Sökaren

för dig som är på sökarfärd


Innehåll nr 1, 1998:

Eva Sanner:
Sökarens klokpris till kristne Harry Månsus som önskar dialog med oliktänkande

Jan Torberntsson:
Kristen tro och new age i möte på Bromma-Dialogen

Åsa Freij:
Right Livelihood Award, "alternativa nobelpriset"

Gunnar Martin Aronsson:
CANHELP för en ny syn på världen

Meditationer av Paul Brunton

Elisabet Broomé:
"Jag är en kanal - använd mig!"

Bokfloden

Sökarnyheter

Läsarforum

Nils-Olof Jacobson:
Adolf Homes död

Nils-Olof Jacobson:
Ankomst till sommarlandet

SM:
Indiskt religiöst tänkande: Vedanta


Visdomsord


Hur en nation behandlar sina djur är ett mått på dess storhet och moraliska framsteg.
Mahatma Gandi

Medlidande är alltid samma känsla, oavsett om det gäller en annan människa eller en fluga.
Leo Tolstoj

Om bön vore en tablett, skulle den ordineras rutinmässigt på våra sjukhus.
Melvin Morse

Alla vackra känslor i världen väger mindre än en enda vänlig handling.
J. R. Lowell

Alla kan inte vara vänliga. Då händer ingenting.
Bo Rydin

Det sällsyntaste av allt är föreningen av förnuft och hänförelse.
Voltaire

Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise från den envise.
John Steinbeck


Sökarens klokpris 1997

 tilldelas

Harry Månsus


Motivering: Harry Månsus har visat en ärlig vilja att sätta sig in i New Age-rörelsens tankar och värderingar i en tid när många av hans kristna trosfränder vänt tummen ner och spritt en mycket negativ bild av denna rörelse. Detta har krävt betydande självständighet och socialt mod. I sin bok "Den kosmiska katedralen" ger Harry Månsus en rättvis beskrivning av viktiga delar av New Age, och i sin verksamhet vid Bromma-Dialogen har han inbjudit till vänliga samtal med förespråkare för ny andlighet.
  När människor med skilda meningar kan samtala och få kunskap om varandra är mycket vunnet.

Åter till sidan 1!

www.sokaren.se/INDEX59.HTML