SÖKAREN

visar på intelligenta sökarvägar


Omslag nr 2, 1999

Innehåll nr 2, 1999:


Viveka Lindgren:
Spiritistiska seanser

Erland Lagerroth:
Vilka är det som förvillar?

Erland Lagerroth:
Nya tankar om vetenskap och världsbild

Bertil Falk:
Zarathustras lära och parsernas tro

Bertil Falk:
Dagens parser och deras bakgrund

Inga Sanner:
New Age - en historia om kärlek

Bertil Falk:
Våras det för Clive Backster?

Jan Erik Sigdell:
Kan reinkarnationstanken få stöd i Bibeln?

Bokrecensioner

Åsa Freij:
Den nya verkligheten. Den nya människan

SM:
Självförvandling enligt Peter Koestenbaum

SM:
Mordet på Olof Palme

Sökarnyheter

Läsarforum

Vad är upplysning?

Kerstin Stina Carlsson:
Den nya kopernikanska revolutionen


Medlemmarna i föreningen Vetenskap och Folkbildning beskriver sig som skeptiker. De tillhör en internationell rörelse, där man är skeptisk till det som inte stämmer med den naturvetenskapliga världsbild som idag är den dominerande i den akademiska världen. De vänder sig mot allt som de tycker luktar mystik. Den moderna fysiken är klar och begriplig för den rationella tanken, menar de. De är därför skeptiska till vetenskapliga nytänkare som Fritjof Capra och Amit Goswami, som de tycker fantiserar ihop mystiska orsaker och sammanhang, som fysiken inte behöver.
    De har alltså en vetenskapskonservativ inställning. I deras världsbild styrs allt på ett enkelt materiellt orsak-verkan-sätt. De företräder traditionellt tänkande i en tid när radikalt nya, intressanta idéer träder fram inom naturvetenskapen.
    Erland Lagerroth visar i ett inlägg att föreningen Vetenskap och Folkbildning inte är den ljusets riddarvakt, som de säkert själva anser, utan tvärtom slår vakt om mörkret.


Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX113.HTML