En oberoende tidskrift för livsfrågorOmslag nr 4, 2001Innehåll i nr 4, 2001:


Viveka Lindgren:
Psi-spåret. Det har gått trögt med vetenskaplig prövning av det så kallade psi-spåret. Men amatörtester har gjorts, av bland andra Sten och Britta Deurell.

Bengt Petersen:
Reflexioner.

Kerstin Stina Carlsson:
Det här med andlighet. Andlighet betyder bland annat att känna enhet med universum och vara i flöde med Tao.

Eskil Svensson:
Krönika. Vem är gammal?

Jagets gåta.

Universums gåta.

Vedanta.

Hans-Jörgen Gerloff:
Min tro: A Course in Miracles.

Bertil Falk:
Saraswati - kunskapens och kulturens gudsaspekt.

Gulli Bergvall:
En kväll i juni.

Jan Erik Sigdell:
Talar Bibeln om djurens rätt?

Ur tidskriftsfloran.

Åsa Freij:
Elena Sandell, vägledare.

De svenska skeptikernas ordförande Dan Larhammar kritiserar och bemöts.

Bertrand Russell och kritisk öppenhet.

Catrine Beckman:
Angelic Messengers Cards.

Hälsoråd

Människor undviker sökandet efter det sanna jaget, men vad finns annat som är värt att söka efter?
MAHARISHI RAMANA


Jag såg att världsalltet utgjorde ett enda stort, levande väsen.
MARTINUS


Hela det vibrerande ljus som fyllde kosmos förband mig med allting.
RUTH DAHLÉN


Den individuella själen är droppen och Gud är havet.
CLAUS ORESKOV


Enligt hinduismen är allt liv en enhet. Växter, djur och människor bildar en familj.
D. S. SARMA

Till sidan 1!www.sokaren.se/INDEX334.HTML