SÖKAREN

intressant läsning!
Innehåll nr 4, 1997:

Jonas Bernholm:
Bala Sai Baba, avatar eller imitatör?

Peter Appel:
Att vila i sig själv.
Intervju med Swami Janakananda

Åsa Freij:
Andrew Cohen på Sverigebesök:
I vårt väsens grund är vi delar av en helhet.

Eva Sanner:
Beröring för yttre och inre hälsa.

Stefan Stenudd:
Varde big bang.
Resonemang kring den astronomiska kosmologins kanon.

Ronald S. Miller:
Det andliga universum. Amerikansk fysikprofessor menar att kvantfysiken bevisar själens existens!

Därför är jag vegetarian. Enkät.

Intervju med Olav Hammer, religionshistorikern som studerar New Age.

Elisabet Broomé:
Eva Trägårdh, översättare.

Bokfloden.

Nils-Olof Jacobson:
Resan från huvudet till hjärtat.

Visdomsord


Jag söker den fråga på vilken människolivet är ett svar.
Willy Kyrklund

Allt verkligt liv är möte.
Martin Buber

Var inte rädd utan låt din värld lysas upp av mirakler.
Hebe Taylor

Viljan kan ej bestämma vad som är sant.
P. M. Möller

Alla varelser föds ur glädje och hålls vid liv av glädje och återvänder en gång till glädje.
Taittriyaupanishaden

Det är inte bara vad vi gör med våra liv som räknas - utan också vad vi gör med andras.
Stig Johansson

När jag är ensam syns blommorna verkligen. Jag kan ge dem uppmärksamhet. De känns som en närvaro.
May Sarton

Ur Vad läkare och näringsforskare säger om vegetarismen, samlat och utgivet av J. L. Saxon:


Vad jag har påstått är att vi, av våra tänder att döma, av naturen ej tycks vara bestämda för köttkost, eftersom alla köttätande djur har långa, koniska, skarpa, ojämna tänder med mellanrum. Men de djur som bara lever av växter och frukt, har korta, tätt intill varandra sittande tänder, fördelade i jämna rader.
Professsor Gassendi

Växtfödan innehåller alla de ämnen kroppen behöver och det i en renare och bättre form än i djurriket. Den vegetariska kosten är mer lättsmält än den från djurriket härstammande. Det vegetariska levnadssättet ger mera livskraft, bättre hälsa och större arbetsförmåga.
Doktor Carl Ottosen

I Hamburg insjuknade 1892 ingen av de talrika vegetarianerna i kolera, lika litet i New York 1832.
Doktor Boehncke

Vegetarismen motsvarar ett högt moraliskt ideal i det att den förkastar slakten och uppställer kärleksfull mildhet gentemot djurvärlden som den främsta av alla lagar. Näst en människas avrättning är slakten säkerligen det mest avskyvärda och upprörande av alla skådespel, och ingenting är för djurvännen mer plågsamt än att dagligen och i oräkneliga upprepningar få bevittna detsamma.
Doktor Simon, slakthusdirektörTill sidan 1!www.sokaren.se/INDEX17.HTML