀnder sig av
hÀnder och handflator för analys av en persons karaktÀr och personlighet. Antal, lÀngd, tjocklek

och placering av linjer pÄ handflatan utgör grunden för tolkningen. HandlÀsning kan ge

upplysning om grunddrag i personligheten – fysisk status, mental förmĂ„ga och det emotionella

livet – samt ge en helhetsbild.

Kiromanti: Konsten att spÄ i hÀnder.

Kiromantik: Att anvÀnda handens linjer och mönster i divination.

Kittel: Se bolpiga.

Kliffot: Betyder snÀckor och Àr de mörka dimensionerna hos kabbalan. I dessa riter ingÄr Àven demonologiska besvÀrjelser. Deras innebörd Àr dold, och skall vara sÄ eftersom de skall Äkalla de dolda makterna. Det finns 11 st. kliffor i motsats till kabbalans 10 sefirot. En slags motpol till den judisk kÀnda kabbalan, men de har samma ursprung-i den judiska gnostiska traditionerna. Ett system för att förstÄ och vÀxa pÄ den vÀnstra handens vÀg. Kallas ibland Dödens TrÀd. Se Àven kabbala.

Klocka: En kraftigt ljudande "bjÀllra" i metall som anvÀnds för rening före- och efter en gruppmagisk ritual.

KlĂ€rvoajans: Översinnlig förmĂ„ga att varselbli föremĂ„l utan hjĂ€lp av den naturliga synen. Inom ockultismen anvĂ€nds ocksĂ„ uttrycket 'klarsyn' (tyska: Hellsehen).

Kobold: En demon som ursprungligen kom frÄn den Hebreiska mytologin. Han Àr en liten, mÀnniskolik varelse som roar sig med att förvirra mÀnniskor med hjÀlp av eko.

Kolisko, Lilly: Hon var en bildstormande vetenskaplig undersökare, som Àngnade Äratals laberatoriearbete Ät att bevisa en av alkemins mest omhuldade tankar, nÀmligen den att de jordiska metallerna pÄverkas av solen, mÄnen och planeterna. Egendomligt nog hade hennes hÀngivelse ingenting att göra med alkemins traditioner. Hon föddes i Wien 1889 och var en anhÀngare till den österrikiska spiritualisten Rudolf Steiner och utförde sina ndersökningar pÄ hans uppdrag. En av hans teorier handlade om solsystemets inflytande pÄ bildandet av metaller. Enligt honnom existerade miniralen pÄ jordens yta en gÄng i flytande form. Han trodde att de innan de blev fasta hade genomsyrats av stjÀrnor och planeter i nÀrheten och att de fortsÀtter att reagera pÄ jordens himmelska grannar. Kolisko fick uppgiften att bevisa detta kosmologiska samband med vetenskapliga metoder. För att göra det hittade hon pÄ en sinnrik - fast de flÀsta skulle sÀga ofullstÀndig - laberatorieprocedur kallad kapillÀrdynamolys. Flera gÄnger om dagen under veckor och mÄnader löste hon upp smÄ mÀngder av metallföreningar - guldkorn, jÀrnsulfat, silvernitrat - i uppmÀtta mÀngder vatten. I varje lösning stÀllde hon ett hoprullat kemiskt filterpapper pÄ högkant för att absorbera vÀttskan. NÀr hon rullade upp det noga daterade papperet visade det ett distingt fÀrgmönster som berodde pÄ nÀr de olika komponenterna i lösningen nÄtt upp till olika höjd pÄ papperet. Efterhand som himlakropparnas stÀllning förÀndrades under Äret studerade Kolisko dessa mönster och kartlade de förÀndringar hon upptÀckte. Efter tvÄ Är hade hon lÀrt sig kÀnna igen metallernas distingta mönster och sade att hon kunde se vid vilka Ärstider de olika  proven gjorts. Rudolf Steiner uppskattade Koliskos arbete och ansÄg att det definitivt bevisade att himlakropparna pÄverkade metaller. Men den vetenskapliga vÀrlde tog ingen större notis om hennes studier.

Kollektivt undermedvetet: (omedvetet) –se Ă€ven Akashakrönikan. En term som anvĂ€nds som synonym för vĂ„r ”deep mind” och det högre jaget. Anses alltsĂ„ vara en slags psykisk urgrund.

Korall: Korall Àr en helig sten. Den har med sig kraften frÄn havet. Den hjÀlper vid underlivsproblem och sexuella blockeringar.

Kosmologi: LÀran om vÀrldsalltets byggnad.

Kraftdjur (maktdjur): Detta djur hjÀlper och skyddar shamanen. Du kan hitta ditt kraftdjur genom att t ex göra en trumresa ned till underjorden.

Kraftkon: Den psykiska energi som en grupp representerar.

Kraftplats: Se Vril.

Kristallterapi anvÀnds olika slags kristaller, vilket anses ha effekter pÄ emotionella och
fysiska problem, aktivera intuitionen, skÀrpa intellektet och till och med kunna vÀcka helande

krafter. Kristallerna anvÀnds generellt eller med koppling till chakran, auran eller

akupunkturpunkter. Behandlingen baseras pÄ att obalanser i energier kan korrigeras genom att

kroppen anpassar sig till respektive kristalls vibrationer.

Kristussamfundet: Àr namnet pÄ en grupp som bildades 1921 under ledning av Friedrish Rittelmeyer. Samfundet var enligt Steiner, som utvecklade tankarna bakom det, ett elementÀrt steg som borde föra sina anhÀngare fram till den rena antroposofin. LÀran gick ut pÄ att en invecklad process som Steiner kallade "blodets eterisering" försegick i universum. Hos den enskilda mÀnniskan medförde denna process en pÄverkan av blodströmmen i hjÀrtrakten, som ombildade den till eteriserat blod. NÀr den invigde hade uppnÄtt rÀtt förstÄelse för Jesus skulle hans eteriserade blod blandas med Jesu blod, som var allestÀdes nÀrvarande i kosmos.

Kroppsbalansering Àr en teknik till sjÀlvhjÀlp, som utvecklats ur kinesiologin. Till skillnad frÄn
denna, som försöker diagnostisera och behandla ohÀlsosymtom, syftar kroppsbalanseringen

enbart till att balansera energiflödet i kroppen. Detta sker genom massage av olika punkter för att

stÀrka svaga muskler i kroppen sÄ att spÀnningen slÀpper i starka muskler och kroppen kan

balanseras.

Kryptomnesi: (dolt minne). Termen avser en överbelastning av minnet. Man tror att hjÀrnan registrerar varje detalj av allt som hÀnder i och runt omkring en mÀnniska, men att bara en liten del av allt det Àr Ätkomligt för medvetandet. Denna regstrering börjar vid födelsen (enligt vissa tom. sÄ tidigt som vid konceptionen i livmodern). Registreringarna kan ligga dolda tills dess de aktualiseras av nÄgon speciell hÀndelse. En del menar att sjukdomen schizofreni beror pÄ att sÄdana registreringar frigjorts.

Kundalini: Det nedersta chakrat (se chakran) inrymmer kundalini, som kan ses som en hopringlad sovande orm eller drake. Att lÀra sig hur kundalini ska vÀckas Àr en lÄng process. Yoga och andningsövningar Àr nÄgra av sÀtten att vÀcka kundalinikraften.
Är en orm som sĂ€gs ligga 3 varv runt rotchakrat och som man genom vissa meditationer kan resa upp genom chakra systemet.

Kvast: Kallas ocksÄ Besom. Redskap som anvÀnds för att sopa ut dÄliga energier och att rikta sin astralkropp under astralresor. Förr hette det "hon rider pÄ kvasten" och syftade pÄ att medeltidens hÀxor ibland anvÀnde kvasten för att applicera sin flygsalva.

KÀttare: En person som avviker frÄn den kristna kyrkans lÀra.L-Lexikonet

La Balianne: Se Yemaya.

Laddning: (programmering)-Att med hjÀlp av viljestyrka och visualisering fylla ex. örter, talismaner med sina egna energier. FöremÄlen anvÀnds sedan i ett bestÀmt syfte, som ex. skyddsamuletter.

Lamen: Ursprungligen en metallplatta med magiska namn och symboler inristade. Den bars av magipraktiserande som ett skydd under riter. I moderna magisÀlskap bÀrs den vanligtvis som en maktsymbol av ledaren inom gruppen.

Lamia: Se Lilith.

Lammas: En av de fyra stora Sabbaterna innom Wicca. Kallas Àven Lughnasadh. Firas den 1 Aug och markerar början pÄ skördetiden. Firandet hÀrstammar frÄn kelternas gamla Diana-dyrkande och de hade i sin tur fÄtt traditionen frÄn Mesopotamien.

Lares: Varelser i den romerska mytologin som beskyddade hushÄllen.

Latinskt kors: Den universella symbolen för kristendomen.

La Vey, Anton Szandor: Anton Szandor LaVey föddes 1930. Den 30 april 1966 förkunnade en amerikan vid namn Anton LaVey, The Church Of Satan som existerande i det öppna San Francisco. Han sĂ„g till att registrera kyrkan som ett religiöst samfund, ett av tusentals i USA. Attityden var storslagen, extremt extrovert och anpassad för att vĂ€cka uppmĂ€rksamhet. Och uppmĂ€rksamhet fick LaVey och hans medhjĂ€lpare; förstasidor, TV-reportage, talkshows, filmer, veckotidningsomslag, radio, föredrag, offentliga ritualer, offentliga begravningar och bröllop. Detta innebar en explosion av nyfikna medlemsansökningar, och fĂ„r man förmoda, ett rejĂ€lt tillskott till LaVeys ekonomi. Tankarna som presenterades genom The Church Of Satan (CoS) var en slags hedonistiskt orienterad syntes av Aleister Crowley och Friedrich Nietzsche. DĂ€r Crowley bara ett halvsekel tidigare förkunnat "gör vad du vill ska vara lagens hela" och hĂ€vdat att Horus tidsĂ„lder nu var hĂ€r, slog LaVey till med att tidsĂ„ldern var Satans och att mĂ€nniskan mĂ„ste strĂ€va efter at tillfredsstĂ€lla sina jordliga begĂ€r och drifter för att mĂ„ bra och kunna utvecklas. Tankarna var alltsĂ„ inte helt nya, men LaVey formulerade om dem och presenterade dem i ett sprĂ„k som kom att provocera gemene man och prĂ€sterskapet i USA. HĂ€r byttes Ă€rkeĂ€nglarna ut mot Satan, Lucifer, Belial och Leviahtan. Och kyrkans ritualer var knappast exempel pĂ„ den katolska nattvarden utan snarare en hyllning till mĂ€nniskan sexualitet, hennes biologiska drifter och egoistiska begĂ€r. Allt var öppet och allt var tillgĂ€ngligt i och med utgivningen av LaVeys The Satanic Bible 1969. Medlemsantalet ökade dramatiskt och behovet av administration ökade sĂ„lunda direkt. Kyrkan som startades för att vara en anti-kyrka blev pĂ„ nĂ„got sĂ€tt en kyrka. Skaparen av allt detta rabalder föddes i Kalifornien 1930. LaVey kom till insikt om ockultismens dragningskraft under sina tonĂ„r. Han reste under dessa Ă„r runt med en cirkus som musiker och kunde pĂ„ nĂ€ra hĂ„ll studera mĂ€nniskan "sanna" natur, t ex i det att mĂ€nnen som besökte cirkusen dreglade över de lĂ€ttklĂ€dda varietĂ©flickorna pĂ„ lördagskvĂ€llen för att sedan pĂ„ söndagsmorgonen lyssna till predikanternas moraliserande. Detta ansĂ„g LaVey vara ett patetiskt hyckleri och gav honom de första idÈerna om att det borde finnas en ĂźreligionĂź baserad pĂ„ en positiv attityd gentemot mĂ€nniskans naturliga drifter. En filosofi rotad i njutning och tillfredsstĂ€llelse, och inte i ett förkastande, skam, synd och skuld. Han arbetade vidare som musiker under 50-talet, och kombinerade musicerandet med seriösa studier av olika skolor inom ockultismen. Mycket förkastades dock av den nu allt mer sjĂ€lvsĂ€kre LaVey, som insĂ„g att det mesta som erbjöds var dunkelt för dunkelhetens egen skull. De mest genomtrĂ€ngande tankarna var dock alltid desamma för honom, oavsett om han studerade Voodoo, vĂ€sterlĂ€ndsk ceremoniell magi, runologi och nordisk mytologi, gnosticism, Thelema och andra magiskt rotade kulturer och filosofier. NĂ€mligen att individen mĂ„ste söka sin egen vĂ€g, och lĂ€mna slavmentaliteten i ett samhĂ€lle. Han kom fram till att sann magisk initiation alltid sker pĂ„ ett inre plan, framkallat av kandidaten sjĂ€lv, och man kan inte göra framsteg som ockultist genom att lyda en överordnad. LaVey tog till vara de bitar frĂ„n de omrĂ„den han studerade rent pragmatiskt och vĂ€vde samman allt till en magisk ĂźskolaĂź. Denna skolas idÈer, ritualer och bakgrunder publicerades i The Satanic Bible(1969) och i The Satanic Rituals (1972). För att försörja sig och sin familj hjĂ€lpte LaVey San Francisco-polisen med vad de kallar Repeater 800 ñ samtal, vilket var benĂ€mningen pĂ„ de samtal polisen inte ens klarade av att tĂ€nka pĂ„ d.v.s. folk som klagar pĂ„ spöken, UFO:s, underliga och övernaturliga fenomen osv. I denna miljö stortrivdes LaVey, som redan pĂ„ 50-talet började fĂ„ rykte om sig att vara San Franciscos frĂ€mste "svartmagiker". Familjen flyttade in i ett gammalt viktorianskt hus, ett praktexempel pĂ„ San Franciscansk arkitektonisk och fĂ€rgstark skönhet. Den enda skillnaden i detta fall var, till grannarnas förvĂ„ning och förfĂ€ran att LaVey lĂ€t mĂ„la hela huset svart och lila. Huset hade tidigare under seklet anvĂ€nts av en Madame vid namn Mammy Pleasant till bordellverksamhet, och detta attraherade LaVey ytterligare till den statliga och laddade byggnaden. Fullt av lönngĂ„ngar, hemliga gĂ„ngar och skrymslen, och framförallt en genuint dekadent atmosfĂ€r. Hans rykte i staden spreds allt mer och mer, och det tog inte lĂ„ng tid innan han och ett antal nĂ€ra vĂ€nner började utveckla en orden som i början kallades Order Of Trapezoid. LaVey ordnade kurser för blivande hĂ€xor och magiker, och i huset hade man disskusionsaftnar och föredrag och man utförde bĂ„de gamla och nygjorda ceremonier och ritualer. Man utvecklade dessutom egna termer och definitioner och byggde sĂ„lunda upp en unik energi. Denna energi, och de mĂ€nniskor som var inblandade i dessa tidiga stadier, ledde fram till det som 1966 skulle bli Church Of Satan. Under kyrkans historia har en stor mĂ€ngd mĂ€nniskor passerat genom filosofin och LaVeys sĂ€llskap. Efter sin tid som musiker pĂ„ sleaze-barer i Los Angeles (dĂ€r han bl a lĂ€rde kĂ€nna en ung Marilyn Monroe. De hade en kort affĂ€r tillsammans av sexuell karaktĂ€r, strax innan Marilyn upptĂ€cktes och hennes karriĂ€r som skĂ„despelerska tog fart.), och genom sitt till den dag han avled brinnande filmintresse, har kontakten med Hollywood och dess mer excentriska individer varit mycket god. Listan av kĂ€nda medlemmar kan göras lĂ„ng, mycket lĂ„ng, och de mest vĂ€lkĂ€nda Ă€r förmodligen Jayne Mansfield, Sammy Davis Jr, och John Travolta. Men Ă€ven mĂ€nniskor ur andra grupper attraherades, och attraheras av den karismatiske magikern och hans kyrka av viljecentrerad libertinism. Den mest kĂ€nde amerikanske undergroundfilmaren, och författare till de bĂ€stsĂ€ljande Hollywood Babylon böckerna, Kenneth Anger, hade kĂ€nt LaVey sedan lĂ€nge, och hjĂ€lpte honom utveckla ritualerna och ceremonierna. Detta genom Angers ovanligt goda insikt i Crowleys filosofi Thelema, samt hans stora samling av unikt Crowley-material. Även danska kungligheter, företags ledare och författare som bl a Clark Ashton Smith, August Derleth och Forrest J. Ackerman var ofta gĂ€ster i residensen. FĂ„ var dock seriöst intresserade av filosofin och de magiska aspekterna av Church Of Satan, men LaVey vĂ€lkomnade Ă€ven de lite mer perifera karaktĂ€rerna under slutet av 60-talet och början av 70-talet. Det blev helt enkelt lite av nĂ„got fashionabelt för the Jet Set att kĂ€nna LaVey, och ingen uppskattade naturligtvis detta mer Ă€n han sjĂ€lv. NĂ„gra som uppvaktade LaVey flitigt under en period var The Eagles, vĂ€stkustrockens guldgossar nummer ett (nĂ€st efter The Beach Boys förstĂ„s). Deras största hit, och för övrigt en av de största hitsen nĂ„gonsin i pop-historien, Hotel California, handlar om LaVey och hans Black House. Om man lyssnar pĂ„ texten, sĂ„ förstĂ„r man direkt. Och pĂ„ omslaget sĂ„ kan man se LaVey vaka över hotell-lobbyn dĂ€r The Eagles med vĂ€nner stĂ„r och hĂ€nger. TĂ€nk om alla som köpte denna jĂ€ttehit pĂ„ 70-talet vetat vem denne personen var, och vad lĂ„ten egentligen handlar om! Under 70-talet skedde en del viktiga förĂ€ndringar med kyrkan. 60-talets glada dagar var nu över, och LaVey började frukta för sig och sin familjs sĂ€kerhet i större skala i takt med att hoten mot kyrkan och hans person ökade. Interna stridigheter uppstod ocksĂ„. LaVeys andreman, Michael Aquino, en högt uppsatt underrĂ€ttelseofficer i den amerikanska armĂ©n, lĂ€mnade kyrkan med ett antal administrativt involverade medlemmar, och diverse tvister uppstod och behandlades. LaVey ville skapa ett slags Satanism som vanligt folk skulle kunna acceptera. LaVey hyllade förnuftet och trodde inte pĂ„ nĂ„gon övernaturlig verklighet. För LaVey var Satan en symbol för motstĂ„ndet mot alla regioner. LaVey tog avstĂ„nd frĂ„n religionerna dĂ€rför att de fördömer mĂ€nniskan för hennes naturliga drifter, t ex egoism och sexualitet. LaVey uppfattade Satan som en symbol för mörkrets naturkrafter. Han trodde alltsĂ„ inte att Satan Ă€r en levande person som finns i andevĂ€rlden. LaVey betonade att djuret mĂ€nniskan Ă€r Satanismens enda rĂ€tta gud. Hans budskap Ă€r egoistiskt eftersom det betonar att man inte behöver ta större hĂ€nsyn till andra mĂ€nniskor. Det Ă€r dock inget fascistiskt. Church Of Satans medlemstidning Black Flame tar avstĂ„nd frĂ„n fascism och rasism. Temple Of Set, ett nytt steg i utvecklingen av Satanismen togs 1975 nĂ€r en grupp utbrytare frĂ„n Church Of Satan bildade Temple Of Set. Ledare för Temple Of Set Ă€r Michael Aquino (LaVeys fd andreman), officer vid amerikanska flottans underrĂ€ttelse tjĂ€nst och specialist pĂ„ psykologisk krigsföring. I juni 1975 upplevde Aquino att han blev kontaktad av Set, en forntida egyptisk gud. Enligt den egyptiska mytologin mördade Set sin tvillingbror Osiris. Michael Aquino uppfattar Set som förebilden för Bibelns Satansgestalt. Michael Aquino och Temple Of Set rĂ€knar med att Satan Ă€r en levande personlig andevarelse och inte bara en kraft eller symbol som hos Church Of Satan. Temple Of Set har anklagats för att ha nynazistiska inslag. Klart Ă€r att rörelsen intresserar sig för en viss typ av magi som man sysslade med i inre kretsar av den nazistiska organisationen SS. I Temple Of Sets egna texter pĂ„ internet tar man dock avstĂ„nd frĂ„n nazismen. Church Of Satan och Temple Of Set Ă€r konkurrenter. MotsĂ€ttningarna mellan de bĂ„da organisationerna framgĂ„r av de mĂ„nga texter de har lagt ut pĂ„ internet. Anton Szandor LaVey dog 1997.

La Voisin: eller Catherine Monovoisin som denna mycket illa beryktade kvinna egentligen hette avrÀttades i Paris 1681. Hon var en notorisk giftmörderska som tjÀnade stora pengar pÄ att sÀlja kÀrleksbrygder till vÀllustiga kvinnor i alla Äldrar. En av hennes mest kÀnda kunder var den dÄvarande kungens Àlskarinna som i skrÀck för att bli utbytt sökte La Voisins tjÀnster. Catherin arbetade tillsammans med en sedeslös prÀst vid namn Etienne Guibourg och tillsammans förrÀttade de under en lÀngre regelbundet svarta mÀssor av vÀrsta sorten. Barn offrades och hÀdiska texter lÀstes över nakna kvinnokroppar. Det hela kulminerade i ett mordförsök pÄ Ludvig XIV. Planerna uppdagades dock och de fick bÀgge sitt "rÀttmÀtiga straff".

Left Hand Path: En mycket generell term för all magi som anses vara "ond". Som t.ex Svart Magi eller Satanism.

Lelirium: En sorts demon ras/grupp med utprÀglat stark sexuallitet. Dom bor i luften.

Lemegeton: Även kallad Solomons mindre nyckel. Den Ă€r dock inte lika gammal som Solomons Nyckel. De tidigaste sĂ€kra exemplaren dateras frĂ„n 1600-talet och Ă€r skrivna pĂ„ franska och engelska. Denna Grimore fungerar ungefĂ€r som ett komplement till Solomons Nyckel och författaren har antagligen baserat verket pĂ„ denna hebreiska skrift.

Lemurien: Det mest kÀnda namnet pÄ en försvunnen kontinent i Stilla havet, var en biprodukt av den strid som hÀlsade publiceringen av Charles Darwins Arternas ursprung. Hans motstÄndare, som ansÄg att alla arter hade skapats var för sig och var evigt oförÀndrade, hade en enkel förklaring till hur liknande djur hade kommit till vitt spridda delar av jorden: "Gud har placerat dem dÀr." De vetenskapsmÀn som trodde pÄ utvecklingen hade en svÄrare uppgift. Om liknande arter hade utvecklats pÄ olika stÀllen frÄn en gemensam förfader, mÄste de ha haft nÄgon fysisk möjlighet att ta sig över vidstrÀckta hav. NÄgra zoologer framlade tanken att alla dessa omrÄden en gÄng hade varit förenade till en enda vidstrÀckt kontinent som existerade Ànda lÄngt in i den tid dÄ dÀggdjuren utvecklades. Zoologen P.L. Schlater föreslog namnet Lemuria pÄ denna kontinent efter lemuriderna, smÄ primitiva primatformer som förekommer pÄ ön Madagaskar men ocksÄ över hela Afrika, Indien och den malajiska arkipelagen. Den tyske naturvetaren Ernst Heinrich Haeckel gjorde Lemurien berömd som försvunnen kontinent. Han anvÀnde kontinenten för att lÀsa ett för anhÀngarna av evolutionslÀran svÄrlöst problem. NÀr den stora striden om utvecklingen stod pÄ sin höjdpunkt hade man pÄtrÀffat fossila kvarlevor av mÄnga djur men inga fossila kvarlevor av mÀnniskor. Han skriver: "Av de fem nu existerande kontinenterna kan varken Australien, Amerika eller Europa ha varit detta första hem (för mÀnniskan) eller det s.k. Paradiset, mÀnsklighetens vagga. Förutom södra Asien Àr Afrika den enda av de nu existerande kontinenterna, som skulle kunna ses i detta ljus. Men det finns flera omstÀndigheter (speciellt kronologiska fakta) som tyder pÄ att mÀnniskans första hem var en kontinent som nu har sjunkit under Indiska oceanens yta och som strÀckte sig lÀngs Asiens sydkust som den nu Àr (och förmodligen i direkt förbindelse med den), mot öster Ànda till Bortre Indien och Sundaöarna och vÀsterut fram till Madagaskar och Afrikas sydöstkust. Om vi antar att detta Lemurien var mÀnniskans första hem, underlÀttar vi i hög grad förklaringen till den geografiska spridningen genom flyttningar." Den Nya ZeelÀndske professorn J. Macmillan Brown publicerade i början av seklet boken Riddle of the Pacific dÀr han med hjÀlp av geologiska, arkeologiska och antropologiska antaganden försökte bevisa att en stor kontinent tidigare funnits i Stilla Havet, och om det inte var en enda kontinent sÄ var den Ätminstone en tÀtt befolkad arkipelag styrd av en flitig vit mÀnniskoras. Teorin stöddes bland annat av skotten Lewis Spence som senare publicerade verket The Problem of Lemuria. Hans huvudtes Àr att Lemurien var ett land med mÄnga raser, men att den vita rasen var den lemuriska aristokratin och "bevarare av all hemlig vetskap och magi".

Lerajie: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av av bÄgskytt klÀdd i grönt. Hans speciallitet Àr att försena lÀkningen av sÄr.

Les Invesibles: Àr ett av flera namn pÄ de tÀnkande, okroppsliga varelser som sÀgs bebo andeplanet. Huruvida de Àr onda, goda eller helt enkelt ger fanken i vÄrt fysiska plan rÄder det delade Äsikter. Den populÀraste meningen Àr att alla varianter existerar och att den tredje dominerar.

Leviathan: Namnet pÄ en demon som Àr en fallen Àngel.

Levi Eliphas Zahedl: (1810-1887) Föddes som Alphonse Louis Constant i Paris. Han genomgick utbildning för att bli prÀst, men uteslöts ur kyrkan och fÀngslades 1847 för sitt engagemang i Ganneau. Det var en med pÄ den tiden mycket radikala filosofier. 1853 gavs den bok ut som gjorde honom ihÄgkommen för eftervÀrlden, "Dogma de la Magie", som senare följdes av "Dogme et ritual de la haute magie" (1856) och "La clé des grands mystéris" (1897). Levi var stark influerad av kabbala, och hade utvecklat mÄnga egna teorier. Hans ideér har stark pÄverkat efterkommande generationer, bl.a genom Golden Dawn och Rosenkreuz-organisationer som snabbt anammade hans teorier. Levi Àr Àven upphovsmannen till den vÀl kÀnda bilden av Baphomet. Aliester Crowley sade sig ha varit Levi i sin tidigare inkarnation.
LĂ©vi Eliphas Zahedl eller Alphonse Louis Constant: Intresset för magi dog sĂ„ smĂ„ningom ut nĂ€r man fick större och större insikt i naturlagarna. Visserligen kom det sĂ„ sent som pĂ„ 1700-talet ut magiska verk som t ex Halles Magie oder die ZauberkrĂ€fte der Natur, men de var bara förvirrande skrifter om fysik, kemi, kokkonst, jordbruk, taskspeleri och mera i den stilen. Ansvaret för att magin i vĂ„ra dagar har Ă„terupplivats sĂ„ starkt vilar huvudsakligen pĂ„ en bok som skrevs 1801 av Francis Barret: The Magus, or Celestial Intelligencer. Denna bok studerades av allt fler smĂ„ grupper, trots författarens nĂ€stan olidligt trĂ„kiga stil och den förstockade form i vilken han framlade de ceremoniella magitraditionerna. Senare framtrĂ€dde emellertid en annan magiker, Elifas LĂ©vi, vars arbeten fick lĂ„ngt större betydelse och som Ă€nnu studeras ivrigt av mĂ„nga ockultister. Elifas LĂ©vi Ă€r pseudonym för Alphonse Louis Constant (1810-1875). Han föddes i Paris och var son till en fattig skomakare, men tack vare sin intelligens och fromhet kom han först som frielev till en skolaoch senare till ett teologiskt seminarium, Saint Sulpice, dĂ€r han 1835 blev diakon. Han lĂ€mnade dock Saint Sulpice kort innan han skulle ha prĂ€stvigts och inledde nu en period med politiska aktiviteter och han skrev skrifter som tre gĂ„nger renderade honom kortvariga fĂ€ngelsestraff. Han studerade böcker om hermetism och andra ockulta idĂ©er, och 1853 skrev han sin första magiska avhandling, Dogme de la magie, som han signerade med de hebreiska namn som motsvarar hans egna förnamn: Elifas LĂ©vi. Hans vĂ€gledare inom ockultismen var den polske matematikern och ockultisten Hoene-Wronski. Han umgicks med en liten skara anhĂ€ngare, men det var genom sina böcker som han övade det största inflytandet. Efter hans död blev hans arbeten inspirationskĂ€llor för en ny generation ockultister, som bl a omfattade ledarna av de Franska Kabbalistiska Rosenkreuszarna. Hans frĂ€msta arbeten Ă€r Dogme et rituel de la haute magie (Den högsta magins lĂ€ra och ritual) frĂ„n 1856, Historie de la magie, 1860, och La clĂ© des grands mystĂšres. (Nyckeln till de stora mysterierna) utgiven 1897. I det mest berömda av dessa verk, Dogme et rituel de la haute magie, framlade han en teori om hur magin fungerar och verkar, som Ă€n i denna dag i modifierad form dominerar magikerns fundamentala tĂ€nkande. LĂ©vi ansĂ„g att det fanns tre grundlĂ€ggande magilagar, av vilka den första sade att den mĂ€nskliga viljestyrkan inte var ett abstrakt begrepp utan en materiell och mĂ€tbar kraft. LĂ©vi var inte upphovsmannen till denna idĂ©, eftersom mesmeristerna trodde nĂ„got liknande, men det nya hos LĂ©vi var att han överförde den mesmeritiska teorin till den rituella magin. För honom var magins alla tillbehör - rökelse, geometriska figurer, invigda ljus o s v - bara hjĂ€lpmedel som skulle förstĂ€rka magikerns förmĂ„ga att koncentrera sin vilja. LĂ©vis andra lag rörde det astrala ljuset, en tĂ€nkt kropp utan mĂ„tt och vikt som genomtrĂ€nger allt rumsligt, en energikropp med vars hjĂ€lp magikern kunde pĂ„verka fjĂ€rran föremĂ„l och orsaka hĂ€ndelser lĂ„ngt borta. LĂ©vi ansĂ„g att spiritistmedierna genom att forma astralljuset som en halvmateriell arm och hand var i stĂ„nd att röra bord och utöva de andra kĂ€nda men förbluffande fenomenen. Denna tanke var inte heller LĂ©vis egen. Det var en ganska utbredd teori i samband med teorin om allt omslutande etern, som mĂ„nga fysiker anslöt sig till före Einsteins tid. LĂ©vis tredje lag var en moderniserad version av den medeltida tanken att varje del av makrokosmos (universum) hade en motsvarighet i mikrokosmos (den enskilda mĂ€nniskan). Exempelvis tĂ€nktes stjĂ€rnbilden Stenbocken motsvara knĂ€na och Skorpionen könsdelarna. Det var inte sĂ„ mycket kroppen, ansĂ„g LĂ©vi, som fastmer mĂ€nniskans sjĂ€l som tycktes utgöra en spegelbild av vĂ€rldsaltet. SĂ„lunda var varje faktor i universum ocksĂ„ nĂ€rvarande i mĂ€nniskans sjĂ€l. Magikerna tror att kunskap om dessa samband sĂ€tter dem i stĂ„nd att skaffa sig vilken kosmisk kraft som helst som de vill besitta. Å andra sidan kommer de ocksĂ„ att kunna framkalla samma kraft frĂ„n sina egna sjĂ€lar och överföra den till en magisk trekant, dĂ€r det uppstĂ„r en fysisk manifestation av den frĂ€mmande kraften om en materiell bas som t ex rökelse eller blod Ă€r nĂ€rvarande. LĂ©vis magi blev snabbt utbredd i ockulta kretsar, och den hermetiska orden Golden Dawn praktiserade inte bara den magi som LĂ©vi predikade utan utvidgade och förbĂ€ttrade den ocksĂ„. Deras största tillskott var en fjĂ€rde lag, eftersom de hĂ€vdade att han fullt överlagt, möjligen efter en befallning frĂ„n mystiska och okĂ€nda överordnade, hade försummat lagen om förestĂ€llningsförmĂ„gan. Viljestyrkan vore totalt meningslös om den inte leddes av en vĂ€ltrĂ€nad fantasi, och tvĂ€rtom. LĂ©vis lag om sambanden utvidgades av Golden Dawn till att bli ett av de mest detaljerade och fullkomliga systemen över rituell magi som nĂ„gonsin skapats. Varje egyptisk, grekisk eller romersk gud, varje ande som nĂ€mns i Solomons Nycklar och andra medeltida magiböcker och varje judisk eller kristen gudomlighet överfördes till de tio sefirot och 22 stigarna i kabbalans Livets TrĂ€d. Var och en av dem fick dessutom fĂ€rger, djur, Ă€delstenar, dofter, magiska formler o s v. En magiker som ville framkalla en kraft som tillhörde en viss gud, t ex Merkurius, slog upp den i sin sambandstabell och fann att Taftartarat, alltsĂ„ den ande det gĂ€llde, var förbunden med talet 8, fĂ€rgen orange, vitt vin, ormen, fisken och mĂ„nga andra ting, och dĂ€rmed fick han reda pĂ„ hur han skulle gĂ„ till vĂ€ga. Detta system anvĂ€nds fortfarande av praktiserande magiker.

Levitation: Fenomen dÄ föremÄl eller mÀnniskor lyfter sig sjÀlva frÄn marken och fritt svÀvar omkring i luften.

Lewis. Harvey Spencer: Grundaren av A.M.O.R.C.

Libation: Kallas det nÀr man som tack för en lyckad ritual hÀller en vÀtska, vanligtvis vin, pÄ marken. Det hela ska ses som en gengÄva till modersgudinnan.

Liber Al Vel Legis: Ett poen skrivet av Crowley. Han hÀvdar att han fÄtt texterna dikterade av ett vÀsen som han kallade Aiwass mellan den 8 och10 Aprill 1904.

Lilin: Egentligen Lil-in, namnet pÄ de demoner som Àr Liliths barn. Dom sÀgs attackera spÀdbarn och förföra sovande mÀn. Se Succubus.

Lilith: Demonernas moder, vampyrernas drottning och ondskans furstinna. I Ă€lder versioner av Bibeln finns den trots moderna censurern en ganska vĂ€lkĂ€nd berĂ€ttelse om Lilith. Adams första fru, Även hon sĂ„gs som underlĂ€gsen av Adam och Gud. NĂ€r hon lĂ€mnade Adam (för att han inte kunde acceptera att hon inte ville ligga underst nĂ€r de hade sex hela tiden bland annat) blev det en massa tjafs och hot frĂ„n Gud till Lilith i vanlig kristen stil. Lilith vĂ€grade Ă„tervĂ€nda till Adam trots hoten och dĂ„ bestĂ€mde sig Gud för att skapa Eva. Eftersom Lilith var gjord av lera och dĂ€rmed inte var "av" Adam sĂ„ skapade Gud Eva ett av Adams revben. Nu var hon "av" honom och kunde dĂ€rmed inte fly.
Lilith, eller Lilit, Àr namnet pÄ en nattdemon (jfr det hebreiska ordet för natt, "låjil" eller "låjla") i judisk mytologi, den mest fascinerande och skrÀmmande av alla. Troligen hade hon sitt ursprung i mesopotamisk (babylonisk och sumerisk) demonologi och var beslÀktad med Ishtar. Ibland var Lilit av manligt, ibland av kvinnligt kön, och ansÄgs ursprungligen vara en stormdemon. I Gamla testamentet nÀmns hon bara en gÄng, i Jes 34:14, och dÀr beskrivs hon som en förhÀrjande ökendemon. I senare judiska skrifter skildras hon som en demon med kvinnoansikte, lÄngt hÄr och vingar - en skön kvinna som gick pÄ jakt efter sitt byte om nÀtterna, urtypen för vampyren. Sammankopplingen mellan Lilit och skapelseberÀttelsen Àr av mycket senare datum och hÀrrör frÄn det medeltida verket "Ben Siras alfabet". DÀr sÀgs Lilit ha varit den första kvinnan som Gud skapade av jorden samtidigt som Adam, lÄngt innan Eva skapades. Hon var en minst sagt mÀrklig varelse som inte bara hade makt att skada spÀdbarn, utan dessutom genom att uttala den hemlighetsfulla trollformeln "sem ham forash" kunde flyga upp i luften, bort frÄn sin make. Adam bad Gud om hjÀlp, och han sÀnde tre Ànglar efter henne. De hann upp henne vid Röda havet och tvingade henne att, sÄ snart hon sÄg bilden av de tre Ànglarna i en amulett, avstÄ frÄn makten att skada barn. DÀremot lyckades Ànglarna inte fÄ henne att Àndra sitt sturska sinne, sÄ Gud skapade i stÀllet Eva av Adams revben. Inom konsten har Lilit avbildats som en orm med kvinnoansikte, och i senare judisk tradition framstÀlls hon som ondskefull, bevingad och med lÄngt hÄr - hÀrskarinna över de kvinnliga bevingade onda andarna. I medeltidens judiska kabbala (de hemliga traditioner som bl a laborerade med en fantastisk namn-, tal- och bokstavssymbolik) betraktas hon som ondskans drottning, och Ànda frÄn tidig medeltid tillverkades amuletter för att skydda kvinnor och barn frÄn henne. I svensk folktro var det frÄn Adam och Lilit som övernaturliga vÀsen som rÄn och tomtar hÀrstammade. Det fanns mÄnga berÀttelser om den onda Lilit. Bland annat berÀttades det att profeten Elia mötte den onda Lilit pÄ vÀgen och frÄgade henne vart hon skulle gÄ, "du ondskefulla, ondskans ande". Hon svarade att hon var pÄ vÀg till en kvinna i barnsÀng för att suga mÀrgen ur det nyfödda barnets ben. Elia avhöll henne dÀrifrÄn i namn av Jahve, Israels Gud. Hon sade att om hennes namn upprepades eller skrevs ner, skulle hon och hennes anhang mista sin makt. Helt villigt uppgav hon 15 namn, och Elia besvor henne vid Jahve, vid det heliga talet 613, vid Abraham, det heliga tabernaklet och seraferna, att inte nÀrma sig kvinnan och barnet. Hon förekommer ocksÄ i Goethes "Faust", dÀr hon Àr en demonisk förförerska under valborgsmÀssonatten. Mefistofeles varnar Faust för hennes farlighet.

List Von. Guido: Tysk exentriker med lÀtt nazistiska drag. I början av 1900-talet skrev han ett antal avhandlingar om det nordiska runorna och dess anvÀndningsomrÄden inom magisystem.

Litha (SommarsolstÄndet): En av hÀxans högtider. Infaller 21 juni.

Livets trÀd: De tio utstrÄlningarna kallas sefirot och de Àr förbundna med 22 "stigar". Denna bild ligger till grund för Livets trÀd, som försöker förbinda vÄrt konkreta universum med en manifesterad gudom och visa vÀgen till en andlig utveckling. TrÀdet visar sambandet mellan mÀnniskans fysiska vÀrld och det gudomliga. Det Àr möjligt för mÀnniskan att stiga upp genom trÀdets banor och pÄ sÄ sÀtt nÄ det gudomliga. (se Àven kabbala).

Ljus: Ljus som anvÀnds vid ritualer ska helst vara genomfÀrgade. Skrapa lite pÄ ljuset sÄ ser du om det verkligen Àr det.

Ljusmagi: "candle magick"-Ljus i speciella fÀrger som korrespoderar med den önskade ritualens mÄl. Ex. gröna ljus i penga magi, blÄ ljus i spirituella riter, vita i rening riter osv. En del "klÀr" sina ljus med nÄgon eseterisk olja, ristar in sigill etc. pÄ sina ljus. Se fÀrger.

Loa: Innom Voudun Àr detta en slags mindre gud som Àr lÀttare att kontakta Àn sjÀlva skaparen. Det finns mÄnga olika, bÄde manliga och kvinnliga och de har nÀstan alla var sin funktion att fylla. Ursprungligan var antagligen Loas de afrikanska gudar som slavarna förde med sig. Tron pÄ dessa blandade sig sedan med helgondyrkandet i den katolska kyrkan och senare med vÀsterlÀndsk spiritiualism till den religion som finns idag. PÄ gammalt Shaman-vis kan Voudun-utövare sÀtta sig i trance och bli besatt av en Loa.

Loch Ness: SÀgner om havsodjur har förekommit sedan Àldsta tider, och detta Àr egentligen mycket förstÄeligt eftersom havet alltid har utgjort jordklotets minst utforskade omrÄde. Det litterÀra intresset för sjöormar vÀxte efter mitten av 1500-talet dÄ den svenske historikern Olaus Magnus utgav sitt verk om de nordiska folkens historia, dÀr han bl a illustrerade och beskrev nÄgra exemplar som sedan 1522 hade observerats i Norges största sjö, Mjösa.
1933 riktades uppmÀrksamheten mot Loch Ness, en lÄngstrÀckt bergsjö i Skottland dÀr Ätskilliga personer berÀttade att de hade sett "ett okÀnt odjur". LÄngt tidigare hade de lokala invÄnarna kÀnt till en mystisk varelse i sjön, och den Àldsta berÀttelsen om den gÄr tillbaka Ànda till omkring Är 700, dÄ en av St. Columbas (senare helgon) medbröder angreps av ett sjöodjur dÄ han simmade över floden Ness. Under Ären efter 1933 kom det in allt fler observationer av monstret, och trots vetenskapsmÀnnens hÄrdnackade skepsis blev "Nessie" genom tidningarna snabbt ett vÀrldsbekant fenomen. 1960 lyckades ingenjören Tim Dinsdale ta nÄgra meter film av "nÄgot", och detta sporrade honom till att upprÀtta Loch Ness Phenomenon Investigation Bureau, LNPIB. Denna byrÄ stÀllde upp fem vidfilmskameror som skulle "tÀcka" sjön i fem mÄnader, och frÄn 1966 har sjön stÄtt under konstant observation. StÀllet har besökts av forskare frÄn flera lÀnder, i synnerhet frÄn Amerika, och de har ofta kommit med komplicerade och ibland kolossalt dyra apparater. Denna aktivitet stimulerades ytterligare dÄ en försÀljare av skotsk whisky utlöste en belöning pÄ en miljon pund till den som kunde fÄnga monstret. De skotska myndigheterna har dock förbjudit alla försök i den riktningen (för att inte gÄ miste om den enorma turistintÀkten) och "Nessie" Àr i dag ett fridlyst mysterium. Detta innebÀr dock inte att man inte fÄr försöka klara upp mysteriet, och de resultat som har nÄtts i den riktningen ger anledning förmoda att det finns Ätminstone ett "oidentifierat stort djur" i Loch Ness. De stumpar film som finns hos LNPIB gör att man mÄste förkasta "varje vanlig förklaring" enligt en artikel i Times, och en rulle har undersökts av flygvapnets experter som uttalar sig positivt om möjligheten av att det kan röra sig om ett stort djur. Dessuom har professor Tucker frÄn universitetet i Brimingham med hjÀlp av ekomÀtningar funnit nÄgra "stora föremÄl som betedde sig som sjur" pÄ ett djup av över 100 meter. Under de senaste Ären har ett amerikanskt forskarlag, lett av Bostonadvokaten Robert Rines, systematiskt genomsökt delar av sjön med avancerad foto- och ekolodutrustning. Deras första upplevelse Àgde rum natten till den 8 augusti 1972, dÄ de med ekolod upptÀckte ett stort föremÄl som rörde sig under deras bÄt. Efter hand kunde de klart urskilja tvÄ föremÄl, som simmade med ett inbördes avstÄnd pÄ 3,5 meters mellanrum och ett par andra bilder som visar en rombformad fena. Detta inspirerade den engelske naturhistorikern Peter Scott att utrusta "Nessie" med ett vetenskapligt namn: Nessiteras rhombobteryx, vilket betyder "Loch Ness-odjur med rombformad fena". Natten mellan den 19 och 20 juni 1975 fick expeditionen Äterigen bilder i kameran, och detta trots att flera av deras kameror sattes i vÄldsam rörelse och virvlades runt av en okÀnd kraft. NÄgra av de pÄstÄdda fotografierna skulle förestÀlla "Nessie" i helfigur, medan andra bara visade huvudet i nÀrbild. Upptagningarna var tÀmligen otydliga, men de utsattes för "elektronisk förbÀttring", liksom Àr fallet med bilder frÄn Mars. PÄ den grundvalen har Peter Scott bevisat "Nessie" som "en 15-20 meter lÄng gigant som vÀger ett ton och vars huvud, möjligen med hornaktiga utsprÄng, sitter pÄ en 3-4 meter lÄng hals. Den platta, rombformade fenan Àr 2 meter lÄng".

En Svanödla?: Denna beskrivning stÀmmer i stort sett ocksÄ in pÄ ett annat intressant sjödjur, nÀmligen det tvÄ tons kadaver som japanska fiskare den 10 april 1977 fick i nÀtet utanför Nya Zeeland. Detta djur var visserligen bara pÄ omkring 10 meter och hade en hals pÄ 1,5 meter, men formen tycks ha varit densamma. TyvÀrr kastade fiskarna detta uppseendeveckande fynd i havet igen "pÄ grund av den olidliga stanken och den fettgÀnsande vÀtska som strömmade ut över dÀcket", och av den anledningen fick ingen kompetent vetenskapsman tillfÀlle att undersöka den döda kroppen. Om det bara var en stor bluff vet man inte, men fiskarna tog med sig övertygande fÀrgfoton och smÄ utsnitt av djuret. Med ledning av detta har den japanske experten pÄ förhistoriska djur och vÀxter, professor Tokio Shikama, förklarat att det funna djuret mÄste ha varit en plesiosaurus, en svanödla som troddes ha dött ut för omkring 100 miljoner Är sedan. Shikama sÀger att den plats utanför Nya Zeeland dÀr djuret hittades ur klimatsynpunkt Àr ytterst lÀmplig för plesiosaurer och att det absolut finns en teoretisk möjlighet att dessa ödlor kan ha levt kvar Ànda in i vÄra dagar. Andra forskare anser dock att det troligtvis var frÄga om en haj.

Loke: Han Ă€r bedragaren i det skandinaviska pantheonet. Han var far till Hel. Loke orsakade Balders död. Åkalla Loke för bedrĂ€geri och förstörelse.

LotusstÀllning: MeditationstÀllning hÀmtad frÄn Orienten, dÀr man sitter med korslagda ben och fötterna vilande pÄ lÄren med fotsulorna uppÄt. Vid en halv lotus gör man sÄ bara med ena benet.

Lovecraft, Howard Phillips: Författaren av boken "Necronomicon", eller ska man kanske sÀga en av dem, för boken har getts ut med olika författare i nya versioner.

Luchtaine: Hjulets gud i den keltiska mytologin.

Lucid dreaming: Se astralprojektion.

Lucifer: Han förknippas felaktigt med Satan och DjÀvulen, folk tror att Satan kallades Lucifer innan han fördrevs frÄn himlen. I esoteriska cirklar har namnet Àven fÄtt stÄ för solens vÀktare, ljusbÀraren.

Lucifugi: Den lÀgst stÄende ras/grupp av demoner. De bor i jordens innandöme.

Lugh: Keltisk gud. Kallas ibland "Solguden" eller "Shining one". Lughnasadh firas till hans Àra.

Lughnasadh: En av hÀxans högtider. Firas 1 augusti. (Se Lugh).

Luna: Det romerska namnet pÄ grekernas gudinna Selene.

Lupercalia: En gammal rommersk fruktbarhetshögtid som firades till guden Faunus Àra den 15 Feb.

Lutin: Innom Voudun Àr detta anden av ett odöpt barn.

Lykantropi: FrÄn grekiskans "lukos"-varg och "anthropos"-mÀnniska. En tro att mÀnniskor kan förvandlas till varulvar. Denna tron finner man över hela vÀrlden och i olika kulturer. I Europa sÄ kan nog mÄnga av dessa fall tillskrivas den hallucingena mjöldrygan, en slags svamp som trivdes att vÀxa bland sÀdesfÀlten och folk fick i sig den via brödet. Se Àven voodoo.

LĂ„g magi: Är beteckningen för manipulativ magi, för förĂ€ndringar pĂ„ det materiella planet.M-Lexikonet

Maat: Egyptisk mytologi. Sanningens och rÀttvisans gudinna.

Mabon: En av hÀxans högtider. Firas den 21 september.

Mac Gregor: (1854-1918) En av grundarna till Golden Dawn. Han nÄdde innom samma orden upp till positionen "Supreme Chief" men tvingades 1900 att avgÄ p.g.a sin dragning till "mörk" magi. Mathers var mycket interesserad av antika texter, sÀrskillt egyptiska, och han har översatt ett flertal betydande verk till engelska. bl.a Solomons nyckel och Lemegeton. Han bistod ocksÄ Crowley nÀr han skrev "Rites of Isis".

Macha: Keltisk mytologi. Festivalers och den fysiska kampens gudinna. Hon Àr en av de tre som ingÄr i Morrigan.

Macumba: Àr en till voodon nÀrbeslÀktad afro-kristen religion i Brasilien som har uppstÄtt genom att infödda negerslavar identifierade sina egna gudar med de gudomliga vÀsen och helgon som deras kristna hÀrskare dyrkade. Macumba Àr en gemensam beteckning för de tre kulterna candomblé, umbanda och qimbanda. Candomblé hÀrstammar direkt frÄn afrikanska religioner, umbanda har utvecklats i frÄn bÄde candomblé och europeisk spiritism (Allan Kardec), medan qimbanda Àr den svarta magi som utövas av Lucifers tillbedjare och av de orena sjÀlar som Àr hans lÀrjungar. Huvuddraget i macumbas riter Àr gudomlig besatthet. En mörkare och betydlig mer otrevlig variant av macumba utövas av ett sÀllskap som kallar sig Esoteric order of the Serpent. De verkar i USA och har tillskrivits en diger rad av inbrott pÄ kyrkogÄrdar, polismord och andra, Àn mer skÀndliga aktiviteter.

Magi: AnvĂ€ndandet av för vetenskapen okĂ€nda energier, i syfte att pĂ„verka antingen omgivningen eller utövarens inre förmĂ„gor. Även om det idag talas om Vit Magi och Svart Magi finns det igentligen inga varianter av magi. Det enda som skiljer Ă€r hur man anvĂ€nder den. Till gott eller ont.

Magick: Gammal stavning av (eng.) magic, som Äterintroducerades av Crowley pÄ 1920-talet.

Magiker: En person som praktiserar Magi.

Magisk Cirkel: Cirkeln Àr ett skyddsredskap som avgrÀnsar det omÄde dÀr magiutövaren befinner sig. Den dras upp av innan Ritualen börjar, fÄr inte brytas under dess gÄng, och bör efter nytjandet "suddas ut". Vissa ritar symboliskt upp den pÄ marken rent fysiskt, men den riktiga cirkeln Àr den skyddande sfÀr man genom Visualisering skapar i sinnet. Den fysiska cirkeln fungerar endast som en stöd-Symbol för den inre.

Magiskt system: Ett set av regler eller riktlinjer som Àr gemensamma för en grupp individer. Kan t.ex beskriva vilka gudar som tillbes och varför, eller hur grundlÀggande ritualer ska utföras.

Magistav: En mycket vanlig form av Talisman som hjÀlper magiutövaren att fokusera sin vilja under ritualer.

Magus: Ursprungligen en prÀst innom Zoroastrianism, men i vÄra dagar anvÀnds titeln pÄ medlemmarna i den nÀst högsta graden innom Golden Dawn.

Makrokosmos: Den yttre stora vÀrlden, universum och vÀrldsalltet.

Maktdjur: Se fylgior.

Malakit: Denna sten Àr helande och balanserande. Den absorberar negativ energi.

Maleficum: Den latinska juridiska term som anvÀndes av Inquisitionen pÄ de brott som hÀxorna begickmed magiska medel. Det fanns igentligen ingen definition pÄ ordets betydelse och i stort sett vilken anklagelse som helst kunde klassas som Maleficum. T ex. om en ko dog, nÄgon fick tandvÀrk, om det regnade för lite, om det regnade för mycket eller om det var nÄgot annat fel pÄ vad som helst. Man kunde alltid skylla pÄ nÄgon gammal tant, eller pÄ nÄgon man inte tyckte om och kalla det hela Maleficum.

Malleus Malleficarum: "HÀx Hammaren" skrevs av de tvÄ inkvistionernas hantlangare; Jakop Sprenger och Heinrich Kramer. Detta Àr den bok som de hade under medeltiden för att utröna hur en hÀxa skulle vara och sen tortera och mörda dem. Dessa mÀn var kÀnda för sin brutalitet i kyrkans och i guds namn.
Malleus Malleficarum var inte bara inkvisitionens beryktade bibel utan Àr Àven namnet pÄ en katolsk sekt som anammat dess ideal. Fanatiska kristna söker fortfarande efter hÀxor att brÀnna och sÀgs stÀndigt vara svartmagiker pÄ spÄren. Malleus Malleficarum har gjort sig illa omtyckta i de flesta lÀger för sina tvivelaktiga och ofta mycket brutala metoder. Officiellt sÄ har Àven kyrkan tagit sin hand ifrÄn sÀllskapet men det sÀgs att pÄven i smyg ger dem sitt fulla stöd.

Malpas: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en svart fÄgel.

Maman-Brigette: En Loa innom Voudun som hÀrskar pÄ kyrkogÄrden.

Mambo: En prÀstinna innom Voudun, eller den kvinna som leder en Voudun-Ritual.

Mammon: FrÄn början var Mammon varken en demon eller en hednisk figur utan helt enkelt den Syriska termen för pengar eller rikedom. Han blev tillslut demonen som stÄr för kÀrlek till pengar och för sjÀllös matrealism.

Mananann mac Lir: Oceanens gud i den keltiska mytologin.

Mandala: Ordet mandala betyder cirkel, och i hinduiska och buddhistiska ritualer syftar det pÄ en figur som ritas pÄ marken eller mÄlas pÄ ett bord och som symboliserar de kosmiska och himmelska regionerna. Korrekt avbildad och vederbörligen invigd blir den en koncentration av ockult energi, som drar till sig dolda krafter och sjÀlv utsÀnder strÄlar som en talisman. Inom mandalacirkelns grÀnser tecknas andra geometriska figurer, mindre kvadrater, trianglar och cirklar som delar det Hela i heliga zoner. Var och en av dessa Àr reserverad för de andliga vÀsen som frammanas och intar de omrÄden som de har fÄtt sig tilldelade. NÄgra mandalor Àr rika och komplicerade kostverk, vilkas bilder, fÀrger och mönster alla har samband med de ockulta nivÄerna. Mandalan anses vara ett kosmogram, en karta över universum, med bestÀmda omrÄden som tilldelas de olika andliga beskyddarna i vÀrldsrymden. Speciella ritualer föregÄr skapandet av en mandala, sÀrskilda Äkallanden manar ned gudarna och i det heliga omrÄdet tÀnks en högre process konfronteras med jaget sjÀlvt. Meditation inför en mandala tillkallar inte bara de vÀnligt instÀllda gudomarna utan ocksÄ skrÀckinjagande spöken, blodtörstiga demoner och förestÀllningar om förruttnelse och död, som enligt en hindutext Àr bilder av ens eget undermedvetna. En del moderna psykologer har dÀrför tillÄtit sig att betrakta mandalan inte bara som ett kosmogram utan som ett psykokosmogram, en plan över det mÀnskliga psyket som avslöjar sinnets djupare struktur. I nÀstan alla vÀrldens kulturer existerar en mandala i en eller annan form. Den Àr en symbol för helig mark, ett runt och dÀrmed fullkomligt omrÄde som kan representera t ex solen. Inom den vÀsterlÀndska ockultismen finns den motsvarande magiska cirkeln, vars exakta utnyttjande och begrÀnsning anges i flera av de grimoirer eller mystiska magitexter som skapades under medeltiden. Den viktigaste skillnaden frÄn mandalan Àr att nÀr den magiska cirkeln Àr dragen stiger den vÀsterlÀndska magikern in i den och Àr alltsÄ innanför dess skyddande grÀnser. De andar som han Äkallar kan dÄ inte invadera hans omrÄde och göra honom skada. I den österlÀndska versionen dÀremot stannar magikern utanför mandalan, medan de andliga krafterna rasar inom den.

Manes: SjÀlarna av bortgÄngna personer i den grekiska och romerska religionen.

Manifestation: Kallas det nÀr ett vÀsen som vanligtvis inte gÄr att uppfatta med de fem vanliga sinnena "ger sig till kÀnna. Genom antingen syn, hörsel, kÀnsel, lukt eller smak, eller en kombination av dem.

Mantra: Ett ord eller en fras som mÀssas rytmisk för att förÀndra och/eller förhöja medvetandet.

Marbas: En av Solomons 72 demoner/andar. Han Àr en utav presidenterna i helvetet.

Marchosias: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en bevingad varg som andas eld.

Mars: Jordbrukets, krigets och vÄrens gud i den grekiska mytologin.

Martinismen: fÄr inte förvÀxlas med den lÀra som utbreddes av den danske tÀnkaren och ockultisten Martinus och som ibland felaktigt kallas martinism. I sjÀlva verket Àr uttrycket förknippat med en rad mystiska och ockulta idéer som har sitt ursprung i 1700-talets Frankrike. Det kan emellertid ifrÄgasÀttas huruvida namnet syftar pÄ Martines de Pasqualles (1710-74) eller pÄ Louis Claude de Saint-Martin, som under en period var elev till Pasqualles.
Pasqualles grundade en ockult frimurargrupp som bedrev sin verksamhet kring Bordeaux. Orden utövade en form av ceremoniell magi för vilken man skulle anvÀnda komplicerade golvdekorationer och en omstÀndig ritual för att Äkalla goda andar, förbanna onda makter och sÀtta sig i förbindelse med "det aktiva och intelligenta förnuftet". De viktigaste ritualerna utfördes vid dagjÀmningarna. Efter Pasqualles död upplöstes orden, men genom hans elever fick idéerna inflytande över senare ockult frimureri. Louis Claude de Saint-Martin (1743-1803), som intogs i Paqualles orden 1768, blev senare kÀnd för sina böcker under namnet "Den okÀnde filosofen". KÀrnan i hans tankegÄngar Àr mÀnniskans enorma betydelse, och han skriver: "MÀnniskans funktion skiljer sig ifrÄn andra levande varelsers genom att hon skall röja upp i universums oordning". Utan att hon vet det Àr mÀnniskan i besittning av ofantliga krafter. Hon Àr "skapad av undran, av begÀr och intelligens" och hennes mest utvecklade fÀrdighet Àr fantasin, förmÄgan att se bortom det dagliga livet. "MÀnniskan bÀr skygglappar, fantasin Àr kraften att se genom dem". De flesta mÀnniskor slöar bara, som fÄr pÄ en betesmark, och förestÀller sig att ingenting kan göras, att vardagens verklighet Àr ett slags fÀngelse som man inte kan fly ur sÄvida man inte tar till narkotika, sprit eller sjÀlvmord. "MÀnniskans största problem Àr hennes pasitivitet, som Àr som hypnos". Men dörrarna Àr i sjÀlva verket öppna. Början till hennes frÀlsning Àr de glimtar av friheten som hon upplever i ögonblick av kris eller extas. Det var Saint-Martins ögonblick av extas och de smÄ "glimtarna" som utgjorde en av de viktigaste grundpelarna för den kommande romantiken och som bl a facinerade konstnÀrer som Goethe, Schiller, Shelley och Berlioz. Saint-Martin trodde att hans böcker bara skulle fÄ en begrÀnsad lÀsekrets, men dÀr tog han fel. Vid hans död 1803 var martinismen en europeisk rörelse liksom rosenkreuzare och frimurare, och den fortsatte att öva ett anmÀrkningsvÀrt inflytande över senare tiders tÀnkande. PÄ 1800-talet upprÀttade den franske ockultisten Papus en s k Martinistorden, och flera sÄdana ordnar Àr verksamma Ànnu i vÄra dagar.

MaskhÄl: En hypotetisk "tunnel" genom rummet eller tiden.

Massa Confusa: Se De Vises Sten.

Master, John: var en ondskefull man som sysslade med de mörkaste former av magi. Han levde pÄ 1400-talet och Ätalades för att ha planerat att mörda Edward II med hjÀlp av mÀktiga ritualer. John Master var inte ensam utan förmodligen bara en liten kugge i ett större sÀllskap som dock aldrig avslöjades. Detta trots att John före det att han avrÀttades utsattes för de mest utstuderade tortyrformer som fanns att tillgÄ. Idag tror mÄnga att sÀllskapet kan ha varit Morax och att mycket stora ting var i görningen innan de i sista stund stoppades.

Mastiphal: Ett av mÄnga namn pÄ demonernas prins.

Materia Prima: Se De Vises Sten.

Mathers, Samuel Liddel Mac Gregor: (1854-1918) En av grundarna till Golden Dawn. Han nÄdde innom samma orden upp till positionen "Supreme Chief" men tvingades 1900 att avgÄ p.g.a sin dragning till "mörk" magi. Mathers var mycket interesserad av antika texter, sÀrskillt egyptiska, och han har översatt ett flertal betydande verk till engelska. Bl.a Solomons Nyckel och Lemegeton. Han bistod ocksÄ Crowley nÀr han skrev "Rites of Isis".

Maymon: Demonernas konung. Han Àr en monstruös mÀnniskoliknande demon med ett fÄgelhuvud. Han rider pÄ en drakliknande springare.

Medb: Keltisk mytologi. En krigsgudinna som till skillnad frÄn Morrigan inte slog sina fiender med magi utan med ren styrka.

Meditation: Ett samlingsnamn pÄ alla de tekniker som syftar till att lugna ner kroppen och rensa sinnet frÄn ovidkommande tankar. Det finns olika orsaker till varför man mediterar. Vissa gör det enbart för att koppla av frÄn vardagen men man kan Àven anvÀnda meditation som en del av sinnesvidgande procedurer, för inspiration eller som ett förstadium till Astralresor. Kommer av det latinska ordet meditato som ungefÀr betyder "en tankestund".

Meditrina: HĂ€lsans gudinna i den romerska mytologin.

Medialitet, innebÀr att uppfatta subtila energier av hög frekvens, som inte kan registreras av vÄra
fem vanliga sinnen. Egenskapen finns egentligen hos alla mÀnniskor men förhÄllandevis fÄ har

tillgÄng till den. Via den mediala vÀgen kan man fÄ information om personliga egenskaper och

förutsÀttningar i livet samt uppleva det som att man kan etablera kontakt med personer som

avlidit. Medialitet Àr en synnerligen kraftfull vÀg till andlig insikt.

Medium: En person som fungerar som en psykisk kanal för utifrÄn kommande budskap, ofta frÄn en avliden persons ande.

Medvetande: Den del av hjÀrnan vi har tillgÄng i normalt, vaket tillstÄnd och som innehÄller minnen som vi med lÀtthet kan erinra oss.

Megin: Det fornnordiska namnet pÄ den magiska energi som finns överallt. Kan motsvaras av t.ex österlÀndska Prana- och Ki-energier.

Menat: En amulett i det forna Egypten som skÀnkte glÀdje och lycka Ät bÀraren.

Metempsykos: Ett alternativt namn pÄ Reinkarnation.

Meridian: Kanal som leder pranaenergier, kallas ibland nadie.

Merlinordern-SlÄ pÄ sökmotorn.

Mentalkropp: Eller fÀlt, den mentala delen av auran.

Metafysik: En filosofi som försöker utforska naturvetenskapens teoretiska möjligheter, fĂ„ grepp om det abstrakta begreppet ”sann verklighet” samt studera religiösa lĂ€ror och praktiker, deras ursprung, art och grundvalar.

Mikrokosmos: Den lilla vÀrlden, mÀnniskan och hennes vÀrld, tros vara en avbild av makrokosmos i miniatyr.

Min: En urÄldrig fruktbarhetsgud som dyrkades i nildalen redan innan landet Egypten bildades.
JÀttelika festivaler hölls förr till hans Àra.

Ming-Shu: Det kinesiska horoskopet som baserar sig pĂ„ tolv djur. Det kinesiska horoskopet strĂ€cker sig över 12 Ă„rs perioder och varje Ă„r har ett djur. Betyder ordagrant ”bestĂ€mning av ödet”. De tolv djuren Ă€r: rĂ„ttan, oxen, tigern, kaninen, draken, ormen, hĂ€sten, geten, apan, tuppen, hunden och grisen.

Mombu: Den Loa innom Voudun som skapar skyfall och stormar.

Monism: Iden att allting Àr av samma natur, motsatsen till dualism. Ofta förknippas begreppet med holism.

Morax: och Svarta Handen Àr tvÄ av mÄnga namn pÄ en illa beryktad terrororganisation som sÀgs göra sitt bÀsta för att undergrÀva befintliga auktoriteter inom omrÄden som politik, religion och ockulta rörelser. Det har spekulerats i att Morax skulle bestÄ av en trÀnad grupp skickliga yrkesmördare som kontrolleras av flera tÀtt sammanlÀnkade sÀllskap av Ànnu okÀnd hÀrkomst. Om ursprung samt ledargestalter Àr lite kÀnt men den lÀr vara gammal och ett flertal dÄd den senaste tiden indikerar att organisationen vÀxer sig allt starkare.

Morax: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en Minotaur, med en mans kropp och en tjurs huvud.

Moros: AllsmÀktig, kraftfull och mystisk ödesgud i den grekiska mytologin aom t.o.m de andra gudarna var tvungen att lyda.

Morpheus: Drömmarnas gud i den romerska mytologin.

Morrigan, The: Keltisk mytologi. En krigisk dödsgudinna som visade sig för kÀmpar strax innan de skulle dö. DÄ kunde hon se ut nÀstan precis hur som helt. Hon sÀgs vara en sammansÀttning av tre andra gudinnor som alla utgör var sin aspekt av hennes natur. Ses ibland som en korp.

Morrigu Morrigan: Se Morrigan.

Mudraposition: Ett sÀtt att hÄlla hÀnderna vid meditation, hÀmtat frÄn de österlÀndska ockulta skolorna, dÄ hÀnderna vilar pÄ lÄren med uppÄtvÀnda handflator och tummen lÀtt tryck mot pekfingret.

Munin: Den andre av Odens tvÄ korpar.

Murmur: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en hertig som rider pÄ en grip. Han Àr en nekromantisk demon.

Mysticism: Samlingsnamn pÄ alla de lÀror som hÀvdar att det inte Àr omöjligt för en mÀnniska att rent praktiskt "nÄ gud".

MĂ„nfasmagi: En magi form som anvĂ€nds mest inom hĂ€xkulter. MĂ„nens olika aspekter; fullmĂ„ne, avtagande mĂ„ne, nymĂ„ne-svartmĂ„ne och vĂ€xande mĂ„ne symboliserar olika aspekter inom magin, tex; nĂ€r mĂ„nen (vĂ€xande mĂ„ne) hĂ„ller pĂ„ att bli full symboliserar det att nĂ„got vĂ€xer till och dĂ„ ska det tex. vara lĂ€mpligt att utföra en ritual att fĂ„ nĂ„got att bli starkare-vĂ€xa till sig, vid avtagande mĂ„ne ska det vara lĂ€mpligt att utföra magi som ska ha en avstannande/avtagande effekt, vid svartmĂ„nen ska det vara lĂ€mpligt att jobba med sin skuggsida/sin mörka sida och vid fullmĂ„nen den ljusa sidan etc. Är kvinnan i samklang med naturen sĂ„ ska hennes menstruation ligga runt nymĂ„nen/svartmĂ„nen och hon ska vara som mest fertil vid fullmĂ„ne (Ă€gglossning). Se wicca.

MÄnsten: En sten för magi och mystik.

Mörkmagi: Se vÀnstra handens magi, de som sysslar med de djupare skikten i psyket, de som inte skyr nÄgra medel som frÀmjar dem i sökandet efter kunskapens frukt.N-Lexikonet

Naberius: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en tupp eller svart krÄka - fast vissa grimoirer pÄstÄr att han har en fÄgellik kropp med tre huvuden.

Nammu: Modergudinnan som födde jorden och himlen i den sumeriska mytologin.

Nanna: SÄ kallades mÄnguden av Sumererna.

NaturvĂ€sen – elementarer och devor – Ă€r fenomen av annan dimension, som genom tiderna
erkĂ€nts av mystiker och andra mĂ€nniskor med inre klarsyn. Enligt boken ”Findhorns trĂ€dgĂ„rdar”

bygger och manifesterar dessa vÀsen former för jordens behov. MÀnniskan bör dÀrför för att

gagna jordens utveckling samarbeta med dessa livsenergier.

I Findhorn i norra Skottland har ett praktiskt sÄdant samarbete skett och fantastiska resultat

uppnÄtts. PÄ en plats dÀr förutsÀttningarna för odling föreföll mycket begrÀnsade, har en

prunkande trÀdgÄrd tagit form. PÄ vindpinade och karga sanddyner odlas nu de mest underbara

blommor, grönsaker och trÀd. Findhorn Àr mycket berömt för sina trÀdgÄrdar men utgör idag

ocksÄ ett center med en bred och omfattande verksamhet inom livsÄskÄdningsomrÄdet.

Necromantik: Åkallan och kommunikation med andar.

Necronomicon: Svartkonstbok som sĂ€gs hĂ€rstamma frĂ„n Damaskus av "The Mad Arab" - Abdul Alhazred. ÖversĂ€ttning har getts ut av H P Lovecraft och mĂ„nga andra författare. Crowleys lĂ€rjunge Kenneth Grant har utvecklat ett magisystem som baserar sig pĂ„ denna.

Nefer: En amulett av röd sten som anvÀndes i det forna Egypten. Den sades bringa bÀraren lycka och god tur.

Neith: Himlens gudinna i den egyptiska mytologin.

Nekromanti magi: Magiform som kretsar runt, eller anvÀnder sig av döden under riter. Det kant.ex vara att tala med avlidnas andar eller att lÄta likdelar eller hela kroppar ingÄ som en av "ingredienserna" i densamma.

Nemain: En keltisk krigsgudinna.

Nemesis: Grekisk mytologi. Hon var den oundvikliga gudinnan som straffade alla syndare och brotslingar. Kallas Àven Adrasteia.

Nemyss: En huvudbonad av tyg ursprungligen anvÀndes vid ritualer i forna Egypten. Idag anvÀnds den bl.a innom Golden Dawn Neo-Pagan- En i vissa kretsar smÄtt nedsÀttande benÀmning pÄ anhÀngare till de moderna, naturbaserade lÀror som har dykit upp i och med New Age-rörelsen.

Neofyt: Den som Àr kandidat till initiering i en ockult sekt.

Nephilimer: Fallna Ànglar.

Nergal: Underjordens gud som spred pest och förstörelse omkring sig, enligt den sumeriska mytologin.

Nessie: Se Loch Ness odjuret.

NeutronstjÀrna: En död stjÀrna bestÄende av hyperkompakt, otroligt tung materia.

New Age: Termen brukar anvÀndas i nedsÀttande syfte om de mÀnniskor som tillÀmpar metafysiska aspekter pÄ vardagslivet, men new age tron Àr uppbyggd pÄ flera mycket gamla lÀror som bland annat gÄr ut pÄ sjÀlvförverkligande, sinnesvidging, stegrad medvetenhet, reikarnationstro och sjÀlvlÀkning. MÄnga anser att den nya tidsÄldern sammanfaller med den astrologiska tidsÄlder som Àr Vattumannens. Vilka exakta Är vet man inte men den antas börja mellan Är 1900 och 2100.
En mycket bred, modern rörelse som grundar sig pÄ teorierna att mÀnniskoslÀktet gÄr igenom olika stadier av utveckling. I likhet med födelsehoroskop styrs dessa stadier av av stjÀrnors och planeters lÀgen i klassiskt Astrologiskt maner.

Nihilism: FörestÀllningen att allt Àr tillÄtet och att mÀnniskan inte har nÄgra förpliktelser. Vare sig mot sina medmÀnniskor eller mot nÄgra gudar.

Nike: Den grekiska segergudinnan.

Ninhursag: Modersgudinnan som Àr jorden personifierad, enligt den Sumeriska mytologin. Moder till Ninsar.

Ninsar: VĂ€xtlivets gudinna i den sumeriska mytologin.

Nirvana: TillstÄndet av befrielse enligt den buddistiska traditionen.

Nornorna: Dessa Àr ödesgudinnorna Urd, Verdandi och Skuld. Nornorna Àr trefaldiga ödesgudinnor som vÀver livets vÀv.

Nostradamus: (Michel de Nostre-Dame, 1503-1566) var en jude som konverterade till katolisismen och blev en vÀlkÀnd personlighet vid franska hovet. Han skrev boken Centuries som innehÄller profetior som strÀcker sig fram till Är 3797. Kanske för att rÀdda sig undan inqvisitionen valde Nostradamus att ge sina profetior en mycket luddig form som omöjliggör sÀkra tolkningar. Strax innan han dog lÀr profeten ha tecknat ned de viktigaste synerna i mer konkret form och mÄnga ockultister har lÀnge sökt efter dessa förtydliganden med ljus och lykta.

Nuada: IrlÀndsk gud och en gÄng ledare för Tuatha De Danann. Han dödades av Balor. (se denne).

Nuadhu: Vattnets och helandets gud i den keltiska mytologin. Kallas Àven för Nud, Nodens och Lud.

Numerologi: Numerologi Àr pÄ det ytliga planet en underhÄllande och tÀmligen enkel metod att analysera en mÀnniskas karaktÀr och förutsÀga framtiden, dock i ganska vaga drag. PÄ ett högre plan sÀgs den vara en av nycklarna till en djupare förstÄelse av universums sanna natur, och den spelar en viktig roll inom magin och ockultismen.

Nun: Det ursprungliga vattnets gud i den egyptiska mytologin. Han bestod av vatten och finns överallt runt oss.

Nut: Himmelsgudinnan i den egyptiska mytologin.

Nyx: Nattens gudinna i den grekiska mytologin.

NÄid: BenÀmmningen pÄ vÄra samiska shamaner, se shaman.O-Lexikonet

Obeah: En magipraktiserande rörelse i södra nordamerika som i likhet med voudon Àr mycket inspirerad av afrikansk shamanism.

Oceanus: Oceanernas urspungliga gud i den grekiska mytologin. Han ersattes senare med Poseidon.

Ochun: En erotisk LOA innom Voudun som Àr gudinna över kÀrleken, konsten, giftemÄlet och skönheten.

Ockultism: Samlingsnamn pÄ alla de religioner och trossystem som tror pÄ existensen av kontrollerbara krafter och vÀsen som inte har dokumenterats av modern vetenskap. Med andra ord, lÀran om det okÀnda.

Oden: Skandinavisk gud över död, visdom, magi och krig. Han Ă€r far till Balder och Thor och gift med Frigga. Han offrade sitt ena öga för kunskap och vishet och fick hĂ€nga nio dagar i trĂ€det Yggdrasil. Åkalla Oden för visdom, ockulta kunskaper, kraft, förbannelser och hĂ€mnd.

Oeillet: Namnet pÄ en demon som Àr en fallen Àngel.

Ogham: Ett skriftsystem som vissa hÀvdar var det som de gamla keltiska druiderna anvÀnde. Se Àven Beth Luis Nion.

Ogma Ogoun: Smedernas och krigets Loa innom Voudun.

Ogmios: En hjÀltegud i den keltiska mytologin.

Oimlec: Se Imbolc.

Olivier: Namnet pÄ en demon som Àr en fallen Àngel.

ONA: Order of the Nine Angles. (Arbetar med den ursprungliga satanismen). Denna order har varit hemlig lÀnge, men börjar nu komma fram lite mer i ljuset.

Onda ögat: En slags förbannelse som kan kastas med blicken. FrÄn zigensk magi.

Oneiros: Drömmarnas gud i den grekiska mytologin.

Ops: MÄngfaldets gudinna och överflödet personifierad i den grekiska mytologin.

Orakel: En person som i likhet med Shamaner kan kontakta ickefysiska varelser för vÀgledning och rÄdfrÄgning. Vanligtvis sker kontakten genom att persinen försÀnker sig i Trance. Kommer av det latinska ordet oraculum = gudomligt kungörande

Orias: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av ett lejon med en ormlik svans och han rider pÄ en stor hÀst.

Ose: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en stor och graciös leopard.

Osiris: Egyptisk mytologi. Ursprungligen en spannmÄlsgud som lÀrde de egyptiska folken jordbrukets konst. Vidare skapade han den egyptiska civilisationen genom att lÀra folken om religion, lagar, musik och konst. Senare blev han dödad av Set, men han maka Isis Äterförde honnom till livet. Efter det ansÄgs Osiris vara de dödas gud.

Ostara: En av hÀxornas högtider. Firas 21 mars.

OTO: Ordo Templi Orientis En tysk ockult förening som hÀvdar att de Àr en kvarleva frÄn de gamla Tempelriddarna. Grundades 1904 av den högt uppsatte frimuraren Karl Kellner. Organisationens lÀror har stora inslag av tibetansk buddism och Tantra. Den mest kÀnda medlemmen Àr nog Aleister Crowley. Han var invigd upp till 9:e graden av de 10 som finns, och blev 1922 organisationens internationella ledare. 1937 blev OTO nÀstan nedlagt dÄ nazityskland fördömde all ockulta organisationer. DÄ OTO Àn idag Àr vÀldigt hemlighetsfullt Àr det svÄrt att sÀga hur stor verksamhet den har idag. Men finns gör den.

Ouijaboard: Uppfanns i mitten pĂ„ 1800-talet av en amerikan vid namnet William Fuld. Namnet ouija kommer frĂ„n de franska och tyska ordet för ”ja” (”oui” och ”ja”). Det Ă€r ett brĂ€de med alfabetet nedtecknat, siffrorna 0-9 samt rutor med ”ja” och ”nej” man har Ă€ven en planchett som alla deltagarna ska ha ett finger pĂ„. Plachetten ska vara försedd med ett hĂ„l som man kan tyda siffror och bokstĂ€ver igenom. Sen stĂ€ller man frĂ„gor tyst eller högt som sen en ev. ande ska svara pĂ„. Ouijaboardet Ă€r ”anden-i-glasets” föregĂ„ngare. BĂ„da Ă€r vĂ€ldigt osĂ€kra metoder, vad som helst kan komma igenom och sĂ€ga vad som helst för att manipulera deltagarna.

Ourania: Sommarens bergsgudinna i den grekiska mytologin. Hon hÀrskade Àven över vindarna och natthimmelen.

Ovate: En av de olika sorters Druider som verkade i det keltiska samhÀllet. Hans (eller hennes) omrÄde var de mer materiella, som t.ex matematik och medicin, och att hjÀlpa medborgarna innom samhÀllena med praktiska problem.P-Lexikonet
 

Pagan: Engelskt ord för hedning. Ursprungligen hÀrstammar det frÄn ett latinskt ord som ungefÀr betyder "en som bor pÄ landet". Detta beror pÄ att de kristna missionÀrerna mest riktade in sig pÄ storstÀderna. Förkristna religioner kunde dÀrför fÄ en fristad ute pÄ landsbygden. P.g.a detta ansÄgs alla "personer frÄn landet" vara okristna, och det Àr den betydelse ordet har Àn idag. Pagan Àr helt enkelt ett samlingsnamn pÄ alla som inte bekÀnner sig till judendomen, kristendomen eller islam, utan hÄller fast vid de förkristna lÀrorna.

Pagan Federation: En paraplyorganisation som tÀcker Europa. En förening som knyter- och förmedlar kontakter mellan likasinniga. Startades 1971 och ger ut en tidning.

Paganister: Hedningar, samlingsnamn pĂ„ personer som bekĂ€nner sig till nĂ„gon av de nygamla, förkristna religionerna, natur religioner, fruktbarhets kulter etc. HĂ€r finns oerhört mĂ„nga riktningar och mĂ„nga speciella uttryck, tex. "deosil" eller ”sunwise” som innebĂ€r att man rör sig, vandrar, dansar eller utför sitt rituella arbete medsols, för att pĂ„ detta sĂ€tt fĂ„ nĂ„got att vĂ€xa, motsols anvĂ€nds nĂ€r man vill nĂ„got ska avta och av den vĂ€nstra handens magiker. Se Ă€ven wicca och shaman.

Paimon: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en kung. Han sÀgs vara Lucifers nÀrmaste man.

Pan: Grekisk mytologi. En behornad och bockfotad gud utan moral som Àr en personifikation av den rena instinkten. Han bestÀmmer ocksÄ över herdar, fruktsamheten och den manliga sexualiteten.

Panteism: Mystik förestÀllning att hela universum Àr gud och att varje del- och hÀndelse Àr en aspekt av gud.

Pantheon: Ett gudasystem innom en viss religion eller mytologi. T.ex den grekiska pantheon, fornordiska pantheon, mm.

Paracelsus: (1493-1541) Hette egentligen Aereolus Philippus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Han var en schweizisk lĂ€kare som uppnĂ„dde stor ryktbarhet för sina medicinska teorier. De hade sĂ„ mĂ€rkliga inslag av magi att de bĂ„de dĂ„ för tiden och nu mĂ„ste anses tĂ€mligen ortodoxa. Efter ofullbordade universitetsstudier tillbringade han nĂ„gra lĂ€roĂ„r hos abboten Tritheim i WĂŒrzburg, som sjĂ€lv ansĂ„gs vara magiker och bl a hade varit rĂ„dgivare Ă„t Agrippa under utarbetandet av Occulta Philosophia. HĂ€r blev Paracelsus invigd i alla de hemliga vetenskaperna, och pĂ„ Tritheims rekommendation anstĂ€lldes han i laboratoriet hos alkemisten Fugger, som undervisade honom i kemins mysterier. DĂ€rpĂ„ reste han i 12 Ă„r runt i Europa och insamlade medicinska kunskaper, inte bara hos lĂ€kare och alkemister, utan ocksĂ„ hos kloka gummor, skarprĂ€ttare, judar och zigenare. Till följd av en rad lyckosamma helbrĂ€gdagörelser fick han snart högt anseende som lĂ€kare, och under en period var han t o m professor i lĂ€kekonst vid universitetet i Basel. DĂ„tidens övriga lĂ€kare var emellertid inte sĂ„ entusiastiska, ty Paracelsus höll sina förelĂ€sningar pĂ„ tyska och inte pĂ„ latin, och till yttermera visso förnekade han den existerande lĂ€karvetenskapen, som huvudsakligen var grundad pĂ„ skrifter av Hippokrates och Avicenna. Till rĂ„ga pĂ„ allt kunde "denne svindlare utan riktig utbildning" bota sjukdomar som lĂ€karna sjĂ€lva hade gett upp hoppet om, och resultatet av detta missnöjet blev att Paracelsus efter att ha flackat omkring i Tyskland i flera Ă„r mördades 1541 pĂ„ anstiftan av ett antal fientligt sinnade lĂ€kare. SjĂ€lva filosofin bakom Paracelsus lĂ€kekonst Ă€r en direkt kopia av Agrippas lĂ€ra om det lĂ€gres underordning under det högre och tingens ömsesidiga sympatier och antipatier. Han ansĂ„g alltsĂ„ att varje del av mĂ€nniskokroppen Ă€r underkastad en viss planet eller ett himmelstecken, och alla de Ă€mnen som Ă€r underkastade samma planet har botande inverkan pĂ„ sjukdomen i vederbörande kroppsdel. SĂ„dana Ă€mnen som bara pĂ„verkade vissa delar av kroppen kallade han arkana i stĂ€ller för guld och silver. Han föreslog exempelvis en rad vĂ€xter ur vilka man kunde utvinna verkasamma Ă€mnen, och detta har haft en icke ringa betydelse för senare tiders lĂ€karvetenskap. Medicin var dock inte den enda formen av arkana, ty allt som var underkastat det rĂ€tta stjĂ€rntecknet var verksamt. i sin Archidoxeus Magicae gav han orĂ€kneliga exempel pĂ„ amuletter, föremĂ„l och magiska symboler som skyddar smot och verkar botande pĂ„ lungsot, kramper, podager o s v. Paracelsus avslöjade Ă€nnu en metod för botande av sjukdomar, nĂ€mligen "sympati"-begreppet, som gick ut pĂ„ att avlĂ€gsna en del av sjukdomsĂ€mnena och överföra dem till en annan levande varelse eller förstöra dem, varpĂ„ de pĂ„ magnetisk vĂ€g skulle dra till sig resten av sjukdomen och göra patienten frisk. Denna uppfattning ligger bl a bakom hans universalkur: "Alla mĂ€nniskans sjukdomar kan lĂ€tt besegras om man tar patientens Ă€nnu varma blod och sprutar in det i ett Ă€gg. Sedan fĂ„r en höna ruva det tills blodet har ruttnat. DĂ€rpĂ„ tar man blodet, blandar det med kött eller bröd och lĂ„ter ett djur Ă€ta det". Sedan skulle djuret överta sjukdomen och patienten bli frisk.

Parallella universa: Rymdtidkontinuer liknande vÄrt universum som av mÄnga fysiker idag anses existera utanför vÄrt eget universum.

Paranormala fenomen: Företeelser som enligt vetenskapens lagar inte anses som ”normala” men som trots det fortsĂ€tter att intrĂ€ffa. En del anser att det finns lagar för dessa ocksĂ„ fast vi inte har upptĂ€ckt dem Ă€nnu.

Parapsykologi: En vetenskap som studerar paranormala fenomen, bl. a. kommunikation med och manifestation av andar. Se Àven psykisk forskning.

Pekare: TvÄ metall trÄdar, av ex. svets trÄd med en lÀngd av ca. 25 cm. som Àr böjda i ena Àndan som ett L som man kan lÀsa av varandras auror med, söka vatten etc.

PÚladan Josephin: (1858-1918) En av de tvÄ grundarna av "Ordre Kabbalistique de la Rose-Croix"(1885), som Àr den första Rosenrkeuz-orden (Ätminstone i modern tid).

Pendel: En kristall, nyckel el. dylikt som Àr fÀst i ett snöre, man hÄller sen snöret mellan vÀnster hands pekfinger och tumme. Kan anvÀndas i divination. HÄlles mot ex. ett glas, tvÄ knackningar betyder nej, en knackning ja. Kan ocksÄ anvÀndas att söka efter negativa resp. positiva platser, den snurrar motsols vid negativt laddade platser och medsols vid positiva platser, har du sÀngen vid en negativ plats sÄ flytta den (se Feng Shui). Kan ocksÄ anvÀndas för att avgöra ett barns kön. Pendeln hÄlles över livmodern pÄ en kvinna/hondjur. Snurrar pendeln över livmodern ska det bli en flicka, gÄr den fram och tillbaka ska det bli en pojke, denna metoden ska gÄ att anvÀnda innan kvinnan Àr gravid ens, som en divination om kommande barn. Det gÄr ocksÄ att avlÀsa de olika chakrarna med pendeln (se chakra).

Peneus: Flodguden i den grekiska mytologin.

Pentagram: En urgammal symbol med mĂ„nga olika betydelser. De fem spetsarna kan symbolisera de fem elementen: jord, eld, luft, vatten och ande. Med en spets upp stĂ„r den för ”vitmagi” med de tvĂ„ spetsarna uppĂ„t stĂ„r den för ”mörkmagi”. En spets upp kan ocksĂ„ symbolisera mĂ€nniskan som strĂ€var efter ”gud. Med tvĂ„ spetsar upp, kan den symbolisera mĂ€nniskan som strĂ€var nerĂ„t mot underjorden, det okĂ€nda. Pentagrammet har mĂ„ngdimensionella innebörder och kan anvĂ€ndas som skyddsymbol.
Antagligen den symbol som mest förknippas med Ockultism. Denna femuddiga stjÀrna har urÄldriga anor och mÄnga europeiska och asiatiska religioner har anvÀnt den genom Ären. Bl.a som skyddssymbol och som symbol för mÀnniskan. I det sistnÀmda fallet fÄr de fem spetsarna representera mÀnniskans extremiteter. Benen, armarna, och huvudet. Nu för tiden brukar man skilja pÄ "ljusa" och "mörka" pentagram. Det ljusa, med en av spetsarna uppÄt, Àr vÀldigt populÀrt innom Wicca och likartade rörelser, medans det mörka vanligtvis förknippas med satanister och djÀvulsdyrkare. Det skall dock poÀngteras att det hÀr med ljusa och mörka pentagram Àr ett relativt nytt pÄhitt. Till och med kristendomen hade en gÄng en positiv syn pÄ pentagram (men det var lÀnge sedan). DÄ symboliserade pentagramet de fem sÄr som Jesus fick nÀr han dog. Personligen tycker jag att det Àr svÄrt att hitta vad som Àr upp och ner pÄ en cirkulÀr form.

Pentakel: En Element-Symbol som bl.a anvÀnds innom Wicca. Den Àr symbolen för elementet "jord", och bestÄr av en liten skiva (1-2 dm i diam.) med inskriptioner pÄ. Den tillverkas idag av jordmaterial, t.ex trÀ, lera, ect. Men förr i tiden, nÀr det var dödsstraff pÄ att inneha dylika ting var det inte ovanligt med Pentakler av bivax. Dessa kunde vid en "husransakan" snabbt förintas genom att kastas i eldstaden.

Pergament: Ett slags ark av djurhud som anvÀnds att skriva besvÀrjelser, förbanneser etc. pÄ.

Petro Loa: Samlingsnamn pÄ de Loa innom Voudun som Àr vÀldigt agressiva och lÀttretade.

Pheme: Berömdhetens och ryktbarhetens gudinna i den grkiska mytologin.

Philyra: En formskiftande skönhetsgudinna i den grekiska mytologin.

Phlegethon: En av floderna i helvetet. Den skall bestÄ enbart av flytande eld.

Phoebus: Upplysningarnas gud i den grekiska mytologin.

Phyllis: Grekisk mytologi. VÄrens och trÀdens gudinna.

Picus: En skogsgud i den romerska mytologin.

Pie: En Loa innom Voudun som bor under floder och dammar och fÄr den att flöda över ibland.

Pingala: Solströmmen som utgĂ„r frĂ„n högra sidan av rotchakrat (se chakra) och slutar vid vĂ€nster nĂ€sborre. Även kallat surya eller Yamunfloden. Se ida.

Planchett: En liten bricka pÄ tre ben vid vilken en penna Àr fÀst. Genom att ett spiritistiskt medium vidrör planchetten, anses andevÀsen kunna kommunicera skriftliga budskap. Till för att underlÀtta automatisk skrift.

Planettimmar: Ett astrologiskt system som delar in dygnet i bestÀmda tidsenheter, var och en styrd av en speciell planet eller himlakropp. Metoden har varit i bruk sedan 1300-talet.

Pluto: Den romerska motsvarigheten till Hades.

Polaritetsterapi Àr en metod som kombinerar terapier frÄn vÀsterlandet med kinesisk lÀkekonst
och ayur-veda. Metodens syfte Àr att förstÀrka livsenergin i dess rörelse mellan positiva och

negativa poler i kroppen. Kroppen ses som ett kraftfÀlt med huvud och höger sida som den positiva polen och fötter samt vÀnster sida som den negativa. Energin rör sig mellan polerna och passerar den centrala kanalen ryggraden, dÀr det finns fem centra representerande elementen eter,

luft, eld, vatten och jord, vilka styr olika kroppsfunktioner. Beroende pÄ vilka obalanser som finns

arbetar terapeuten med kostrÄd, kroppsövningar, manuell behandling eller samtal.

Poltergeist: En eller flera buller andar.

Polyteism: Dyrkandet av flera gudar.

Pomona: Den odlade trÀdgÄrdens gudinna i den romerska mytologin.

Porfyri: En sÀllsynt Àrftlig blodsjukdom, som kÀnnetecknas av anemi, blodbrist. GÄr idag att behandla. Men förr kunde svÄr porfyri leda till att man drack blod. Symptomen omfattar extrem kÀnslighet för solljus och tillbakadragenhet av tandköttet, vilket exponerar tÀnderna-ett klassiskt vampyrdrag. Se vampyr.

Poseidon: Ersatte Oceanus som havets gud i den romerska mytologin.

Poteau Mitan: Den pÄle som fungerar som mittpunkt i det omrÄde som anvÀnds vid Ritualer inom Voudun.

Prana: Ett gammalt indiskt ord med betydelsen ”kontrollerad andedrĂ€kt”. Prana var ett centralt begrepp i den indoeuropeiska tron pĂ„ en möjlig förbindelse mellan vardagsmedvetandet och andra medvetandeplan. Genom att variera andningens djup och tempo kan man nĂ„ andra plan, en tanke som ammats av nĂ€stan alla ockulta system. Prana kan ocksĂ„ vara den universella livsenergin.

Prekognition: Detta Àr beteckningen för tillfÀllen dÄ en person "ser" hÀndelser som kommer att intrÀffa i framtiden.

Priapus: Grekisk gud som bestÀmde över den vilda naturens fruksamhet.

Price, Harry: Àr en medelÄlders engelsman som reser land och rike runt i jakt pÄ övernaturliga fenomen. Mest kÀnd Àr han som avslöjare av falska medier, taskspelare och bedragare.

Primitivkulter: Àr ett ofta anvÀnt men ganska intetsÀgande namn pÄ en lÄng rad, vitt skilda grupper av urinnevÄnare, negrer, vildar och barbariska stammar som dyrkar frÀmmande gudar pÄ platser dit civilisationen Ànnu inte nÄtt. Vidriga ceremonier förrÀttas kring flammande eldar pÄ svÄrtillgÀngliga platser. Otrevliga rykten gör gÀllande att sÄvÀl kannibalism som mÀnniskooffer och necrofili Àr vanligt förekommande inslag. MÀn med sitt förnuft i behÄll gör klokast i att lÀmna dessa bestialiska halvmÀnniskor ifred.

PSI: Parapsykologisk beteckning pÄ mentala utomsinnliga fenomen, tex. telepati och klÀrvoajans.

Psyche: Romersk gudinna som var kÀrlekens passion personifierad.

Psykisk forskning: Det ursprungliga namnet pĂ„ studiet av ”psykiska” fenomen, idag kallade parapsykologiska.

Psykokinesi: FörmÄgan att öva inflytande pÄ ett föremÄl eller en hÀndelse enbart med tankekraft.

Psykometri: FöremÄlslÀsning-Konsten att genom kontakt med ett föremÄl som tillhör eller har anvÀnts av nÄgon annan kunna uttala sig om hans/hennes personliga förhÄllande till föremÄlet.

Ptah: Skaparen av allting i den egyptiska mytologin som vakar över alla kreativa processer.

Pulsing: Pulstagning anvÀnds som diagnosmetod inom medicinen i bÄde vÀster- och österlÀndska
traditioner. I vÀsterlandet mÀter man enbart hjÀrtfrekvensen medan man inom ayur-veda och

kinesisk lÀkekonst kan urskilja upp till nio pulsar pÄ varje handled, vilka pÄstÄs avspegla flödet av

livsenergi och tillstÄndet hos de inre organen.

Purson: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i mÀnnsklig form med ett lejons huvud och han rider pÄ en björn med en orm i sin ena hand.

Pymander: Denna skrift orsakade viss tvist nÀr den dök upp pÄ 1600-talet. John Everald, som översatte den till engelska, hÀvdade att den var flera hundra Är Àldre Àn kristendomen, men de flesta samtida ansÄg att den var en förfalskning. Pymander förtecknar grunderna innom Hermetismen och Everald, som sjÀlv var hermetist, avsÄg att den var bevis pÄ hermetismens urÄldriga anor.

PÄskö: PÄsköns upp till 20 meter höga stenstatyer lÀmnar mÄnga frÄgor obesvarade. Hur de kunnat tillverkas, i förhistorisk tid av primitiva öbor förblir ett mysterium. Delar av statyerna Àr tillverkade av en bergart som inte finns pÄ ön och berÀkningar sÀger att omrÄdet nÀppeligen kan ha försöjt alla de arbetare som sisyfosarbetet mÄste ha krÀvt. Flertalet av stenstoderna har odjurlslika anleten och man vet att ön fungerat som kultplats för mÄnga öars folk. Invid dem Äterfanns stentavlor tÀckta med egendomliga hieroglyfer. Tecken som trots stor arbetsinsats Ànnu icke kunnat tydas. Kanske hade vi idag haft svaret pÄ alla frÄgor om inte de första missionÀrerna i sin iver att sprida kristendomens budskap med vÄld förbjudit de gamla kulterna att utöva sin tro. Först under senare Är har kulten kunnat ÄtervÀnda. I 200 Är har den levt kvar pÄ andra platser Àn pÄskön och först nu brinner Äter eldar pÄ de mossbelupna klipporna. Forskare och upptÀcktsresenÀrer har spÄrlöst försvunnit i omrÄdet och andra har ÄtervÀnt med obehagliga berÀttelser om skrÀckinjagande prÀster och skumögda vildmÀn. UrsprungsinnevÄnarna kallade sin ö för fÄgelmÀnniskornas land och kanske offras nyfikna Ät bistra stengudar som vÀntar pÄ att fÄ lyfta.Q-Lexikonet

Qabalah: Ursprungligen ett judiskt systen som har blivit vida spritt och inlemmat i mÄnga trossystem. Det qabalistiska systemet Àr baserat pÄ skriften Zohar, och i grova drag gÄr det ut pÄ att visa hur vÀrlden Àr uppbyggd. VÀrlden skapades i tio steg, s.k Sefirot, som alla utgÄr frÄn gud. Genom att följa dessa steg Ät andra hÄllet ska mÀnniskan kunna bli ett med sin gud och dÀrmed fÄ frid. Se Kabbala.

Qebhsennuf: En urÄldrig egyptisk gud som hÀrskde over vÀderstrecket vÀster.

QiGong, som finns i mÄnga olika varianter, betyder energiövning och Àr ett urgammalt kinesiskt
system dÀr andningsteknik, meditation och rörelser förenas. Syftet Àr att förbÀttra och utveckla

flödet av qi ( livskraft) i kroppen. Metoden, som frÀmst anvÀnds i förebyggande syfte, ger lugn,

koncentration och insikt, förbÀttrar immunförsvaret och ökar vitaliteten.

QiGong Àr lÀtt att lÀra sig. Metoden har pÄ senare Är blivit mycket populÀr i Sverige och flera

landsting har tagit upp den pÄ sina program.

Qlifot: Se kliffot.

Quantum tunneling: En teoritisk process med vars hjÀlp det skulle gÄ att fÀrdas frÄn ett parallelt universum till ett annat.

Quarters: Internationell term pÄ de fyra riktningar och element som anvÀnds under ritualer.

Quirinias: En romersk gud som det inte finns sÄ mycket kÀnnt om. Trots att han var den romerska statens gud och hade den högsta statusen bland gudarna.R-Lexikonet

Ra: Egyptisk solgud. Enligt myten sÄ skapades mÀnniskor och djur frÄn hans tÄrar.

Rada Loa: Samlingsnamn innom Voudun pÄ de mÀktigaste Loa som hÀrskade över de andra.

Radietesi: Betyder "kÀnslighet för strÄlning" och syftar pÄ dessa energier som kan uppfattas med ex. pendel, slagruta eller pekare (se dessa), en del kÀnsliga personer behöver inga verktyg dock för att kÀnna dessa energier.

Ranno: Den odlade trÀdgÄrdens gud i den egyptiska mytologin.

Rasputin, Gregorij: (1871-1916) föddes i Sibirien som en av mĂ„nga söner till en enkel bonde. Hans tidiga ungdomsĂ„r prĂ€glades av dryckenskap och vilda kvinnoaffĂ€rer, tills en dag dĂ„ Jungfru Maria uppenbarade sig för honom. Rasputin drog ut pĂ„ pilgrimsfĂ€rd till berget Athos i Grekland och, nĂ€r han vĂ€nde Ă„ter till Ryssland tvĂ„ Ă„r senare, var han helt förĂ€ndrad. Rasputin predikade för folket i sin hemstad, trots att detta högeligen irriterade den lokale prĂ€sten. Snart var han vida kĂ€nd som undergörare med krafter skĂ€nkta frĂ„n Gud. Vid tre tillfĂ€llen lyckades han rĂ€dda livet pĂ„ tsarens svĂ„rt blödarsjuke son och nĂ„gra menar att han utnyttjade det inflytande han dĂ€rigenom fick över tsarinnan till att skaffa sig en politisk maktposition. Detta styrks mĂ„hĂ€nda av det faktum att flera av hans vĂ€nner tilldelades viktiga Ă€mbeten. Belackarna hĂ€vdade Ă€ven att hans mĂ€ssor gick i de grövsta synders tecken och att han spred lĂ€ror prĂ€glade av orgastika riter och sataniska skĂ€ndligheter. Biskopen av Tobolsk lĂ€t undersöka Rasputins förehavanden men fann inget som styrkte belackarnas misstankar. År 1914, samma dag och vid samma tidpunkt som mordet pĂ„ Ă€rkehertig Franz Ferdinand i Sarajevo sĂ„rades Rasputin allvarligt av en lönnmördare, men han Ă„terhĂ€mtade sig dock efter att ha svĂ€vat mellan liv och död i flera veckor. 1916 blev han inbjuden till furst Jussupov som trakterade sin gĂ€st med mat och dryck som preparerats med cyankalium. Giftet tycktes inte ha nĂ„gon verkan sĂ„ Jussupov fann det för gott att skjuta Rasputin. Trots att flera skott trĂ€ffade reste sig Rasputin och flydde ut i trĂ€dgĂ„rden dĂ€r han pĂ„ nytt blev beskjuten och svĂ„rt misshandlad med en jĂ€rnstĂ„ng. Fortfarande vid liv kastade han sig ned genom en vak i isen för att undfly sina förföljare. Om Rasputins vidare öden gĂ„r meningarna isĂ€r, de flesta hĂ€vdar att kroppen senare hittades och att han förklarades död genom drunkning. Andra menar att Rasputin Ă€nnu idag Ă€r i livet och att han planerar att gruvligt hĂ€mnas de som motarbetat honom. SĂ€kert Ă€r att Rasputin strax innan det förmodade mordet förutspĂ„tt sin egen död och i brev berĂ€ttat om den för kejsarinnan. Om han drĂ€ptes utav pöbeln skulle Ryssland förbli en blomstrande monarki i Ă„rhundraden. Om dĂ€remot aristrokratin bragte honom om livet sĂ„ skulle deras hĂ€nder besudlas av blodet i 25 Ă„r och ingen adel skulle bli kvar i Ryssland. Tsaren och hans familj skulle dö inom 2 Ă„r. 1917 utbröt den ryska revolutionen under vilken en stor del av den ryska adeln avrĂ€ttades eller tvingades fly landet.

Raum: I bland Raym. En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en koltrast.

Ravencroft, Charles: Àr namnet pÄ en medelÄlders, engelsk journalist och spökjÀgare som pÄ senare Är Ätagit sig en mÀngd sÀllsamma uppdrag. Under sina resor pÄ de skotska höglÀnderna har han gÀstat sÄvÀl hemsökta slott som kufiska eremiter och underliga sekter. Charles lÀr för nÀrvarande vara inlagd pÄ ett sanatorium dÀr han sysselsÀtter sig med att teckna ned sina erfarenheter. MÄnga Àr de som med spÀnning vÀntar pÄ den planerade boken.

Reading: Det moderna uttrycket för en sittning hos tex. en tarottolkare eller pÄ en seans. Se Àven seans.

Réalité Réelle: Àr ett mystiskt sÀllskap som 1916 omskrivs av Hjalmar Bergman under pseudonymen Holger Brate i romanen Falska Papper: "klubben stiftades anno - ja, det vete tusan. NÀr man som jag gör historia, sir, sÄ bryr man sig inte om att lÀsa den. Men jag tror att klubben stiftades nÄgon gÄng under stora revolutionen. Det var nÄgra gubbar som tyckte att det gick lite brokigt till. Kunde inte följa med, förstÄr ni. Tyckte inte om den verklighet som bjöds, sir, och beslöto att skaffa sig en annan. Hur de buro sig Ät, vet jag inte. Spiritism kanske, mendelism, magnetism. Humbug, sir. Men Réalité Réelle fortlevde. Och hur den nu bÀra sig Ät, det vet jag. Opium, sir, haschisch, charas, mezkalin, eter. Réalité Réelle Àr den overkligaste av alla overkligheter. Men vad gör det? Folk börjar tröttna vid elÀndet i vÀrlden, folk vill ha nÄgonting annat. Well. LÄt dem fÄ det." Réalité Réelle hÀrstammar frÄn Frankrike och kan ha utvecklats ur det berömda Le Club de Haschichins som haft sÄ namnkunniga medlemmar som Honoré de Balzac och Alexandre Dumas. Lite Àr kÀnt om klubbens aktiviteter idag.

Regardie, Francis Israel: Förtattaren till mastodontverket "the Golden Dawn", i vilken han beskriver alla ceremonier och Ritualer som praktiseras innom föreningen med samma namn. Han har Àven varit sekreterare Ät Crowley.

Regression: SÀtt att fÀrdas tillbaks till sin barndom, till sin mors livmoder. Kan göras genom meditation och hypnos.

Regressionsterapi innebÀr att förflytta sig tillbaka till eller i övrigt fÄ kÀnnedom om situationer i
tidigare liv. En mÀnniska har normalt inte tillgÄng till sÄdan information, dÄ den skulle kunna

inverka hÀmmande pÄ uppgifterna i det pÄgÄende livet. I vissa fall, exempelvis betrÀffande nÄgot

blockerande trauma, kan det emellertid vara angelÀget att fÄ veta vad som hÀnt i ett tidigare liv för

att kunna bli av med den kÀnslomÀssiga lÄsningen.

Regression kan man fÄ hjÀlp med att utföra sjÀlv men Àven terapi finns att tillgÄ. Hypnos kan

ibland vara nödvÀndig för att lösa upp blockeringar frÄn tidigare liv.

Reikarnation: Tron att man levt flera liv och kommer att leva flera liv igen för att lĂ€ra sig alla aspekter hur det Ă€r hĂ€r pĂ„ jordelivet. Är du en frossare sĂ„ kanske du Ă„terföds som en svĂ€ltande mĂ€nniska nĂ€sta gĂ„ng. Vissa gĂ„r t.o.m. steget lĂ€ngre och hĂ€vdar att vi Ă€ven kan födas igen pĂ„ andra planeter och att en del av oss kommer frĂ„n stjĂ€rnorna.

Reikarnationsterapi: Att i trans- eller hypnostillstÄnd, antingen med hjÀlp av en ledare eller ensam, gÄ tillbaka i tiden och erinra sig minnen av ett eller flera tidigare liv.

REM sömn: Rapid Eye Movments. Den djupaste formen av drömmstadiet. Ögonen rör sig intensivt under denna fasen under ögonlocken.

Reningsritual: En skyddsritual avsedd att avlÀgsna alla negativa och oönskade vibrationer frÄn ett visst omrÄde.

Reuss Theodor: Grundaren av O.T.O.

Revenant: Innom Voudun Àr detta anden av en död slÀkting eller bekant som kÀnenr sig bortglömd och förbisedd. De kommer dÀrför tillbaka och hÀmnas genom att stÀlla till oreda.

Rex Nemorensis: En titel som anvÀnds pÄ anhÀngare till Diana av dem sjÀlva.

Rhamnusia: Ett alternativt namn pÄ Nemesis.

Rhea: Jordens, bergens och skogarnas gudinna i den grekiska mytologin.

Rhiannon: Gudinna över fertilitet, hÀstar, fÄglar och underjorden.

Right Hand Path: En mycket generell term för all Magi som anses vara "god". Som t.ex wicca eller olika naturreligioner innom Paganism.

Ritual: En förutbestÀmd serie av handlingar och ageranden. Handlingarna kan vara av fysisk natur, t.ex rörelser och nytjandet av speciella föremÄl. Eller av mental karaktÀr, som tex Visualisering. Syftet Àr att med hjÀlp av dessa Symbol-handlingar rikta in sinnet pÄ det magiska syfte man vill uppnÄ.

Ritualtillbehör: Samlingsnamn för de föremÄl som anvÀnds vid magiska och religiösa ritualer (tex. bÀgare, athame, stavar, klockor, rökelser, ljus etc. Se dessa.)

Rituell rökelse: Rituell brÀnning av oljor eller örter för att komma i harmoni med den ritual etc. som ska utföras.

Rituell piskning: En metod utvecklad av Gardner (se wicca) för att vÀcka kundalini. Piskning med mÄngsvansad piska kan ocksÄ anvÀndas för att locka fram dolda kÀnslor, sÄsom ilska, grÄt etc. och kallas "frigörande spanking," ej samma sak som Gardners metod. Piskning och annan smÀrta kan leda till en astral projektion, man flyr frÄn sin kropp och projekterar ut sin astral kropp för att undslippa smÀrtan. Se astral projektion.

Ronobe: En av Solomons 72 demoner/andar.

Rosenkors: Grekiskt kors. Ett upprÀttstÄende kors med lika lÄnga armar som av gammalt symboliserar jÀmnvikt och beskydd.

Rosenkreutzordern: Moderorganisation till en mÀngd ordnar som hÀvdar att deras traditioner hÀrstammar frÄn det forna Egypten. De Àr dock inte omnÀmnda i skrift förrÀn 1614, dÄ skriften "Fama Fraternitatis des Rosenkreuzes" kom ut. I den omtalas ett hemligt förbund som arbetade för mÀnsklighetens bÀsta. Enligt skriften hade denna orden bildats av Chistian Rosenkreuz ungefÀr 200 Är tidigare. TvÄ skrifter till om samma Àmne följde strax dÀrpÄ och de fick en stor lÀsekrets. Det rÄder dock starka tvivel om huruvida C.Rosenkreuz över huvudtaget har existerat. Troligare Àr att de tre skrifterna Àr författade av den samtida teologen Johannes Valentin Andreae. Hur som helst bildades det under 1600-talet ett antal sÀlskap som följde skrifternas lÀror, men det Àr inte de som finns kvar idag. De grupper som bildades dÄ inlemmades nÀmligen snabbt i dÄtidens Frimurar-organisationer. Dagens organisation grundades 1885 av Peladan J. och Guaita S.

Rosenkreuziska Broderskapen: HÀvdar att de kan spÄra sina rötter Ànda tillbaka till mystiska religioner i det gamla Egypten, kanske Àven Atlantis. De finns omnÀmnda i en skrift frÄn 1614, Fama Fraternitatis des löblichen Ordens des Rosenkreuzes. I den omtalas ett heligt sÀllskap, bildat omkring 200 Är tidigare av en Christian Rosenkreuz. Broderskapet skulle ha arbetat för mÀnnsklighetens förbÀttring och framÄtskridande, och dess medlemmar mÄste dÀrför besitta en innerlig fromhet och gÀrna djup insikt i de kÀnda vetenskaperna. FörstÄelse för naturens hemliga krafter söktes och de första texterna vittnar om en symbolik om andlig Äterfödelse, lik den man stöter pÄ inom alkemin. FramtrÀdande personer inom den franska rörelsen var Joséphin Péladan (död 1918) och markis Stanislas de Guaitas (död 1898). 1885 stiftade Péladan den första egentliga rosenkreuzerorden i Frankrike genom att utnÀmna sig sjÀlv till stormÀstare i La Rose-Croix. Tre Är senare Äterupplivade han tillsammans med Guaita en orden som ett par Är senare hade lÄngt över 100 medlemmar. Bland dem fanns Papus som 1891 blev ledare för sin egen Martinistorden. 1890 orsakade Péledan en kris. Han var vid den hÀr tiden kÀnd för sitt excentriska leverne. Favoritmunderingen utgjordes av medeltidsinspirerade drÀkter med mantel samt slokhatt, bÄde hÄr och skÀgg var lÄngt och vildvuxet. Han tog sig titeln Sar (assyriska för kung) och lade till namnet Merodack och fordrade att alla konstnÀrer skulle underkasta sig hans avgöranden i estetiska frÄgor (i Frankrike var mÄnga av melemmarna konstnÀrer och författare). Han förkastade sedan en rad av ordens allmÀna trossatser med motivationen att han hade sysslat med ockultism lÀngre Àn nÄgon annan. Han bröt med Guaita och bildade Rose-Croix Catholique och utvecklade den konstnÀrliga verksamheten till konserter med den personlige favoriten Wagner. Under tiden hamnade Guaita i konflikt med satanisten Abbé Boullan och han blev sÄsmÄningom involverad i ett komplicerat svartmagiskt krig med mÄnga otrevliga ingredienser som resulterade i att Boullan avled under klart mystiska omstÀndigheter. Det sÀgs att Guaita nedkallat en förbannelse och dömt boullan till "vÀtskornas död", en titulering som passar vÀl in pÄ den fasansfulla sjukdom i vilken Boullan avled.HÀrvan tÀtnade sedan ytterligare, fler personer drogs in och anklagelser om sexmystik blandades med hot om dueller. Tysk Rozenkreuzisk ockultism blev offentlig nÀr Prags BlÄ StjÀrna-loge togs upp i en mystisk grupp ledd av en Äldring som sades ha blivit invigd av en Àkta rosenkreuzare. En av rekryterna var Franz Hartman, som ocksÄ var medlem i Ordo Templi Orientis, som lade grunden för Ànnu en gren inom den moderna rosenkruzerismen. O.T.O. började med att engelsmannen John Yarker 1902 gav tvÄ tyska ockultister, Theodor Reuss och Karl Kellner tillÄtelse att anvÀnda ritualen Memphis och Misraim i Tyskland. 1906 bildades O.T.O av Reuss. Han förklarade att orden var i besittning av de stora hermetiska hemligheterna, vilket sÀrskilt innebar kunskapen om magiska sexriter. OcksÄ Rudolf Steiner hade vissa förbindelser med Reuss och O.T.O. dÄ de hade gett honom rÀtt att upprÀtta sin egen lilla filial av den, Mysteria Mystica Aeterna. Enligt Steiner levde Christian Rosenkreuz pÄ 1200-talet dÄ han invigdes i de stora hemligheterna, men i slutet av 1300-talet Äterföddes han och grundade RosenkreuzersÀllskapet för att studera denna mystik. En av hans prestationer ska ha varit att övertala Buddha, i dennes dÄvarande inkarnation, att förlÀgga sin verksamhet till Mars. Vanliga dödliga fick inte tilltrÀde till rosenkreuzarnas lÀra före 1700-talet. Tyska rosenkreuzare Àr i huvudsak lÀrda och kritiska mÀn som funnit det tidigare broderskapet fascinerande. Den första rosenkreuzerorden i England uppstod 1866 dÄ Robert Wentworth Little grundade Soceitas Rosicruciana in Anglia pÄ grundval av nÄgra urgamla ritualer. SÀllskapet influerades av en bok skriven av H. Jennings, The Rosikruzians, Their Rites and Mysteries, frÄn 1870. Jennings förklarade att all religion vilade pÄ en fallisk grund. Theodor Reuss gav en viss Harvey Spencer Lewis 1916 tillÄtelse att öppna en loge av O.T.O. I USA. Den döptes till Ancient and Mystic Order Rosae Crucis. De viktigaste Àmnena som dÀr studeras Àr mysterierna kring tid och rum, det mÀnskliga medvetandet, fullÀndningen av den fysiska kroppen och viktiga avslöjanden inom rosenkruzisk fysik samt kemi. Orden spÄrar rosenkreuzerismen tillbaka till det gamla Egyptens mystiker frÄn omkring 1500 f. Kr. och dess administrationsbyggnad i södra Kalifornien Àr en kopia av ett egyptiskt tempel. Steiners lilla och exklusiva avdelning av O.T.O. spreds till England av dr R.W. Felkin som samtidigt var ledare för orden Stella Matutina som till sina medlemmar rÀknade Dion Fortune och William Butler Yeats.

Rosier: Namnet pÄ en demon som Àr en fallen Àngel.

Rosmarin: Bra mot beskydd och kÀrlek.

Rosmerta: Eldens, vÀrmens och överflödets gudinna i den keltiska mytologin.

Runmagi: Guido van List var den förste som kopplade samman runraden, futharken, med de verser Oden lÀser nÀr han hÀnger i trÀdet i eposet Havamal. En specifik runa kopplades samman med en vers, vilken List omformade till en besvÀrjelse. Denna tolkades och fick ytterligare magiska attribut. En besvÀrjelse kunde lÄta: "kÀnn dig sjÀlv, dÄ kÀnner du allt!", "inneslut universum i dig sjÀlv, och du kan bemÀstra universum" och "frukta icke döden, ty han kan icke döda dig". En tidstypisk runmagisk teori utvecklades av dansken Hans Brix i Studier i Nordisk Runemagi (1928). Han klargör hur runstenar skall lÀsas - numerologiskt. Inskriptioner utlÀses till olika talserier som skall laboreras till starka tal som dÀrefter tolkas i en svÄrförstÄelig numerisk analys. Allt slutar i "Guldhornet", nÄgon sorts talsanning.

Runor: "alfabet" med germanska och nordiska rötter. De anvÀnds idag innom olika magisystem för att rista in formler pÄ amuletter och för divination, dÄ de anses besitta nÄgom form av "mystisk" kraft. Enligt mytologin var det Oden som uppfann dessa. Skriften har betraktats som ett tecken pÄ visdom.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Rökelse: AnvÀnds för att t ex rena ritualplatsen. Tillhör elementet luft.

Rökkrmagi: Fornordisk mörkmagi.S-Lexikonet

Sabbat: Högtider inom wicca. Det finns 8 stycken. Fyra stora och fyra smÄ. De stora Àr Samhain (Halloweén) 31 Okt, Imbolc (Candelmas) 1 Feb, Beltane 30 April och Lammas (Lughnasadh) 30 Juli. De fyra smÄ Àr Yule (vintersolstÄndet) 22 Dec, Ostara (vÄrdagjÀmningen) 22 Mars, Litha (midsommar) 22 Juni och Mabon( höstdagjÀmningen) 22 Sept. Stavningen kan skilja sig mellan olika coven.

Sabnack: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en krigare med ett lejons huvud och han rider vanligtvis pÄ en hÀst.

Sadhus oghari: Extrema munkar i indien, indiens mörkmagiker, Àven kallade tiggarmunkar.

Sage: Namn pÄ personer som har uppnÄtt en sÄdan visdom att det vore slöseri att inte dela med sig av den till andra.

Salamander: En primitiv varelse som anses vara en personifikation av Elementet eld.

Saleos: En av Solomons 72 demoner/andar. Satan: Ett av namnen pÄ Prinsen av det Onda. Han skall vara demonernas kung. Satan, Lucifer och DjÀvulen Àr alla olika personer.

Salomo: var namnet pÄ en vis, egyptisk konung som föddes pÄ 900-talet f. Kr. Han vann redan under sin levnad vÀldig ryktbarhet som magiker och han lÀmnade mÄnga verk efter sig. Lemegeton, Salomos nycklar och Salomos testamente heter de som i störst utstrÀckning pÄverkat eftervÀrden. MÄnga Àr de som Ànnu idag hyllar kung Salomo som en av tidernas största demonbesvÀrjare. Böckerna utgörs till största delen av ingÄende beskrivningar av hur demonvÀsen frammanas och kontrolleras. En av flera legender om konungen berÀttar att han fjorton Är gammal sjÀlv hemsöktes av en demon som under en tid tog hans kropp i besittning och att Salomo dÀrefter fritt kunde kommunicera med sÄdana vÀsenden.

Salt: Att anvÀndas vid rituellt arbete och att rena med.

Salvia: UtmÀrkt att anvÀnda som renande rökelse. Den ger hÀlsa och skönhet.

Sam: En egyptisk Amulett som skÀnkte sin bÀrare ökad sexuell njutning.

Samhain: En av hÀxans högtider. Firas den 31 oktober.

Samuell Liddell MacGregor Mathers: [1854-1918] Av de tre mĂ€n som skapade Golden Dawn var Samuell utan tvekan den underligaste och mest intressante. Andra har beskrivit honom som en galen bedragare eller som en man med mycket kunskap men lite skolning. Samuell Liddell Mathers föddes Ă„r 1854 i den engelska staden Hackney. Hans far som var prĂ€st dog tidigt och Samuell flyttade tillsammans med sin mor till Bournemouth dĂ€r han redan under skoltiden kom att Ă€gna det mesta av sin fritid Ă„t att studera Ă€mnen som keltisk mytologi och symbolism. Mathers hade hĂ€r turen att komma i kontakt med flera Ă€ldre och mer erfarna ockultister som kunde vĂ€gleda honom i hans studier. Han blev sĂ„smĂ„ningom sĂ„vĂ€l Rosenkreuzare som teosof och kom dĂ€rigenom i kontakt med Westcott och Woodman. SĂ€rskilt inom det teosofiska samfundet blev han snart en aktad och högt uppsatt medlem, men han bröt med samfundet efter en schism med dess ledare Madam Blavatsky. Efter att Mathers mor dött Ă„r 1885 flyttade han frĂ„n Bournemouth till London dĂ€r han tillbringade det mesta av sin tid i British Museums lĂ€sesalar. Under de Ă„ren skrev och översatte han Ă€ven en hel del böcker om bla. kabbala och ritualmagi. Hans mest kĂ€nda verk Ă€r The Kabbala Unvieled, som han skrev sjĂ€lv och en översĂ€ttning av Salomos nycklar frĂ„n latin. Det kanske mest intressanta med den sistnĂ€mnda boken Ă€r att Mathers uteslöt flera av ritualerna dĂ„ han ansĂ„g dem vara alltför farliga exempel pĂ„ ondskefull, svart magi. I sitt förord till boken varnar han Ă€ven alla frĂ„n att anvĂ€nda blod vid utförandet av magiska ritualer eftersom det förstĂ€rker ritualernas kraft i sĂ„ stor utstrĂ€ckning att magikern löper risk att tappa kontrollen över de magiska skeenden han försöker behĂ€rska. Förutom ockultism hade Mathers bara ett enda stort intresse och det var millitĂ€r strategi. Även inom detta omrĂ„de skrev han ett flertal uppmĂ€rksammade böcker. Ibland pĂ„stod Mathers att han egentligen var James den fjĂ€rde som inte alls omkommit i slaget vid Flodden 1513, utan istĂ€llet överlevt som en odödlig mĂ€stare. Mathers verkade Ă€ven inom en keltisk extremistgrupp vars mĂ„l var att Ă„terinsĂ€tta huset Stuart pĂ„ tronen för ett oberoende Skottland och han lade till med ett Skotskt familjenamn efter sitt vanliga namn och började kalla sig för Greve MacGregor de Glenstrae. Som person var Mathers inte bara underlig utan Ă€ven mycket oberĂ€knelig, detta fick en kvinnlig aristokrat och ockultist erfara en gĂ„ng nĂ€r hon bad Mathers om rĂ„d om hur hon skulle bli av med de demoner som brukade besöka hennes sovrum. Hon hĂ€vdade att dessa demoner sĂ„g ut som lik med halvĂ€tna ansikten och att de oupphörligen bad om att fĂ„ lĂ€gga sig hos henne, en begĂ€ran som hon fann svĂ„r att neka till. NĂ€r hon frĂ„gat Mathers vad han tyckte reste han sig bara upp och röt; "chockerande dĂ„lig smak frĂ„n bĂ„da sidor", varpĂ„ han lĂ€mnade rummet. MacGregor Mathers mest utmĂ€rkande personlighetsdrag var utan tvekan (Ă„tminstone under de senare Ă„ren av hans liv) ett utprĂ€glat storhetsvansinne, som bara blev större allteftersom hans inflytande i Golden Dawn ökade, detta ledde stĂ€ndigt till konflikter mellan honom och ordens övriga medlemmar. 1892 flyttade Mathers till Paris dĂ€r han inledde ett minst sagt mĂ€rkligt förhĂ„llande med en av Golden Dawns kvinnliga medlemmar, Vestigia Mathers. Trots att de gifte sig med varandra sĂ„ fullbordade de aldrig Ă€ktenskapet utan de höll sig som de sjĂ€lva uttryckte det "helt sexuellt obeflĂ€ckade". Deras och deras vĂ€nners favoritsysselsĂ€ttning var istĂ€llet för sex en form av fyrmannaschack dĂ€r Mathers till medspelare pĂ„stod sig ha en ande. Mathers frĂ€msta maktmedel i kampen om ledarskapet i Golden Dawn var de hemliga mĂ€starna. Enligt honom sjĂ€lv sĂ„ var mĂ€starna ordens egentliga ledare. De var mĂ€ktiga andevĂ€sen som levde pĂ„ astralplanet och som dĂ„ och dĂ„ uppenbarade sig för Mathers för att ge direktiv om hur de ville att han skulle agera och ibland för att diktera lĂ„nga ritualer. Mac Gregor var mycket förtegen om sina möten med de hemliga ledarna. Följande utdrag Ă€r hĂ€mtat ur ett manifest skrivet Ă„r 1896 "Jag kan inte berĂ€tta nĂ„gonting för er. Jag kĂ€nner inte ens deras jordiska namn. Jag kĂ€nner dem endast genom vissa, hemliga motton. Endast nĂ„gon gĂ„ng har jag sett dem i fysisk skepnad och vid dessa unika tillfĂ€llen skapades mötet astralt genom dem. Att bara stĂ„ nĂ€ra dem Ă€r som att stĂ„ nĂ€ra en blixt, med den skillnaden att upplevelsen Ă€r varaktig snarare Ă€n ögonblicklig. Jag kan inte tĂ€nka mig att en mindre avancerad individ skulle klara av en sĂ„dan anstrĂ€ngning ens i fem minuter utan att möta döden."

Sanders Alex- (1926-1988) Grundaren av Alexandriansk wicca. Alex ansÄg sig sjÀlv hÀrstamma frÄn ett lÄngt slÀktled av praktiserande hÀxor. Han sa ocksÄ att det var hans mormor som först initierade honom nÀr han var sju Är gammal. De som kÀnde Alex sÀger dock att han antingen initierades i ett Gardneriskt coven, eller sÄ initierade han sig sjÀlv. Mormodern sÀgs ocksÄ ha gett honom det material han anvÀnde vid utvecklandet av sitt magisystem. En nÀrmare granskning av dessa dokument visar dock snabbt att det Àr texter frÄn den Gardniska wicca-grenen. Innan han grundade sitt eget system testade han dock pÄ mÄnga olika system . Bl.a satanism, kabbala och Abra Melin.

Santeria: En magipraktiserande religion med afrikanska rötter. PÄminner till mycket stora drag om voudon, Àven om vÀsenderna som dyrkas kallas för "Santos" i stÀllet för Loa.

Sasquatch: Kanadas svar pÄ den berömda snömannen, i USA kallas den Bigfoot. Sasquatch har i flera hundra Är förekommit i indianernas sÀgner och betyder "den behÄrade mannen". En stor primat liknande, skygg varelse.

Satanic Bible, The: Den sataniska bibeln, skriven av Anton Szandor La Vey.

Satanic Order, The: 1998 öppnades den officiella The Satanic Order med huvudsĂ€te i Uddevalla. De respekterar liv och sysslar inte med vandilisering som massmedia ofta pĂ„pekar. Är inte synonymt med ondska.

Satanism: TvĂ€rtemot vad mĂ„nga tror Ă€r inte Satanism en spegelvĂ€ndning av kristendomens lĂ€ra och ett dyrkande av denna! Sant Ă€r visserligen att vĂ„r ideologi gĂ„r i stark kontrast mot alla övriga etablerade religioner, men det betyder inte att vi erkĂ€nner DERAS teser om vad som Ă€r sant, rĂ€tt och fel, ont och gott, hat och kĂ€rlek, svart eller vitt. Är dĂ„ Satanism en religion? BĂ„de Ja och Nej. En vis tĂ€nkare sa en gĂ„ng att "för religionen Ă€r endast det heliga sant, för filosofin Ă€r endast det sanna heligt!". Religion i dess rĂ€tta sprĂ„kliga betydelse Ă€r egentligen lĂ€ran om de stora frĂ„gorna i livet. Men dĂ„ de "andliga" ledarna med tiden har spĂ„rat ur har religion blivit det samma som lĂ€ran om det osynliga eller tro. Satanismen som livsĂ„skĂ„dning utgĂ„r frĂ„n jordlivet hĂ€r och nu. Fast förankrad i det materiella - det realistiska, vetande eller det vi kan uppfatta. AlltsĂ„ mer en filosofi Ă€n traditionell tro. Men samtidigt behöver oftast individen nĂ„got mer. Vi behöver grundlĂ€ggande och rĂ€tt fokuserade dogmer (lĂ€rosatser). Vi behöver fokusera rĂ€tt (tro pĂ„ oss sjĂ€lva och livet) kĂ€nslomĂ€ssig tillfredsstĂ€llelse i form av ritual och magi. Medan mĂ„nga andra populĂ€ra ideologier, eller det rent ateistiska tankesĂ€ttet (icke tro), enbart tillfredstĂ€ller det rationella hos oss, fyller Satanismen hela mĂ€nniskans inre behov, bĂ„de höger och vĂ€nster hjĂ€rnhalva. I tidernas begynnelse tĂ€ndes livsgnistan hos vĂ„ra urfĂ€ders fĂ€ders fĂ€der. Ur den sĂ„ smĂ„ningom rika floran av liv trĂ€dde till slut mĂ€nniskostammen fram. Hos henne fanns ett dubbelsidigt svĂ€rd, nyckeln till framgĂ„ng och fall. Under Ă„rtusendenas gĂ„ng började tĂ€nkandet och vĂ„rt medvetande att utvecklas mer och mer, till slut stod hon inför ett skrĂ€mmande faktum. Man kunde inte acceptera att livet var sĂ„ enkelt som det framstod. Ett vakuum uppstod (inte helt olikt det mĂ„nga i dagens högteknologiska tv-samhĂ€lle kĂ€nner) och en mĂ€ngd, oftast helt vansinniga tankar och trossystem började ta form. Livet mĂ„ste ha en annan, "riktig" mening, resonerade man. Men i sitt sökande efter en "högre mening med livet" har mĂ€nniskan missat det vĂ€sentliga, och i allt för mĂ„nga fall helt tappat lusten att leva. Meningen med livet Ă€r just Livet! Det kulturella och sociala arvet efter detta har skapat en obalans som vi fortfarande bĂ€r med oss. Det inlĂ€rda gör att vi mĂ„nga gĂ„nger fokuserar fel. Man tror att lösningen till den "Ă€kta" lyckan, tillfredstĂ€llelse, finns externaliserad utanför oss sjĂ€lva. Sök inte, för du kommer inte finna nĂ„got annat Ă€n rökridĂ„er. Njut av stunden istĂ€llet! Titta pĂ„ naturens under och alla djuren dĂ€r, inte bekymrar de sig? Fyll ditt liv och varje dag med allt som du fröjdas av! Fyll din tillvaro med stimulans av alla de slag, humor, fysisk och kĂ€nslomĂ€ssig sex, vĂ€nskap, barn, spĂ€nning, utmaningar och mĂ„l. Du kommer aldrig att kunna bli lyckligare Ă€n sĂ„. En Satanist kĂ€mpar inte för att leva ett uselt liv pĂ„ jorden, eller drömmer om att till sist fĂ„ komma till "himlen" för att underhĂ„lla en paranoid och schizofren Gud med harpknĂ€ppande i all evighet. Vi ser sanningen i vitögat! Det finns ingen belöning efter detta. Det finns inget helvete dĂ€r "syndarna" skall brinna, det finns inte ens belĂ€gg för en sĂ„dan plats, men de blir straffade tror man. Vi erkĂ€nner vĂ„ra fel och brister, men vi ber inte till nĂ„gon Gud vars existens du bara kan fĂ„ "bevisad" nĂ€r du tror pĂ„ den om förlĂ„telse. IstĂ€llet strĂ€var vi efter att bli bĂ€ttre, mot vĂ„rt egna sinnliga paradis! I den semitiska traditionen, och sedermera den vĂ€sterlĂ€ndska, var symbolen för folkets synd en "syndabock" som offrades en gĂ„ng om Ă„ret för att blidka Guds vrede över synden (driften, mĂ€nniskans darwinistiska sjĂ€lvbejakande). Geten kom sĂ„ smĂ„ningom att representera Satan, bejakandet personifierad. Man skulle kunna sĂ€ga att Satan(ismen) Ă€r en sorts psykologisk arketyp för det egna jaget. Satanismen betraktar mĂ€nniskan som hon egentligen Ă€r, med alla hennes naturliga drifter, och utifrĂ„n det vanliga perspektivet bĂ„de "ond" och "god". TyvĂ€rr Ă€r detta inte den bild de flesta har av Satanismen. Kyrkan har försökt att mĂ„la upp Satanismen som det hemskaste som kan tĂ€nkas existera. Syftet med denna propaganda förstĂ„r nog egentligen vem som helst. Genom att skrĂ€mma massorna med en levande bild av Satan som vĂ€sen, Helvetet och berĂ€ttelserna om oss och vĂ„ra förmodade blodfyllda ceremonier, Ă€r det ganska lĂ€tt att hĂ„lla fast troende i sin banala tro. Vem skulle för bara nĂ„gra Ă„rhundraden tillbaks vĂ„ga att inte döpa in sina barn i kyrkan? Alla har ju hört vad som hĂ€nder dĂ„ och dĂ„ med odöpta barn..... Otroligt nog lever denna bild till stor del kvar i dagens upplysta samhĂ€lle. Mycket kanske tack vara massmedias sensationsjournalistik samt filmens och litteraturens flitiga anvĂ€ndande av kyrkans fantasi och mytprodukter. Faktum Ă€r att inte före 1966 började en lite större publik att inse vad "modern" Satanism (i motsatts till den klassiska kristna versionen) egentligen Ă€r. Detta var det Ă„r som amerikanen Anton LaVey (1930-97) stolt proklamerade att Satans Kyrka hade öppnats. Kyrkan som hyllar mĂ€nniskan och hennes potential istĂ€llet för att fördöma den. Tre Ă„r senare publicerades boken "Satanic Bible" som fram till idag, tillsammans med hans övriga verk har sĂ„lts i över 2 miljoner exemplar. De som faktiskt Dyrkar "Satan" brukar idag oftast betecknas som "DjĂ€vulsdyrkare". Man skulle ocksĂ„ kunna sĂ€ga att Satanismen Ă€r manifestationen av den "vĂ€nstra handens vĂ€g". Skillnaden mellan den vĂ€nstra och den högra handens vĂ€g (i nĂ€stan alla traditioner) Ă€r att den första stĂ„r för utvecklandet av det egna jaget, medan den andra försöker hĂ€mma detta, genom förening med "Gud", eller strĂ€van för att bli ett med universum (Nirvana, tomhet). Sammantaget, den vĂ€nstra handens vĂ€g sĂ€ger att du skall strĂ€va efter att bli din egen Gud - efter ditt egna personliga koncept. Den beryktade ockultisten, aristokraten och poeten Aleister Crowley (1875-1947) uttryckte det sĂ„ hĂ€r: "Det finns ingen gud utom MĂ€nniskan, varje man och kvinna Ă€r en StjĂ€rna. Gör vad Du vill skall vara den enda Lagen". Alla Ă€r potentiella gudar och det Ă€r bara du sjĂ€lv som kan avgöra vad som Ă€r rĂ€tt och fel för dig, du har förutsĂ€ttningarna. Gör det Du vill av livet! Den motsatte vĂ€gen, kristna, hinduer, muslimer, buddister mfl. sĂ€ger att individen skall ge upp sin egen identitet, och genom att göra detta, bli ett med "skaparen" efter döden. Satanisten insisterar pĂ„ att vi Ă€r separerade frĂ„n alla gudar och skapare. Med detta synsĂ€tt tillĂ„ter vi oss sjĂ€lva att vara den Högste, ta kontrollen över vĂ„ra liv, uppfylla vĂ„ra drömmar och "egoistiska" mĂ„l.
Se Àven La Vey.

Satanist: En person som ser den egna personliga luckan och framgÄngen som det frÀmsta mÄlet hÀr i vÀrlden. Satan har i detta sammanhang inget att göra med den kristna djÀvulen, utan ses mest som en persinifikation av de satanistiska Äsikterna.

Sati: Luften och de lÀgre himlarnas gudinna i den egyptiska mytologin.

Saturnus: Visdomens och jordbrukets gud i den romerska mytologin.

Satyr: Följeslagare till den grekiska guden Dionysus. De Àr varelser med smÄ horn, bocksvans och djuröron som stÀndigt var berusade och ute efter sex.

Schamanism: LÄngt uppe i norr, i de finska och svenska lappmarkerna lever som bekant sedan urminnes tider det nomadiserade samefolket. Först pÄ senare Är har civilisationens framsteg börjat nÄ ikapp de renskötande stammarna. Mitt ibland renrajd, björkskidor och kalla kÄtor lever jordemödrar, kloka gubbar och naturlÀkare. Deras schamaner kallar sig för NÄjder och de talar till andar med hjÀlp av trolltrumma och jojk. I de mest avsides belÀgna byarna dyrkas Ànnu ett osammanhÀngande paneteon av mÀrkliga hednagudar och naturandar.

Scrya: Kallas det nÀr en person försöker spÄ genom att kontakta sitt undermedvetna. För att stÀnga ute alla distraherande faktorer brukar man intensivt koncentrera sig pÄ ett föremÄl. T.ex en kristallkula, en spegelbild eller en vattenyta.

Scyclad: Wicca-term som innebÀr att man Àr naken under ritualsutövande. Det ska poÀngteras att nakenheten inte har sexuell betydelse, utan att orsaken Àr att man vill komma bort helt och hÄllet frÄn det meteriella.

Seans: Ursprungsbeteckning för den session dĂ„ ett andetroende medium, en ”psychic” pĂ„ olika sĂ€tt upprĂ€ttade en kontakt med en avliden persons ande, som sedan i sin tur gav klienten sina svar hon mottagit.

Seb: Jordens gud i den egyptiska mytologin.

Seere: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en lÄnghÄrig man som rider pÄ en bevingad hÀst.

Sefirot: Se Qabalah.

Sejd: En fornordisk metod att göra trummresa. Den ska vara den kraftfullaste metoden att göra förÀndringar i den normala verkligheten. Man har en trummare i varje vÀderstrÀck, sejdaren sitter pÄ en sten, som kallas sejdhÀlle, med en huva över huvudet, hÄller en stav i handen för att rikta sin vard, se vard, till det stÀllet som han/hon behöver resa till för att göra det nödvÀndiga magsika arbetet. Ju mera som sitter runt sejhÀllen och sjunger en sÄng som kallas "vardlockur" för att hjÀlpa sejdaren i sin resa, ju kraftfullare blir resultatet. De övriga deltagarna kan Àven understöda med marackas. Se shaman.

Sekhmet: Egyptisk krigsgudinna. Gift med Ptah. Hon ses ibland som lejoninna.

Sekt: Àr en mindre grupp med avvikande Äsikter och/eller livsstil. Ordet anvÀnds oftast om religiösa grupper, men kan Àven anvÀndas om politiska grupperingar. Sekter förknippas vanligen med extrema Äsikter, slutenhet och fundamentalism. Ordet Àr starkt negativt vÀrdeladdat och anvÀnds ofta i den allmÀnna debatten för att tvÄla till mÀnniskor med avvikande Äsikter. Termen "sekt" Àr ursprungligen latin ("secta") och betyder egentligen "parti". Egentligen betecknar det religiös inriktning.

En religionssociologisk definition av sekt i sju punkter har gjorts av Roy Wallis:
1. Frivillig organisation dÀr medlemskapet förtjÀnas.
2. Medlemskapet Àr exklusivt och kan frÄntas de medlemmar som inte följer gruppnormerna.
3. Medlemmarna ser sig som en elit som Àr i besittning av sÀrskild kunskap.
4. Sekten Àr vanligen i konflikt med sin omgivning.
5. Inom sig Àr sekten vanligen egalitÀr, d.v.s. alla troende Àr ett prÀsterskap.
6. Sekten Àr etisk och asketisk, d.v.s. man har vissa levnadsregler och offrar tid och pengar pÄ sin grupp.
7. Slutligen Àr sekten totalitÀr, d.v.s. krÀver totalt engagemang och försöker styra individens liv.

Enligt kyrkoherde Karl-Erik NylundmÄste en religiös organistation uppfylla tre av följande fyra krav, för att definieras som sekt:
Gruppen anser att den har den absoluta sanningen
Gruppens ledning har en auktoritÀr ledarstil
Medlemmarna sluter sig till gruppen
Medlemmarna Àr rÀdda att sÀga nÄgonting utan ledningens godkÀnnande.

FRI (Föreningen RÀdda Individen) försöker genom information och utbildning förebygga att mÀnniskor hamnar i destruktiva sammanhang. FRI vill enligt FN-deklarationen om mÀnskliga rÀttigheter bevaka individens rÀttigheter. Enligt vÄr uppfattning berövar vissa rörelser och personer mÀnniskor deras mÀnskliga rÀttigheter, t ex:
Yttrandefriheten - Kritik Àr inte tillÄten.
Tankefriheten - MÀnniskor manipuleras sÄ att deras personlighet Àndras och de följer ledarnas instruktioner om vad som Àr tillÄtet att tÀnka. Vissa rörelser anvÀnder ocksÄ tankestoppande tekniker.
Religionsfriheten - De rörelser som gör ansprÄk pÄ att vara en religion lÀr anhÀngarna att endast de har sanningen. Medlemmarna hotas med att de lÀmnar Gud om de lÀmnar rörelsen. RÀdslan för Guds straff kan dÀrför hindra medlemmen att övergÄ till annan religiös grupp eller religion.
Den Fria Viljan byts till BEROENDE - PÄ kort tid blir man socialt, kÀnslomÀssigt och ekonomiskt beroende av rörelsen. I de flesta rörelser tillÀmpar man Àven tekniker som kan leda till upplevelser liknande dem som droger kan ge. DÀrför kan det bli lika svÄrt att lÀmna rörelsen som att sluta med droger.

Det vanligaste sÀttet att klassificera sekter Àr utformat av Bryan Wilson:
OmvÀndelsesekten betonar personlig radikal omvÀndelse och Àndrad livsföring, som exempel nÀmns bl.a. Maranata.
Den revolutionÀra sekten betonar vÀrldens förfall och menar att vÀrldens slut Àr nÀra. Den som insett detta mÄste hjÀlpa andra att inse samma sak. Exempel: Jehovas vittnen.
Den introverta sekten vÀnder sig frÄn den avfallna vÀrlden för att skydda sig frÄn den. Exempel: Plymouthbröderna.
Den manipulativa sekten förkastar inte vÀrldens vÀrderingar och mÄl, utan erbjuder alternativa (esoteriska) vÀgar att nÄ dessa mÄl (t.ex. hÀlsa och framgÄng). Exempel Scientologikyrkan.
Den thaumaturgiska sekten Àr ointresserad av samhÀllet och koncentrerar sig istÀllet pÄ individen. Man erbjuder ofta helande, underverk och kontakt med döda. Exempel: Spiritism.
Den reformistiska sekten inriktar sig frÀmst pÄ samhÀllet och verkar för förÀndring genom att enskilda individer Àgnar sig Ät att bilda opinion. Sekttypen Àr ovanlig.
Den utopiska sekten försöker pÄverka samhÀllet genom att skapa egna alternativa samhÀllen som förebilder. Exempel: Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, Àven kallade mormoner.
(KÀlla för sektdefinitioner och typer Tro, samfund, samhÀlle - Göran Gustavsson Libris 1991.

Selene: Grekisk mÄngudinna. Hon kan ses som en vacker kvinna i en vagn dragen av hÀstar.

Selenit: Denna sten har fÄtt sitt namn frÄn Selene. Den lÀmpar sig för meditation och för att högre medvetande.

Serapis: Ett alternativt namn pÄ Osiris.

Serviteur: Innom Voudun Àr detta en person som blir besatt av en Loa under en ceremoni.

Seth: Ondskans, förstörelsens, torkans och stormens gud i den egyptiska mytologin. Seth stÄr för totalt mörker.

SETI: (Search For Extraterrestial Intelligence) Sökande efter intelligent liv liv pÄ andra planeter.

Sexmagi, lÀs mer hÀr...

Shiatsu Àr en japansk massagemetod med mycket gammalt ursprung i Kina, som utgÄr frÄn
samma principer om meridianer och energiflöden som inom akupressuren. Terapeuten anvÀnder

fingrar, armbÄgar, knÀn och fötter i en kombination av massagetekniker för att bearbeta olika

punkter pÄ kroppen. Metoden kan liksom akupressur anvÀndas vid sjÀlvbehandling.

Shaman: Man/kvinna som intrÀder i ett förÀndrat medvetandetillstÄnd, för att kunna kontakta en dold verklighet, för att förvÀrva kunskap, kraft och förmÄga att hjÀlpa andra mÀnniskor. Shamanen har minst en "andevarelse" i sin tjÀnst. En person inom naturreligioner med förhistoriska rötter, som med olika metoder kan förÀndra sitt medvetandetillstÄnd och resa astralt. Kunskaperna som shamanen fÄr anvÀnds för att bla. bota och spÄ. Se Àven pÄ nÄid och sejd.

Shammash: Sumerisk solgud. Son till Nanna (se denne).

Shangri-LA: Shangri-LA eller Chang Shambhala Ă€r namnet pĂ„ en legendomspunnen stad som som lokaliserats till flera platser bla. den tibetanska högplatĂ„n. Omgivna av svĂ„rforcherad terrĂ€ng och skyddade av magi lĂ€r visa mĂ€n och kvinnor leva ett harmoniskt liv i en underskön stad. Shangri-La omnĂ€mns under olika namn av flera kulturer som alla vill göra den till sin egen. De som funnit vĂ€gen har upphört att Ă„ldras och givits tillgĂ„ng till mĂ€ktig, urgammal kunskap. Även bland de som föresprĂ„kar stadens existens rĂ„der delade meningar i hurvida den Ă€r jordisk eller en himmelsk domĂ€n för redan döda. Den ryske teosofen Nicholas Roerich har lĂ€nge letat efter och forskat om staden. PĂ„ senare tid varit mycket tystlĂ„ten om sina upptĂ€ckter och hĂ€nvisar istĂ€llet till en bok som Ă€r under utveckling.

Shax: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en fÄgel.

Shemhamforach: Kallas kunskapen om de 72 namn pÄ "Ànglar" som anvÀnds innom Quabalah.

Shen: En Amulett förestÀllande solens bana över himmelen som symboliserade det eviga kretsloppet. Vanligtvis bars den som skydd mot oönskade förÀndringar i livet.

Sigill: En symbol som symboliserar och reprentenserar en specifik energi och innehÄller hela dess kraft.

SilvertrÄden: En slags trÄd som förbinder astralkroppen med den fysiska kroppen under astralresor, nÀr man dör gÄr den av och man sepereras frÄn kroppen.

Simples: Ett gammalt namn pÄ medicinalvÀxter.

SjÀl: "Ande"-delen av en mÀnniska. I stort sett alla religioner pÄ jorden anser att den Àr odödlig, och lever vidare efter kroppens död.

SjÀlavandring: Se Reinkarnation.

SjÀlvsuggestioner: Ett slags autohypnos dÄ man i en lÀtt trans upprepar en i presens hÄllen affirmation gÄng pÄ gÄng. Tanken bakom detta Àr att övertyga sitt undermedvetande om att det man vill förverkliga i sjÀlva verket redan har intrÀffat, i hopp om att fÄ hjÀlp att Ästadkomma den önskade förÀndringen.

Skadi: Skandinavisk vintergudinna.

Skrya: Kallas det nÀr en person försöker spÄ genom att kontakta sitt undermedvetna. För att stÀnga ute alla distraherande faktorer brukar man intensivt koncentrera sig pÄ ett föremÄl. T.ex en kristallkula, en spegelbild eller en vattenyta.

Skyclad: Hos en del hÀxkulter Àr man som nÀr man föddes under vissa sabbater, naken.

Skyddsritualer: Olika metoder för att med ord och/eller handlingar skydda sig.

Slagruta: En grenklyka, som man med trÀning kan finna bl. a. vatten.

Snömannen: Se Sasquatch.

Society of Supernatural and Inexplicable Phenomena. Har sitt sÀte i den engelska lÀrdomsstaden Cambridge. Man pÄstÄr sig bedriva seriös och vetenskapligt korrekt forskning om en rad fenomen av svÄrförklarlig natur. Medlemmarna utgörs av en exklusiv skara noggrant utvalda studenter och universitetsanstÀllda. Tre svenska kandidater lÀr nyligen ha beviljats intrÀde. Organisationen Àr vÀl ansedd och det pÄstÄs att man ibland utfört uppdrag pÄ order ifrÄn den engelska regeringen. SÀllskapets ansikte utÄt Àr den karismatiske Sir Willhelm Moritz, en belevad man som reser mycket och som hÄllt bejublade förelÀsningar pÄ en imponerande lÄng rad av universitet.

Sol: Det romerska namnet pÄ den grekiska guden Helios.

Solas: I bland Stolas. En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en svart korp.

SolitÀr hÀxa: En magipraktiserande person som arbetar helt ensam och inte har anslutit sig till nÄgot coven.

SolitÀr: Man jobbar ensam och Àr inte med i ett coven eller annan grupp.

Solomon: Den vise kung Solomon levde antagligen pÄ 900-talet f Kr, och Ànda sedan romartiden har det talats om hans författarskap i magi och svartkonst. Man vet inte sÄ mycket om honom, men de ockulta manuskript som har fÄtt hans namn har haft kolossalt inflytande pÄ vÄra dagars ockultister. Sannolikt har han dock inte skrivit nÄgot av dem sjÀlv utan de har uppkommit frÄn tiden för Kristi födelse (Solomons Testamente) till omkring 1200-talet (Solomons Nycklar). Solomons Testamente Àr en ren demonologi, en lÀrobok i djÀvulskap som behandlar alla de demoner som styrde vÀrlden och var mÀnniskorna till bÄde skada och gagn: vampyrdemonen Ornias, Belfegor, Tefras, Asmodeus som frestar till otrohet, Obizurt som försöker skrÀmma smÄbarn o s v.
Till de flesta av demonerna hör en antidemon i himlen, en Ă€ngel, och mĂ„nga av "Solomons" formler för fördrivande av demonerna gĂ„r i verkligheten bara ut pĂ„ att kalla pĂ„ den motsvarande Ă€ngeln. T ex Arotosael, som sĂ€tter sjukdom i ögonen och förstör dem, kan sĂ„lunda fördrivas bara genom att man sĂ€ger "Uriel, fördriv Arotosael". Kung över demonerna Ă€r Belsebub dĂ€rför att han Ă€r den sista som Ă€r kvar av de fallna Ă€nglarna. De fallna Ă€nglarna Ă€r, enligt Enoks bok i Gamla Testamentet, en skara "himlens söner" som steg ned pĂ„ jorden, avlade barna med mĂ€nniskornas döttrar, lĂ€rde dem fĂ„fĂ€nglighet, omĂ„ttligt horeri, ogudaktigthet, trolldom, besvĂ€rjelser, astrologi och anvĂ€ndningen av örter och trĂ€d. Den hemliga kunskapen, som dĂ„ överlĂ€ts Ă„t mĂ€nniskorna, anses av vissa kabbalister som uppkomsten av kabbalan. De har ocksĂ„ med viss hjĂ€lp av en speciell metod för ordsammanhang, kallad Schemhamforash, funnit namnen pĂ„ 72 av dessa Ă€nglar. Bland de övriga av "Solomons" böcker kan nĂ€mnas Herbarium Solomonnis, Schemhamforash Solomonnis Regis, Hygromantia Solomonnis och demonkatalogen Lemegeton. Solomons Nycklar Ă€r en bok som uteslutande handlar om svartkonst, en grimoire dĂ€r 51 olika andar eller demoner Ă€r uppstĂ€llda och som vid anrop kan framtvinga allt som har ett ont hjĂ€rta kan begĂ€ra. Till var och en av dessa demoner hör en symbol som kan hĂ„lla de gosa motsatserna borta, pĂ„ sĂ„ sĂ€tt att man kan pĂ„kalla mörkrets krafter utan inblandning av ljusets andar. Vissa platser Ă€r bĂ€ttre Ă€n andra om man vill kalla pĂ„ andarna, och allra bĂ€st Ă€r öde och ofruktbara stĂ€llen lĂ„ngt ifrĂ„n bebyggelse. Trollkarlens drĂ€kt ska vara spunnen av en ung jungfru och innehĂ„lla broderade, scharlakansröda symboler, och pĂ„ huvudet ska han bĂ€ra en krona pĂ„ vilken gudomliga namn Ă€r skrivna. Han ska dra upp en magisk cirkel som han mĂ„ste stĂ„ i för att sjĂ€lv undgĂ„ de onda krafterna som han anropar. Dessutom ska han bĂ€ra medaljonger och pentagram, som fyller demonerna med skrĂ€ck och tvingar dem att lystra. PĂ„ vĂ€g till platsen för de magiska ritualerna bör han uttala en bön, som t ex denna: "Zazii, Zamaii, Puidmon den mĂ€ktige, Sedon den starke, El, Jod He Van He, Iah, Agla, hjĂ€lp mig ovĂ€rdige syndare, som har varit dristig nog att nĂ€mna dessa heliga namn, som ingen mĂ€nniska bör nĂ€mna, sĂ„vida hon inte Ă€r i stor fara". Det Ă€r av största vikt att inget av de instrument som ingĂ„r i ceremonierna har besudlats av ovĂ€rdiga, och dĂ€rför mĂ„ste magikern sjĂ€lv göra dem. Detta gĂ€ller bĂ„de knivar, skrivredskap, blĂ€ck, svĂ€rd, trollstav, rökelse och ljus. 1889 översattes Solomons Nycklar till engelska av S.L MacGregor Mathers, ledare för den hemliga orden Golden Dawn, och dĂ€rifrĂ„n till flera andra europeiska sprĂ„k. I sitt nĂ„got egendomliga förord skriver Mathers: "Vid utgivandet av denna volym har jag uteslutit nĂ„gra experiment rörande den vĂ€rsta svarta magin. Jag mĂ„ste allvarligt varna nyfikna mot att anvĂ€nda blod vid utförandet av ritualen. Bönerna, pentagrammen och rökelsen, anvĂ€nda pĂ„ rĂ€tt sĂ€tt, Ă€r tillrĂ€ckliga. Bruket av blod nĂ€rmar dem betĂ€nkligt till det ondas vĂ€sen. Den som trots varningarna beslutar sig för att arbeta med det onda kan vara förvissad om att det kommer att Ă„terverka pĂ„ honom sjĂ€lv och att han kommer att dödas av reflekterande krafter". Å andra sidan varnar "Solomon" sjĂ€lv mot att utelĂ€mna nĂ„gon som helst del av ceremonierna, och den som gör det Ă€r rĂ€ddningslöst förlorad. Det Ă€r alltsĂ„ inte lĂ€tt att vara trollkarl.

Solomons Nyckel: Det mest inflytelserika av alla texter frÄn medeltiden. Heter egentligen Clavicula Solomonis och berör, pÄ ett Qabalistiskt sÀtt, konsten att besvÀrja olika vÀsen. OrginalsprÄket var antagligen hebreiska, men pÄ 1500-talet översattes den till latin, franska italienska och tyska. Den engelska version som ges ut idag Àr baserad pÄ Mathers.Samuels version frÄn 1889. Mathers tog dock bort de delar han inte tyckte var passande, och gav dÀrmed denna Grimmore en mycket mera "vit" prÀgel. Det finns ett flertal 18- och 1900-talsverk som helt Àr baserade pÄ Solomons Nyckel.

Solomons Sigill: Se Hexagram.

Solsten: En sten för dig som behöver ny livsenergi.

Sonneillon: Namnet pÄ en demon som Àr en fallen Àngel.

Speculum: Namn pÄ en kristallkula, spegel eller annat reflekterande föremÄl som anvÀnds nÀr man Skryar.

Spikklubba: Narkotisk och hypnotisk. Spikklubban ingÄr i flygsalva. GIFTIG!

Spiritism: Spiritisten bygger sin vÀrldsbild pÄ nÄgra fÄ, enkla trossatser. Han anser att en mÀnniskas sjÀl Àr odödlig och att man genom medier kan kommunicera med dessa sjÀlar, eller andar. I de flesta kulturer har liknande skolor uppstÄtt. Schamaner, medicinmÀn, magiker och synska har genom alla tider sökt eller förmedlat kontakt med sedan lÀnge döda mÀnniskors andar. LÀran har förfinats av vÄr egen Emanuel Swedenborg (som förÀrats ett eget avsnitt pÄ annan plats i brevet) och amerikanen Andrew Jackson Davis. Andrew var synsk och han utvecklade sin förmÄga genom hypnos samtidigt som studerade lÀkarvetenskapens hemligheter. I boken The principles of Nature kombinerar han sina insikter med ideer om det perfekta, socialistiska samhÀllet. Trots avsaknaden av en kropp hÀvdar mÄnga spiritister att en ande fysiskt kan pÄverka det rum i vilket seansen förrÀttas genom knackningar, "bordsdans" och andra liknande fenomen.

Spiritus familaris: Spirituella vÀsen eller andar som Àr lika dig, en slags familje ande/skyddsande.

Stav: AnvÀnds för att rikta energier i ritualer, de görs bÀst av hasseltrÀd och kan dekoreras med runor, sigill, skinn för att passa magikern/hÀxans personlighet. En del "klÀr" dem med oljor ocksÄ vid vissa riter, liknande det som man gör i ljusmagi, se ljusmagi.

Steiner, Rudolf: föddes 1861 i Kraljevic i Österrike-Ungern. I Wien lĂ€ste han sig till en doktorsgrad i filosofi och flera andra vetenskapliga examina. DĂ€r mötte han ocksĂ„ teosofen Friedrich Eckstein, som öppnade hans ögon för mysticism och teosofiska skrifter. Steiner bosatte sig 1890 i Weimar, dĂ€r han arbetade i Goethearkivet, och 1897 flyttade han till Berlin. DĂ€r började Steiner studera ockultism och redan efter fem Ă„r hade han nĂ„tt en post som generalsekreterare i det Teosofiska samfundet. 1906, upprĂ€ttade han en loge under O.T.O.; Mysteria Mystica Aeterna. Under 1910-talet rĂ„dde starka spĂ€nningar mellan Steiners anhĂ€ngare och övriga teosofer. Hans frĂ€msta motstĂ„ndare var dr Franz Hartman. 1912 intrĂ€ffade tvĂ„ saker som kom att leda till slutgiltig separation fraktionerna emellan. Steiner uteslöt en ockult Ă€ventyrare vid namn Hugo Wollrath ur Tyska teosofiska samfundet och dessutom avvisade han teosofins ledare Annie Besants senaste pĂ„fund, Ordern för stjĂ€rnan i öster, som propagerade för Jiddu Krishnamurti, den kommande Messias. 1913 bröt de flesta teosofer med sina tidigare idĂ©er och följde steiner till det hans nybildade antroposofiska samfund. Denna nya lĂ€ra bibehöll mĂ„nga av elementen frĂ„n teosofin, men till detta fogade Steiner en del av Goethes tankar och en ny, egenhĂ€ndigt konstruerad kristen trosriktning. Antroposofi betyder mĂ€nniskokunskap, till skillnad frĂ„n teosofins gudskunskap. Den nya lĂ€ra tog fasta pĂ„ modern fysik som sade att alla förĂ€ndringar inom den fysiska vĂ€rlden Ă€r möjliga, bara energins summa Ă€r den samma. Detta skall Ă€ven vara tillĂ€mpbart pĂ„ andevĂ€rlden. MĂ€nniskan existerar i tre olika vĂ€rldar, eller dimensioner. Med sin kropp tillhör hon den vĂ€rld som kan förnimmas med kroppens sinnen, med sin sjĂ€l bygger hon upp sin egen vĂ€rld vilken Ă€r upphöjd över de bĂ„da andra. NĂ€r man dör trĂ€der man automatiskt frĂ„n kroppsvĂ€rlden över i sjĂ€lavĂ€rlden, men ocksĂ„ dĂ€r dör man för att till sist intrĂ€da i andevĂ€rlden. Denna sista vĂ€rld Ă€r det antroposofins uppgift att utforska. Det speciella organ som krĂ€vs för detta Ă€r en form av clairvoyanta talanger som enligt Steiner kan utformas genom omsorgsfull skolning, meditation och andevetenskapliga studier. Steiner sjĂ€lv sades ha utvecklat sina andliga ögon redan i Wien, och han anvĂ€nde dem dels för att övertyga sina anhĂ€ngare och dels för att utforska det förflutna. Det senare ledde till flera böcker om bĂ„de Atlantis och Lemurien. För att förklara detta utvecklade Steiner teorin om den sĂ„ kallade akashiska uppteckningen: allt som hĂ€nder och nĂ„gonsin hĂ€nt pĂ„ jorden registreras i etern, i den akashiska uppteckningen, och folk med de rĂ€tta gĂ„vorna sĂ€gs kunna ta del av alla dessa förstahandsuppteckningar som ur en öppen bok. Ur Antroposofiska samfundet föddes en grupp som kallar sig kristussamfundet. I Dornash i Schweitz lĂ€t Steiner bygga ett tempel 1913. Han hade ritat det sjĂ€lv, och döpte det till Goetheanum. Byggnadsmaterialet bestod av samma trĂ€kombination som anvĂ€nds till violiner. PĂ„ nyĂ„rsaftonen brann det dock ned till grunden och nĂ€sta Goetheanum kom att tillverkas i betong. Branden anlades förmodligen av nazister, dĂ„ rykten cirkulerar om antroposofins inblandning i judiska och bolsjevikiska sammansvĂ€rjningar. Steiner dog 1925, vissa hĂ€vdar att han tog sjĂ€lvmord i förvissning om sin sjĂ€ls odödlighet.

Stigmata: Stigmata Àr ett fenomen som finns dokumenterat, men som sÄ mycket annat inte kan förklaras pÄ vetenskaplig vÀg. Det som hÀnder Àr att en mÀnniska plötsligt drabbas av stora sÄr pÄ kroppen - samma sÄr som Jesus fick vid korsfÀstelsen. Dessa sÄr innebÀr mer konkret: hÄl i handleder och fötter (frÄn spikarna), rispor pÄ pannan (frÄn törnekronan), piskrapp pÄ ryggen (frÄn pryglingen hos Pilatus) och slutligen sÄret i sidan (orsakat av spjutet/svÀrdet som de stack honom med). Dessa sÄr blöder ocksÄ ofantliga mÀngder blod, blod som Àr varmt och som doftar "sött" (som blommor beskrivs det). Detta fenomen sÀgs drabba frÀmst kvinnor, men Àven mÀn - bÄde troende och icke-troende. Enligt sÀgen ska det ocksÄ alltid finnas 12 stigmata-"drabbade" pÄ jorden hela tiden, samma antal som Jesu lÀrjungar (minus den hÀngde).

Stonehenge: Stonehenge tornar mÀktigt upp sig mot himmelen ifrÄn vindpinade Salisbury plain. Det har formationen gjort i kanske 5 000 Är. Det finns inga accepterade förklaringar om vilka som byggde den eller vilket syfte de hade. Idag ÄterstÄr bara en liten brÄkdel av det som en gÄng utgjorde Stonehenge men mÀngder av besökare vittnar varje Är om den majestÀtiska kraft som stenarna Ànnu utstrÄlar. SÄ lÀnge man kunnat minnas har slÀtten fungerat som helig plats för olika kulturer. Idag Àr det frÀmst Àttlingar till forna tiders druidstammar som förrÀttar mÀssor under de vÀldiga klippblocken. DÄ ingen med visshet kan förklara hur stenarna rests ligger teorier om frÀmmande makters inblandning nÀra till hands.

Storsjöodjuret: En stor ödleliknande varelse som man tidigare trodde var utdöd. Har siktats i Grycken och Storsjön. Kan vara av svanödleslÀktet?

Succubus: En kvinnlig demonras som söker sexuellt umgÀnge med mÀnniskomÀn. pÄ svenska kallas dom Maror och det Àr frÄn det ordet mardrömm kom. Förr brukade man nÀmligen sÀga att man haft en eller att man blivit riden av en mara nÀr man haft mardrömmar. Den manliga motsvarigheten Àr Incubus.

Sucellus: Skogens och jordbrukets beskyddare i den keltiska mytologin. Anses av mÄnga vara en aspekt av Cernunnos.

Sulis: inspirationens, visdomens och förutseendets gudinna i den keltiska mytologin.

Sushumna: Mittpelaren i chakra systemet, börjar i rotchakrat och slutar i hjÀsschakrat. Se ida, pingala och chakra.

Svart hÄl: Det som ÄterstÄr av en död en stjÀrna som varit sÄ stor att dess sammanpressade resters gravitationskraft drar till sig allt som kommer i dess nÀrhet, till och med ljus.

Svart Magi: En modern samlingsterm pÄ allt magiutövande som Àr sÄ kallat "ond". Detta innebÀr antingen att utövandet skadar nÄgon, eller att skÀlet Àr egoistisk.

Svetthydda: En slags hydda som anvÀnds som en rening. Vanlig bland nordamerikas indianer, samernas version kallas "skakande kÄtan".

SvÀrd: AnvÀnds vid dubbning i vissa ockulta sÀllskap nÀr de stiger i graderna samt för att rikta energier och dra upp magiska cirklar.

Svartkonstbok: (franska Grimoire)-En praktisk handbok för magiska ritualer och besvÀrjelser.

Swedenborg, Emanuel: (1688-1772) Àr namnet pÄ en av de största svenska tÀnkarna genom tiderna. Han var mycket högt ansedd som bÄde naturfilosof, uppfinnare och teolog. Han satt bla. med i Svenska Vetenskapsakademin. 1745 avsade han sig alla akademiska uppdrag och verkade under Äterstoden av sitt liv som siare och mystiker. Swedenborgs far, Jesper Svedberg var biskop och enligt rykten, synsk. Sonen Emanuel ansÄg sig ha fÄtt förmÄgan att kommunicera med de dödas andar och han beskrev sin vÀrldsbild i flera inflytelserika verk, det mest kÀnda heter Regnum Animale. En annan, Ànnu i vÄra dagar omskriven lunta Àr Swedenborgs drömbok, i vilken en mÀngd nattliga visioner finns nedtecknade. Det stora flertalet av de beskrivna drömmarna bÀr starkt sexuella inslag och man kan lÀtt förstÄ den anstöt de mÄste ha vÀckt . De tidigaste utgÄvorna gavs ut i mycket begrÀnsade upplagor. Den senaste tryckningen kom ut pÄ Norstedts förlag 1924. De mest skabrösa inslagen har tagits bort och Àldre versioner betingar höga priser vid de tillfÀllen dÄ de bjuds ut till försÀljning. I september 1759 befann sig Swedenborg i Göteborg dÀr han bevistade en middagsbjudning till vilken ett flertal prominenta herrar bjudits in. Plötsligt lÀmnade han sÀllskapet och nÀr han kort senare ÄtervÀnde upptrÀdde han mycket nervöst och oroligt. Efter en tid talade han till de församlade, som hade svÄrt att tro sina öron. Swedenborg förtÀljde att stora delar stockholm stod i lÄgor. Det visade sig senare att berÀttelsen stÀmt Ànda in i minsta detalj och sÄ mÄnga var Ähörarna att fÄ idag tvivlar pÄ att hÀndelsen verkligen intrÀffat. Swedenborgska sekter har vÀxt fram i bla. Sverige, Danmark och USA. Ett av de mer fundamentalistiska finns kvar Ànnu idag och verkar under namnet Det Nya Jerusalem. Emanuel Swedenborg ligger begraven i Uppsala domkyrka.

Sylph: En primitiv varelse som anses vara en personifikation av Elementet luft.

Symbol: Ett föremÄl som representerar en företéelse eller nÄgot annat abstrakt. T.ex en kÀnsla som annars inte kan hanteras fysiskt.

Synkretism: SammansmÀltning av element frÄn olika religioner.

Sytry: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder med mÀnniskokropp med vingar och ett huvud av olika vilda djur. Han sÀgs kunna fÄ en kvinna att visa sig naken framför den magiker som frammanat honom.T-Lexikonet

Tai Chi Àr en sÀrskild form av QiGong, utförd som en defensiv stridskonst. Metoden utgörs av
andningsövningar och lÄngsamma graciösa rörelser som förbÀttrar livsenergin och hÀlsonivÄn.

Metoden beskrivs ibland Àven som meditation i rörelse. Tai Chi Àr generellt sett svÄrare att utöva

Àn QiGong, dÄ större krav stÀlls pÄ utövarens balanssinne och koordinationsförmÄga. Det finns Àven en kampform inom tai chi.

Taisch: Ett gaeliskt/keltiskt namn pÄ de paranormala förmÄgor som gör att vissa personer kan förutsÀga hÀndelser, mm.

Taliesin: En stor keltisk bard. Cerridwens son.

Talisman: Ett skyddsföremÄl som bÀraren har laddat med "försvarsenergi". I stÀllet för att du ska behöva försvara dig mot att angrepp av ockult art, gör talismanen det automatisk. Till skilnad frÄn en Amulett Àr en talisman personlig och tillverkas inte Ät andra personer.

Tallskottkörteln: Denna körteln i hjÀrnans centrum kÀnner vetenskapen inte till dess funktion om. Men redan de gamla egyptierna kÀnde till att denna var den som gjorde sÄ att man kan se med det "tredje ögat"-pannchakrat (se chakra). AlltsÄ den körteln som gör att man kan se astralt kombinerat med ajnachakrat.

Tankeform: En tankegestalt som man sÄ ofta och intensivt frambesvurit, koncentrerat sig pÄ och projicerat att den manifesterar sig pÄ andra psykiska plan och i det kollektiva omedvetandet. Tankeformer blir mest solida om de Àr ett resultat av en hel grupps arbete, inte bara en individs.

Tantrism: En av de mest originella trosriktningar som nÄgonsin konstruerats. En samling förestÀllningar med rötter i Indien som har pÄverkat utvecklandet av sexmagi i vÀst. I praktiken Àr Tantra en rad tekniker som syftar till att förena det maskulina med det feminina, integrerat med Yoga.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Taranis: I keltiskk mytologi var han hjulets gud, som förknippades med förÀnderlighet och omvÀxlingar.

Tarot: En uppsÀttning mÄlade kort med symboler som talar till det undermedvetna och kan anvÀndas i divination. Dess ursprung Àr okÀnt och de lÀrda tvista dÀrom. InnehÄller 78 kort som Àr uppdelade i stora arcanan (den stora hemligheten) och innehÄller 22 kort, de klÀdda korten Àr 16 och slutligen har vi den lilla arcanan (lilla hemligheten) med sina 40 kort, som i sin tur Àr uppdelade i fyra sviter: stavar (eld), brickor (jord), svÀrd (luft) och bÀgare (vatten), se elementen. Tarotkorten Àr föregÄngaren till dagens spelkort och det finns hundratals varianter pÄ tarotkort.
Tarot Àr en kortlek som i mÄngt och mycket liknar den vanliga lek med spelkort som nu för tiden blir allt mer vanlig i de svenska hemmen. Leken Àr uppdelad i tvÄ olika delar varav den första, Arcana Minor Àr mycket lik vÄr mer utbredda kortlek och bestÄr av fyra serier: SvÀrd, BÀgare, Stavar och Pentagram. Varje serie innehÄller tio nummerkort och fyra honnörer, Knekt, Drottning, Kung och Page. Arcana Major som den andra delen heter innehÄller 22 helt olika kort, frÄn Narren med nummer 0 till Universum med nummer 21. De 22 korten symboliserar bland mycket annat mÀnnsklighetens resa mellan okunskap och upplysning. Tarot anvÀnds oftast för att förutspÄ framtiden. Korten finns i mÄnga varianter och utföranden. Genom Ären har det framlagts en hel mÀngd olika teorier om tarotlekens Älder och ursprung. De flesta tror att det var zigenarna som först anvÀnde sig av korten i Europa och att de fört dem med sig frÄn antingen Kina, Indien eller Egypten. Inte heller vilket syfte korten hade frÄn början Àr kÀnt, men alla som studerat dem Àr ense om att det Àr frÄga om mycket mer Àn en lek med vanliga spelkort. Under 1700-talet trodde mÄnga att leken var resterna av en gammal egyptisk visdomsbok, Thoths bok och att man med dess hjÀlp kunde finna nyckeln till alla existerande hemligheter.

SlÄ pÄ sökmotorn.

Telepati: FörmÄgan att fÄ direkt mentl kontakt med en annan person utan att man meddelar sig med sprÄk, koder, tecken. TankelÀsning, Àven om vederbörande inte befinner sig pÄ samma plats.

Tellus Mater: En för-romersk gudinna som var en personifikation av jorden. En av de Àldsa gudarna i den romerska mytologin. Tempelherrar-
Ursprungligen namn pÄ medlemmar i Tempelherreorden som grundades av korsfarare i Jerusalem Är 1119. I modern tid har tempelherrarna inspirerat sÄvÀl Frimurare som Ockultister. Flera nutida esoteriska ordnar Äberopar historisk kontinuitet frÄn tempelherrarna.

Tempel: Ett ombonat omrÄde som inte anvÀnds till nÄgot annat Àn riter och ceremonier.

Tempelriddare: Ursprungligen namn pÄ medlemmar i Tempelherreorden som grundadesav korsfarare i Jerusalem Är 1119. I modern tid har tempelherrarna inspirerat sÄvÀl frimurare som ockultister. Flera nutida esoteriska ordnar Äberopar historisk kontinuitet frÄn tempelherrarna.

Temple Of Set: Är en utbrytargrupp frĂ„n Church Of Satan som hyllar den egyptiska guden Set som Ă€r prototypen för satan. Startades 1975 av Michael Aquino. Templets innersta cirkel kallas The Order Of The Trapezoid. Till skillnad frĂ„n Church of Satan sĂ„ ser Temple of Set sina andemakter som verkliga och inte som psykiska projektioner. De bröt ocksĂ„ med dem för de var för giriga. Temple Of Set finns i Sverige.

Teosofi: Ordet kommer av grekiskans theos, "gud", och sofia, "visdom". En teosof Àr en person som anses ha en intiutiv och mystisk förstÄelse av gud. Idag Àr det dock mest förknippat med det Teosofiska Samfundet, som grundades av H.P. Blavatsky i slutet av 1800-talet.

Teosofiska samfundet: Grundades 1875 av ryskan Helena Petrovna Blavatsky. Hon lĂ€r ha haft starka, övernaturliga upplevelser redan som barn. 17 Ă„r gammal gifte hon sig med en general, 69 Ă„r gammal. Äktenskapet varade i tre Ă„r innan Helena lĂ€mnade sin make för att resa till intressanta platser och lĂ€nder över hela jordklotet. Det gĂ„r att dra paraleller mellan Blavatsky och Aliester Crowley. Helena var en Ă€ventyrerska som gjorde starkt intryck pĂ„ mĂ€nniskor hon mötte. Hon var karismatisk, mĂ„lmedveten och belĂ€st. Det sĂ€gs att Helena gifte sig fyra gĂ„nger utan att skilja sig frĂ„n sin förste make och 45 gammal pĂ„stod hon sig vara jungfru trots att hon nĂ„gra Ă„r tidigare enligt uppgift ska fött en son som dock avled i unga Ă„r. Hon studerade flera olika former av mysticism och inhĂ€mtade kunskap frĂ„n bla. mahatmor bosatta i Himalaya. Dessa högstĂ„ende vĂ€sen beordrade henne att utföra olika handlingar och dikterade enligt henne sjĂ€lv mycket av det hon skrev i böcker som Isis unveiled och The Secret Doctrine (sammanlagt 2800 sidor). Teosofiska samfundet utvecklade hon tillsammans med Henry Olcott; en ockultist, krigsveteran, advokat och journalist med gott rykte. De bĂ„da delade hushĂ„ll , Helena var den dominerande och de arrangerade ofta möten dĂ€r de mystiska kunskapstraditionerna diskuterades. De tvĂ„ inspirerades mycket av buddismen och upprĂ€ttade ett i indien belĂ€get högkvarter för orden i Adyar nĂ€ra Madras. Orden fick snabbt ett mycket stort antal medlemmar, under storhetstiden var ca 40 000 mĂ€nniskor involverade. Mycket misstĂ€nksamhet och kritik kom att riktas mot Blavatsky som av den samtida forskaren Richard Hodgson anklagades för att vara "den mest bildade, snillrika och intressanta bedragerskan i historien". Efter Blavatskys död 1891 togs rodret över av Helenas lĂ€rjunge Annie Besant och en engelsk ockultist vid namn C.W. Leadbeater. De bĂ„da sĂ„g som sin frĂ€msta mission att sprida lĂ€ran om den nye messias som de funnit i den indiske ynglingen Jiddu Krishnamurti. Annie Besant Ă€r Ă€ven mycket aktiv i indiens kamp för sjĂ€lvstĂ€ndighet. Inte heller pĂ„ senare Ă„r har Teosofiska samfundet varit förskonat frĂ„n skandaler. Leadbeater anklagades av ordens belackare för att vara pedofil och sĂ„dana rykten hĂ€nger Ă€nnu över honom och samfundet likt en tung, mörk skugga. Dessa rykten Ă€r förmodligen överdrivna, Leadbeater har dock sjĂ€lv medgivit att han sagt till unga pojkar han undervisat att de, indisk sed till trots bör vara alldeles nakna nĂ€r de tvĂ€ttar sig och att det inte Ă€r nĂ„got fel i att onanera. Krishnamurti har nyligen avsagt sig sitt samröre med Teosofiska samfundet och orden ser ut att gĂ„ en mycket oviss framtid till mötes.

Terminus: Den grekiska och romerska guden av landsgrÀnser.

Teurgi: Kallas de magiformer som gÄr ut pÄ att skaffa sig kunskap genom att Äkalla och kommunicera med "gudar" och andar.

Thanatos: SmÀrtan och dödens gud i den grekiska mytologin.

Thaumaturgi: Manipulering av vÄr fysiska omvÀrld, föremÄl, personer, mm, med hjÀlp av magi.

Theban: Ett hÀxalfabet som anvÀnds för att ex. skriva besvÀrjelser.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Thelmic Magick: Ett system av magi som Aleister Crowley plockat ihop frÄn div. ockulta system bl. a. yoga och ceremoniell magi, som den lÀrs ut av OTO. Thelemic betyder vilja och syftar pÄ Crowleys syn pÄ magi, att allt handlar om ens vilja.

Thelema: En ockult organisation, grundad av Aleister Crowley. Organisationens stadgar Àr "The Book of the Law". I likhet med Crowley:s övriga verk Àr Àven detta inspirerat av filosofen F.W.Nietzsche, och Àr dÀrför inriktat pÄ den enskilde individens hÀvdande över omgivningen. MÄnga hÀvdar att detta Àr den Àkta satanismen

Theta: HjÀrnrytm som associeras med drömmar.

Thomsen Martinus: Dansk ockultist och författare till den sju band tjocka "Livets bok". Detta jÀtteverk innehÄller en detaljerad vÀrldsbild dÀr allting ses som en en del i en större helhet, som i sin tur Àr en del av en större helhet. Det finns ingen direkt organisation runt hans teorier men dÀremot ett antal rekreationsorter i Danmark och skÄne.

Thor: Skandinavisk Äskgud. Ses ofta med sin hammare. Han var en av de mÀktigaste gudarna i det skandinaviska pantheonet. Hans far Àr Oden.

Thoth: Egyptisk mytologi. Toths egna prÀster hÀvdade att han var den som skapade vÀrlden genom ljud. Generellt sett ansÄgs han vara visdomenss, musikens, magins och de vetenskapliga kunskapernas gud.

ThulesĂ€llskapet: var ett tyskt ockult sĂ€llskap som upprĂ€ttades i januari 1918 i MĂŒnchen för studiet av den magiska betydelsen av de fornnordiska runorna och deras symbolik. Runmagi, som för övrigt ocksĂ„ har gamla traditioner i Norden, var ocksĂ„ favoritsysselsĂ€ttningen för mĂ„nga andra tyska nationalister under första hĂ€lften av 1900-talet. De sĂ„g i runorna tecken pĂ„ den ariska huvudrasen och tillmĂ€tte dem olika hemlighetsfulla krafter. Guido von List skrev en bok om Ă€mnet 1908. Ledarna för Germanen Orden, som delvis Ă€r baserad pĂ„ von Lists idĂ©er och som för övrigt ligger till grund för ThulesĂ€llskapet, skrev sina namn med runor. Föreningen för osynliga arier, en annan tysk ockult grupp, leddes av Siegfried Adolf Kummer, som 1932 skrev Heilige Runenmacht (Helig Runmakt). Han utvecklade sĂ€rskilda "runiska" yogaövningar och rekommenderade medition över runor som en effektiv metod för att bli frisk. 1927 grundade han t o m en runskola för att sprida sina teorier. ThulesĂ€llskapet bildades av en fascinerande Ă€ventyrare som kallade sig baron Heinrich von Sebottendorf men som i sjĂ€lva verket hette Rudolf Glauer (1875-1945). Baronen sjĂ€lv var inte sĂ€rskilt lagd Ă„t ockulta nyskapelser, men han hade en ingĂ„ende kunskap om alla former av vĂ€sterlĂ€ndsk ockultism och överförde bl a madame Blavatskys skildringar av den ariska rasen och magin i Atlantis till den nordiska mytologin och runorna. Hans idĂ©er om den ariska rasens Ă„teruppstĂ„ndelse var tĂ€mligen primitiva men utvecklades senare av en av gruppens prominenta medlemmar, Dietrich Eckart, som bl a omnĂ€mns pĂ„ flera stĂ€llen i Hitlers Mein Kampf. Trevor Ravenscroft skriver i sin The Spear of Destiny att "den inre kĂ€rnan i Thulegruppen var alla Satandyrkare, som utövade svart magi. Det rörde sig för dem uteslutande om att med hjĂ€lp av ritualer föra medvetandet upp till ett plan dĂ€r det uppfattade vĂ€rldens ondska och icke-mĂ€nskliga intelligensvĂ€sen och uppnĂ„ förbindelse med dessa vĂ€sen. Den frĂ€mste bland de invigda i denna krets var Dietrich Eckart". Det pĂ„stĂ„s vidare att ThulesĂ€llskapet utvecklade sig till ett mördarband och att Dietrich Eckart hade pekat ut Rudolf Steiner som den ledande gestalten i en större krets av invigda som hade upptĂ€ckt Thulegruppens satanistiska natur och höll ett öga pĂ„ deras möten och invigningsritualer frĂ„n astralplanet. Eckart ansĂ„g att ingenting kunde hĂ„llas hemligt för Stainers clairvoyanta förmĂ„ga, och dĂ„ denne till yttermera visso varnade Tyskland mot nazistpartiet mĂ„ste han omgĂ„ende likvideras. Det gjordes ocksĂ„ försök till detta, och det anses att det var medlemmar av ThulesĂ€llskapet som brĂ€nde ned Steiners Goetheanum. Ravenscroft berĂ€ttar vidare: "Under de första tre Ă„ren efter grundandet av nazistpartiet Ă€gde inte mindre Ă€n 397 politiska mord rum i Tyskland, och huvudparten begicks av ThulesĂ€llskapets inersta krets. Thulisterna följde noggrant en medeltida sedvĂ€nja, dĂ€r det drogs lott mellan en skara ivriga kandidater om vem som skulle döda offret. Inget av dessa mord förde till mer Ă€n en kort tids fĂ€ngelse. Ernst Pohner, polischef i MĂŒnchen, och Wilhelm Frick, hans assistent, som bĂ„da var ivriga thulister, sade bara nĂ„gra varnande ord till Hitler och Eckart att de utĂ„t skulle ta avstĂ„nd frĂ„n Thulemorden." SĂ€llskapet har senare kallats ytterst hemligt och ockult, men bortsett frĂ„n runstudierna, som omfattade dyrkan av den ariska rasen, utövade det praktiskt taget inga ockulta aktiviteter. BĂ„de Ravenscroft och flera andra hĂ€vdar att Hitler 1920 presenterades för sĂ€llskapet och att detta gav upphov till hans tro pĂ„ den ariska rasens överlĂ€gsenhet och till hans judeförföljelser. Det Ă€r myclet troligt att Hitler var i kontakt med sĂ€llskapet, men hur stor betydelse för hans livsinstĂ€llning denna kontakt haft vet man ingenting om. PĂ„stĂ„endet bör dock absolut inte avvisas, och man vet med bestĂ€mdhet att flera ledande nazister, bl a Rudolf Hess, vid nĂ„gon tidpunkt varit medlem i ThulesĂ€llskapet. Det Ă€r inte kĂ€nt nĂ€r sĂ€llskapet upplöstes (eller om det fortfarande existerar), men man har inte hört nĂ„got om det sedan 1923.

Thyrsus: En Bacchus-symbol i gamla grekland. Den bestod av en stav tÀckt med murgröna och en tallkotte i ena Ànden.

Tiahuanaco: Är en stad omgjĂ€rdad av hemligheter. PĂ„ högslĂ€tten Altiplanon i Peru ligger pĂ„ 4000 meters höjd resterna av ett urgammalt högsĂ€te. Byggnadernas Ă„lder Ă€r omöjlig att bestĂ€mma men arkeologer tror sig ha funnit bevis för att staden ödelagts mycket hastigt och att den civilisation som uppfört Tiahuanaco begagnat sig av avancerad teknik. HĂ€r finns vattenledningsrör av sten och en vĂ€ldig, monolitisk solport. Den Ă€r ett jĂ€ttelikt skulpturalt underverk, förmodligen utmejslat ur ett enda block. FöremĂ„let Ă€r tĂ€ckt med sammanlagt 48 figurer som flankerar en gestalt som tycks förestĂ€lla en flygande gud. Inte i nĂ„gon legend stĂ„r nyckeln till frĂ„gorna kring stadens Ă„lder nedtecknad. Ingen mĂ€nniska har under nĂ„gon av oss kĂ€nd tidsepok har sett Tiahuanaco annat Ă€n i ruiner. Det finns dock en legend som kanske berĂ€ttar nĂ„got om stadens uppkomst. Den berĂ€ttar om en gyllene drake som kom till jorden frĂ„n stjĂ€rnorna. PĂ„ den red en kvinna - Orjana var hennes namn - för att fylla sin uppgift som bestod i att bli urmoder för jordens barn. Orjana hade fyra fingrar pĂ„ var hand, förenade med simhud. Urmodern Orjana födde 70 jordbarn och Ă„tervĂ€nde sedan till stjĂ€rnorna. I staden Tiahuanacon kan man finna hĂ€llristningar som förestĂ€ller fyrfingrade mĂ€nniskor.

Tigeröga: Denna sten hjÀlper oss att komma i kontakt med det sensuella och vilda inom oss.

Timjan: Framkallar mod och styrka.

TM, dvs transcendental meditation, Àr en praktisk mental teknik, som systematiskt tar till vara
mÀnniskans inre kraft. Genom att anvÀnda ett personligt mantra (ett slags ljudkombination) och

annan teknik efterstrÀvas ett tillstÄnd av djup vila samt förbÀttrad psykisk och fysisk hÀlsa.

Principerna kommer frÄn den urÄldriga veda-traditionen och introducerades 1958 av den indiske

mystikern Maharishi Mahesh Yogi, mycket kÀnd i vÀst för sina kontakter med The Beatles.

Topas: Denna sten Àr bra som vÀgvisare.

Totem: Ett djur vars egenskaper och karaktÀristiska drag överensstÀmmer med personen som tilldelas detta totem. Se fylgior.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Trance: Dvallikt medvetandetillstÄnd hos t ex spiritistiska medier. Se meditation.

Transcendent: FörestÀllningar som ligger bortom den mÀnskliga förestÀllningsförmÄgan.

Transkommunikation: Kommunikation mellan den fysiska verkligheten och osynliga dimensioner.

Trapezoid: Denna Àr formad som en pyramid, fast med toppen "avhuggen".

Trefaltslagen: Paganisternas karma princip som gÄr ut pÄ att all energi man sÀnder ut vid en ockult ritual, sÄvÀl negativ som positiv kommer att Äterfalla pÄ en sjÀlv med tredubbel styrka. Se wicca.

Trippelgudinnan: Gudinnan i sina aspekter som Jungfrun, Modern och den Gamla.

Trolltrumma: En oval eller rund trumma som anvÀnds vid transtrummning och/eller vid ceremonier inom en del ockulta sammanslutlingar. MÄnga avÀnder dessa irlÀnska bodhran trummorna i detta syfte. NÄider och schamaner brukar göra dem frÄn grunden, ofta har redan deras farfars far utsett trÀdet som deras Àttling ska ha som sin trolltrumma och de tillverkar den sen sjÀlva. Se shaman.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Tuatha De Danann: Keltisk "grupp" av gudar hÀrstammande frÄn gudinnan Danu.

Tungdiagnostik: AnvÀnds inom lÀkekonsten vÀrlden över, men sÀrskilt i österlandet anses tungans tillstÄnd reflektera en individs hÀlsa. I den vÀrldsdelen analyseras tungans yta noggrant för att faststÀlla
energibalansen och tillstÄndet hos de inre organen. I Kina anvÀnds avlÀsning av tungan Àven för

att faststÀlla balansen mellan yin och yang.

Tyche: Den grekiska lyckoguden.

Typhon: Grekisk mytologi. Skaparen av alla skadliga vindar och stormar.U-Lexikonet

Ubasti: Egyptisk mytologi. Hon var den goda solens, glÀdjens och musikens gudinna. Det var Àven hon som skyddade gravida kvinnor.

UFO: Unidentified Flying Objects-Oidentifierade flygande föremÄl. Det finns ocksÄ IFO- Inidentified Flying Objects.

U-K-U: Ut-ur-kroppen-upplevelser. Erfarenhet av att medvetandet lÀmnar kroppen, som man kan 'se' pÄ avstÄnd. UKUer kan ske spontant eller framkallas genom olika psykotekniker, t ex Visualisering i kombination med djupandning.

Ululation: Kallas de krecendon som uppkommer nÀr man under uttalandet av en formel höjer rösten till "maxvolym".

Umbanda: En braziliansk ockult lÀra som blandar candomble med spirittistisk kristendom.

Undermedvetande: Den del av vÄrt psyke som arbetar pÄ en nivÄ i ett tillstÄnd av normal vakenhet inte kan komma Ät. I det undermedvetna lagras alla minnen och erfarenheter vi överhuvudtaget har och gör i form av symboler. Kan nÄs under transtillstÄnd.

Undin: En Elementar tillhörande elementet vatten.

Urantia: Är det verkliga namnet pĂ„ vĂ„rt klot enligt Urantia-Bibeln, ett verk som skrevs av en anonym författare vid sekelskiftet. "Urantia Ă€r en del av vĂ„rt universums Nebadon, som i sin tur Ă€r en del av ett superuniversum som kallas Orvonton. FrĂ„n Orontons huvudstad Uversa kom den kommitĂ© som pĂ„ sin tid dikterade boken för jorden inbyggare. Sju superuniversum cirklar kring det eviga mittuniversum Havona, som innehĂ„ller ön Paradis, dĂ€r Gud uppehĂ„ller sig i oĂ€ndlighetens eviga mittpunkt."

Utchat- En amulett som representerar Horus öga. Traditionellt skall den tillverkas av lapis-lazuli och bÀras runt halsen för att ge styrka och skydd.

Uthark: Sigurd Agrells teorier om att runorna ingÄr i ett talmystiskt system dÀr runraden framstÀlls som uthark (Ur-runan först i raden), istÀllet för det traditionella futhark (Feh-runan först). Den vanligaste praktiserande teorin bland runmagiker.
Se runor och futhark.

SlÄ pÄ sökmotorn.

Utesittning: En metod att möta sina rÀdslor, möta sitt sanna jag och för att komma till insikt om fördolda ting. I norden kallades denna formen "utiseta". Man sitter ute en natt eller lÀngre ensam i naturen, gÀrna vid en kraftplats (se kraftplats) för att nÄ visdom. FöregÄs av fastande och rening.

Utu: Solguden i den Sumeriska mytologin.V-Lexikonet

Vakttorn: Traditionellt brukar man anvÀnda sig av fyra riktningar vid ritual-arbete. Varje riktning (tex. öst,vÀst osv.) omnÀmns dÄ som ett Vakttorn.

Valac: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en liten pojke som rider pÄ en drake.

Valefor: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av ett lejon.

Vama chara: En oortodox yoga form dÀr bl. a. tantra ingÄr. VÀnstra handens vÀg inom yoga.

Vampyr: Legender talar om dem över hela vÀrlden, under olika beteckningar. Kan delas in i olika grupper: psykiska vampyrer, de astrala magiker vampyrerna, spökvampyrer, samt vanliga blodrickare. Det finns Àven fladdemöss i sydamerika som endast kan livnÀra sig pÄ blod frÄn boskap, mÀnniskor och andra dÀggdjur. Se Àven porfyri och Wamphyr Civitas Diaboli.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Vapula: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av ett bevingat lejon.

Vard: Den del av sjÀlen man sÀnder ivÀg under astralresa i nordisk tradition.

Varulv: En varulv Àr en man som med eller mot sin vilja mÄste gÄ omkring i varggestalt, och sÄ lÀnge förvandlingen varar besitter han vargens alla dÄliga egenskaper: den glupande aptiten, grymheten, listen och snabbheten. I folktron var ett sÄdant skrÀckdjur sÀrskilt förtjust i att överfalla unga flickor och slicka i sig deras blod, och om flickan var gravid slet den ut fostret ur hennes sköte och Ät upp det. En man som dÄd och dÄ förvandlades till varulv kunde man alltid kÀnna igen pÄ att hans ögonbryn var sammanvÀxta över nÀsan, och pÄ en behÄrad flÀck pÄ ryggen mellan skulderbladen. Om nÄgon sade till honom: "Du Àr ju en varulv!" blev han löst frÄn förtrollningen och behövde aldrig bli förvandlad mer. DÀremot var det mycket vanligt att förbannelsen sedan kom att vila pÄ befriaren. Monstret omtalas första gÄngen av Herodotos (400-talet f Kr), som med stor skepsis ÄterberÀttar skyternas historier om nÄgra "neurer", som en gÄng om Äret blev varulvar nÄgra dagar. FrÄn större delen av vÀrlden har senare kommit berÀttelser om skrÀckinjagande varulvupplevelser, och pÄ mÄnga platser, bl a i den irlÀndska staden Ossory, fanns det sÀrskilda varulvsslÀkter. Tron pÄ varulvar Àr svÄr att kÀmpa ned, och Ànnu i denna dag Àr vissa mÀnniskor övertygade om att de finns. VÄra dagars populÀra skrÀckhistorier har Àndrat en aning pÄ varulvens utseende i riktning mot vampyrens. Den framstÀlls som en upprÀttgÄende man med vargöverkropp och huvud, och den ohyggliga förvandlingen Àger bara rum vid fullmÄne. Se Àven Lykantropi.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Vassago: En av Solomons 72 demoner/andar.

Vatten: Att anvÀndas vid rituellt arbete. Blanda med salt för att rena ett omrÄde.

Veckodagarnas betydelser: (det kan variera frÄn tradition och sammanslutling).
MÄndag: mÄnens och drömmarnas dag. Magin styr intuition, kÀrlek och vÀnskap. FramstÀllning av salvor och mediciner.

Tisdag: Tyrs dag, stor aktivitet och utÄtriktat arbete. Stor vitalitet, mod och lust.

Onsdag: Odens och mecururius dag. LÀmplig för affÀrer, examens och penningmagi. Kraftmagier.

Torsdag: Tors och jupiters dag. Nordiska trolldommsdagen. Alla former av magi, skördedag, meditation, lÀsa, speglar och kristallkulor. KÀrleksmagi, styrka, hÀmnd, kraft, seende etc. Stegring av ockult kraft. Fredag: venus och Frejas dag, kÀrlekens dag. all kÀrleksmagi, Àlskog, lidelse och njutning, vÀlfÀrd, fruktbarhet, patnerskap, botande av sjukdommar, frigidhet och impotens, invigning.

Lördag: rening och avslappning. Njutningsmagi, vÀxa i styrka och kraft, öka perception och kunnande. Söndag: solen, lyckan och turens dag. VÀxa i ockult kraft och magi, all kÀnslomagi. Invigningsritualer etc.

Venus: Det romerska namnet pÄ den grekiska gudinnan Aphrodite.

Vepar: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en manlig sjöjungfru.

Vertumnus: Den odlade trÀdgÄrdens gud i den romerska mytologin.

Verver: En personlig symbol som varje Loa innom Voudun har. Den anvĂ€nds vid Åkallande och ritas dĂ„ upp pĂ„ marken genom att man stör ut pulver av rĂ€tt material i tunna linjer.

Vesta: Hemmets gudinna i den romerska mytologin.

Veve: Sigil liknande symboler som dras med majsmjöl under voodoo ceremonier för att attrahera och kalla pÄ Loas. Se voodoo.

Ville Au Camp: Innom Voudun Àr detta "huvudstaden" för alla Loa. Den Àr belÀgen under vatten.

Vine: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av ett lejon eller ett monster.

Vipassana, som Àr en mycket kraftfull metod, Àgnas hÀr ett relativt stort utrymme för att en mer
fullstÀndig bild ska erhÄllas av vad en meditationsmetod kan innebÀra. Ordet Vipassana betyder

att se verkligheten som den Àr i motsats till hur den förefaller att vara. Den Àr en av Indiens Àldsta

meditationstekniker och tillÀmpades dÀr för mer Àn 2500 Är sedan som ett generellt botemedel

mot universella problem. Denna buddhistiska metod strÀvar efter total utplÄning av negativa

belastningar pÄ sinnena, ledande till högsta lycka i full frihet. MÄlet Àr inte bara att hela mÀnniskan

genom att bota sjukdomar, utan att avskaffa mÀnniskans lidande över huvud taget.

Visualisering: Visualisering innebÀr att du kan se ett föremÄl framför dig fastÀn att du blundar, men Àven nÀr du tittar utan att ha objektet framför dig. Detta Àr en viktig del av magiskt arbete.

Vit Magi: En modern term för all Magi som inte bara gagnar utövaren. I stÀllet vill utövaren försöka hjÀlpa vÀrlden i allmÀnhet.

Vit magiker: Magiker som endast sysslar med att hjÀlpa andra.

Vivation. Denna metod har sitt ursprung i frigörande andning. Andningen sker hÀr i samklang
med en terapeut och syftar till att skapa energi av ovillkorlig kÀrlek hos klienten. MÄlet i vivation

Àr integrering, det vill sÀga att kÀnslor som kommer upp accepteras fullt ut.

Voodoo: Voodoo Àr en religion som i sin ursprungliga form inte har utövats pÄ andra platser Àn ön Haiti i Karibiska havet, men som uppvisar likheter med andra sekter i VÀstindien och Brasilien. Voodoo bygger pÄ ceremonier dÀr deltagarna försÀtter sig sjÀlva i extas med hjÀlp av vilda danser, trummor och liknande. Mest förknippas det troligtvis med att tillverka dockor förestÀllande ens fiende och sedan sticka nÄlar i dem. Voodoo betyder pÄ franska "insyn i det fördolda".
SlÄ pÄ sökmotorn.

Voice Dialogue Àr en metod som bygger pÄ att en mÀnniska har mÄnga delpersonligheter eller
inre röster. Dessa talar genom fantasin, förestÀllningar, sinnesstÀmningar och drömmar. I

behandlingen arbetar terapeuten med att lÀra klienten att upptÀcka olika delpersonligheter sÄ att

denne fÄr ökad respekt för och acceptans av hela sin personlighet. Genom detta kan uppnÄs

fördjupade relationer samt ökad harmoni och kreativitet.

 

Voudun: En Spiritistisk religion med huvudsÀte pÄ Haiti. Bildades genom att afrikanska slavar tog med sig sina Shamanistiska lÀror till amerika. Dessa blandades sedan med katolicismen, och pÄ senare tid Àven Spiritismen. Religionen innehÄller mÄnga magiska riter, dyrkandet av mÄnga gudar, sk Loa, och ritualer dÀr Medium blir besatta av dessa Loa.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Vril: Är ett begrepp skapat av Sir Bulwer-Lytton i hans bok ”Vril-the power of the coming race” dĂ€r han menar att det kommer att komma en ny och starkare ras. Vril betecknas ocksĂ„ som dessa kraftplatser (ofta vid gamla kultplatser och vid gamla kyrkor), ley lines. De som bla. slagrutemĂ€n brukar kunna avlĂ€sa.

Vual: En av Solomons 72 demoner/andar. Han rider pÄ en kamel.

Vulcan: Det romerska namnet pÄ den grekiska guden Hephaestus.

VÀderstrecken och dess symboliska betydelser: (det finns mÄnga olika variationer i olika system och traditioner).
Norr: healing, vit magi, vinter, pengar, vÀlstÄnd, förfÀderandarna. Det vÀderstrecket man jobbar i för att anvÀnda botemagi. Drakens svans.

VÀster: det vÀderstrecket solen gÄr ner: intution, mörkmagi, det undermedvetna, drömmar, höst, skymmning, vattenburna djur. Drakens huvud. VÀderstrecket för att jobba med bl. a sina skuggsidor. Söder: eld, kraft, passion, sex, extas, sommar, zenit, höjdpunkten i livet, viljan, vulkaner, utÄtriktad energi, auktorietet. Drakens andedrÀkt. VÀderstrecktet för passions/kÀrleks magi, aggresivitet och destruktiva eld krafter.

Öst: dĂ€r solen gĂ„r upp: gryning, tillvĂ€xtmagi, upplysning, vĂ„ren, klarhet, luften, barn, ungdom, det intellektuella, skrivande, tĂ€nkande, Drakens kropp. HĂ€r Ă„kallas lufburna varelser. Grynings magi, det vĂ€derstrecket som symboliserar mĂ€nniskans alkemiska Ă„terfödelse efter en ceremoni för att fĂ„ en personlighets förĂ€ndring.

VÀktare/vaktorn: Inom vissa ceremoniella magiska sammanslutlingar förknippas vÀderstrecken med ÀrkeÀnglarna: Mikael, Gabriel, Uriel och Rafael. Dessa kallas in i varje hörn som vaktar cirkeln utÄt.

VÀnster hands magi: Magi form som anvÀnds frÀmst i egna egoistiska syften. VÄra mörka aspekter, det instinktiva. De som söker ut mot det verkligt okÀnda för att söka kunskap.

VÀnstra hjÀrnhalvan: Den delen av hjÀrnan som kontrollear din högra sida, den rationella och praktiska sidan.

Völva: Ett namn pÄ en kvinnlig shaman i nordisk shamanism, kallas Àven sejkona. Se shaman.W-Lexikonet

Walpurgisnacht: En tysk festival, döpt efter St Walburga, som firas den 1 Maj för att skrÀmma bort hÀxor och oknytt. Notera sambandet med Beltane.

Wamphyr Civitas Diaboli: Àr en sammanslutning för vampyrister och satanister med vampyriska influenser/inriktningar. HuvudsÀtet Àr i UmeÄ. De jobbar frÀmst individuellt och Àr inriktade pÄ alla aspekter inom vampyrismen, dvs allt frÄn att forska i folksÀgner och olika kulturer genom tiderna, till att utveckla psykiskt vampyriska förmÄgor och detta inkluderar Àven att de fördjupar sig i de fysiska aspekterna av vampyrismen, innovativt utvecklar vampyrisk ritualmagi osv, samt att de kombinerar vampyrism med andra ockulta genrer.

Warlock: HÀxjÀgarnas namn pÄ de manliga "hÀxor" de hittade. Kommer av de gammalengelska orden waer=sanning och logan=att ljuga, och betyder ungefÀr förrÀdare eller edsbrytare.

Webweaving: NÀr man samarbetar och hjÀlper varandra pÄ distans.

Westcott. William Wynn: (1848-1925) En av de tre grundarna av "The Hermetic Order of the Golden Dawn", vanligtvis kallad Golden Dawn. Det var han som kom pÄ idén till föreningen genom studerandet av ett 60-sidors manuskript med tvivelaktig bakgrund. Innan G.D:s bildande var Westcott "högste magus" i SRA, som Àr den engelska Rosenkreuz-organisationen.

Wicca: En religion skapad av Gerald Brosseau Gardner (1884-1964), som efter att ha studerat med olika ockultister, bl.a. A. Crowley och kom ut med boken "Witchcraft today" 1954. Wicca gör ansprÄk pÄ att vara en fortsÀttning av en forntida Modergudinne kult. Men det Àr inte sant, den tog fart med Gardners bok. Idag finns det ett flertal inriktningar och covens som Àr verksamma under namnet wicca, te.x. Alexandersk, Garnersk, Starhawk, Faery wicca. I sverige startade Svenska Vikta Förbundet 1987 och verkar som en intresse förening för wicca troende. Wicca Àr Àr en mycket naturbaserad religion som följer Ärshjulet och hÄller riter tillhörande denne (se sabbat). PÄ stark frammarch. Se Àven paganister.
Den paganska (nyhedninska) traditionen Wicca (Àven kallat witchcraft) dök först upp i England pÄ 1940-talet. Det Àr en initiatorisk mysteriereligion, dvs utövarna deltar och blir en del av mysterierna genom initiation i coven, kvinnorna blir prÀstinnor och mÀnnen prÀster.

Gudar och Gudinnor: De gudomar wiccaner tillber Àr balanserat manliga och kvinnliga förutom i vissa undantagsfall. De flesta wiccaner talar om Guden och Gudinnan, dessa kan i sin tur vara personifierade genom gudomar frÄn olika panteon (gudavÀrldar) som t.ex. en romersk-grekiska, den egyptiska eller den keltiska. Wiccaner tror INTE pÄ himmel och helvete eller en utomstÄende makt som fÄr oss att göra gott eller ont. DÀrför finns inte begreppet synd heller. Den grundlÀggande levnadsmoralen uttrycks i The Wiccan Rede: "An harm you none, do as you will" (gör vad du vill sÄ lÀnge det inte skadar nÄgon). I detta inkluderas Àven att man inte ska skada sig sjÀlv. Förutom det innefattar de flesta wiccaner etiken att man ska kÀnna kÀrlek och vördnad för naturen samt att man tror pÄ den gudomliga realiteten som överskrider kön.

Wiccanska högtider: SlÄ pÄ sökmotorn.

Wicca: Ett gammalengelskt ord för en hÀxa som började anvÀndas av hÀxjÀgarna pÄ 800-talet.
SlÄ pÄ sökmotorn.

Wierus Johannes: (1516-1588) var elev till Agrippa och författade mÄnga verk om avancerad demonologi. Hans bok Pseudomonarchia daemonom innehÄller ingÄende beskrivningar av nÀrmare 70 olika demonvÀsen. Johannes och tre av hans lÀrjungar avled under mÀrkliga omstÀndigheter. De hade hyrt en mindre teaterscen i Wien och Àmnade dÀr förrÀtta en ritual inför speciellt inbjuden publik. FörestÀllningen pÄbörjades aldrig dÄ de ansvariga hittades knivskurna till döds i en loge. Mördarna pÄtrÀffades ej. NÄgra ryktesspridare pekade ut konkurrerande ockultister och andra hÀvdade att den anglikanska kyrkan lÄg bakom.

William Blake: (1757-1827) var en engelsk konstnÀr, poet och demonolog. Hans verk har bÄde förbryllat och fascinerat senare tiders ockultister. Blake byggde upp en helt egen demonhirearki, inspirerad av bla. bibliska gestalter. Det pÄstÄs att han varit en av förgrundsfigurerna i ett sÀllskap inom vilket man Àgnade sig Ät avancerade former av spiritism. Hans mest kÀnda verk gÄr under titeln The marriage of Heaven and Hell.

William Butler Yeats: Golden Dawns mest berömde medlem var varken Aleister Crowley eller Mac Gregor Mathers utan den IrlÀndske poeten och 1923 Ärs nobelpristagare W.B. Yeats. Han föddes i Dublin Är 1865. Fadern var en konstnÀrligt intresserad advokat som med tiden kom att bli mycket uppskattad, framför allt som portrÀttmÄlare. Redan som mycket ung började Yeats intressera sig för det ockulta, han lyssnade till sin fars berÀttelser frÄn den IrlÀndska sagotraditionen och sÄ snart han lÀrt sig lÀsa slukade han allt han kom över om andar, spöken och trolldom. Som tonÄring började unge herr Yeats söka upp mÀnniskor och sÀllskap som sysslade med magi och spiritism för att lÀra sig mer. I slutet av 1800 talet flyttade familjen till London och 1890 blev William dÀr medlem i det teosofiska samfundet. Han övergav emellertid snart teosofin till fördel för Golden Dawn, dÀr han verkade i nÀstan trettio Är. Vid ungefÀr samma tidpunkt som intrÀdet i teosofiska samfundet förÀlskade sig Yeats i den IrlÀndska skÄdespelarinnan och revolutionÀren Maud Gonne som han svÀrmade för i flera Är, dock utan framgÄng. DÄ han inte kunde fÄ sin Àlskade, gifte han sig istÀllet Är 1917 med mediet Georgie Hyde-Lees och flyttade in i ett medeltida slott belÀget utanför Galway dÀr han lever Àn idag. Yeats författarskap prÀglas mycket starkt av hans ockulta intressen och han lÀr vid ett tillfÀlle ha sagt att han inte skulle ha kunnat skriva ett enda ord i nÄgot av hans verk om han inte gjort magin till ett stÀndigt Àmne att studera.X-Lexikonet

Xango: Se Chango.

Xeno-escrite: Det sÀllsynta fenomen dÄ man skriver automatisk skrift pÄ ett sprÄk som man sjÀlv inte behÀrskar. Termen Àr frÄn grekiskan (xeno=frÀmmande och franskans écrire som betyder skriva).

Xenoglossi: DĂ„ man i ett transtillstĂ„nd man talar ett frĂ€mmande sprĂ„k som man sjĂ€lv ej behĂ€rskar. Det kommer frĂ„n grekiskan (xeno=egendomlig, frĂ€mmande) och frĂ„n latinets (glossa=sprĂ„k, tunga), jĂ€mför det med de kristnas ”att tala i tungomĂ„l”.

Xipe Totec: Aztekisk mytologi. VÄrens och de planterade grödornas gud.

Xiuhtecuhtli: Aztekisk mytologi. Eldens gud, polstjÀrnans vÀktare, universums medelpunkt. Kanske den viktigaste guden i vardagslivet.

Xolotl: Aztekisk mytologi. Han som bÀr otur med sig. Det var den gud som slÀppte ut mÀnniskan och elden ur underjorden.Y-Lexikonet

Yemaya: En Loa innom Voudun. Kallas Àven Yemonja och La Balianne. Hon hÀrskar över havens yta. Mytologin sÀger att det Àr hennes vÄgor som spolar bort alla bekymmer.

Yeti: En stor gorillaliknande varelse som sÀgs höra hemma i Tibet. Se Sasquatch.

Yezidéer: Ett folkslag kring armenien, kurdistan och kaukasus. De dyrkar den köttsliga religionen och deras "gud" Àr Shaitan (satan). Kulten fick en renÀssans av Sheik Adi pÄ 1300-talet, men Àr betydligt Àldre Àn sÄ.

Yin och yang: Yin= det kvinnliga, mörkret, det dolda, mÄnen. Yang=det manliga, ljuset, det lysande, solen. Dessa tvÄ kompleterar varandra och bildar en helhet. BÄda med en gnutta ljus resp. mörker i sig.

Yoga: Yoga och meditation Àr tvÄ mycket gamla, tÀtt sammankopplade metoder som brukas av mÀnniskor, frÀmst i östern som vill nÄ högre medvetandenivÄer. Rötterna finns förmodligen i Tantrismen; en urÄldrig, österlÀndsk religion ur vilken bÄde Hinduismen och Buddismen sprungit. Med hjÀlp av meditation kopplar man bort alla de tankeprocesser som stÀndigt pÄgÄr i en mÀnniskas huvud. NÀr detta lyckas upprÀttas en kontakt med det sanna jaget och pÄ lÀngre sikt kan man helt och hÄllet förenas med sitt sanna jag, man blir dÀrmed ett med gud eller om man sÄ vill - man blir sjÀlv en gudomlig entitet. Andningsövningar och upprepandet av vissa ord; mantran, Àr tvÄ moment som förekommer i mÄnga av de tekniker som utvecklats och förfinats under mÄnga tusen Är. Meditationen syftar till att befria sinnet frÄn karma dvs de tankar, fördomar och minnen som en mÀnniska samlar pÄ sig under en lÄng rÀcka liv. Utövaren skaffar sig gradvis en mer objektiv varseblivning, han ser tingens "sanna natur" och uppfylls av kÀrlek till alltet. Det sÀgs att de riktigt stora mÀstarna klarar sig utan bÄde mat och sömn, att de kan utföra underverk och att de pÄverkar alla i sin nÀrhet pÄ ett mycket pÄtagligt sÀtt bara genom sin nÀrvaro. Yoga Àr ett komplext system som beskriver rörelser och andningsövningar vilka förbereder kroppen för och pÄskyndar de processer som sÀtts igÄng genom meditation. BÄde yoga och meditation förekommer i ett otal varianter. Det som förenar de flesta Àr att de finner stöd för sina lÀror i de vediska skrifterna. PÄ senare Är har mÄnga vÀsterlÀnningar besökt Indien för att nÀrma sig de österlÀndska visdomarna. Varken meditation eller yoga lÀr dock passa det vÀterlÀndska sinnelaget sinnelaget speciellt bra. En europeisk magiker försöker ofta blÄsa upp det egna egot för att vinna kontroll över medmÀnniskor och omvÀrlden. En yogi dÀremot vÀnder sig bort frÄn den materiella vÀrlden och ser egot som en barlast man mÄste bli av med för att kunna komma nÄgon vart.
Ett utvecklingssystem med ursprung ifrÄn Hinduismen i Indien. Genom Meditation, andningstekniker och avancerade kroppsövningar ska man skaffa sig fullstÀndig kontroll över kroppen och sitt psyke. Teknikerna har under 1900-talet adopterats innom mÄnga vÀsterlÀndska system.

Yule: En av hÀxans högtider. Firas den 21 december.Z-Lexikonet

Zagan: En av Solomons 72 demoner/andar. Han framtrÀder i form av en bevingad tjur.

Zenerlek: Se ESP kort.

Zenmeditation. Enligt zenbuddhismen kan en mÀnniska inte bli harmonisk enbart genom att
anvÀnda hjÀrnan och förstÄndet. Man menar att det ocksÄ krÀvs att vÄr inre intuitiva visdom, som

kan vÀckas till liv genom meditation, tas till vara. I meditationen Àr sittstÀllningen och andningen

mycket viktiga komponenter. Även meditativ gĂ„ng, vilket innebĂ€r att under meditation skrida

fram mycket stilla enligt en viss ritual, tillÀmpas i denna metod. SlutmÄlet Àr ett uppvaknande

(satori), dĂ€r rĂ€dsla och sjĂ€lvupptagenhet ersĂ€tts av glĂ€dje och altruism – livet fĂ„r en ny innebörd.

Zepar: En av Solomons 72 demoner/andar. Han kan fÄ mÀnniskor att bli förÀlskade, oavsett vad dom egentligen tycker om varandra.

Zodiak: Djurkretsen-Ett tÀnkt bÀlte runt jorden som Àr uppdelat i tolv sektioner, zodiakens tolv tecken, som har namn efter respektive planetkonstellation.

Zodiakstav: Ett magiskt redskap som med hjÀlp av zodiakens fÀrger och symboler finns avbildade pÄ staven och kan förmedla och styra eterisk energi.

Zombie: Se voodoo.Å-Lexikonet

Åkalla: NĂ€r man under rituella former inbjuder spirituella och andliga vĂ€sen att komma fram.

ÅrsgĂ„ng: Ett gammal hedniskt sĂ€tt för att kunna fĂ„ visioner om framtiden samt fĂ„ ockulta krafter. PĂ„ julafton natten skulle man gĂ„ tre varv runt en kyrka, helst under en nio Ă„rsperiod. Det gĂ€llde att vara försiktigt om man mötte en varuls liknande gris, med en rakknivvass borst pĂ„ ryggen som den ville sprĂ€tta upp en med. Man kunde fĂ„ möta Oden sjĂ€lv om man var redo för det. ÅrsgĂ„ngen kan Ă€ven göras pĂ„ heliga kraftplatser, se kraftplats.

Årshjulet: Namn pĂ„ Ă„rets cykel innom Wicca. Hjulet har Ă„tta "ekrar" som representerar de Ă„tta Sabbaterna. Året börjar och slutar vid SAMHAIN den 31 Okt och under dess gĂ„ng firas Ă€ven YULE 22 Dec, IMBOLC 1 Feb, OSTARA 22 Mars, BELTANE 30 April, LITHA 22 Juni, LAMMAS 1 Aug och MABON 22 Sept.
SlÄ pÄ sökmotorn.Ä-Lexikonet

Älvor-Se elementer.

Ängel: Begreppet Ă€ngel hĂ€rleds ur det grekiska ordet för budbĂ€rare och Ă€r vĂ€sen som verkar som lĂ€nkar
mellan Gud och mÀnskligheten. Enligt mytologin finns det nio Ànglagrader frÄn serafer till

Ă€rkeĂ€nglar (sju till antalet) och ”vanliga” Ă€nglar.

Änglar sĂ€gs ha en mĂ€nniskoliknande form men existerar pĂ„ en annan frekvens eller energinivĂ„.

Kontakt med dessa vÀsen pÄstÄs kunna erhÄllas om man ber om den och tackar för den.Ö-Lexikonet

Övernaturligt-Se paranormala fenomen.

ÖvervĂ€rlden-Se shaman.