Sökaren, nr 5, 1999SÖKAREN

för allvarligt sinnade sökare


Omslag nr 5, 1999

Innehåll nr 5, 1999:


Bertil Falk:
Japanska noh-spel.

SM:
Vad är bevis?

Jöns Åkerlund:
Falun Gong-rörelsen och Kinas regering.

SM:
Bevis för psi.

Gösta Fröbärj:
I min ockulta låda.

SM:
Hypnos.

SM:
Århundradets författare.

Bengt Petersen:
Upplysning.

SM:
Omvänt tal, en upptäckt av något betydelsefullt?

Åsa Freij:
Ching Hai, kvinnlig mästare ger gratis upplysning.

Bertil Falk:
Mira Bai.

Bertil Falk:
De privilegierade och de diskriminerade.
Jag är vegetarian därför att Guden inom mig vill det. Förstår du? Att äta kött är mot den universella principen att inte vilja bli dödad. Vi vill själva inte bli dödade och vi vill själva inte bli bestulna. Nå, om vi gör sådant mot andra, så handlar vi mot oss själva och det får oss att lida.

Om vi gör en mer ingående vetenskaplig undersökning, så kommer vi att förstå att vi inte är skapade för att äta kött. Vårt system, våra tarmar, vår mage, våra tänder, allt är vetenskapligt utformat för enbart vegetarisk kost. Inte undra på att de flesta människor blir sjuka, åldras fort, blir utmattade och tröga trots att de föddes så briljanta och intelligenta. Till sist blir de lite slöare för var dag, och ju äldre de blir, desto sämre mår de.

Suma Ching HaiTill sidan 1!www.sokaren.se/INDEX132.HTML