Boktips
En ny vision av arbete

bokomslag Nytändning av Matthew Fox handlar om vitsen med arbete och meningen med livet. Förlag: Energica 1995.
      Den tidigare dominikanermunken Matthew Fox framstår i denna bok som en av de mer betydande New Age-tänkarna. Han har en ny vision av vad arbete är. Fox' vision har sin grund i en djup upplevelse av människan i kosmos. Han menar att genom arbetet förverkligar individen sig själv och samtidigt de intentioner som finns i kosmos, hos Gud. Med sitt arbete är människan Guds medskapare. "Det är meningen att vårt arbete skall vara vackert, att det skall öka skönheten i världen", skriver Fox, och det är en central tanke i hans idévärld.
      Människornas värld skall alltså blomma i skönhet. För strävan efter skönhet finns i det inre av själva kosmos.
      Vi befinner oss nu i slutet av en tidsålder, menar Fox. I den nya tiden kommer arbetet inifrån och uttrycker vår själ, vårt innersta väsen.
Kunskap om döden?

bokomslag Förvandlad av ljuset av den amerikanske läkaren Melvin Morse handlar om nära döden-upplevelser. Förlag: Natur och Kultur 1994.
      Morse hävdar att praktiskt taget alla som haft en nära döden-upplevelse och erfarit ljuset har FÖRVANDLATS av sin upplevelse. Det är karakteristiskt att de befriats från sin dödsrädsla, fått livsglädje och verksamhetslust. Många blir mer kärleksfulla och omtänksamma. De tycker att de har fått kunskap om döden.
      "Vi är alla delar av ett stort, levande universum", säger en nära döden-upplevare. "Jag var Ett med Alltet, med hela kosmos", säger en annan. "Att dö var att vakna till en oanad klarhet", säger en tredje. Många vill inte återvända till jordelivet, sedan de hamnat i den andra verkligheten och upplevt ljuset. Men de får veta att de måste vända tillbaka, eftersom de inte har slutfört sina uppgifter på jorden.
      Det centrala i upplevelsen är ljuset. Ibland uppfattas detta som Gud och sägs utstråla omätlig kärlek.
Intelligenta känslor

bokomslag Känslans intelligens av den amerikanske vetenskapsjournalisten Daniel Goleman har blivit en internationell bästsäljare. Förlag: Wahlström & Widstrand 1997.
      När man läser Golemans framställning, inser man lätt hur viktig känslolivets intelligens är. Känslorna styr vårt liv och påverkar vår hälsa. De avgör också hur vårt förhållande till andra blir och inte sällan vår framgång i studier och yrkesliv. Brist på emotionell intelligens kan naturligtvis också leda till allvarlig känslokyla och brutalitet. Man bör alltså ha intelligenta känslor, och det betyder bland annat att inte låta känslolivet styra en hur som helst. Självdisciplin och en bestämd målsättning har emotionell grund. Känslor har också en avgörande betydelse för den intellektuella kvaliteten på vårt tänkande. En person med torftigt känsloliv förstår många saker sämre än andra och kan framstå som dum på ett säreget sätt.
Återfödelse?

bokomslag Sökandet efter mina barn från ett tidigare liv av Jenny Cockell. Förlag: Forum 1995. Översättning: Ann Björkhem.
    Jenny Cockell, född 1953, är unik i det avseendet att hon själv som vuxen har sökt efter, och fått bekräftelse på, vad hon minns som sin egen tidigare inkarnation: ett liv som en irländsk kvinna, Mary, med flera barn, vilken dog i unga år.
    Hon har upplevt att hon genom sin död övergav sin barnaskara i det förra livet och har känt ett behov att hitta dessa barn och se hur det gått för dem.
    Jenny Cockell började göra efterforskningar. Och hon använde hypnos för att hjälpa fram sina minnen. Det är en osäker metod, men redan som barn hade hon intryck av ett tidigare liv. "Mary dog tjugoett år innan jag föddes, men minnena av hennes liv och den tid då hon levde har alltid funnits hos mig och bidragit till att utveckla och forma den människa jag är idag", skriver hon i sin bok.
   När Jenny Cockell tittade på en karta över Irland, drogs hon till en plats med namnet Malahide, strax norr om Dublin. Det namnet blev sedan utgångspunkten för hennes sökande. Hon besökte Malahide och tyckte sig känna igen vissa gator och byggnader. Hon förstod att hon hade bott på Swords Road och lyckades finna en person som kom ihåg alla som hade bott på den gatan på 20-talet. Denne man mindes en moder som hade dött på 30-talet, mrs Sutton. Sedan Jenny Cockell hade fått det namnet, sitt efternamn i det tidigare livet, lossnade det i efterforskningarna. Med hjälp av en präst fick hon reda på detaljer om familjen Sutton, makarnas namn Mary och John samt namnen på barnen. Efter annonser i tidningar fick hon kontakt med flera av Marys barn, framför allt äldste sonen. Och då bekräftades den ena detaljen efter den andra i minnena.
    Boken gör ett vederhäftigt intryck. Den antyder att reinkarnation kan vara en förklaring till det som tycks vara minnen som Jenny Cockell har av ett tidigare liv. Man skall dock komma ihåg att fallet inte är vetenskapligt undersökt.
Bra om UFO

bokomslag UFO-mysteriet av Clas Svahn. Förlag: Parthenon 1998.
    UFO-Sveriges ordförande har sammanställt en bok på omkring 300 sidor, väl illustrerad, om svenska UFO-observationer och om fenomenet cirklar i säd.
    Boken är saklig och kritisk. Det framgår klart att det existerar ett UFO-fenomen som inte lätt kan förklaras. I flera fall verkar det som om vittnen sett en rymdfarkost, eller flera. I alla händelser tycks det kunna vara fråga om det.
    Fall, där folk berättar om verklig kontakt med utomjordingar och resor i rymdfarkost, saknas i Clas Svahns bok. (Några sådana händelser kan man däremot läsa om i Håkan Blomqvists lika kritiska bok "UFO - i myt och verklighet", också utgiven på Parthenon).
    Clas Svahn har i sitt sökande efter sanningen vänt på varje sten. Han har följt upp olika uppslag och därmed kunnat ge läsaren ett mycket omfattande material att fundera över i det egna sanningssökandet.
    Någon bestämd slutsats drar inte Clas Svahn. Men han är "mycket tveksam" till en utomjordisk förklaring.
    Avsnittet om de mystiska formationerna i säd är mycket intressant och upplysande.
    (Recensentens mening är att de tusentals enkla cirklarna är naturfenomen, kanske resultat av plasmavirvlar, så som forskaren Terence Meaden anser, medan de så kallade piktogrammen, som är intelligent strukturerade formationer, och betydligt färre, är svåra att förklara. "Doug och Dave", som gjort flera av piktogrammen, framställs gärna som något av begåvade hjältar, eftersom de lyckats lura folk tro att formationerna är oförklarliga eller gjorda av utomjordingar, medan däremot de uppriktiga sökare av sanningen som låtit sig luras, framställs som dumma, som man kan skratta åt. Men det är de som framställt de falska piktogrammen som är värda klander.)Filosofins historia

bokomslag Sofies värld av den norske författaren Jostein Gaarder berättar i romanform men vederhäftigt om den västerländska filosofins historia. Framställningen är lättillgänglig och avsedd för tonåringar, men kan läsas av alla. Förlag: Rabén & Sjögren, 1994. Filosofins historia på Sökarens hemsida utgör ett kort referat av delar av Gaarders bok.

Nya tankar om verkligheten

Bak tid og rom är skriven av Erik Damman och utgiven av Dreyer, Oslo 1988. Damman är mest känd för sin bok "Framtiden i våra händer" och för att han drivit igång organisationen med samma namn. Han har i årtionden varit starkt engagerad i frågan hur vi skall leva på ett miljövänligt och solidariskt sätt. Hela tiden har han burit på de stora frågorna vad är sanning om människan och verkligheten? och vad är livets mening? men inte haft tid att fördjupa sig i dem. Men i mitten av 80-talet kände han att han måste låta allt annat arbete vänta och söka sanningen. Han lade tillfälligt ned allt sitt angelägna arbete, reste runt och intervjuade forskare och tänkare inom bland annat parapsykologin. Han talade med bland andra David Bohm, Paul Davies, John Hasted, Douglas Dean, Charles Honorton och Russell Targ. En Intelligent, vederhäftig och viktig bok. Finns tyvärr inte på svenska, men norska är lätt att läsa för en svensk.

Kanske en viktig upptäckt

bokomslag Psi-spåret av Göte Andersson. En privatforskare (konstnär) berättar om en anmärkningvärd vetenskaplig upptäckt, som kan visa sig vara av stor betydelse: spåret av en tanke. Förlag: Nyköpings Tvärvetenskapliga Bokförening 1994. Läs!

Om döden

Efter livet? är ett "upplyftande" praktverk om vad som kanske väntar oss efter döden. Vackra bilder ger boken ett betydande värde. Förlag: Wahlströms, 1995.

    SM


Se även bokrecensioner! och
New Age-böcker på svenska.

Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX10.HTML