Sökaren, innehåll nr 5, 1998SÖKAREN

en väsentlig tidskrift


Omslag Sökaren 5/98

Innehåll nr 5, 1998:


Elisabet Broomé:
Thomas Di Leva, en kärlekens rymdblomma, en färgklick i det svenska samhället med ett viktigt budskap.

Bengt Petersen:
Emilia Fogelklou. "Sanningen ser utifrån, kärleken inifrån. Sanningen bortskiljer det osamhöriga; kärleken binder ihop det brustna."

SM:
Tar utomjordingarna över? En historiker i USA har studerat rapporter från människor som säger sig ha blivit bortförda av utomjordingar.

Joel Eriksson:
New Age ur fyra kristna perspektiv. Det finns kristna som anser att New Age är en härva av lögner. Andra ser något av värde i denna form av nyandlighet.

SM:
Intuition - vad är det? "Intuition behövs för att leda logikens blinda steg."

Sökarnyheter

Bokfloden. Nio böcker recenseras.

Läsarforum. Om lyckan och om en dag i fred.

Genmäle till Håkan Blomqvist

Svar från Håkan Blomqvist

Are Waerland:
På spaning efter hälsa. Are Waerland var en hälsans föregångsman i Sverige. Han blev aldrig uppskattad efter förtjänst av de tongivande i vårt land. Men han bör inte glömmas bort.Jag tror vi är på väg mot en mer "andlig" syn på universum. Och detta är något som fysikerna har varit på det klara med i över femtio år.
Paul DaviesEn grundtanke hos skeptikerna tycks vara att om det paranormala finns, så måste vi ändra hela vår världsbild. Men den är så fast etablerad i vår vetenskapliga kunskap, att vi inte bör förändra den utan mycket starka skäl, anser de. Vi bör inte tillgripa övernaturliga förklaringar, när det finns naturliga, som är fullt möjliga - dvs vi bör inte tillgripa förklaringar som inte stämmer med den ateistisk-materialistiska naturvetenskapliga synen på verkligheten, utan hellre välja förklaringar som är i harmoni med den idag inom vetenskapen dominerande världsbilden.

Skeptikernas grundsyn är naturligtvis felaktig. Vi vet att det paranormala finns. Den idag dominerande världsbilden har alltså betydande fel och brister. Det gäller att teckna en ny världsbild, som tar hänsyn till vad vi vet om verkligheten.

SMTill sidan 1!www.sokaren.se/INDEX19.HTML