Bokrecensioner


Brandon Bays: Resan. Självbot genom en inre process.
Bhagavad-Gita. En av hinduismens viktigaste skrifter.
Barbara Berger: Vägen till kraft. Att förändra sitt liv genom att förändra sina tankar.
Alaine de Botton: Filosofins tröst.
Dannion Brinkley: Inte rädd för att dö. Frid i ljuset.
Dannion Brinkley: Räddad av ljuset. Otäcka förutsägelser.
Dan Brown: da Vinci-koden.
Paul Brunton: På spaning i det fördolda Indien.
Jean Carper: Mirakelhjärnan. Om rätt livsföring för att bevara hälsan.
Jan Cederquist: Miraklet i Järna. Om antroposofisk medicin.
Deepak Chopra: Vägen till kärlek.
Deepak Chopra: Insikter steg för steg.
Deepak Chopra: Lär känna Gud.
J. M. Coetzee: Djurens liv.
Roger Coghill: Magnetterapi.
Mihály Csíkszentmihályi: Finna Flow. Den vardagliga entusiasmens psykologi.
Eva F. Dahlgren: Farfar var rasbiolog.
Dalai Lama: Lycka. En handbok i konsten att leva.
Dalai Lama: Etik för ett nytt millennium.
Larry Dossey: Läkande ord. Bönens kraft.
Michael Drosnin: Bibelkoden. Finns hittills hemliga budskap inkodade i Bibeln?
Wayne W. Dyer: Forma ditt eget öde.
Karl-Erik Edris: Oanade möjligheter. Nytänkande för näringslivet.
H. J. Eisenck och D K B Nias: Astrologi. Vetenskap eller vidskepelse?
Erich Fromm: Kärlekens konst.
Louise Minerva Frostegren: Genom döden. Om att bli vän med döden.
Gangaji: Du är Gud i ditt innersta väsen.
Göran Grip och Lena-Marie Broman: Dem jag älskade. Reinkarnation?
Lisa Gålmark: Vadå vegan?
Olav Hammer: På spaning efter helheten. New Age - en ny folktro? Skeptisk akademiker studerar New Age.
Sven Ove Hansson: Konsten att vara vetenskaplig.
Sven Ove Hansson och Per Sandin (redaktörer): Högskolans lågvattenmärken.
Hildegard av Bingen.
Nils-Olof Jacobson (red.): Svensk parapsykologi. Psi-vetenskap.
Joseph Jaworski: Synkronicitet. För ett bättre ledarskap.
Jesper Jerkert & Sven Ove Hansson: Vetenskap eller villfarelse.
Arne Jernelöv: Frisk, välbärgad - och uttråkad? Om pensionärsliv.
Helene Krenchel: Balsam för själen.
Elisabeth Kübler-Ross: Livets hjul. En självbiografi inför döden.
Elisabeth Kübler-Ross och David Kessler: Leva i livet.
Leonard Laskow: Healing med kärlek. En modern lärobok i helande.
Anton LaVey: Den sataniska bibeln.
Sten Lindgren: Dialog med kosmisk kultur. UFO-kontakt?
Åke Lindgren: Sund hälsa genom att läka nutidens närmiljö. Tanken läker livsmiljön.
Magnus Linton: Veganerna - en bok om dom som stör.
Rauni-Leena Luukanen: Vem är jag?
Manipulering pågår. Sektliv.
Paul McKenna: Hypnosens hemligheter.
Mia Mattsson och Bertil Edin: Lyssna när djuren talar.
Georges Minois: Helvetets historia. Fantasier om ett helvete.
Melvin Morse: Avskedsvisioner. Efter döden.
Harry Månsus: Den kosmiska katedralen. Kristen sökarbok om bla New Age.
Svante Nordin: Ingemar Hedenius. En filosof och hans tid.
Görel Kristina Näslund: Det goda skrattet.
Zac O'Yeah: Guru!
Fredrik Praesto: Intuition.
Percy Bysshe Shelley: Den naturliga näringen.
Christer Sturmark: Tro och vetande 2.0.
Lena Katarina Swanberg: Förunderligt och märkligt. New Age?
Henry David Thoreau: Walden.
Eckhart Tolle: Lev livet fullt ut i praktiken.
Eckhart Tolle: Tystnaden talar.
Brian Weiss: Många liv, många mästare. Reinkarnation?
Åsa Wettre: Änglaboken. Änglar finns!
Roger Viklund: Den Jesus som aldrig funnits.
Owe Wikström: Långsamhetens lov.
Marianne Williamson: Åter till kärleken - om principerna i A Course in Miracles.Se även boktips!

Åter till sidan 1!

www.sokaren.se/INDEX76.HTML